Eşya Hukuku

Yabancılar için Türkiye'de Gayrimenkul Yatırım Rehberi -10%

Yabancılar için Türkiye'de Gayrimenkul Yatırım Rehberi

Guidelines on Real Estate Investment in Turkey for ForeignersThe full text of the Land Registry Law  with jurisprudence and annotations  in ..

23,00 TL 20,70 TL

Arkeolojik Sit Alanları -20%

Arkeolojik Sit Alanları

"Ülkemiz sahip olduğu doğal güzellikler, bereketli topraklar ve iklim özelliklerinden dolayı, insanoğlunun en gözde yerleşim alanlarından birisi olmuş..

54,00 TL 43,20 TL

Eşya Hukuku Cilt III Tapu Sicili -15%

Eşya Hukuku Cilt III Tapu Sicili

Eşya Hukuku serisinin üçüncü cildini oluşturan bu kitap, TMK’nun dördüncü kitabının üçüncü kısmında,  997 ile 1026 ncı maddeleri arasında düzenle..

40,00 TL 34,00 TL

Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Medeni Hukuk Cilt I: Eşya Hukuku -10%

Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Medeni Hukuk Cilt I: Eşya Hukuku

Pratik Çalışmalar konu indeksleri, önceki basıda olduğu gibi kitabın sonunda verilmiş. Yeni bası için hazırlanan pratik çalışmalarda, ilgili yerlerde ..

29,50 TL 26,55 TL

Eşya Hukuku Cilt 2 Ziynetlik -15%

Eşya Hukuku Cilt 2 Ziynetlik

Eşya Hukuku serisinin ikinci cildini oluşturan bu kitap, TMK’nun dördüncü kitabının üçüncü kısmında, 973 ile 996 ncı maddeleri arasında düzenlenen zil..

45,00 TL 38,25 TL

Eşya Hukuku Cilt 1 Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler -15%

Eşya Hukuku Cilt 1 Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler

Bir yandan öğrencinin kaynak ve kitap ihtiyacını sağlamayı, diğer yandan doktrin ve uygulama için TMK m.1/son fıkrada ifade edilen bilimsel yardımcı k..

30,00 TL 25,50 TL

Eşya Hukuku Pratikleri -12% Tükendi

Eşya Hukuku Pratikleri

Bu çalışma Eşya Hukuku teorisini, içerdiği kadarıyla somutlaştırmaya hizmet etmek üzere hazırlanmış. Ancak kuşkusuz ki, öncelikle teorinin iyi bilinme..

18,50 TL 16,28 TL

Ecrimisil

Haksız fiil tazminatı olarak değerlendirilmesi nedeniyle ecrimisil için, haksız fiilin yanında farklı hukuki kurumların uygulanması, doktrinde haklı o..

30,00 TL

Emlak Müşavirinin El Kitabı -15%

Emlak Müşavirinin El Kitabı

Bu kitap ile alanda kullanılan, emlak komisyonculuğunda meslek ile ilgili yasal düzenlemeler ve yasalarda geçen terimler, tanımlar, kısaltmalar, belge..

20,00 TL 17,00 TL

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Eşya Hukuku (Madde 683 - 778) 6. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması -15%

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Eşya Hukuku (Madde 683 - 778) 6. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

Hasan Özkan ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )  İçindekiler Önsöz     3807Kısaltmalar        3809İçindeki..

105,00 TL 89,25 TL

Gayrimenkul Rehberi Tapu – Ruhsat – İskan – Kamulaştırma – Arsa Payı Düzeltme – Kentsel Dönüşüm -10%

Gayrimenkul Rehberi Tapu – Ruhsat – İskan – Kamulaştırma – Arsa Payı Düzeltme – Kentsel Dönüşüm

Gayrimenkul Hukukuna Dair Temel konuların ana hatları ile anlatıldığı bu pratik rehber, konularının uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Gayrimenkulün..

49,90 TL 44,91 TL

Ayni Haklara Uygulanacak Hukukukun ve Yetkili Yargı Merciinin Tayininde İrade Serbestisi Prensibi -10%

Ayni Haklara Uygulanacak Hukukukun ve Yetkili Yargı Merciinin Tayininde İrade Serbestisi Prensibi

İÇİNDEKİLERÖNSÖZVIIİÇİNDEKİLER.XIKISALTMALAR LİSTESİXIXGİRİŞ.1BİRİNCİ BÖLÜMAYNÎ HAK VE EŞYA KAVRAMII. AYNÎ HAK KAVRAMI VE TÜRLERİ.9A. Aynî Hak Kavramı..

55,00 TL 49,50 TL

Tarım Reformu ile Toplulaştırma Hukuku ve Uygulamaları -10%

Tarım Reformu ile Toplulaştırma Hukuku ve Uygulamaları

Reformun, elinde bulundurduğu araçlarla tarımda yeniden yapılanma ve dönüşümü sağlayıcı, hatta reorganizasyon edici etkileri bulunmaktadır. Bu araçlar..

48,90 TL 44,01 TL

Kamulaştırma Davalarında Pratik Uygulamalar -20%

Kamulaştırma Davalarında Pratik Uygulamalar

Alışkanlıklar bizi hayata bağlar. Bir kez yazma alışkanlığıma kapılan insan artık istese de duramaz. Çünkü artık yazdıkça, paylaşmanın dayanılmaz zevk..

75,00 TL 60,00 TL

Taşınır Mülkiyeti -15%

Taşınır Mülkiyeti

Taşınır mülkiyeti, Türk Medeni Kanununun "Eşya Hukuku" kitabının 762 ila 778. maddelerinde düzenlenmiştir. Taşınır mülkiyeti başlığı altında sadece bu..

65,00 TL 55,25 TL

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) -10%

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

Haksız işgal tazminatı olarak da ifade edilen ecrimisil ana hatlarıyla zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir..

69,90 TL 62,91 TL

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar -10%

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar

Alt yapısı oluşturulmadan, herhangi bir riske karşı koruması ve imar planları olmaksızın kırdan kente göç eden insanların barınma ihtiyaçlarını karşıl..

42,90 TL 38,61 TL

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu -15%

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

TCK içerisinde ele alınan suçlar arasında sıradan insanların en kolay itham edilebileceği bir suç tipi olan suç eşyasının satın alınması veya kabul ed..

27,00 TL 22,95 TL

Konut Finansmanı Mortgage Hukuku ile İlgili Makaleler -12%

Konut Finansmanı Mortgage Hukuku ile İlgili Makaleler

Konu BaşlıklarıTürk Sermaye Piyasası Hukukunda İpotek Teminatlı Menkul KıymetlerTürkiye'de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerle İlgili Son GelişmelerTürk..

75,00 TL 66,00 TL

Eşya Hukuku Cilt 1 -15%

Medeni Hukuk Alanında Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları Eşya Hukuku Cilt : 1 20 Ekim 2016

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde ilki düzenlenen Medeni Hukuk Alanında ..

33,00 TL 28,05 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.