Kamu Personel Hukuku

Devlet Memurları Kanunu

İki milyondan fazla devlet memurunun görev yaptığı ülkemizde memurların cezai sorumluluğundan izinlerine, sözleşmeli personelden kadrolu personelin hu..

13,90 TL

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarında Meslekten Çıkarma Disiplin Cezası -10%

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarında Meslekten Çıkarma Disiplin Cezası

Bu çalışmada sivil veya üniformalı personel ayırımı olmaksızın yaklaşık 400 bin memuru yakından ilgilendiren bir konu incelenmektedir. Bu kapsamda İçi..

74,90 TL 67,41 TL

Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması -10%

Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendilerine verilen görevleri kolektif bir disiplin içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin ak..

51,50 TL 46,35 TL

İstinaf ve Yargıtay Emsal Kararlarıyla Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar -10%

İstinaf ve Yargıtay Emsal Kararlarıyla Kamu Görevlileri İle İlgili Suçlar (TCK. 247-266. Madde)

Bu çalışmada TCK‟nun 247-266. maddelerinde yer alan ve uygulaması oldukça yer alan ve uygulaması oldukça yoğun olan suçların dipnotlu açıklama yöntemi..

199,80 TL 179,82 TL

İstisnai Memuriyet -10%

İstisnai Memuriyet

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesinde sayılan istisnai memuriyet unvanlarına yapılacak atamalarda; mezkûr kanunun atanma, sınavlar, ka..

64,90 TL 58,41 TL

Litai Mevzuat Dizisi – 11 Devlet Memurları Mevzuatı -15%

Litai Mevzuat Dizisi - 11 Devlet Memurları Mevzuatı

Konu BaşlıklarıDevlet Memurları KanunuMal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele KanunuMemurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg..

20,00 TL 17,00 TL

Kamu Görevliliğine Giriş -5%

Kamu Görevliliğine Giriş

Konu BaşlıklarıTemel Kavramlar ve Anayasal İlkelerDevlet Memurluğuna GirişSözleşmeli Personel..

40,00 TL 38,00 TL

Uygulamalı – Örnekli Devlet Memurları Kanunu -20%

Uygulamalı – Örnekli Devlet Memurları Kanunu

DMK ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabileceğiniz bu kitapta, 08.02.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler de işlenmiştir.Çalışma,..

57,00 TL 45,60 TL

İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı Anayasa'nın 128.Maddesi Çerçevesinde Bir İnceleme -10%

İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı Anayasa'nın 128.Maddesi Çerçevesinde Bir İnceleme

Kamu görevlisi kavramı ve kamu görevlilerinin statüleri güncelliğini koruyan bir tartışma alanıdır. Çalışmada öncelikle kamu personeline ilişkin kavra..

22,50 TL 20,25 TL

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Memur Yargılaması -15%

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Memur Yargılaması

Ceza hukukunda düzenlenen -kamu görevi yükümlülük suçlarının- failini oluşturan -kamu görevlisi-nin kim olduğunun belirlenmesi ve sıfat veya görevleri..

216,00 TL 183,60 TL

Kamu Personel Yönetimi -5%

Kamu Personel Yönetimi

BİRİNCİ BÖLÜMTARİHSEL GELİŞİMI. PERSONEL YÖNETİMİ: TANIMI VE KAPSAMIII. KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİİKİNCİ BÖLÜMKAMUSAL İSTİHDAM BİÇİML..

40,00 TL 38,00 TL

İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai–İdari–Mali Sorumlulukları -10%

İhale ve Sözleşme Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Cezai-İdari-Mali Sorumlulukları

İhale hukuku kapsamında iki tür ihale mevzuatı bulunmaktadır. Bunlar çok basit tanımlamalarla, kamunun gelir elde edilmesine yönelik ihalelerini ve sö..

79,90 TL 71,91 TL

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu -15%

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Kitapta konular madde sırasına göre incelenmiştir. Her maddenin altında, gerek bu Kanunda gerekse diğer kanunlarda yer alan ve bu maddenin uygulanması..

97,20 TL 82,62 TL

Kamu Hizmeti Kavram ve Hukuksal Rejim -10%

Kamu Hizmeti Kavram ve Hukuksal Rejim

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, "kamu hizmeti kavramı" tanınmaya çalışılmıştır. Kamu hizmeti kavramını tanımaya yönelik, "iktisadi nesnelli..

45,00 TL 40,50 TL

4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler -10%

4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler

Bu incelemede; idarede ve idari yargıda verilen kararlar ışığında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılaması ile ilgili idari mercilerin yapac..

67,50 TL 60,75 TL

Kamu Personel Yönetimi -10%

Kamu Personel Yönetimi

Kamu Personel Yönetimi kitabında, memurluğa giriş, haklar – yükümlülükler, disiplin – ceza kavuşturması, aykırılık ve emekllik gibi bir çok konuyu bir..

35,00 TL 31,50 TL

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu -15%

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Meslek yaşamımız boyunca Askeri Ceza Yargısı uygulamasına ışık tutacak çok az kaynak olduğunu saptadık. İlk aşamada Askeri Ceza Yargısının "şerhi" nit..

185,00 TL 157,25 TL

Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli Ders Notları -10%

Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli Ders Notları

'Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli' başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakültelerindeki lisans öğrencilerine yönelik ola..

25,00 TL 22,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı – Gerekçeli Harcırah Kanunu -10%

Açıklamalı - İçtihatlı - Gerekçeli Harcırah Kanunu

Tüm memurların faydalandıkları harcırah kanunu en güncel hali ile İbrahim Pınar tarafından hazırlandı. 5. baskısını yapan kitapta kaynak olarak başvur..

120,00 TL 108,00 TL

Öğreti ve Uygulamada Zimmet – Banka Zimmeti – Rüşvet ve İrtikap Suçları -10%

Öğreti ve Uygulamada Zimmet - Banka Zimmeti - Rüşvet ve İrtikap Suçları

Eserde; rüşvet suçunun basit şeklinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra irtikap suçu ile ilgili olarak da 5237 sayılı TCK'nın 250. maddesindeki düzenl..

199,90 TL 179,91 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.