Güvenlik Hukuku

İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi -15%

İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi

İcra hukuku,  bir taraftan cebri icra organları vasıtası ile devletin borçlunun malvarlığına ve istisnai olarak da şahıs varlığına doğrudan müdahale e..

70,20 TL 59,67 TL

Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri -10%

Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri

Konu Başlıkları Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Güvenlik Tedbirlerinin Türk Hukukunda Uygulama Şekilleri..

35,00 TL 31,50 TL

Modern İç Güvenlik Hizmetleri ve Kamu Yönetimi İlişkisi -15%

Modern İç Güvenlik Hizmetleri ve Kamu Yönetimi İlişkisi

Bilgi toplumuna geçiş süreci ile birlikte önemi artan ve her geçen gün bir adım daha yaklaşılan sivil toplum yapısı ve sivilleşme, beraberinde çok öne..

19,44 TL 16,52 TL

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu (TCK m. 170/1) -15%

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu (TCK m. 170/1)

Bu çalışmanın konusu: TCK'nun 170 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun unsurlarının incele..

41,04 TL 34,88 TL

Güncel POLİS MEVZUATI 2017 -15%

Güncel POLİS MEVZUATI 2017

Kanun No-SayfaTürkiye Cumhuriyeti Anayasası: 2709-1Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi: 5237-81Türk Ceza Kanunu: 5237-95Türk Ceza Kanununun Yürürlük ..

36,50 TL 31,03 TL

Savunma Sanayii Hukuku -10%

Savunma Sanayii Hukuku

Türkiye'de savunma sanayiinin belirli bir gelişmişlik seviyesine ulaşmakta olduğu bu dönemde, tüm sektör oyuncularının mevcut hukuk külliyatına bir bü..

39,50 TL 35,55 TL

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar -10%

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Devlet, sosyal, siyasi ve ekonomik kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmakta olup; bu yapının görevi, toplum tarafından oluşturulan bu organizasyonun ..

115,00 TL 103,50 TL

Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması -10%

Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

Bilime, sanata dair her çalışma, alanında yeni veya farklı bir yaklaşımı yansıtma çabasının sonucudur. Bu yaklaşımın ortaya çıkması ise en başından so..

40,00 TL 36,00 TL

Kent Estetiğini Koruma Amaçlı İdari Kolluk Faaliyeti -10%

Kent Estetiğini Koruma Amaçlı İdari Kolluk Faaliyeti

Bu çalışmada İdarenin, klasik kolluk yetkilerinin amaçları dışında kalan "şehirlerin görünümü" üzerindeki görev ve yetkilerinin teorik boyutu incelenm..

28,00 TL 25,20 TL

Zor ve Silah Kullanmada Standart Bir Uygulama Modeli Ölçülülük İlkesi (GE–EL–OR Ölçü Testi) -20%

Zor ve Silah Kullanmada Standart Bir Uygulama Modeli Ölçülülük İlkesi (GE–EL–OR Ölçü Testi)

Bu eserde, anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesinin genelde uygulama usulünü, özelde ise kolluğun zor ve silah kullanma sürecinin her aşamasında uyg..

39,00 TL 31,20 TL

Polis Meslek Hukuku -15%

Polis Meslek Hukuku

Toplumun huzur ve güvenliği kaliteli ve etkin bir güvenlik hizmeti ile mümkündür. Kaliteli ve etkin güvenlik hizmeti ise donanımlı görevliler ve demok..

54,00 TL 45,90 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun -20%

Açıklamalı – İçtihatlı Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun

Çağımızda, çeşitli etkenlerle giderek nicelik ve nitelik yönünden artış gösteren, topluma ve bireylere yönelik şiddet eylemlerinde belirgin hale geler..

63,00 TL 50,40 TL

Askeri Disiplin Hukuku -10%

Askeri Disiplin Hukuku

Askeri disiplin cezalarının, kamu personeli disiplin hukukundaki sivil personele uygulanan yaptırımlardan çok daha ağır disiplin yaptırımları içermesi..

60,00 TL 54,00 TL

Amirin Emri (Amirin Emrini Yerine Getirmenin Ceza Sorumluluğuna Etkisi) -10%

Amirin Emri (Amirin Emrini Yerine Getirmenin Ceza Sorumluluğuna Etkisi)

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla öngörülen hiyerarşinin bir sonucu olan ast-üst ilişkisi, üst bakımından em..

30,00 TL 27,00 TL

Kolluğun Başucu Kitabı -15%

Kolluğun Başucu Kitabı

Kolluk yetkilerinin kullanılması, zorunlu olarak birçok temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle kolluk personelin..

91,80 TL 78,03 TL

Adli Kolluk ve Bilişim -10%

Adli Kolluk ve Bilişim

Ceza soruşturmasının en temel gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi ve adaletin zamanında tesisi için adli kolluğun iyi bir şekilde yapıl..

30,00 TL 27,00 TL

İstihbarat Hukukuna Giriş -5%

İstihbarat Hukukuna Giriş

İstihbarat son on beş yılda Türkiye'de gündemi işgal eden en önemli konuların başında yer almıştır. Döneme, devletlere, coğrafyaya, kurumlara ve hedef..

23,50 TL 22,33 TL

AİHM İçtihatları Bağlamında Türk ve Anglo Sakson Hukukunda Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi -10%

AİHM İçtihatları Bağlamında Türk ve Anglo Sakson Hukukunda Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi

Kolluğun silah kullanma yetkisi pek çok mevzuat tarafından kolluğa tanınan ve esasen görevin icrası olarak nitelendirilebilecek bir hukuka uygunluk ne..

30,00 TL 27,00 TL

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu -15%

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Kitapta konular madde sırasına göre incelenmiştir. Her maddenin altında, gerek bu Kanunda gerekse diğer kanunlarda yer alan ve bu maddenin uygulanması..

97,20 TL 82,62 TL

TSK Disiplin Kanunu ve Yorumu -15%

TSK Disiplin Kanunu ve Yorumu

Disiplin Kanunu, Devlet Memurları Kanunundaki sadece disiplin yaptırım sistemini benimsememiş, aynı zamanda buradaki idari usulü model olarak almıştır..

129,60 TL 110,16 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.