Miras Hukuku

Göster:
Sırala:

İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk

Günümüzde yabancılık unsuru taşıyan miras uyuşmazlıklarının artması ile mirasa uygulanacak hukukun tespiti giderek önem kazanmıştır. Ancak bu alanda f..

27,00 TL 22,95 TL

Türk Medeni Kanunu – Miras Hukuku (M.K. 495 – 682) (Bibliyografyalı – Gerekçeli – İçtihatlı)

Bu eserde; önceki (16) cildin yayımlanmasından sonra çeşitli Daireler ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca verilen içtihatlara -tarih sırasına göre- yer..

594,00 TL 504,90 TL

Eski Medeni Kanunumuzla Ortak, Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m. 605 – MK. 618)

Bu kitap, 2001 yılında doçentlik tezi olarak savunulmuş ve Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK, Prof. Dr. Özer SELİÇİ, Prof. Dr. Mehmet ÜNAL, Prof. Dr. Haluk BU..

25,00 TL

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

El Yazılı Vasiyetname

Medeni Hukuk Anabilim Dalımız öğretim elemanlarından Araş. Gör. Doruk Gönen, şekli (geniş) anlamda ölüme bağlı tasaruf çeşitlerinden biri olan "El Yaz..

32,00 TL 27,20 TL

Miras Ortaklığı

Miras ortaklığı olarak ifade edilen bu çalışma ile mirasın açılmasıyla başlayan ve kural olarak mirasın paylaşılmasına kadar devam eden süreçte mirasç..

38,00 TL 30,40 TL

Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası Muvazaalı Muamelelerin Hukuki Sonuçları

Konu BaşlıklarıKonunun Takdimi, Sınırları ve Genel Olarak Muvazaa KavramıSağlararası Muvazaalı MuamelelerÖlüme Bağlı Muvazaalı MuamelelerMuvazaanın Hü..

20,00 TL 18,00 TL

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Konu BaşlıklarıVasiyet ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi KavramlarıVasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tarihteki Yeri ve GelişimiVasiyeti Yerine G..

20,00 TL 18,00 TL

Roma Hukukunda Vasiyet (Testamentum)

Konu BaşlıklarıRoma Miras Hukukunun Temel KavramlarıRoma Hukukunda Vasiyet Kavramı ve Vasiyete İlişkin KurallarVasiyetçilerin İçeriği: Mirasçı Atama v..

30,00 TL 27,00 TL

Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali

Miras bırakan tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname veya miras sözleşmesi ile tasarrufta bulun..

124,90 TL 106,17 TL

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Çalışmada, edinilmiş mallara katılma rejiminin genel tanımı yapılmış, edinilmiş mallara katılma rejimine hâkim olan ilkelerden ve mal rejiminin evlili..

55,00 TL 44,00 TL

Hukuk Davaları (5'li Set)

Davanızı Kurgularken Önce "Hukuk Davaları" Setine Bakın, Sürecin Nasıl Kolaylaştığına İnanamayacaksınız ! Hukuk uygulayıcılarının aradığı bilgiye ..

720,00 TL 612,00 TL

Muris Muvazaası Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Türkiye'de kısaca muris muvazaası olarak da bilinen mirasçılardan mal kaçırmak amacı ile muvazaalı işlemler yapılmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşı..

215,00 TL 182,75 TL

Uygulamalı Miras Hukuku Temel Kavramlar – Yasal Mirasçılık – Saklı Paylar– Tasarruf Oranı – Tenkis

Konu BaşlıklarıMiras Hukukunun Anlamı ve KonusuMiras Hukukunun Temel KavramlarıMiras Hukuku MevzuatıYasal MirasçılarYasal Mirasçılık ile İlgili Pratik..

13,00 TL

Hukuk Davaları – 2 Sulh Hukuk – Kadastro Mahkemesi Davaları

Önsöz; ODTÜ İşletme Bölümünün efsane hocası Muhan Soysal ile ilgili şöyle bir olay anlatılır; Derslerinde öğrencilerini şaşırtarak önemli hayat ders..

125,00 TL 106,25 TL

Türk Özel Hukuku Cilt: 4 (Miras Hukuku)

Dokuzuncu baskıdan bu güne kadar ki Miras Hukukuna ilişkin mevzuattaki değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararları bu basıda incelenerek kitap güncel..

45,00 TL

Örnek Dilekçe ve Kararlarla Açıklamalı Miras Davaları

Eser de sırası ile her madde bağımsız bir bölüm olarak düşünülerek, ilk önce maddenin orijinali takiben de açıklaması anlaşılır bir dil ile kaleme ald..

185,00 TL 157,25 TL

Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku Genişletilmiş, Güncellenmiş

Miras Hukuku kitabının bu 9. basısı önceki bası esas alınarak yapılmış olup, son üç yıl içindeki içtihatlar ve hukuk öğretisindeki ve yasalardaki deği..

54,00 TL 45,90 TL

Miras Hukuku

Kişiliğin sona ermesi durumunda şahısvarlığı hakları ortadan kalkar. Malvarlığı hakları ise, kural olarak kişiliğin sona ermesinden etkilenmezler. Kiş..

33,90 TL 28,82 TL

Yargıtay Kararları Eşliğinde Miras Paylaşım Davaları

Miras bırakanın malvarlığının, mirasçılara intikali üzerine mirasçılar arasında bir çok uyuşmazlıklar çıkabilir. Kimisi hakkından az pay verildiği, ki..

54,90 TL 46,67 TL

Bilimsel Görüşler ve Yargısal Kararlar Eşliğinde Miras Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları

Vasiyetçi kişinin son arzularına saygı gereği ölümünden sonra yapılmasını ya da yapılmamasını istediği hususların şekil eksikliği nedeniyle iptali dav..

57,90 TL 49,22 TL

Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi

Miras hukukunda mirasçılık sıfatının yitirilmesine neden olan bazı davranışlar vardır ki mirasçı bu durumda mirastan hak alamaz. Mirasçılıktan çıkarma..

54,90 TL 46,67 TL

Pratik Miras Hukuku

Bir ders çalışma aracı olmayıp, gerekli bilgiler edinildikten sonra, bu bilgilerin test edilebileceği bir kitap olan 'Pratik Miras Hukuku' adlı kitap ..

45,00 TL 40,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı Miras Hukuku – Seri: 3/A–3/B (2 Cilt) (TMY. 495–591)– (TMY.495– 682)

Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getir..

145,00 TL 123,25 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.