Kamu İhale Hukuku

Göster:
Sırala:

İhale Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ülkemizde kamu ve özel sekt..

49,90 TL 42,42 TL

Yapım Sözleşmelerinde 400 Soruya, 400 Cevap

İnşaat şirketleri, yükleniciler, idarede görev yapan yapı denetim uzmanları, muayene ve kabul komisyonlarının görevleri, harcama yetkilileri, idare ve..

61,00 TL 51,85 TL

Kamu İhale Hukukuna İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı Karar Analizleri

Türk hukukunda, ihale mevzuatının Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların ihale mevzuatıyla uyumla hale getirilebilmesi ..

44,90 TL 38,17 TL

Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler

Kamu İhale Hukukunun dinamik yapısına, farklı hukuk dallarıyla olan yakın ilişkisine karşın, Kamu İhale Kanununun kabul edildiği tarihten bu yana üst ..

80,00 TL 68,00 TL

Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

Konu BaşlıklarıKamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşunun ve Geçerliliğinin Tabi Olduğu Hukuki RejimKamu İhale Sözleşmelerinin Kurulmasından Önceki Dönemd..

35,00 TL 31,50 TL

6428 Sayılı Kanuna Göre Kamu Özel İşbirliği Kavramı ve Yeni Bir Model Yap – Kirala – Devret

Ülkemizde yeni bir finansman modeli olan kamu özel ortaklığı bu kitabın temelini ve konusunu oluşturmaktadır. Kamu özel ortaklığı alanında bir çok çal..

22,90 TL 19,47 TL

Sorularla Doğrudan Temin

İdarelerin ihtiyaçlarını temin yöntemlerinden birisi ihaledir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde idareler ihtiyaçları olan mal ve hizmetler i..

108,00 TL 97,20 TL

A'dan Z'ye İhale Mahkeme Kararlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde idareler ile ihale sürecinde yer alanlar arasındaki ihtilafları çözmek üzere bağımsız idari o..

270,00 TL 243,00 TL

Açıklamalı–Gerekçeli–KİK Kararları Örnekli A'dan Z'ye Kamu İhale Kılavuzu (2 Cilt)

Kitap; en son değişiklikler de göz önüne alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale..

198,00 TL 158,40 TL

Yargı İçtihatları Işığında İhale ve Sözleşme Hukuku (Ciltli)

Bu kitapta pozitif hukukun temel argümanlarından olan 'içtihatlar'; özgün başlık ve özel sistematiği ile kolay anlaşılır hale getirilmiş. Karanlık ve ..

295,00 TL 265,50 TL

Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi

Kitabın Birinci Kısmında Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde aday, istekli veya istekli olabileceklerin; idarelerin ihale sürecindeki işle..

72,00 TL 57,60 TL

Yapım İşlerinde İş Artış ve Eksilişi (Kamu İhale Sözleşmeleri ve Devlet İhale Kanunu Açısından)

Kamu Yapım İşlerinde idare ile yüklenici arasında en çok uyuşmazlık çıkan konuların başında yapım işlerinde iş artışı ve eksilişi konusu gelmektedir. ..

45,00 TL 42,75 TL

Temel Kamu İhale Bilgisi

Kamu ihale sürecinde bulunan görevli ve sorumlulara kamu ihale mevzuatının genel ve temel esaslarını anlatan bu kitap aşırı detaya kaçmadan kanunların..

52,00 TL 49,40 TL

Açıklamalı Devlet İhale Kanunu

4734 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte 2886 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kalkmamıştır. 4734 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinde 4734 sa..

45,00 TL

Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde Teminatlar

Çalışma hazırlanırken, gerek teminat olarak kabul edilen değerlerin kamu ihalelerinde hangi esas ve usuller çerçevesinde teminat olarak kabul edilebil..

58,00 TL 46,40 TL

Yemek – Güvenlik – Temizlik İhaleleri Uygulama Rehberi

Yemek - Güvenlik - Temizlik İhaleleri Uygulama Rehberi adlı kitap, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların vaz geçemeyeceği bir başvuru k..

169,00 TL 143,65 TL

Türk Ceza Hukukunda Tefecilik ve İhale Sürecinde İşlenen Suçlar

Bilimsel görüşlerden de yararlanılarak, sistematik anlatım düzeni ve atıflı dipnot sistemi ile yapılan açıklamalar ve inceleme konusu kanun maddeleri ..

39,00 TL 33,15 TL

Soru ve Cevaplarla Kamu Sözleşmeleri Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ilişkin hazırlanan bu çalışmada özellikle sorumluların karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözümler üreti..

216,00 TL 183,60 TL

Kamu İhale Hukuku Mevzuatı

Bilindiği üzere Kamu İhale Hukuku, uygulamada İdare Hukuku’nun bir alt başlığı olarak incelenmektedir. Ancak, gerek uygulayıcılarının çokluğu gerekse ..

43,00 TL 36,55 TL

Açıklamalı Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Kurumunun Mart/2013'de yayımladığı Kamu Alımları İzleme Raporunda 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelere İlişkin istatisti..

169,00 TL 143,65 TL

Konulara Göre Tasniflenmiş, Özetlenmiş İhale Yargı Kararları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde, genel kural, öncelikle idareye şikâyet başvurusunda bulunulmasından sonra Kamu İhale Kurumu'..

138,00 TL 117,30 TL

Kamu İhale Kanununa Göre İş Deneyim Belgeleri

İş Deneyiml Belgeleri adlı kitapta, ihale şikayet başvurusunda bulunacak istekliler ile bu davaları üstlenecek Avukatlara iş deneyim belgesinin; düzen..

28,00 TL 23,80 TL

İhale ve İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

Çalışmanın bu yeni basısında, Kamu İhale Kanunundaki son değişiklikler incelenmiş ve Yargıtay ile Danıştay'ın kararlarıyla ilgili içtihatları da metni..

43,00 TL 36,55 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.