İdare Hukuku

Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Denetim -10%

Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Denetim

Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinin denetimi, radyo ve televizyon yayıncılığının ilk yıllarından itibaren tartışılan ve gündemde olan bir konudur...

75,00 TL 67,50 TL

Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdari İşlemleri -15%

Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdari İşlemleri

Bu eser, en önemli görevleri kamu hizmeti sunumu olan modern devletin, özel kişileri "yetkilendirilerek" yahut "kendiliğinden" vazifeler üstlenen özel..

25,00 TL 21,25 TL

İdari Yargının Varlık Sebebi Olarak İptal Davası -10%
İdare Hukukunda Yargı Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri -10%

İdare Hukukunda Yargı Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri

Yargı sistemine Alternatif Çözüm Yollarının girmesi uzun zamandır tartışılan bir konudur. Ülkemizde son yıllarda özel hukuk alanında "arabuluculuk" ce..

29,90 TL 26,91 TL

İnşaat Sektörü İçin İhale ve Sözleşme Yönetimi Rehberi -20%

İnşaat Sektörü İçin İhale ve Sözleşme Yönetimi Rehberi

Uluslararası bir inşaat veya iş ortaklığı sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklar, sözleşmenin taraflarının tabiiyetinde bulunduğu ülkelerden birinin ulu..

120,00 TL 96,00 TL

İYUK ve İlgili Mevzuat -20%

İYUK ve İlgili Mevzuat

“Türk hukuk sistemi idari yargılamaya ve idari başvuru usullerine ilişkin alanlarda son yıllarda hızlı gelişmelere sahne olmaktadır. Askeri Yüksek İda..

29,50 TL 23,60 TL

İdare Hukuku Açısından Yenilenebilir Enerji -10%

İdare Hukuku Açısından Yenilenebilir Enerji

Fosil yakıtlar kullanarak çevreyi kirletmiş, iklim değişikliği gibi büyük çaplı olaylarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Yenilenebilir enerji kay..

53,50 TL 48,15 TL

Mahalli İdareler Hukuku -10%

Mahalli İdareler Hukuku

Yerel yönetimlere hukukî açıdan, sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan ve hatta felsefî açıdan yaklaşılabilir. Ama bunların hepsinin ayrı ayrı kitaplarda..

32,40 TL 29,16 TL

Mahalli İdareler Hukukuna Giriş -10%

Mahalli İdareler Hukukuna Giriş

Yerel yönetimlere hukukî açıdan, sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan ve hatta felsefî açıdan yaklaşılabilir. Ama bunların hepsinin ayrı ayrı kitaplarda..

28,50 TL 25,65 TL

Vergi Mükelleflerinin Defter Tutma Yükümlülüğü -15%

Vergi Mükelleflerinin Defter Tutma Yükümlülüğü

Vergi mükellefinin ya da sorumlusunun vergi ödevinin yerine getirilmesinde maddi yükümlülüğünün yanı sıra şekli yükümlülükleri bulunmaktadır. Şekli yü..

27,00 TL 22,95 TL

İhale Hukuku Ders Notları -10%

İhale Hukuku Ders Notları

Eser ihale Hukuku ve onu ilgilendiren alanları bir bütün halinde vermeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda, 1. Kitapta Kamu İhale Kanunu incelenmiş, 2. Kitapt..

35,00 TL 31,50 TL

100 Soruda Kent Konseyi -10%

100 Soruda Kent Konseyi

Bu kitap, Kent Konseylerini doğuran süreci ve bu süreçteki mihenk taşları olan, ulusal ve ulusal üstü belgeleri, kavramları ve tanımları ele almış, ar..

45,00 TL 40,50 TL

Türk Zabıta Teşkilatı -10%

Türk Zabıta Teşkilatı

Bu kitap İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı özelinde gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda ortaya çıkmış. Araştırmadan elde ..

16,00 TL 14,40 TL

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Yargılama Usulü Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Suçu -20%

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Yargılama Usulü Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Suçu

Vergi Usul Kanunu'nun "Ceza Hükümlerinin yer aldığı Dördüncü Kitabında vergi suçları idari nitelikteki vergi suç ve cezalar ya da kabahatler (VUK mad...

76,00 TL 60,80 TL

Hakimlik ve Tüm Kurum Sınavları için İdari Hukuku Konu Anlatımlı ve Çözümlü Soru Bankası -10%

Hakimlik ve Tüm Kurum Sınavları için İdari Hukuku Konu Anlatımlı ve Çözümlü Soru Bankası

Bu kitap Hâkimlik ve Kaymakamlık gibi merkezi sınavlarda öğrenciye İdare Hukukunun inceliklerini ve test tekniğini öğretmek üzere hazırlanmış.Kitap ha..

30,00 TL 27,00 TL

Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi -10%

Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi

Fikri Hakların Hukuki Mahiyeti ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri Vergi Mevzuatımızda Fikri Haklar ve Vergilendirilmesi..

30,00 TL 27,00 TL

Soru ve Yanıtlarla Eğitim Sektöründe Vergileme -10%

Soru ve Yanıtlarla Eğitim Sektöründe Vergileme

Bu kitapta, büyük ölçüde eğitimle ilgili olarak Maliye İdaresinin karşılaştığı sorunlara getirdiği çözümlerden hareketle vergi yasaları itibariyle sor..

55,00 TL 49,50 TL

Bankalarda Vergi Uygulaması -10%

Bankalarda Vergi Uygulaması

Yasal Defterler, Yasal Kayıtlar Ve Usule İlişkin İşlemler- Kurum Kazancının Tespitinde Dikkate Alınacak Giderler- Amortisman Konuları- Değerleme Konul..

28,00 TL 25,20 TL

Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması -10%

Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendilerine verilen görevleri kolektif bir disiplin içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin ak..

46,50 TL 41,85 TL

Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu -10%

Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Her maddenin ayrı, ayrı incelendiği kitapta, uzun yıllar, titizlikle izlenen (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yüks..

175,00 TL 157,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.