Kamu Personel Hukuku

Göster:
Sırala:

4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler

Bu incelemede; idarede ve idari yargıda verilen kararlar ışığında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılaması ile ilgili idari mercilerin yapac..

67,50 TL 60,75 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Banka Zimmeti (Zimmet – Rüşvet – İrtikâp)

Banka Zimmeti Denetim Görevinin İhmali Kamu Görevlisinin Ticareti Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Beş yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıka..

105,00 TL 84,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı – Gerekçeli Harcırah Kanunu

Tüm memurların faydalandıkları harcırah kanunu en güncel hali ile İbrahim Pınar tarafından hazırlandı. 5. baskısını yapan kitapta kaynak olarak başvur..

120,00 TL 102,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı – Notlu Memur Disiplin Hukuku

Kitap, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksekokulları müfredatına uygun olmakla birlikte Emniyet Teşkilatı başta olmak üz..

50,00 TL 40,00 TL

Avrupa Birliği Sürecinde Hakimlerin Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı

Konu BaşlıklarıHukuk Devleti ve Yargı BağımsızlığıHakimlik TeminatıHakimler ve Savcılar Yüksek KuruluDenetim SistemleriAdalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ..

35,00 TL 28,00 TL

Belediyelerde İşlenen Adli Suçlar

Yazınsal ve görsel medyada hemen her gün; belediyelerde usulsüzlük / yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla kollukça arama yapılıp belgelere el konulduğu habe..

69,60 TL 59,16 TL

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Memur Yargılaması

Ceza hukukunda düzenlenen -kamu görevi yükümlülük suçlarının- failini oluşturan -kamu görevlisi-nin kim olduğunun belirlenmesi ve sıfat veya görevleri..

160,00 TL 128,00 TL

Devlet Memurları Kanunu

İki milyondan fazla devlet memurunun görev yaptığı ülkemizde memurların cezai sorumluluğundan izinlerine, sözleşmeli personelden kadrolu personelin hu..

9,75 TL 8,29 TL

Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Naklen Atama

Devlet memurlarının naklen atanmalarına ilişkin kurallar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun IV. Kısmında yer alan yer değiştirme başlıklı 3. Bölüm..

37,00 TL 29,60 TL

Disiplin Cezalarının Üst Kademe Yöneticiliklere Etkisi

Özellikle son yıllarda disiplin cezasına bağlı üst düzey yöneticiliklere atamama ya da bu görevleri yürütenlerin almış oldukları disiplin cezasına bağ..

29,00 TL 23,20 TL

Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma

Bu kitap, soruşturmanın açılmasından disiplin cezası verilmesine, disiplin cezasına itirazdan idari yargıda hak aramaya kadar; disiplin hukukunun tüm ..

28,00 TL 21,00 TL

Gerekçeli ve Açıklamalı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Askeri Ceza Kanunu ve İç Hizmet Kanunu

Kitapta, uygulayıcılara yararlı olacağı düşüncesiyle her madde altında kısa açıklamalar yapılmış, ayrıca o maddeyle ilgili görülen yasa veya yönetmeli..

48,00 TL 38,40 TL

İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı Anayasa'nın 128.Maddesi Çerçevesinde Bir İnceleme

Kamu görevlisi kavramı ve kamu görevlilerinin statüleri güncelliğini koruyan bir tartışma alanıdır. Çalışmada öncelikle kamu personeline ilişkin kavra..

22,50 TL 19,13 TL

İdari Usul ve İdari Yargılama Usulü Sorunu Olarak Sözlü Mülakat Sınavları ve Yargısal Denetimi

Anayasanın Siyasal Haklar ve Ödevler bölümünde yer alan 70'inci maddesinde, her Türk vatandaşının kamu hizmetine girme hakkına sahip olduğu belirtilmi..

38,00 TL 30,40 TL

İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai–İdari–Mali Sorumlulukları

İhale hukuku kapsamında iki tür ihale mevzuatı bulunmaktadır. Bunlar çok basit tanımlamalarla, kamunun gelir elde edilmesine yönelik ihalelerini ve sö..

79,90 TL 67,92 TL

İstinaf ve Yargıtay Emsal Kararlarıyla Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar

Yeni Ceza Adalet Sistemimizin yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihi ve sonrasında “Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” değişikliğe..

135,00 TL 114,75 TL

İstisnai Memuriyet

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesinde sayılan istisnai memuriyet unvanlarına yapılacak atamalarda; mezkûr kanunun atanma, sınavlar, ka..

53,50 TL 45,48 TL

Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar Örneklerle Açıklamalı Karşılaştırmalı ve İçtihatlı

Bu çalışmada, Türk Ceza Hukukunda memur ve kamu görevlisi kavramları, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma ve kovuşturma yöntem..

130,00 TL 110,50 TL

Kamu Görevliliğine Giriş

Konu BaşlıklarıTemel Kavramlar ve Anayasal İlkelerDevlet Memurluğuna GirişSözleşmeli Personel..

30,00 TL 27,00 TL

Kamu Hizmeti Kavram ve Hukuksal Rejim

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, "kamu hizmeti kavramı" tanınmaya çalışılmıştır. Kamu hizmeti kavramını tanımaya yönelik, "iktisadi nesnelli..

32,50 TL 29,25 TL

Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

"Çalışmanın temelinde, sosyal hukuk devleti ilkesi ile onun tamamlayıcısı olan kamu hizmeti kavramı yer almaktadır. Sanayi Devriminin ürünü olan sosya..

45,00 TL 38,25 TL

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar Zimmet, İrtikap, Rüşvet Denetim Görevini İhmal Görevi Kötüye Kullanma Suçları

Zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve denetim görevinin ihmali suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dördüncü kısım birinci bölümünde K..

40,00 TL 32,00 TL

Kamu Personel Yönetimi

Kitapta ağırlık olarak memur hukuku olmakla birlikte sözleşmeli personel konusuna da yer verilmiştir. Kitapta hukuksal düzenlerin hem öğrenciler içi..

27,50 TL 24,75 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.