İdare Hukuku

İdare Hukuku Dersleri -5%

İdare Hukuku Dersleri

İdare Hukuku Dersleri adlı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Ayrıca KPSS, hakimlik ve kaymakamlık sınavlar..

84,00 TL 79,80 TL

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası -10%

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası

Konu Başlıkları Kavram, Para Cezalarının Tarihi Gelişimi, Yaptırımlar Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi, Leh ve Aleyhindeki Görüşler Para Cezalarının Tar..

30,00 TL 27,00 TL

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Tespit ve Yargısal Denetimi -15%

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Tespit ve Yargısal Denetimi

Kentsel dönüşüm, çok boyutlu bir başkalaşım sürecidir. Kentsel dönüşümü gerektiren sebepler zaman ve mekâna göre farklılık göstermektedir. Bu farklılı..

62,00 TL 52,70 TL

Teoride ve Uygulamada Kamu Disiplin Yaptırımları -15%

Teoride ve Uygulamada Kamu Disiplin Yaptırımları

1981 yılında göreve başlayan bir asker idareci iken, 1993 yılından sonra askerî hâkim olarak çeşitli askerî mahkemelerde, 2002 yılından itibâren AYİM’..

140,00 TL 119,00 TL

Temel Hukuk Dizisi İdare Hukuku -10%

Temel Hukuk Dizisi İdare Hukuku

Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine..

37,90 TL 34,11 TL

Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler -10%

Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler

Araştırmamızın ana hedefi, deprem güvenliği taşıyan yapılara kavuşmak isteyen kişilerin bu amaçlarına bir an önce ve sorunsuzca kavuşmalarını temin iç..

115,00 TL 103,50 TL

Adım Adım Acele Kamulaştırma -10%

Adım Adım Acele Kamulaştırma

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesinde acele kamulaştırma usulü, birçok soruna neden olabilecek şekilde ve genel ifadelerle düzenlenmiştir..

69,90 TL 62,91 TL

Vergi Yargısında Yargı Kararlarının Uygulanması – Yerine Getirilmesi ve Yerine Getirilmemesi Üzerine Bir İnceleme – -5%

Vergi Yargısında Yargı Kararlarının Uygulanması – Yerine Getirilmesi ve Yerine Getirilmemesi Üzerine Bir İnceleme –

Bu çalışmada, vergi yargısında yargı kararlarının yerine getirilmesi ve yerine getirilmemesi ile vergi yargısı kararlarının yerine getirilmemesi neden..

60,00 TL 57,00 TL

Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler -10%

Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler

Araştırmamızın ana hedefi, deprem güvenliği taşıyan yapılara kavuşmak isteyen kişilerin bu amaçlarına bir an önce ve sorunsuzca kavuşmalarını temin iç..

115,00 TL 103,50 TL

Vergi Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler Makaleler -5%

Vergi Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler Makaleler

Bu derleme çalışması, geçmiş yıllarda Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programında yazar tarafından okutulan Ver..

75,00 TL 71,25 TL

İdari Yargılama Usulünde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi -10%

İdari Yargılama Usulünde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi

Hukuka aykırı deliller konusu, ispat hukukunun içerisinde yer alan ve yasal düzenlemelere rağmen yargı sürecinde kullanılabilirliği hakkında tartışmal..

30,00 TL 27,00 TL

Kur Değişikliklerinin İhale Sözleşmesine Etkisi -10%

Kur Değişikliklerinin İhale Sözleşmesine Etkisi

2018 yılı Ağustos ayı içerisinde kur fiyatlarında aniden yükselmeler, ihalesi ilan edilmiş fakat sözleşmesi tamamlanmamış ihaleler ya da sözleşme imza..

20,00 TL 18,00 TL

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli -10%

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli

Kitap HakkındaKitabın KünyesiİçindekilerYazar HakkındaBu kitap, Ülkemizin yeni Büyükşehir Belediye sistemine geçişini bu konudaki ilk taslaktan, yasal..

49,90 TL 44,91 TL

Varlık Vergisi -5%

Varlık Vergisi

Konu Başlıkları Teorik Kapsamda Fenomenoloji Varlık Vergisi Kanunu ve Varlık Vergisi'ne İlişkin Görüşler Genel Değerlendirme: Varlık Vergisi'nin Fenom..

13,50 TL 12,82 TL

İmar Barışı Başvuru Süreci ve Sonuçları -10%

İmar Barışı Başvuru Süreci ve Sonuçları

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesine göre; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağl..

59,90 TL 53,91 TL

Türk İdare Hukuku Dersleri Cilt: I -10%

Türk İdare Hukuku Dersleri Cilt: I

"Türk İdare Hukuku Dersleri Cilt 1" adlı bu eser, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak ve mevzuat değişikliğine uygun güncellenmiş.Kit..

59,00 TL 53,10 TL

Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri -10%

Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri

İdarenin Yargısal Denetimi Yargı Düzenleri ve Yargı Düzeni Uyuşmazlıkları İdarî Yargıda İdarî Dava Türleri İdarî Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler ve İl..

49,00 TL 44,10 TL

Kamu Düzeni Kavramının Dirlik ve Esenlik Unsuru -10%

Kamu Düzeni Kavramının Dirlik ve Esenlik Unsuru

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde; öncelikle soyut bir kavram olan ve hukuksal bir nitelik taşımayan kamu düzeni kavramının anlamı ve unsurlar..

49,50 TL 44,55 TL

Kamu Hukuku'n da ‘Son Viraj' Anayasa Hukuku – İdare Hukuku – İdari Yargılama Usul Hukuku -15%

Kamu Hukuku'n da ‘Son Viraj' Anayasa Hukuku – İdare Hukuku – İdari Yargılama Usul Hukuku

Kitap Hâkimlik, Kaymakamlık, KPSS alan ve diğer kurum sınavlarına hazırlık niteliğinde olup klasik hukuk kitaplarından farklı olarak sadece kariyer sı..

42,00 TL 35,70 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.