sağlam bahis siteleri

Devletler Özel Hukuku

Göster:
Sırala:
Zayıf Tarafın Korunduğu Sözleşmelerde Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi (İş, Tüketici Ve Sigorta Sözleşmeleri), Sema Cörtoğlu Koca, 9786050501049 -10%

Zayıf Tarafın Korunduğu Sözleşmelerde Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi (İş, Tüketici Ve Sigorta Sözleşmeleri)

Çalışmada, yabancı unsurlu iş, tüketici ve sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda, Türk ve Avrupa Birliği hukukunda yer alan zayıf tarafı koruyan ye..

60,00 TL 54,00 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Culpa in Contrahendo Sorumluluğuna Uygulanacak Hukukun Tayini, Sedat Sirmen, 9786050500998 -10%

Milletlerarası Özel Hukukta Culpa in Contrahendo Sorumluluğuna Uygulanacak Hukukun Tayini

Konu dört bölüm halinde incelenmiş. Birinci bölümde, ağırlıklı olarak Türk maddî hukukunda culpa in contrahendo hakkında bilgi verildikten sonra, ikin..

50,00 TL 45,00 TL

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan, Doç. Dr. Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı, 9786053000426 -20%

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku

Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku başlıklı bu derleme, pek çok genç Uluslararası Özel Hukuk öğretim üyesinin özverili çalışmaları sonucu ortaya çık..

65,00 TL 52,00 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler, Kazım Çınar, 9786051524382 -15%

Milletlerarası Özel Hukukta Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler

Bu çalışmada, ilk olarak Türk hukuku açısından taşınmazın ne anlama geldiği, Türk özel hukuku alanlarına bir bütün olarak bakılarak tespit edilmeye ça..

27,00 TL 22,95 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Hacı Can, Ali Gümrah Toker, 9786053000570 -20%

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Milletlerarası özel hukuk dersi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanan bu mevzuat kitabı, milletlerarası özel hukuk, vatandaşlık hukuku ve yabancılar..

23,00 TL 18,40 TL

Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması, Ülkü Halatçı Ulusoy, 9789944265973 -10%

Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması

Konu Başlıkları Tarifeler Ve Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (Gatt) Öncesi Dönem Gatt Dönemi (1947–1994) Dünya Ticaret Örgütü Dönemi Dünya Ticaret Ör..

25,00 TL 22,50 TL

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri, Selim Levi, 9789944941129 -15%

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri

Konu BaşlıklarıYabancı Kavramı ve Yabancı TürleriTarih İçinde Mülkiyet ve Yabancıların Mülkiyet Hakkıİnsan Hakları Alanında Mülkiyet Hakkının Gelişimi..

35,00 TL 29,75 TL

Yönetime Katılım Boyutuyla Almanya'da Faaliyet Gösteren Çokuluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Alpay Hekimler, 9789944941273 -15%

Yönetime Katılım Boyutuyla Almanya'da Faaliyet Gösteren Çokuluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu çalışmanın amacı, Almanya'da faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonları üzerinde etkide bulunan faktörleri ort..

42,00 TL 35,70 TL

Devletler Özel Hukukunda Velayet, Burak Huysal, 9789758654703 -15%

Devletler Özel Hukukunda Velayet

Konu BaşlıklarıYasalarımızda VelayetMukayeseli Hukukta VelayetYabancı Unsurlu Velayet Davalarında YetkiYabancı Unsurlu Velayet Davalarında Uygulanacak..

45,00 TL 38,25 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Vahit Doğan, Musa Aygül, Banu Şit Köşgeroğlu, 9786059414210 -5%

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Son bir yıl içinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiş, bir kısım kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu basıda mill..

35,00 TL 33,26 TL

Türkiye Cumhuriyeti'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku ile İlgili Bazı Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler, Ahmet Cemal Ruhi, 9786053001058 -20%

Türkiye Cumhuriyeti'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku ile İlgili Bazı Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler

Uluslararası sözleşmeler, iki taraflı uluslararası sözleşmeler ve çok taraflı uluslararası sözleşmeler olarak ikiye ayrılır. İki taraflı uluslararası ..

190,00 TL 152,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmalar, Vahit Doğan, 9786054974696 -5%

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları

Milletlerarası özel hukuk pratik çalışma kitabı, çözümlü örnek olaylar ve mahkeme kararlarının kısa tahlilleri yapılarak hazırlanmıştır. Kitap; "Vatan..

37,80 TL 35,91 TL

Milletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları, Ayşe Nur Tütüncü, 9786053336006 -15%

Milletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları

Milletlerarası hukuk diğer hukuk dallarıyla karşılaştırıldığında, genel olarak bu hukukun tüm konularını içeren kitapların yanı sıra, özel olarak örne..

17,50 TL 14,88 TL

Devletler Hukuku, İlyas Doğan, 9786059623148 -10%

Devletler Hukuku

Türkiye’yi yakından ilgilendiren birçok uluslararası önemli sorun var. Bunlardan belki de en önemlisi Türk kamuoyunda açıkça tartışılamayan veya tek t..

40,00 TL 36,00 TL

Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk

Kitap, Milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun'un 24. maddesi çerçevesinde hazırlanarak okuyucuya sunulmuştur.Konu BaşlıklarıTarafları..

0,00 TL

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi , İlknur Altuntaş	, 9799756068259 -15%

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi

Türk Mahkeme Kararları, Yargıtay İçtihatları ve Sözleşmeye Taraf Devlet Uygulamalarından Örnekler • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine D..

30,00 TL 25,50 TL

Yetkin Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları, Enver Bozkurt, Akif Kütükçü, Yasin Poyraz	, 9786050500264 -10%

Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları

Genelde tüm eğitim sistemimizin, özelde hukuk öğretimin geçirdiği süreç açısından, Kıta Avrupası öğretim sisteminden etkilendiği tarihsel bir geçerlil..

30,00 TL 27,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri Uygulanacak Hukuk / Milletlerarası Yetki / Tanıma ve Tenfiz, Gizem Ersen Perçin	, 9786051521800 -15%

Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri Uygulanacak Hukuk / Milletlerarası Yetki / Tanıma ve Tenfiz

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında hazırlanan ve 17.06.2014 tarihinde savunularak kabu..

60,00 TL 51,00 TL

Federal Devlet Temel İlkeleri (Başlıca Kurumları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği)

Federal devlet sistemi ülkemizde son yıllarda çok tartışılan, tepki veya beğeniyle karşılanan; fakat yeterince bilinmeyen bir konu. Bu kitap, Türkçede..

0,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.