sağlam bahis siteleri

Mevzuat Derlemeleri

Göster:
Sırala:
Legal 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun) Ciltli, O. Gökhan Antalya, 9786053150725 -15%

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu – 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Medenî Kanunu'nun 4721 sayılı kanun olarak, kanunlaştırılması sonrasında kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgileri tasarının sunuşu adalet k..

60,00 TL 51,00 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (Gerekçeli ve Açıklamalı) , Gökhan Antalya, 9786053150732 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu 'nun 6098 sayılı kanun olarak, kanunlaştırılması sonrasında kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgileri tasarının sunuşu, Adale..

55,00 TL 46,75 TL

Vedat 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu – Madde Gerekçeleri (Ciltli), Serkan Ayan, 9786054823901 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu – Madde Gerekçeleri

Metinde ilk olarak 6098 sayılı TBK hükümlerine yer verilmiştir. Bunun hemen altında, İsviçre Borçlar Kanununun, TBK’yı karşılayan hükmü 01.05.2015 tar..

75,00 TL 63,75 TL

Adalet 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Taylan Özgür Kiraz, Gizem Başoğlu, 9786051467351 -20%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Bu Kanun'un; lafzıyla ve ruhuyla, metnini ve kanun koyucunun iradesini doğru şekilde okuyucuya iletmek maksadıyla, mevzuat kirliliği içinde hukukçular..

40,00 TL 32,00 TL

Ekin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ayhan Kortunay, İzzet Özer, 9786055187521 -10%

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girmiştir. İkincil düzenlemeler de yasa koyucu tarafından hızla çıkarılmaktadı..

35,00 TL 31,50 TL

Beta 6335 Sayılı Kanun ile Yeni TTK'da Yapılan Değişiklikler ve İşletmeler/Şirketler için TTK'ya Uyum Takvimi, Mehmet Bahtiyar, 9786053777502 -10%

6335 Sayılı Kanun ile Yeni TTK'da Yapılan Değişiklikler ve İşletmeler/Şirketler için TTK'ya Uyum Takvimi

Değişiklik gerekçelerinin anlaşılabilmesi ve 6335 Sayılı Kanunun hazırlık aşamalarının görülebilmesi bakımından, Tasarı metni ve gerekçesi yanında, Ad..

13,00 TL 11,70 TL

6352 Sayılı Kanun ve 6103 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunundaki Değişiklikler ve Getirdiği Yenilikler , Erdem Demir, Hüseyin Demir	, 9786054490813 -15%

6352 Sayılı Kanun ve 6103 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunundaki Değişiklikler ve Getirdiği Yenilikler

Bu çalışmada 6352 Sayılı kanunun İcra ve İflas Kanunundaki değişiklikler ve yenilikler ile 6103 Sayılı Kanunun İcra ve İflas Kanuna getirdiği yenilikl..

27,00 TL 22,95 TL

Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu

Kitapta, Türk Medeni Kanunu yürürlüğü, uygulama şekli hakkında kanun, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunlarını bulabile..

25,00 TL

Adalet Açıklamalı - İçtihatlı Tebligat Kanunu Şerhi, Nazif Kaçak, 9786055412258 -20%

Açıklamalı – İçtihatlı Tebligat Kanunu Şerhi

Kitap, Tebligat Tüzüğü'nün ilgili hükümleri kanunun madde metni altında belirtilmiş ve kanun şerh biçimiyle de incelenmiştir. İlgili mevzuata da yer v..

43,00 TL 34,40 TL

Yetkin Açıklamalı – İçtihatlı Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı (Ciltli), Yusuf Uluç, 9789754649093 -10%

Açıklamalı – İçtihatlı Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Bu kitap hem konuya ilgi duyan sıradan okuyucunun hem de 'uygulayıcının ihtiyaç duyduğu birçok bilgiye ulaşabileceği kapsamlı bir çalışmadır. Vakıflar..

165,00 TL 148,50 TL

Beta İş Kanunları, Fatma Burcu Savaş, A.Can Tuncay, Şebnem Kılıç, 9786053337324 -10%

Açıklamalı – Karşılaştırmalı – İçtihatlı İş Kanunları

Bu kitapta da önceki basılarda olduğu gibi açıklamalara, karşılaştırmalara, uluslararası sözleşmeler, bildirgeler dahil ilgili mevzuata atıflara, ilgi..

26,00 TL 23,40 TL

Adalet Açıklamalı, İçtihatlı Sorularla Bilişim Hukuku Mevzuatı, Halid Özkan, 9786051464879 -20%

Açıklamalı, İçtihatlı Sorularla Bilişim Hukuku Mevzuatı

Bu çalışmada herhangi bir mevzuat kitabından farklı olarak gündemi meşgul eden, merak edilen ve internette forumlarda yanlış cevaplandığı düşünülen so..

25,00 TL 20,00 TL

Vedat Açıklamalı, Notlu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu Ticari Mevzuat ve İkincil Düzenlemeler (Ciltli), Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, 9786054823345 -15%

Açıklamalı, Notlu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Mevzuat (İkincil Düzenlemeler)

Bu kitap, yeni hüküm ve konseptlerin benzer hukuk sistemine sahip başlıca yabancı kanunlardaki karşılıklarını gösteren; iç hukuka yapılan göndermeleri..

60,00 TL 51,00 TL

Adalet Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. Anayasası - TCK - CMK - CGTİK ve İlgili Mevzuat (Ciltli), Gürsel Yalvaç, 9786053001218 -20%

Adalet Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. Anayasası - TCK - CMK - CGTİK ve İlgili Mevzuat (Ciltli)

Değişen yasalar kabul tarihleri dikkate alınmak suretiyle işlenmiş, yürürlük tarihleri ise dipnot şeklinde veya Yasanın sonuna liste halinde eklenmiş,..

42,00 TL 33,60 TL

Adalet İdari Yargı Mevzuatı (Ciltli), Gürsel Yalvaç, 9786051468488 -20%

Adalet İdari Yargı Mevzuatı (Ciltli)

İçindekiler-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun-Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında..

39,00 TL 31,20 TL

Anayasa Mahkemesi Kararlarını İçeren, Gerekçeli ve Notlu Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Mehmet Akif Tutumlu, 9789750240997 -14%

Anayasa Mahkemesi Kararlarını İçeren, Gerekçeli ve Notlu Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Bu kitap, ana metni olan 6100 Sayılı HMK'nın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla beş yıllık süreyi geride bırakmış bulunmaktadır. Bu sürede yasanın ipt..

59,90 TL 51,51 TL

On İki Levha Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru ile İlgili Temel Mevzuat, Nedim Meriç, 9786051521282 -15%

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru ile İlgili Temel Mevzuat

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru, 2010 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikler ile hukuk hayatımıza giren, temel hakların ihlaline karşı öngörül..

20,00 TL 17,00 TL

Anayasa TCK–CMK– CGTİK İle İlgili Temel Ceza Yasaları, Sedat Şan, 9786051680590 -15%

Anayasa TCK–CMK– CGTİK İle İlgili Temel Ceza Yasaları

İlgli yasaların maddelerinin derlendiği bir çalışmadır. ..

35,00 TL 29,75 TL

Legal Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuat, Hakan Üzeltürk, 9786053151029 -15%

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı

Öğrenciler ve uygulamacılar için hazırlanan derleme, Anayasa ve İdare Hukuku Temel mevzuatındaki güncel gelişmeleri takip etme zorunluluğu ve ihtiyacı..

55,00 TL 46,75 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.