Devletler Genel Hukuku

Göster:
Sırala:

Yabancı Yatırımların Korunması

Bu eser, uluslararası sermaye için tehdit unsuru olan politik risklerin ve bu risklerle mücadele kapsamında geliştirilen korunma yöntemlerinin araştır..

42,00 TL 33,60 TL

Devletler Hukukuna Giriş

Kitap, "Devletler Hukukuna Giriş" niteliğiyle, hukuk ve sosyal bilimler öğrencilerine hitap etmektedir. Amaç, ayrıntıya girmeden, devletler hukukunun ..

17,50 TL 15,75 TL

Foreign Investment Law

Foreign direct investment is significant for economic growth of a country and Turkey has been a constantly growing market for foreign direct investmen..

41,90 TL 35,62 TL

Türkiye'de Mültecilik İltica Geçicilik ve Yasallık Van Uydu Şehir Örneği

Türkiye'de Mültecilik adlı bu eser, geçiciliğin yasal dayatma olduğu bir bağlamda mülteci olma koşulunu, halini, bireylerin yasayla kurduğu ilişki üze..

28,00 TL 25,20 TL

Devletler Hukuku

Türkiye’yi yakından ilgilendiren birçok uluslararası önemli sorun var. Bunlardan belki de en önemlisi Türk kamuoyunda açıkça tartışılamayan veya tek t..

40,00 TL 36,00 TL

Kurucu İktidar

Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme iktidarı olarak tanımlanan kurucu iktidar, aslî kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar olmak üzere ikiye a..

16,50 TL 14,85 TL

Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları

Genelde tüm eğitim sistemimizin, özelde hukuk öğretimin geçirdiği süreç açısından, Kıta Avrupası öğretim sisteminden etkilendiği tarihsel bir geçerlil..

30,00 TL 27,00 TL

Mülteci Hukuku'nun Gelişimi ve Türkiye'de Mültecilerin Sosyal Hakları

Uluslararası mülteci hukukunun oluşum sürecinin kronolojik olarak birbirini takip eden siyasal gelişmeler ışığında irdelenmesiyle başlayacak bu çalışm..

25,00 TL 21,25 TL

Birleşmiş Milletler ve Uzmanlık Örgütleri Mevzuatı

Uluslararası örgütlenmenin 20.yy'ın ilk yarısında artan öneminin nedeni, şüphesiz uluslararası ilişkilerde, dolayısıyla uluslararası politika uzmanlar..

35,00 TL 33,25 TL

Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu

Çalışmanın ana izleği, yazarın ifadesiyle, öncelikli olarak ulusal hukukların yetkisinde bulunan insan hakları güvencelerinin, Avrupa ölçeğinde ulusaş..

13,50 TL 12,15 TL

AB ile ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Konu BaşlıklarıAvrupa Veri Koruma Hukuku AT'nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki DirektifiABD Hukukunda Özel Hayatın Gizliliğinin DüzenlenmesiTr..

16,50 TL 14,85 TL

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında Öngörülebilirlik İlkesi

Bu çalışmada sözleşmeler hukukunda taraflardan birinin sözleşmeyi ihlâl etmesi halinde bu ihlâl nedeniyle zarara uğrayan tarafın bu zararlanmn telafis..

42,50 TL 38,25 TL

Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat

Son günlerde yabancılar hukuku alanında iki ayrı kanun taslağı üzerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Birleşm..

25,00 TL 22,50 TL

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Egemenliğine Etkisi

Konu BaşlıklarıDevletin Bir Unsuru Olarak Egemenlik KavramıModern Devletin ve Egemenliğin DoğuşuEgemenliğin Kavramsal ÇerçevesiEgemenliğin Sahibi ve K..

30,00 TL 27,00 TL

Devletler Hukuku

Devletlerarasındaki ilişkilerin ortaya çıkışı yeni değildir. Bu ilişkiler belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmelidir. İlkçağlardan bu yana devletle..

30,00 TL 27,00 TL

Türk Hukuku'nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Vicdani ret, gerek ülkemizde gerekse uluslar arası alanda güncel tartışmalara konu olan bir kavramdır. Ancak, vicdani redde ilişkin kaynakların oldukç..

27,90 TL 23,72 TL

Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri

Deniz hukukunun düzenlenmesi çabasında en önemli hususların başında, denizlerdeki yetki paylaşımı gelmektedir. Uluslararası hukukun en köklü kuralları..

57,90 TL 49,22 TL

Uluslararası Hukukta Yerinden Edilmiş Kişiler

Bu çalışmanın konusu dünyada zorunlu göçe muhatap olan ve yerinden edilmiş kişiler olarak adlandırılan sığınmacıları, mültecileri ve ülkesinde yerinde..

28,00 TL 22,40 TL

Ceza Alanında Uluslararası Adli İşbirliği Hukuku

Günümüzde yaygın suç ve suçluluk, sanayi ve teknolojide dünyada meydana gelen baş döndürücü gelişmelerden sonra, yalnızca bir ülkenin sorunu değil tüm..

38,00 TL 30,40 TL

Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

20. yy. boyunca çok sayıda ülke tarafından benimsenen sosyal devlet, ilk olarak Sanayi Devrimi'nin etkileriyle ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte ..

55,00 TL 46,75 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole Göre Malvarlığı Haklarının Korunması

Kitabın içeriğinde; AİHSEP'nin 1. maddesi ile getirilen koruma sisteminin incelenmesine ilk olarak, tanınan hakkın kapsamı belirlenerek başlanmıştır...

35,00 TL 29,75 TL

Avrupa Birliği Eurocontrol Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Konu hakkında fazla sayıda Türkçe eser bulunmaması nedeniyle kitap uygulamacılar kadar bu konuda araştırma yapanlara da yardımcı olacaktır. Konu Başlı..

35,00 TL 29,75 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.