Miras Hukuku

Göster:
Sırala:

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Miras Hukuku Cilt: 4 (TMY. Md. 495 – 682)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

88,00 TL 74,80 TL

Açıklamalı – İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

7. baskısına ulaşan eserde, üçüncü kişilerin açtıkları muvazaadavalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal SigortalarHukuku alanında yapılan muv..

230,00 TL 195,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Miras Hukuku – Seri: 3/A–3/B (2 Cilt) (TMY. 495–591)– (TMY.495– 682)

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

145,00 TL 123,25 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları

Miras Hukukumuzda ve özellikle bu hukuk içinde önemli bir yer tutan Tenkis, Mirasta Denkleştirme, Muris Muvazaası nedeniyle Tapu İptali ve bununla bir..

155,00 TL 124,00 TL

Açıklamalı – İçtihatlı – Uygulamalı Tereke Hukuku Davaları

Kitap 22/11/2001 tarihinde yasama organınca kabul edilip 01/01/2002 tarihinde yürürlüğü giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na uyarlanmıştır. Türk Me..

115,00 TL 92,00 TL

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Aile konutu kavramı, 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu terminolojisiyle hukuk hayatımıza girmiş olan en önemli kavramlardan biri olup, Kanun’da aile konu..

42,00 TL 33,60 TL

Bilimsel Görüşler ve Yargısal Kararlar Eşliğinde Miras Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları

Vasiyetçi kişinin son arzularına saygı gereği ölümünden sonra yapılmasını ya da yapılmamasını istediği hususların şekil eksikliği nedeniyle iptali dav..

57,90 TL 49,22 TL

Borçlar Hukuku – Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalalar (2000–2010)

Konu BaşlıklarıBorçlar HukukuSözleşmenin YorumlanmasıÇelişkili Davranış YasağıHaksız Fiilde TeselsülKiracının, Kiralanan Taşınmazda Meydana Gelen Hasa..

95,00 TL 80,75 TL

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi adlı bu çalışmada, kesinleşen boşanma kararının ve devam eden boşanma davasının eşin mirasçılığma etkisi i..

30,00 TL 27,00 TL

Cezai Mirasçılıktan Çıkarma (Cezai Iskat)

Yalnızca yakın aile bağına sahip mirasçılara tanınan saklı pay koruması karşısında, mirasçılıktan çıkarma bir denge unsurudur. Bu dengeleme, yakın ail..

47,50 TL 40,38 TL

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Çalışmada, edinilmiş mallara katılma rejiminin genel tanımı yapılmış, edinilmiş mallara katılma rejimine hâkim olan ilkelerden ve mal rejiminin evlili..

55,00 TL 46,75 TL

El Yazılı Vasiyetname

Medeni Hukuk Anabilim Dalımız öğretim elemanlarından Araş. Gör. Doruk Gönen, şekli (geniş) anlamda ölüme bağlı tasaruf çeşitlerinden biri olan "El Yaz..

32,00 TL 27,20 TL

Eski Medeni Kanunumuzla Ortak, Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m. 605 – MK. 618)

Bu kitap, 2001 yılında doçentlik tezi olarak savunulmuş ve Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK, Prof. Dr. Özer SELİÇİ, Prof. Dr. Mehmet ÜNAL, Prof. Dr. Haluk BU..

25,00 TL

Hukuk Davaları (5'li Set)

Davanızı Kurgularken Önce "Hukuk Davaları" Setine Bakın, Sürecin Nasıl Kolaylaştığına İnanamayacaksınız ! Hukuk uygulayıcılarının aradığı bilgiye ..

720,00 TL 612,00 TL

Hukuk Davaları – 2 Sulh Hukuk – Kadastro Mahkemesi Davaları

Önsöz; ODTÜ İşletme Bölümünün efsane hocası Muhan Soysal ile ilgili şöyle bir olay anlatılır; Derslerinde öğrencilerini şaşırtarak önemli hayat ders..

125,00 TL 106,25 TL

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk

Günümüzde yabancılık unsuru taşıyan miras uyuşmazlıklarının artması ile mirasa uygulanacak hukukun tespiti giderek önem kazanmıştır. Ancak bu alanda f..

27,00 TL 22,95 TL

Medeni Kanun'umuzun Aile – Miras – Eşya Hukuku'nda Getirdiği Yenilikler

Kitapta, yeni yasa ile getirilen esasa ilişkin yenilikler ele alınmıştır. İfade, kavram, konu ayrımları gibi şekle ilişkin değişiklikler üzerinde kısa..

43,50 TL 39,15 TL

Millletlerarası Unsurlu Ölüme Bağlı Tasarruflara Uygulanacak Hukukun Tayini

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Milletlerarası Unsurlu Ölüme Bağlı Tasarruf İşlemleri ve Uygulanacak Hukukun TayiniTürk Milletlerarası Özel Hukukunda Ölüm..

30,00 TL 27,00 TL

Miras Bırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlar Arası Hukuki İşlemleri

Konu BaşlıklarıI. Giriş, Miras Bırakanın Yapabileceği Hukuki İşlemler, Miras Bırakanın Ölüme Bağlı ve Sağlar Arası İşlemleriMiras Bırakanın Yapabilece..

20,00 TL 18,00 TL

Miras Hukuku

Miras Hukuku insanın ölümünden sonra mallarının kime ait olacağını gösteren ve bunun hukuki kurala bağlayan bir hukuk koludur. 1 Ocak 2002 tarihinde y..

39,00 TL 33,15 TL

Miras Hukuku

Konu BaşlıklarıGenel Olarak Miras HukukuMiras Hukukunun Temel KavramlarıYasal MirasçılarÖlüme Bağlı TasarruflarÖlüme Bağlı Tasarrufta EhliyetMaddi Anl..

70,00 TL 59,50 TL

Miras Hukuku

Eski ve yeni yasal düzenlemelere göre son yıllarda yazılmış genel nitelikli miras hukuku kitapları, tez, monografi ve makaleler arasından seçilmiş baz..

43,50 TL 39,15 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.