sağlam bahis siteleri

Medeni Usul Hukuku

Göster:
Sırala:
Yetkin (Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin, Ejder Yılmaz, 9789754646573 -10%

(Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin

01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı (yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanununun yemin konusunda getirdiği değişiklikleri de dikkate alarak ince..

30,00 TL 27,00 TL

100 Soruda İstinaf ve Temyiz - Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi, Muhammet Özekes, 9786050500967 -10%

100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz

Bu kitabın amacı, hukuk yargılamasında istinaf ve yeni kanun yolu sistemini tanıtmaktır. Bunu yaparken ayrıntılı teorik tartışmalara girmek yerine, si..

25,00 TL 22,50 TL

Adalet 1086 – 6100 – 6110 Sayılı Kanunlara Göre Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu, Osman Ermumcu, 9786051462318 -20%

1086 – 6100 – 6110 Sayılı Kanunlara Göre Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu

Bu çalışmanın amacı Türk hukukunda, hakimlerin hukuki sorumluluğu ile ilgili rejimi tespit ve tahlil ederek, mevcut sistemdeki eksiklik ve aksaklıklar..

32,50 TL 26,00 TL

Adalet 6100 Sayılı HMK'nda Düzenlenen Ulusal İç Tahkim, İzzet Karataş, 9786051462332 -20%

6100 Sayılı HMK'nda Düzenlenen Ulusal İç Tahkim

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanunun 407-444. maddeleri tahkime ilişkindir. Yapıla..

45,00 TL 36,00 TL

Adalet 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi (Ciltli), Aziz Serkan Arslan, 9786055336653 -20%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi

Medeni Usul Hukukunda Doğrudanlık İlkesi adlı bu çalışma doktora tezi olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Çalışmanın konusu olan doğrudanlık ilkes..

55,00 TL 44,00 TL

Legal 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi (Ciltli), Mustafa Kılıçoğlu, 9786054354238 -15%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu esas olarak 1086 sayılı Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu’nun temel iskeletini taşımaktadır. Başka bir anlatımla N..

210,00 TL 178,50 TL

Seçkin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi? , İbrahim Özbay, 9789750224287 -14%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi?

1 Ekim 2011’de yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile hukukumuza birçok yenilik getirilmiştir. Bu kitapta; HMK’nun hükümleri Kanunu..

43,50 TL 37,41 TL

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi , Ali Haydar Karahacıoğlu, Aynur Parlar	, 9786055118778 -15%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi

Bu çalışmada amaç, eski ve yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunları arasında bir köprü oluşturmaktır. Bu nedenle, HMK sistematiğine bağlı kalınarak yapılan y..

176,00 TL 149,60 TL

Yetkin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu (Ciltli), Ömer Uğur Gençcan, 9789754647655 -10%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu

Bu eserde, madde metni, hükümet gerekçesi ve gerekçe içindeki sözler birebir aktarılarak ve daha önceki eserlerde ve eserlerimde yayınlanmış içtihatla..

150,00 TL 135,00 TL

Yetkin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi, Ömer Çon, 9789754647365 -10%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

Hakimin davadan yasaklılığı ve reddi kurumu, yargı bağımsızlığının önemli bir unsuru olması sebebiyle adil yargılanmanın temel garantisini ve dolayısı..

25,00 TL 22,50 TL

Legal 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Uyarlı İş Yargılamaları Usulü, Mustafa Kılıçoğlu, 9786054420247 -15%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Uyarlı İş Yargılamaları Usulü

İş yargılaması normatif olarak 5521 sayılı İş Muhakemeleri Kanunu ekseninde yapılmaktadır.1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 5521 sayılı İşMK..

70,00 TL 59,50 TL

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda İspat ve Deliller , Ali Haydar Karahacıoğlu, Aynur Parlar	, 9786055118976 -15%

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda İspat ve Deliller

Kitapta İspat ve Deliller konusunda, HMK’ nun sistematiğine bağlı kalınarak yapılan yorumlarda, bilimsel ilke ve ölçütlere uyulmaya özen gösterilmiş, ..

