Gayrimenkul Hukuku

Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı Davaları) -10%

Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı Davaları)

Bu eserde, Ecrimisil Davaları konusu ele alınmaktadır. Özel hukuk ve kamu hukukundaki ecrimisil konusu ayrı ayrı ele alınarak açıklanmaktadır.Bu eser,..

260,00 TL 234,00 TL

Yabancılar için Türkiye'de Gayrimenkul Yatırım Rehberi -15%

Yabancılar için Türkiye'de Gayrimenkul Yatırım Rehberi

Guidelines on Real Estate Investment in Turkey for ForeignersThe full text of the Land Registry Law  with jurisprudence and annotations  in Turkish & ..

24,84 TL 21,11 TL

Temel Kavram ve Uygulamaları ile Tesis Yönetimi -10%

Temel Kavram ve Uygulamaları ile Tesis Yönetimi

Tesis yönetimi sadece bir temizlik veya güvenlik gibi tekli hizmet işinin icra edilmesi değil, profesyonel işletme yönetimi ilkelerine göre ortaya kon..

25,00 TL 22,50 TL

Ecrimisil

Haksız fiil tazminatı olarak değerlendirilmesi nedeniyle ecrimisil için, haksız fiilin yanında farklı hukuki kurumların uygulanması, doktrinde haklı o..

43,20 TL

Emlak Müşavirinin El Kitabı -20%

Emlak Müşavirinin El Kitabı

Bu kitap ile alanda kullanılan, emlak komisyonculuğunda meslek ile ilgili yasal düzenlemeler ve yasalarda geçen terimler, tanımlar, kısaltmalar, belge..

20,00 TL 16,00 TL

Gayrimenkul Rehberi -10%

Gayrimenkul Rehberi

Gayrimenkul hukukuna dair temel konuların ana hatları ile anlatıldığı bu pratik rehber, konularının uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Gayrimen..

79,90 TL 71,91 TL

Kamulaştırma Davalarında Pratik Uygulamalar -15%

Kamulaştırma Davalarında Pratik Uygulamalar

Alışkanlıklar bizi hayata bağlar. Bir kez yazma alışkanlığıma kapılan insan artık istese de duramaz. Çünkü artık yazdıkça, paylaşmanın dayanılmaz zevk..

101,52 TL 86,29 TL

Taşınmazların Birlikte Rehni (Aynı Alacağı Teminat Altına Almak İçin Birden Fazla Taşınmazın Rehni)

Aynı alacağı teminat altına almak için birden fazla taşınmazın rehni, özellikle yüksek meblağlı krediler söz konusu olduğunda, önemi yadsınamaz bir ko..

27,00 TL

Taşınmaz Teminatı

“Taşınmaz mülkiyetinin konusunu belirleyen MK m. 704, aynı zamanda nelerin hukuken taşınmaz niteliğinde olduğuna da açıklık getirmektedir. Buna göre t..

54,00 TL

Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik -15%

Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik

Son yıllarda ticari yatırımların önemli bir bölümü ya gayrimenkule dayalı ya da gayrimenkul ile ilişkili olarak gelişmektedir. Bu nedenle yapılan yatı..

64,80 TL 55,08 TL

Emval–i Metruke Mevzuatı Çerçevesinde Taşınmazların Hukuki Durumu ve Tasfiyesi -5%

Emval–i Metruke Mevzuatı Çerçevesinde Taşınmazların Hukuki Durumu ve Tasfiyesi

Çalışma, esasen birden çok disiplini ilgilendiren bir konunun, sadece hukuki açıdan değerlendirilmesi maksadı ile kaleme alınmış. Emval-i metruke gibi..

65,00 TL 61,75 TL

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Taşınır Mülkiyeti TMK. M. 762–778 Şerhi -15%

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Taşınır Mülkiyeti TMK. M. 762-778 Şerhi

Taşınır Mülkiyeti başlıklı bu kitap, yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetini düzenleyen kuralları temel alınmak suretiyle, ..

30,24 TL 25,70 TL

Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi -10%

Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi

Taşınmaz rehni rehin hukukunda önem arz eden bir rehin türüdür. İlki rehin hukuku bakımından taşınmazın ne anlama geldiğidir. İkincisi ise, rehin huku..

120,00 TL 108,00 TL

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması -10%

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kira sözleşmesine etkisi bakımından kiralananın devri ve sınırlı ayni hakka konu olması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile değişikliğe uğrayan öneml..

55,00 TL 49,50 TL

Arazi Mülkiyetinin Maddi Kapsamı -5%

Arazi Mülkiyetinin Maddi Kapsamı

Bu çalışmanın konusu arazi mülkiyetinin madde itibariyle kapsamıdır. Arazinin maddi kapsamına dâhil olan unsurlar, arazideki yapılar, bitkiler ve kayn..

55,00 TL 52,25 TL

İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi -5%

İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi

Konu BaşlıklarıAçık Artırma Suretiyle SatışPazarlama Suretiyle SatışParaya Çevirmenin Diğer Şekilleri ve Ödeme Yerine Alacakların Devri..

25,00 TL 23,75 TL

Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik -5%

Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik

Konu BaşlıklarıGenel Tarımsal Değer BiçmeÖzel Tarımsal Değer BiçmeBilirkişilik..

40,00 TL 38,00 TL

Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler -5%

Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler

Konu BaşlıklarıMülkiyet Hakkı Kavramı ve Mülkiyetin FonksiyonlarıMülkiyet Hakkının Teminatı, Mülkiyetin Korunması ve Bu Hakka Müdahale Çeşitleri..

45,00 TL 42,75 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı -10%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet hakkından kimler yararlanabilir? Kamu hukuku tüzel kişileri mülkiyet hakkından yararlanabilir mi? Şirket hissedarları Avrupa İnsan Hakları Ma..

78,00 TL 70,20 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.