Kamu Personel Hukuku

Göster:
Sırala:

İstinaf ve Yargıtay Emsal Kararlarıyla Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar

Yeni Ceza Adalet Sistemimizin yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihi ve sonrasında “Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” değişikliğe..

135,00 TL 114,75 TL

Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma

Bu kitap, soruşturmanın açılmasından disiplin cezası verilmesine, disiplin cezasına itirazdan idari yargıda hak aramaya kadar; disiplin hukukunun tüm ..

28,00 TL 21,00 TL

İstisnai Memuriyet

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesinde sayılan istisnai memuriyet unvanlarına yapılacak atamalarda; mezkûr kanunun atanma, sınavlar, ka..

53,50 TL 45,48 TL

Litai Mevzuat Dizisi – 11 Devlet Memurları Mevzuatı

Konu BaşlıklarıDevlet Memurları KanunuMal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele KanunuMemurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg..

17,00 TL 13,60 TL

Memur Yargılama Hukuku ve Uygulaması

Avukat Fatma Karakaş'ın kitaplaştırılan Memurların Yargılanması ve 4483 Sayılı Kanunun Düzenlenmesi adlı yüksek lisans tezinin birinci bölümünde memur..

38,00 TL 32,30 TL

Kamu Görevliliğine Giriş

Konu BaşlıklarıTemel Kavramlar ve Anayasal İlkelerDevlet Memurluğuna GirişSözleşmeli Personel..

30,00 TL 27,00 TL

Uygulamalı – Örnekli Devlet Memurları Kanunu

DMK ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabileceğiniz bu kitapta, 08.02.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler de işlenmiştir.Çalışma,..

57,00 TL 48,45 TL

İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı Anayasa'nın 128.Maddesi Çerçevesinde Bir İnceleme

Kamu görevlisi kavramı ve kamu görevlilerinin statüleri güncelliğini koruyan bir tartışma alanıdır. Çalışmada öncelikle kamu personeline ilişkin kavra..

22,50 TL 19,13 TL

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Memur Yargılaması

Ceza hukukunda düzenlenen -kamu görevi yükümlülük suçlarının- failini oluşturan -kamu görevlisi-nin kim olduğunun belirlenmesi ve sıfat veya görevleri..

160,00 TL 128,00 TL

Kamu Personel Yönetimi

Kitapta ağırlık olarak memur hukuku olmakla birlikte sözleşmeli personel konusuna da yer verilmiştir. Kitapta hukuksal düzenlerin hem öğrenciler içi..

27,50 TL 24,75 TL

İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai–İdari–Mali Sorumlulukları

İhale hukuku kapsamında iki tür ihale mevzuatı bulunmaktadır. Bunlar çok basit tanımlamalarla, kamunun gelir elde edilmesine yönelik ihalelerini ve sö..

79,90 TL 67,92 TL

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Kitapta konular madde sırasına göre incelenmiştir. Her maddenin altında, gerek bu Kanunda gerekse diğer kanunlarda yer alan ve bu maddenin uygulanması..

90,00 TL 72,00 TL

Kamu Hizmeti Kavram ve Hukuksal Rejim

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, "kamu hizmeti kavramı" tanınmaya çalışılmıştır. Kamu hizmeti kavramını tanımaya yönelik, "iktisadi nesnelli..

32,50 TL 29,25 TL

4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler

Bu incelemede; idarede ve idari yargıda verilen kararlar ışığında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılaması ile ilgili idari mercilerin yapac..

67,50 TL 60,75 TL

Kamu Personel Yönetimi

Kamu Personel Yönetimi kitabında, memurluğa giriş, haklar – yükümlülükler, disiplin – ceza kavuşturması, aykırılık ve emekllik gibi bir çok konuyu bir..

28,00 TL 23,80 TL

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Meslek yaşamımız boyunca Askeri Ceza Yargısı uygulamasına ışık tutacak çok az kaynak olduğunu saptadık. İlk aşamada Askeri Ceza Yargısının "şerhi" nit..

132,00 TL 112,20 TL

Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli Ders Notları

'Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli' başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakültelerindeki lisans öğrencilerine yönelik ola..

25,00 TL 22,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı – Gerekçeli Harcırah Kanunu

Tüm memurların faydalandıkları harcırah kanunu en güncel hali ile İbrahim Pınar tarafından hazırlandı. 5. baskısını yapan kitapta kaynak olarak başvur..

120,00 TL 102,00 TL

Öğreti ve Uygulamada Zimmet – Banka Zimmeti – Rüşvet ve İrtikap Suçları

Eserde; rüşvet suçunun basit şeklinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra irtikap suçu ile ilgili olarak da 5237 sayılı TCK'nın 250. maddesindeki düzenl..

199,90 TL 169,92 TL

Zimmet – Rüşvet – İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları

"Zimmet-Rüşvet-İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlan" kitabında söz konusu suçlara ilişkin tüm maddeler öğreti ve Yargıtay uygulaması da gözetilere..

120,00 TL 102,00 TL

Memur Yargılanmasında İzin ve İtiraz Süreci

"Memur Yargılanmasında İzin ve İtiraz Süreci" isimli bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlil..

44,90 TL 38,17 TL

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Şerhi

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile askeri disiplin hukukunda bir paradigma değişikliği gerçekleşmiştir. Yeni Kanunda her bir disiplin cezasın..

120,00 TL 102,00 TL

Devlet Memurları Kanunu

İki milyondan fazla devlet memurunun görev yaptığı ülkemizde memurların cezai sorumluluğundan izinlerine, sözleşmeli personelden kadrolu personelin hu..

9,75 TL 8,29 TL

Belediyelerde İşlenen Adli Suçlar

Yazınsal ve görsel medyada hemen her gün; belediyelerde usulsüzlük / yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla kollukça arama yapılıp belgelere el konulduğu habe..

69,60 TL 59,16 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.