84,00 TL 71,40 TL

6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları , Çelik Ahmet Çelik	, 9786051680101 -15%

6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları

Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na göre Tazminat ve Alacak Davalarına uygulamadan örneklere, ayrıntılı, açıklamalara ve eleştirilere yer v..

138,00 TL 117,30 TL

Seçkin 6100 sayılı yeni HMK Değişiklikleriyle Hukuk Mahkemelerinde Görev ve Yetki, Mustafa Kırmızı, 9789750215117 -14%

6100 sayılı yeni HMK Değişiklikleriyle Hukuk Mahkemelerinde Görev ve Yetki

Ülkemizde yargı faaliyeti bir bütün olmakla birlikte bu faaliyetin daha iyi işlemesini temin açısından yargı çeşitli bölümlere ayrılmış ve bu bölümler..

99,90 TL 85,91 TL

Açıklamalı – Gerekçeli Davanın Açılması ve Aşamaları Yeni Yargıtay İçtihatları ve Dilekçe Örnekleriyle, Ali Haydar Karahacıoğlu, Aynur Parlar	, 9786054490394 -15%

Açıklamalı – Gerekçeli Davanın Açılması ve Aşamaları Yeni Yargıtay İçtihatları ve Dilekçe Örnekleriyle

Kitapta “Davanın Açılması Aşamaları” konusunda, 6100 sayılı HMK’nun sistematiğine bağlı kalınarak ve konuyla ilgisi nedeniyle “Teminat, Dava Şartları ..

65,00 TL 55,25 TL

Adalet Açıklamalı - İçtihatlı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Getirdiği Yeni Hükümler (Ciltli), Zekeriya Yılmaz, 9786055336318 -20%

Açıklamalı – İçtihatlı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Getirdiği Yeni Hükümler

Ülkemizde, hukuk davalarının âdil, hızlı ve düzenli yürüyebilmesi, adalet hizmetlerinde gittikçe genişleyip derinleşen ve çok boyutlu hâle gelen sorun..

135,00 TL 108,00 TL

Legal Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Alacak Davaları Cilt: 11 (TBY. Md. 83 – 165) (HMY. Md. 199 – 203), Hasan Özkan, 9786054847983 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Alacak Davaları Cilt: 11 (TBY. Md. 83 – 165) (HMY. Md. 199 – 203)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

140,00 TL 119,00 TL

Legal Delil Tespiti - İhtiyati Tedbir - Adli Yardım - Seri: 5 (HMY. 400 – 406) (HMY. 389 – 393) (HMY. 334 – 340) Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı, Hasan Özkan, 9786053150862 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Delil Tespiti, İhtiyati Tedbir, Adli Yardım – Seri: 5 (HMY. 400 – 406) (HMY. 389 – 393) (HMY. 334 – 340)

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

56,00 TL 47,60 TL

Adalet Açıklamalı - İçtihatlı, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (2 Cilt), Halil Kılıç, 9786055412524 -20%

Açıklamalı – İçtihatlı, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (2 Cilt)

Kitapta, kanunun sistematiğine sadık kalınarak, önce konunun açıklanmasına yer verilerek bir düzen içinde incelenmesi sağlanmıştır, takiben Y. İBK, em..

280,00 TL 224,00 TL

Legal İhtiyati Haciz – İhtiyati Tedbir ( İİY. Md. 257– 268 ) – ( HMY. 389– 399 ), Hasan Özkan, 9786053150640 -15%

Açıklamalı– İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı İhtiyati Haciz – İhtiyati Tedbir C:12 ( İİY. Md. 257– 268 ) – ( HMY. 389– 399 )

Bu çalışmada yasalardaki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler ar..

40,00 TL 34,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.