İnfaz Hukuku

Göster:
Sırala:

İdam Mahkumlarının Son Söz ve Mektupları

İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebilmesi için alenen ve belirli noktalarda İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda, Ankara'da Samanpa..

15,90 TL 13,52 TL

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması

Son dönemlerde "Adalet org" "adalet gündemi" gibi birçok hukuki platformlarda sorulan sorulardan, tartışılan bir kısım konulardan infazla ilgili şartl..

97,50 TL 82,88 TL

İnfaz Hukuku

Kitap, bu baskıda tamamen yenilenmiş, infaz ve cezaevi mevzuatı ile emsal olabilecek mahkeme kararları takip edilerek güncellenmiş. Kitapta; hapis, ..

195,00 TL 156,00 TL

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme

Caner Yenidünya bu çalışmasında, tarihsel süreç içerisinde pratik amaçlarla uygulanan şartla salıverme kurumunun, günümüzde hükümlülerin ıslahı ve yen..

30,00 TL 25,50 TL

Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi (Probation)

Konu BaşlıklarıMukayeseli HukukTürk Hukuku ve İlgili MevzuatAvrupa Konseyi Tavsiye Kararları ve StandartlarıBirleşmiş Milletler Tavsiye Kararları ve S..

50,00 TL 45,00 TL

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile Kalem Hizmetleri

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı, insan hürriyetini ve mali yapısını ilgilendiren, güncel bilgi birikimi, tecrübe, dikkat ve pratik işlem beceris..

85,00 TL 72,25 TL

Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlülük

Suç işleyen kişinin, işlediği suçun karşılığı olarak ceza infaz kurumuna konulması, eski zamanlardan beri görülen bir uygulama olmakla birlikte, hüküm..

64,90 TL 55,17 TL

Ceza İnfaz Kurumlarında Açlık Grevleri

Açlık grevleri ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular bakımından pasif bir nitelik arz etmesi ve yüzyıllar içinde gelişen suç şekilleri..

23,00 TL 18,40 TL

Türk İnfaz Hukuku ve İnfaz Yargılaması

Bu çalışmada, ceza infaz kurumlarının nevileri, arz etmiş oldukları özellikler, infaz kurumlarında çalışan tüm personelin kim oldukları ile görev ve y..

76,00 TL 64,60 TL

Türk Ceza Hukukunda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Ceza Kavramı ve GelişimiTürk Ceza Hukukunda Ceza YaptırımıDisiplin Hapsi ve Tazyik HapsiCezanın Belirlenmesi ve Bireyselle..

66,00 TL 56,10 TL

İnfaz Aşamasında İnfaz Hâkimliğinin ve Esas Mahkemesinin Görev ve Yetkileri

İnfaz hukukuna ilişkin mevzuatın tek bir kanunda toplanmamış olması ve dağınık bir yapı arz etmesi uygulamada sorunlara neden olsa da buna ilişkin gün..

50,00 TL 45,00 TL

İnfaz Hukuku

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılması..

59,90 TL 50,92 TL

Ceza Yargılama Hukuku

Ki­tap bu içe­ri­ği ile, ar­tık hu­kuk ha­ya­tı­na atı­la­cak öğ­ren­ci­le­rin, sis­te­ma­tik bir bi­çim­de bu hu­kuk hak­kın­da, uy­gu­la­ma­yı da es..

29,50 TL 26,55 TL

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Sorularına Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Kararları, Genelgeler ve Dilekçe Örnekleri eşliğinde pratik ve güncel yanıtlar bulacağınız eserde, Yü..

69,90 TL 59,42 TL

Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri

Geleneksel koruma tedbirleri olan; yakalama ve gözaltına alma, tutuklama, adli kontrol, zorla getirme, arama ve elkoyma ile yeni koruma tedbirleri ola..

34,90 TL 29,67 TL

Yorumluyorum – 3

Bu çalışmada; "Anayasa", "Ceza ve İnfaz", "Ceza Yargılaması", "Güncel", "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi", "Kişi Hak ve Hürriyetleri" ve "Polis" üst ba..

49,90 TL 42,42 TL

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku

Kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alınmak suretiyle ceza hukukunun temel kavramları üzerinde bilgi verilmeye çalışılmış, bu yapılırken, kitabın i..

52,50 TL 44,63 TL

İnfaz Hukuku

İnsan hakları alanında yaşanan gelişmeler doğrudan insan özgürlüğünü ilgilendiren ceza infaz sistemine de dinamizm kazandırarak infazın, ödetme ve cay..

109,90 TL 93,42 TL

İnfaz Hakimliği

Eser, tüm mevzuat taranarak, kanun sistematiğine uygun olarak hazırlanmıştır. 1. Kitapta İnfaz Hâkimliği kanununu ele alınıp madde metni madde gerekçe..

124,90 TL 106,17 TL

İnfaz Hukuku

Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişm..

47,90 TL 40,72 TL

En Son Değişikliklerle – Sorular ve Cevaplarla Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı

Yasa değişiklikleri, ilgili Yargıtay kararları işlenmiş ayrıca anlatımlarla kitabın 7. baskısı güncellenmiştir. Kitapta; mahkeme kararının kesinleşme..

62,90 TL 53,47 TL

Türk Ceza İnfaz Hukuku

Bu kitap Türk Ceza İnfaz sistemini açıklayan bir eserdir. Kitaptaki bütün bilgiler sadece Türk sistemini açıklamaya yöneliktir. Kitapta esas itibarı i..

39,50 TL 35,55 TL

Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal

Adli, İdari ve Askeri Hukukta Şerefi İhlal Niteliğinde Hareketler ve Geçmişten Günümüze Uygulanacak Hukuk Hakaret, Sövme, Aşağılama, Kişilik Hakkının ..

45,00 TL 36,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.