İcra ve İflas Hukuku

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı -10%

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı

"İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan ken..

59,90 TL 53,91 TL

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali -10%

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptaliAlacaklılara zarar verme kastıyla yapılan tasarrufların iptali başlıklı bu çalışma, akad..

75,00 TL 67,50 TL

Hukuk Davaları – 5 -10%

Hukuk Davaları – 5

Hukuk Davaları – 5Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birli..

195,00 TL 175,50 TL

İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi -10%

İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi

Bu çalışma, İcra Hukuku'nda başvurulan temel yaptırımlardan biri olan taşınmaz malların haczi ve paraya çevrilmesinin incelenmesini konu almaktadır. H..

85,00 TL 76,50 TL

Açıklamalı–İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması -10%

Açıklamalı–İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması

Kanun koyucu, borçlunun hacizden veya iflasın açılmasından önceki bir tarihte mal varlığında bulunan hakları veya değerleri mal varlığından çıkarmış o..

81,90 TL 73,71 TL

İcra İflas Hukukunda Satış İşlemleri ile Harç ve Vergiler -10%

İcra İflas Hukukunda Satış İşlemleri ile Harç ve Vergiler

İcra iflas Hukukunun en karmaşık en sorunlu alanlarından olan harç ve vergiler, kdv, damga vergisi, tellaliye, Cezaevi Yapı Pulu Harcı, Tahsil harcı, ..

67,00 TL 60,30 TL

İflas Hukuku Uygulamaları 7101 Sayılı Ve 7155 Sayılı Kanun Kapsamında Konkordato Değişiklikleri -10%

İflas Hukuku Uygulamaları 7101 Sayılı Ve 7155 Sayılı Kanun Kapsamında Konkordato Değişiklikleri

Uygulamaya yönelik pratik bilgileri ve çözümleri, uygulamaya yönelik örnekleri içeren iflas hukuku severlere ve bu alanda tensip ve dilekçe örneklerin..

69,00 TL 62,10 TL

Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri -20%

Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri

28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun'la, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunumuzun konkordatoya ilişkin 285 vd. maddelerinde değişiklik yapılarak, uygula..

139,00 TL 111,20 TL

İcra Hukukunda Şikayet -20%

İcra Hukukunda Şikayet

Bu kitap da, İİK. m. 16-18 çerçevesinde icra mahkemesine hitaben bir 'şikâyet dilekçesi'nin «nasıl hazırlanacağı» -('kimlerin şikâyette bulunabileceği..

135,00 TL 108,00 TL

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı -10%

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı

Takip hukuku özel hukuktan doğan hakların tesliminde son noktadır. Bir mahkeme kararı veya kambiyo senedi gibi haklılığı ortaya koyan güçlü kanıt bulu..

225,00 TL 202,50 TL

İtirazın İptali Davaları ve Tahsil (Eda) Davası (İİK. m. 67) -20%

İtirazın İptali Davaları ve Tahsil (Eda) Davası (İİK. m. 67)

İçindekilerİtirazın İptali DavasıTahsil (Eda) Davasıİtirazın İptali Davasına Ait Dilekçe ÖrneğiTahsil (Eda) Davasına Ait Dilekçe Örneği..

55,00 TL 44,00 TL

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları (İİK. M. 72) -20%

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları (İİK. M. 72)

İçindekilerİcra Takibinden Önce Açılan Olumsuz (Menfi) Tespit Davasına Ait Dilekçe Örneğiİcra Takibinden Sonra Açılan Olumsuz (Menfi) Tespit Davasına ..

89,00 TL 71,20 TL

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı -15%

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

İcra ve İflâs Kanununda istinaf sistemine göre yapılmış olan değişikleri nazara almadan, icra ve iflâs hukuku hakkında toplu ve özlü bilgi vermek amac..

86,40 TL 73,44 TL

İcra ve İflas Kanunu

İcra ve iflas kanun ve yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçlarına da kitapta yer verilmiştir.Konu Başlıkları İcra ve İflâs Kanunu (2004)..

11,50 TL

Hukuksal ve Finansal Açıdan Konkordato 7155 Sayılı Kanun Kapsamında -15%

Hukuksal ve Finansal Açıdan Konkordato 7155 Sayılı Kanun Kapsamında

Konkordato hukuk sistemimizde eskiden beri bulunmakla birlikte 28.02.2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Baz ı Kanunlarda Değişiklik Y..

85,00 TL 72,25 TL

İcra ve İflas Hukukunda Banka Alacaklarının Korunması -10%

İcra ve İflas Hukukunda Banka Alacaklarının Korunması

"Sadece ülkemizde değil bütün dünyada büyük bir baskı grubu durumundaki bankaların, kendi lehlerine kazanım elde etme çabaları ve özellikle bunun sözl..

75,00 TL 67,50 TL

İcra İnkar Tazminatı -10%

İcra İnkar Tazminatı

İcra İnkar TazminatıBu eserde, dava konularına göre, uygulamada icra inkar tazminatı yasal şartları incelenmiştir. Okuyucuya kolaylık sağlaması için, ..

133,92 TL 120,53 TL

İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler (Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında) -10%

İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler (Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında)

Bu eserde, İcra ve İflas Suçları İle Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler konusu ele alınmaktadır. Eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçla..

230,50 TL 207,45 TL

Konkordato Uygulama Rehberi -10%

Konkordato Uygulama Rehberi

Konkordato Uygulama Rehberi7101 sayılı "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile iflasın ertelenmesi kurumu ka..

35,00 TL 31,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.