sağlam bahis siteleri

Kamu Personel Hukuku

Göster:
Sırala:
Beta 4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler (Ciltli), Enver Salihoğlu, Selami Demirkol, 9786053771784 -10%

4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler

Bu incelemede; idarede ve idari yargıda verilen kararlar ışığında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılaması ile ilgili idari mercilerin yapac..

67,50 TL 60,75 TL

Adalet Açıklamalı ve İçtihatlı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (2 Cilt)(13.02.2011 Tarihli ve 6111 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler İlave Edilmiştir) , Erdoğan Dedeoğlu, 9786055412319 -20%

Açıklamalı ve İçtihatlı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (13.02.2011 Tarihli ve 6111 Sayılı K. ile Yapılan Değişiklikler İlave Edilmiştir) – 2 Cilt

Kitapta Devlet Memurları Kanunu madde madde incelenmiş, önce her madde ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmış daha sonra sırayla her madde ile ilgili..

230,00 TL 184,00 TL

Adalet Açıklamalı - İçtihatlı Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Banka Zimmeti (Zimmet - Rüşvet - İrtikâp) (Ciltli), Erdal Baytemir, 9786055473426 -20%

Açıklamalı – İçtihatlı Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Banka Zimmeti (Zimmet – Rüşvet – İrtikâp)

Banka Zimmeti Denetim Görevinin İhmali Kamu Görevlisinin Ticareti Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Beş yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıka..

105,00 TL 84,00 TL

Seçkin Açıklamalı – İçtihatlı – Gerekçeli Harcırah Kanunu, İbrahim Pınar, 9789750211317 -14%

Açıklamalı – İçtihatlı – Gerekçeli Harcırah Kanunu

Tüm memurların faydalandıkları harcırah kanunu en güncel hali ile İbrahim Pınar tarafından hazırlandı. 5. baskısını yapan kitapta kaynak olarak başvur..

120,00 TL 103,20 TL

Adalet Açıklamalı - İçtihatlı - Notlu Memur Disiplin Hukuku, A. Alper Durmuş, 9786051463476 -20%

Açıklamalı – İçtihatlı – Notlu Memur Disiplin Hukuku

Kitap, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksekokulları müfredatına uygun olmakla birlikte Emniyet Teşkilatı başta olmak üz..

50,00 TL 40,00 TL

Adalet Avrupa Birliği Sürecinde Hakimlerin Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı (Ciltli), Birol Kırmaz, 9786054144785 -20%

Avrupa Birliği Sürecinde Hakimlerin Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı

Konu BaşlıklarıHukuk Devleti ve Yargı BağımsızlığıHakimlik TeminatıHakimler ve Savcılar Yüksek KuruluDenetim SistemleriAdalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ..

35,00 TL 28,00 TL

Seçkin Belediyelerde İşlenen Adli Suçlar, Erhan Günay, 9789750230714 -14%

Belediyelerde İşlenen Adli Suçlar

Yazınsal ve görsel medyada hemen her gün; belediyelerde usulsüzlük / yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla kollukça arama yapılıp belgelere el konulduğu habe..

69,60 TL 59,86 TL

Adalet Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Memur Yargılaması (Ciltli), Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, 9786051467849 -20%

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Memur Yargılaması

Ceza hukukunda düzenlenen -kamu görevi yükümlülük suçlarının- failini oluşturan -kamu görevlisi-nin kim olduğunun belirlenmesi ve sıfat veya görevleri..

160,00 TL 128,00 TL

Seçkin Devlet Memurları Kanunu (27), Remzi Özmen, 9789750237249 -14%

Devlet Memurları Kanunu

İki milyondan fazla devlet memurunun görev yaptığı ülkemizde memurların cezai sorumluluğundan izinlerine, sözleşmeli personelden kadrolu personelin hu..

9,75 TL 8,39 TL

Adalet Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Naklen Atama, Seçkin Yavuzdoğan, 9786051460031 -20%

Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Naklen Atama

Devlet memurlarının naklen atanmalarına ilişkin kurallar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun IV. Kısmında yer alan yer değiştirme başlıklı 3. Bölüm..

