İnfaz Hukuku

Göster:
Sırala:

(Adalet MYO İçin) Ceza İnfaz Hukuku

Bu çalışmada 2005 yılında genel olarak ceza hukuku alanında, özel olarak ise infaz hukuku alanında yapılan kapsamlı yasal değişiklikler esas alınmıştı..

13,50 TL 11,48 TL

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması

Son dönemlerde "Adalet org" "adalet gündemi" gibi birçok hukuki platformlarda sorulan sorulardan, tartışılan bir kısım konulardan infazla ilgili şartl..

97,50 TL 82,88 TL

Açıklamalı ve İçtihatlı Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku

Ceza ve tedbirlerin infazına ilişkin mevzuat esasta, ceza adalet sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda verilen kararların, her ..

128,00 TL 108,80 TL

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Sorularına Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Kararları, Genelgeler ve Dilekçe Örnekleri eşliğinde pratik ve güncel yanıtlar bulacağınız eserde, Yü..

69,90 TL 59,42 TL

Ceza İnfaz Kurumlarında Açlık Grevleri

Açlık grevleri ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular bakımından pasif bir nitelik arz etmesi ve yüzyıllar içinde gelişen suç şekilleri..

23,00 TL 18,40 TL

Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlülük

Suç işleyen kişinin, işlediği suçun karşılığı olarak ceza infaz kurumuna konulması, eski zamanlardan beri görülen bir uygulama olmakla birlikte, hüküm..

64,90 TL 55,17 TL

Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri

Geleneksel koruma tedbirleri olan; yakalama ve gözaltına alma, tutuklama, adli kontrol, zorla getirme, arama ve elkoyma ile yeni koruma tedbirleri ola..

34,90 TL 29,67 TL

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile Kalem Hizmetleri

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı, insan hürriyetini ve mali yapısını ilgilendiren, güncel bilgi birikimi, tecrübe, dikkat ve pratik işlem beceris..

85,00 TL 72,25 TL

Ceza Yargılama Hukuku

Ki­tap bu içe­ri­ği ile, ar­tık hu­kuk ha­ya­tı­na atı­la­cak öğ­ren­ci­le­rin, sis­te­ma­tik bir bi­çim­de bu hu­kuk hak­kın­da, uy­gu­la­ma­yı da es..

29,50 TL 26,55 TL

Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi (Probation)

Konu BaşlıklarıMukayeseli HukukTürk Hukuku ve İlgili MevzuatAvrupa Konseyi Tavsiye Kararları ve StandartlarıBirleşmiş Milletler Tavsiye Kararları ve S..

50,00 TL 45,00 TL

En Son Değişikliklerle – Sorular ve Cevaplarla Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı

Yasa değişiklikleri, ilgili Yargıtay kararları işlenmiş ayrıca anlatımlarla kitabın 7. baskısı güncellenmiştir. Kitapta; mahkeme kararının kesinleşme..

62,90 TL 53,47 TL

İdam Mahkumlarının Son Söz ve Mektupları

İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebilmesi için alenen ve belirli noktalarda İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda, Ankara'da Samanpa..

15,90 TL 13,52 TL

İnfaz Aşamasında İnfaz Hâkimliğinin ve Esas Mahkemesinin Görev ve Yetkileri

İnfaz hukukuna ilişkin mevzuatın tek bir kanunda toplanmamış olması ve dağınık bir yapı arz etmesi uygulamada sorunlara neden olsa da buna ilişkin gün..

50,00 TL 45,00 TL

İnfaz Hakimliği

Eser, tüm mevzuat taranarak, kanun sistematiğine uygun olarak hazırlanmıştır. 1. Kitapta İnfaz Hâkimliği kanununu ele alınıp madde metni madde gerekçe..

124,90 TL 106,17 TL

İnfaz Hukuku

Eserin birinci bölümünde, Cezanın ve infazın ve güvenlik tedbirlerinin tanımı ile bunların amacına, İkinci bölümde; Hukukumuzdaki ceza türlerine Üçünc..

140,00 TL 112,00 TL

İnfaz Hukuku

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılması..

59,90 TL 50,92 TL

İnfaz Hukuku

Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişm..

47,90 TL 40,72 TL

İnfaz Hukuku

Kitap, bu baskıda tamamen yenilenmiş, infaz ve cezaevi mevzuatı ile emsal olabilecek mahkeme kararları takip edilerek güncellenmiş. Kitapta; hapis, ..

195,00 TL 156,00 TL

İnfaz Hukuku

İnsan hakları alanında yaşanan gelişmeler doğrudan insan özgürlüğünü ilgilendiren ceza infaz sistemine de dinamizm kazandırarak infazın, ödetme ve cay..

109,90 TL 93,42 TL

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme

Caner Yenidünya bu çalışmasında, tarihsel süreç içerisinde pratik amaçlarla uygulanan şartla salıverme kurumunun, günümüzde hükümlülerin ıslahı ve yen..

30,00 TL 25,50 TL

Netice Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suçlarda Ceza Sorumluluğunun Esası

İnsan haklarına saygılı bir hukuk devleti olmanın en önemli gereklerinden birisi ceza sorumluluğunu kusura dayandırmaktır. Diğer bir ifadeyle kusursuz..

45,00 TL 36,00 TL

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Bu çalışmanın temel yazılış amacı, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda gerçekleşen özel neticenin faile hangi şartlar altında yükleneceği sorununa ..

60,00 TL 48,00 TL

Türk Ceza Hukukunda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Ceza Kavramı ve GelişimiTürk Ceza Hukukunda Ceza YaptırımıDisiplin Hapsi ve Tazyik HapsiCezanın Belirlenmesi ve Bireyselle..

66,00 TL 56,10 TL

Türk Ceza İnfaz Hukuku

Bu kitap Türk Ceza İnfaz sistemini açıklayan bir eserdir. Kitaptaki bütün bilgiler sadece Türk sistemini açıklamaya yöneliktir. Kitapta esas itibarı i..

39,50 TL 35,55 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.