Fikri - Sınai Mülkiyet Hukuku

Göster:
Sırala:

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat

Zengin içeriğe sahip ve özenle hazırlanmış olan bu eser ile sınai mülkiyete dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.Konu BaşlıklarıYeni Sı..

45,00 TL 36,00 TL

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Televizyon Programları ve Televizyon Program Formatları

Araştırmamızın konusunu, uluslararası ticarette önemli bir yeri olan televizyon programlarının ve özellikle televizyon program formatlarının Fikir ve ..

42,50 TL 36,13 TL

Çalışanların Yarattığı Eserler Üzerinde Fikri Hakların Kullanılması

Kültür endüstrisinin giderek büyümesi, eğlence sektörünün her geçen gün yaygınlaşması ve teknolojik imkânlarda sürekli bir artış gözlemlenmesi, bilim ..

42,50 TL 36,13 TL

Patent Hukukunda İstem Yazım Teknikleri

Bu kitap, EPO'nun inceleme uzmanları için hazırladığı İnceleme Kılavuzu'nun istem yazım tekniklerini inceleyen F-IV başlığını ele almaktadır. Kitabın ..

48,00 TL 38,40 TL

Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu birçok yeni kurumu ve hükmü içeren yoğun bir düzenlemedir. Bu kanun okuyucuya sunarken, yenilikleri görsel bir şekil..

50,00 TL 40,00 TL

Sınaî Mülkiyet Kanunu

İşbu kitap 6769 sayılı SINAÎ MÜLKİYET KANUNU (Marka-Patent) Ve İLGİLİ MEVZUAT, MÜLGA 551, 554, 555, 556 SAYILI KHK YÖNETMELİKLER ve ULUSLARARASI SÖZLE..

59,00 TL 50,15 TL

Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve Korunması

Bu çalışma kapsamında fikir ve sanat eserleri hukukunda yayma hakkı kavramını inceleyeceğiz. Yayma hakkı, eser sahibinin mali haklarından birini teşki..

50,00 TL 42,50 TL

Yayım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri

Bu eserde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yapılan değişiklik ve yenilikler göz önüne alınarak, İsviçre-Alman Hukukları ile mukayeseli şekilde; yay..

35,00 TL 28,00 TL

İcracı Sanatçıların Hakları

"İcracı sanatçılar" kavramı, bir eseri yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden aktörleri, şarkıcıları, müzisyenl..

55,00 TL 49,50 TL

Fikri Mülkiyet Hukuku Ders Kitabı

Ders kitabı formatında hazırlanan bu eser fikri mülkiyet hukukunun temel esaslarını sade bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. Fikri mülkiyet hukuku a..

60,00 TL 48,00 TL

Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı

Bu kitapta marka hukukunda geniş bir şekilde uygulama bulan sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, daha önce bilims..

35,00 TL 31,50 TL

Fikir ve Sanat Hukukuna Dair Makalelerim

Kitap, 2000'li yılların başından beri yazarın yazdığı ve muhtelif ilmi ve akademik dergilerde ve yıllıklarda yayımlanmış makalelerinden bir seçki nite..

98,00 TL 78,40 TL

Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma

Eser sahibinin cayma hakkı; cayma hakkının koşulları, cayma hakkına karşı başvurulabilecek imkânlar, cayma hakkından önceden vazgeçmeye ve cayma hakkı..

35,00 TL 31,50 TL

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bu kitapta fikri mülkiyet hukukunun tüm dalları, mevzuatın son durumu dikkate alınarak ve yeni içtihatlar ile görüşler değerlendirilerek açıklanmıştır..

150,00 TL 120,00 TL

Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali

Konu BaşlıklarıKarıştırılma İhtimali KavramıKarıştırılma İhtimalinin UnsurlarıKarıştırılma İhtimalinin Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Esasl..

35,00 TL 28,00 TL

Fikri Mülkiyet Hukukunda Esaslı Unsur Doktrini

Konu BaşlıklarıRekabet Düzenlemelerinden Beklenen Yarar, Esaslı Unsur Kavramı ve Pazar Gücü İle İlişkisiEsaslı Unsur Doktrininin Fikri Mülkiyet Haklar..

40,00 TL 32,00 TL

Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulması

Ticaret şirketlerinin amaçlarına ulaşması için önemli bir unsur olan sermaye, nakit veya nakit dışı (aynî) değerlerden oluşur. 6102 sayılı Türk Ticare..

41,90 TL 35,62 TL

Fikri Mülkiyet Hakları Çerçevesinde Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakkı

Yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı hakkı, günümüzde millî ve milletlerarası düzenlemelerle korunmaktadır. Bu konudaki milletlerarası temel metin,..

35,00 TL 31,50 TL

Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, Konusu ve Bu Hakkın Sözleşme Dışı Geçiş YollarıTelif Hakkının Devri Sözleşmesinin Tarafla..

35,00 TL 31,50 TL

Know – How Sözleşmesi

Konu BaşlıklarıTerminoloji, Know–How Sözleşmesinin Tarihsel Gelişimi ve FonksiyonlarıKnow–How Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Şekli ve TürleriKnow–Ho..

30,00 TL 27,00 TL

Eserin Teslimden Önce Telef Olması

Konu BaşlıklarıEserin Teslimden Önce Telef OlmasıEserin ve Malzemenin Teslimden Önce Telef Olmasının SonuçlarıEserin Teslimden Önce Telef Olmasının Be..

25,00 TL 22,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.