Devletler Özel Hukuku

Göster:
Sırala:

Zayıf Tarafın Korunduğu Sözleşmelerde Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi (İş, Tüketici Ve Sigorta Sözleşmeleri)

Çalışmada, yabancı unsurlu iş, tüketici ve sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda, Türk ve Avrupa Birliği hukukunda yer alan zayıf tarafı koruyan ye..

60,00 TL 54,00 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Culpa in Contrahendo Sorumluluğuna Uygulanacak Hukukun Tayini

Konu dört bölüm halinde incelenmiş. Birinci bölümde, ağırlıklı olarak Türk maddî hukukunda culpa in contrahendo hakkında bilgi verildikten sonra, ikin..

50,00 TL 45,00 TL

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku başlıklı bu derleme, pek çok genç Uluslararası Özel Hukuk öğretim üyesinin özverili çalışmaları sonucu ortaya çık..

65,00 TL 52,00 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler

Bu çalışmada, ilk olarak Türk hukuku açısından taşınmazın ne anlama geldiği, Türk özel hukuku alanlarına bir bütün olarak bakılarak tespit edilmeye ça..

27,00 TL 22,95 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Milletlerarası özel hukuk dersi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanan bu mevzuat kitabı, milletlerarası özel hukuk, vatandaşlık hukuku ve yabancılar..

23,00 TL 18,40 TL

Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması

Konu BaşlıklarıTarifeler Ve Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (Gatt) Öncesi Dönem Gatt Dönemi (1947–1994)Dünya Ticaret Örgütü DönemiDünya Ticaret Örgüt..

25,00 TL 22,50 TL

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri

Konu BaşlıklarıYabancı Kavramı ve Yabancı TürleriTarih İçinde Mülkiyet ve Yabancıların Mülkiyet Hakkıİnsan Hakları Alanında Mülkiyet Hakkının Gelişimi..

35,00 TL 28,00 TL

Yönetime Katılım Boyutuyla Almanya'da Faaliyet Gösteren Çokuluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu çalışmanın amacı, Almanya'da faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonları üzerinde etkide bulunan faktörleri ort..

42,00 TL 33,60 TL

Devletler Özel Hukukunda Velayet

Konu BaşlıklarıYasalarımızda VelayetMukayeseli Hukukta VelayetYabancı Unsurlu Velayet Davalarında YetkiYabancı Unsurlu Velayet Davalarında Uygulanacak..

45,00 TL 36,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Son bir yıl içinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiş, bir kısım kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu basıda mill..

35,00 TL 33,26 TL

Türkiye Cumhuriyeti'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku ile İlgili Bazı Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler

Uluslararası sözleşmeler, iki taraflı uluslararası sözleşmeler ve çok taraflı uluslararası sözleşmeler olarak ikiye ayrılır. İki taraflı uluslararası ..

190,00 TL 152,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları

Milletlerarası özel hukuk pratik çalışma kitabı, çözümlü örnek olaylar ve mahkeme kararlarının kısa tahlilleri yapılarak hazırlanmıştır. Kitap; "Vatan..

37,80 TL 35,91 TL

Milletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları

Milletlerarası hukuk diğer hukuk dallarıyla karşılaştırıldığında, genel olarak bu hukukun tüm konularını içeren kitapların yanı sıra, özel olarak örne..

17,50 TL 14,88 TL

Devletler Hukuku

Türkiye’yi yakından ilgilendiren birçok uluslararası önemli sorun var. Bunlardan belki de en önemlisi Türk kamuoyunda açıkça tartışılamayan veya tek t..

40,00 TL 36,00 TL

Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk

Kitap, Milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun'un 24. maddesi çerçevesinde hazırlanarak okuyucuya sunulmuştur.Konu BaşlıklarıTarafları..

0,00 TL

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi

Türk Mahkeme Kararları, Yargıtay İçtihatları ve Sözleşmeye Taraf Devlet Uygulamalarından Örnekler • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine D..

30,00 TL 25,50 TL

Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları

Genelde tüm eğitim sistemimizin, özelde hukuk öğretimin geçirdiği süreç açısından, Kıta Avrupası öğretim sisteminden etkilendiği tarihsel bir geçerlil..

30,00 TL 27,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri Uygulanacak Hukuk / Milletlerarası Yetki / Tanıma ve Tenfiz

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında hazırlanan ve 17.06.2014 tarihinde savunularak kabu..

60,00 TL 51,00 TL

Federal Devlet Temel İlkeleri (Başlıca Kurumları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği)

Federal devlet sistemi ülkemizde son yıllarda çok tartışılan, tepki veya beğeniyle karşılanan; fakat yeterince bilinmeyen bir konu. Bu kitap, Türkçede..

0,00 TL

27.11.2007 Tarih ve 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

5718 sayılı Kanun, yürürlüğe girdiği 12.12.2007 tarihinden bu yana geçen sürede, Türk mahkemelerinde görülen davalarda uygulanarak, pek çok mahkeme ve..

10,00 TL 9,00 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Temsile Uygulanacak Hukuk

Temsil, milletlerarası özel hukukta yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Diğer taraftan temsile uygulanacak hukuk, hem milli kanunlarda hem de millet..

60,00 TL 51,00 TL

Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Hükümleri Işığında Gönderme Satımı

Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Hükümleri Işığında Gönderme Satımı" isimli bu eserde TBK m. 208/III, m. 211 ve m. 226 hükümler..

65,00 TL 55,25 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.