37,00 TL 29,60 TL

Adalet Disiplin Cezalarının Üst Kademe Yöneticiliklere Etkisi, Abdullah Uz, 9786051461656 -20%

Disiplin Cezalarının Üst Kademe Yöneticiliklere Etkisi

Özellikle son yıllarda disiplin cezasına bağlı üst düzey yöneticiliklere atamama ya da bu görevleri yürütenlerin almış oldukları disiplin cezasına bağ..

29,00 TL 23,20 TL

Adalet Gerekçeli ve Açıklamalı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Askeri Ceza Kanunu ve İç Hizmet Kanunu, Fahrettin Demirağ, 9786051462721 -20%

Gerekçeli ve Açıklamalı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Askeri Ceza Kanunu ve İç Hizmet Kanunu

Kitapta, uygulayıcılara yararlı olacağı düşüncesiyle her madde altında kısa açıklamalar yapılmış, ayrıca o maddeyle ilgili görülen yasa veya yönetmeli..

48,00 TL 38,40 TL

İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı Anayasa'nın 128.Maddesi Çerçevesinde Bir İnceleme, Mehmet Rauf Karslı	, 9786051523446 -15%

İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı Anayasa'nın 128.Maddesi Çerçevesinde Bir İnceleme

Kamu görevlisi kavramı ve kamu görevlilerinin statüleri güncelliğini koruyan bir tartışma alanıdır. Çalışmada öncelikle kamu personeline ilişkin kavra..

22,50 TL 19,13 TL

Adalet İdari Usul ve İdari Yargılama Usulü Sorunu Olarak Sözlü Mülakat Sınavları ve Yargısal Denetimi, Abdullah Uz, Mustafa Yaşar Demircioğlu , 9786055336844 -20%

İdari Usul ve İdari Yargılama Usulü Sorunu Olarak Sözlü Mülakat Sınavları ve Yargısal Denetimi

Anayasanın Siyasal Haklar ve Ödevler bölümünde yer alan 70'inci maddesinde, her Türk vatandaşının kamu hizmetine girme hakkına sahip olduğu belirtilmi..

38,00 TL 30,40 TL

Seçkin İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai - İdari - Mali Sorumlulukları, Nurdoğan Ünal, Ramazan Erol, Mesut Erol, 9789750233616 -14%

İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai–İdari–Mali Sorumlulukları

İhale hukuku kapsamında iki tür ihale mevzuatı bulunmaktadır. Bunlar çok basit tanımlamalarla, kamunun gelir elde edilmesine yönelik ihalelerini ve sö..

79,90 TL 68,71 TL

İstisnai Memuriyet, Hikmet Tokgöz, 9789750240515 -14%

İstisnai Memuriyet

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesinde sayılan istisnai memuriyet unvanlarına yapılacak atamalarda; mezkûr kanunun atanma, sınavlar, ka..

53,50 TL 46,01 TL

Adalet Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar Örneklerle Açıklamalı Karşılaştırmalı ve İçtihatlı (Ciltli), Erkal Evliyaoğlu, 9786055412937 -15%

Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar Örneklerle Açıklamalı Karşılaştırmalı ve İçtihatlı

Bu çalışmada, Türk Ceza Hukukunda memur ve kamu görevlisi kavramları, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma ve kovuşturma yöntem..

130,00 TL 110,50 TL

Kamu Görevliliğine Giriş, Mustafa Avcı, 9781111135867 -10%

Kamu Görevliliğine Giriş

Konu BaşlıklarıTemel Kavramlar ve Anayasal İlkelerDevlet Memurluğuna GirişSözleşmeli Personel..

30,00 TL 27,00 TL

Turhan Kamu Hizmeti Kavram ve Hukuksal Rejim, Onur Karahanoğulları, 9786053130017 -10%

Kamu Hizmeti Kavram ve Hukuksal Rejim

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, "kamu hizmeti kavramı" tanınmaya çalışılmıştır. Kamu hizmeti kavramını tanımaya yönelik, "iktisadi nesnelli..

32,50 TL 29,25 TL

On İki Levha Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi, M. Gözde Atasayan, 9786054687336 -15%

Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

"Çalışmanın temelinde, sosyal hukuk devleti ilkesi ile onun tamamlayıcısı olan kamu hizmeti kavramı yer almaktadır. Sanayi Devriminin ürünü olan sosya..

45,00 TL 38,25 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.