Kat Mülkiyeti Hukuku

5711 Sayılı Yasa ve Sonrasında Kat Mülkiyetine Getirilen Yenilikler -15%

5711 Sayılı Yasa ve Sonrasında Kat Mülkiyetine Getirilen Yenilikler

Kat mülkiyeti, sosyal ve ekonomik ihtiyaçların zorunlu kıldığı, aynı yerde birden fazla kişinin konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla kabul edilen bi..

37,80 TL 32,13 TL

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı -15%

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı

Konut ihtiyacının karşılanması insan için zaruridir. Bu ihtiyaç birçok sözleşme türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kat karşılığı inşaat sözleşme..

91,80 TL 78,03 TL

Eşya Hukuku – II (Mülkiyet) -10%

Eşya Hukuku - II (Mülkiyet)

Türk Medenî Kanununun dördüncü kitabının birinci kısmı mülkiyeti düzenlemiştir. Mülkiyet, sahibine, bir aynî haktan beklenebilecek yetkilerin tümünü t..

72,90 TL 65,61 TL

Apartman ve Site Yönetimi -15%

Apartman ve Site Yönetimi

Buçalışmada; hem apartman ve site yönetimlerinin içeriğini oluştu­ran kavramlar tanımlanarak sürecin nasıl işlediği açıklanmış, hem de 6331 Sayılı Kan..

54,00 TL 45,90 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu -10%

Açıklamalı - İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu

Eserde, “Alman Konut Mülkiyeti Yasası” ile “İsviçre Medeni Yasası”nın kat mülkiyeti konusundaki yeni düzenlemelerini de yer alan çalışmada ilgili madd..

35,00 TL 31,50 TL

Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi Yargıtay’ın Tümüyle Taranmış İçtihatları Işığında -20%

Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi Yargıtay’ın Tümüyle Taranmış İçtihatları Işığında

Kitapta, Kat Mülkiyeti Kanunu, doktrindeki görüşler ve özellikle Yargıtay uygulaması perspektifinden irdelenip açıklanmıştır. Ayrıca her başlıktan son..

143,00 TL 114,40 TL

Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi -20%

Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi

Medeni Kanunun teklik (arz ve binanın tek mülkiyet hakkına konu) olması ilkesine aykırı hükümler taşıyan 634 sayılı 23.6.1965 tarihli Kat Mülkiyeti Ka..

135,00 TL 108,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu -20%

Açıklamalı – İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu

5711 sayılı yasa ile Kat Mülkiyeti Kanunun'da yapılan değişiklikler gözetilerek hazırlanan bu kitap, Apartman yöneticilerine rehber niteliğinde olup, ..

34,00 TL 27,20 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Kat Mülkiyeti – Seri: 7 (KMK. 10 – 67) -15%

Açıklamalı - İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Kat Mülkiyeti - Seri: 7 (KMK. 10 - 67)

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

124,00 TL 105,40 TL

Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Tâbi Olduğu Hukuki Rejim -10%

Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Tâbi Olduğu Hukuki Rejim

Kat mülkiyeti sisteminde çok sayıda insan bir binada bağımsız bölüm maliki veya bu bölümlerden herhangi bir surette yararlanan sıfatıyla bir arada yaş..

44,90 TL 40,41 TL

Açıklama ve Örnekleri ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı -10%

Açıklama ve Örnekleri ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı

1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, geçen zaman içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak çeşitli tarih..

54,90 TL 49,41 TL

Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri Hukuki Mali Rehber -15%

Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri Hukuki Mali Rehber

Yöneticilerin ve Yönetim Şirketlerinin Başvuru KitabıOcak 2017 İtibariyle Güncel KanunlarYargı Kararları (tam metin)Özelgeler (Muktezalar) (tam metin)..

108,00 TL 91,80 TL

Toplu Yapıların Denetimi -15%

Toplu Yapıların Denetimi

Hayati öneme sahip olan denetçi kimdir? Hangi yetki ve sorumluluklara sahiptir? Kimler denetçi olabilir? Denetçinin yetkileri, denetçinin göreve atanm..

49,00 TL 41,65 TL

Yönetici, Kat Maliki ve Kiracılara Yönelik Apartman Sorunları El Kitabı -15%

Yönetici, Kat Maliki ve Kiracılara Yönelik Apartman Sorunları El Kitabı

Apartmanda oturan kişilerin karşılaşabilecekleri problemler düşünülerek hazırlanan kitap, hukukçu olmayı gerektirmeyecek şekilde basit bilgilerle kat ..

35,00 TL 29,75 TL

Toplu Yapı Yöneticisinin El Kitabı -10%

Toplu Yapı Yöneticisinin El Kitabı

Toplu yapı, Site, Blok, İş Merkezi ve Ticaret Merkezlerinde hangi sıfatla olursa olsun oturanların, yöneticilerin, denetçilerin, kapıcıların, devre mü..

28,00 TL 25,20 TL

Apartman, Site, Toplu Konut, Devremülk Yönetimi -10%

Apartman, Site, Toplu Konut, Devremülk Yönetimi

Eser, Yargıtay kararlarının asılları değiştirilmeden öz kısımları pratikleştirilerek sade, anlaşılır bir dille tüm ihtiyaç sahiplerinin anlayabileceği..

59,90 TL 53,91 TL

Kat Mülkiyeti Hukuku -10%

Kat Mülkiyeti Hukuku

Çalışmada, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları-borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın..

295,00 TL 265,50 TL

Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu -15%

Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu

Şehirleşmenin artmasına paralel olarak konut ihtiyacı da artmış, şehirlerde müstakil konutlarda yaşama imkânı yok denilecek kadar azalmış, sunulan imk..

35,64 TL 30,29 TL

Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – Notlu Kat Mülkiyeti Kanunu -15%

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli - Notlu Kat Mülkiyeti Kanunu

Kitap, apartmanlarda, sitelerde ve toplu yapılarda kat maliklerinin, kiracıların, yöneticilerin yararlanabileceği ve Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında pra..

132,84 TL 112,91 TL

Toplu Yapılarda Yönetim -10%

Toplu Yapılarda Yönetim

Son yıllarda hızla gelişen nüfus artışı sonucunda ülkemizde ortaya çıkan konut sıkıntısını gidermek amacıyla toplu yapılar kurulmaya başlanmış ve sayı..

65,00 TL 58,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.