Sigorta Hukuku

Göster:
Sırala:

Uygulamada Sigorta Hukuku (2 Cilt)

6102 s. TTK'daki Değişiklikler İşlenmiş İçtihatlıKitabı yazmaya başlamadan önce bu konuda kaynakların çok olmasına karşın uygulamada biz hukukçuların,..

340,00 TL 272,00 TL

Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları

Bu yayın, Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)'nın Türk kolu olan Sigorta Hukuku Türk Derneği'nce (SHTD) 10 Mart 2017 günü Milli Reasürans T.A.Ş..

25,00 TL 21,25 TL

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Çalışmada, tıbbi müdahale, malpraktis ve hekimin sorumluluğu kavramları, hekimin mesleki faaliyeti kapsamında kendisine yöneltilen taleplerden hangile..

48,00 TL 38,40 TL

Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta Hukuk ve Ceza Sorumluluğu

Trafik ve Motorlu Araçlar Hakkında Bilinmesi GerekenlerTrafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarlarda kimler sorumlu tutula..

199,00 TL 169,15 TL

TMS ve TFRS'ler ile Tam Uyumlu Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Uygulamaları

Sigorta sektörünün finansal raporlama konusundaki ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından TFRS 4: ..

25,00 TL 20,00 TL

Makina Kırılması Sigortasında Riziko

Temelinde güven ilişkisinin yer aldığı sigorta sözleşmesinde sigorta ettirenin asıl yükümlülüğü olan prim ödeme borcuna karşılık sigortacı da rizikonu..

27,00 TL 22,95 TL

Sorularla Araç Değer Kaybı (Dilekçe Ve Karar Örnekleri İle)

Sorularla Araç Değer Kaybı konusunu ele alan bu yayın DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEKLERİ İLE desteklenmiş olup; Avukat Erdost BALCI, Tüketici Hukuku Enstitüsü..

34,90 TL 29,66 TL

Sigorta ve Sigortacılık (Yürürlükteki Sigorta Mevzuatına Göre)

Sigortanın Doğuşu, Tanımı, Risk’in Tanımı, Sınıflandırılması ve Sigorta Sözleşmesinin Tanımı Sigorta Şirketlerinin Organizasyon Yapısı Sigortanın Gene..

32,50 TL 29,25 TL

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku – Cilt: II Zarar Sigortaları

2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nun sigorta sözleşmesine ilişkin 6. Kitabı içinde yer alan hükümlerin incelediği çalışmanın ilki kısa süre önce "Türk..

65,00 TL 55,25 TL

Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıntı Kitap – Sigorta Hukuku Cilt: I Genel Hükümler Madde 1401–1452

2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nun Sigorta Hukuku başlıklı Altıncı Kitabı hakkında şu ana kadar yayınlanmış bir şerh bulunmamaktadır. Amaç, TTK iç..

67,00 TL 56,95 TL

Uygulamada Tüpgaz Sorumluluk Sigortası ve İlgili Mevzuat

Tüpgaz sorumluluk sigortası ve uygulamasına yönelik yeterli bir kaynak olmadığı ve bu bağlamda uygulama birliğine katkıda bulunmak başta olmak üzere d..

60,00 TL 48,00 TL

Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Tahkim Uygulaması

Adalete erişim Anayasamızın 36. ve Avrupa insan Hakları sözleşmesinin 6.maddesinde güvence altına alınan temel haklardandır. Alternatif uyuşmazlık çöz..

30,00 TL 25,50 TL

Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Yargısal Denetimi

Sigorta sözleşmeleri, sigorta poliçesi genel şartları çerçevesinde kurulur. Genel şartlar yanında sigorta sözleşmelerinde sigortacılık dilinde 'özel ş..

48,00 TL 40,80 TL

Yargıtay ve Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti Kararları Işığında Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

Yeni Karayolları Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 01.06.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ve KTK'nın 90, 92 ve 99. maddelerinde 26.0..

45,00 TL 40,50 TL

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku isimli bu kitabın hazırlanmasındaki amaç, sigorta hukukunun kaynakları ve temel kavramları hakkında, başta hukuk fakültesi öğrencileri ..

10,00 TL

Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri

Çalışma, sigorta hukuku alanındaki en son yasal düzenlemelere göre olabildiğince sade, didaktik ve sistematik olarak ele alınmış. Bu amaçla dışarıdan ..

28,00 TL 25,20 TL

Mukayeseli Hukukta ve Uygulamada Hayat Sigortası

Çalışmada hayat sigortasını giriş kısmı hariç dört bölümde ele alınıştır. Giriş kısmında öncelikle hayat sigortasının tanımı yapıldıktan sonra dünyada..

50,00 TL 45,00 TL

Sigorta Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları

Sözleşme öncesi beyan yükümlülüğü sigorta sözleşmelerinin en önemli konularından birini teşkil etmektedir. Sigortanın temel mantığı da düşünüldüğünde ..

58,00 TL 46,40 TL

Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Kitapda, birçok özel hukuk ilişkisi ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı Roma I Tüzüğü'nün "yabancı unsurlu sigorta sözleşmelerine uygulanacak hukuk" ..

35,00 TL 29,75 TL

Kulüp Sigortası

Konu BaşlıklarıKulüp Sigortasının Tanımı, Tarihi Gelişimi ve Hukuki NiteliğiKulüp Sigortasında Taraflar, Kulübe Giriş ve Sona ErmeKulüp Sigortası Temi..

120,00 TL 96,00 TL

Yatırımcılar İçin Hukuki Yönden Politik Risk Sigortası

Politik risk sigortası, bir başka ülkede yapılan yatırımları, ev sahibi ülkenin veya politik amaçlarla hareket eden ve şiddete başvuran grupların zara..

64,90 TL 55,17 TL

Hukuki ve Cezai Açıdan Trafik Kazaları Sorumluluk – Tazminat Sigorta – Rücu Davaları

Toplum hayatını etkileyen önemli faktörlerden birisi trafiktir. Trafiğin hukuk kurallarına uygun olarak işlemesi hem ülke ekonomisine olumlu katkıda b..

225,00 TL 191,25 TL

Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından Trafik Kazaları, Tazminat – Sigorta – Rücu ve Yargıtay Uygulaması

Trafik kazaları genel olarak yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir hukuki olgudur. Ekonomik boyutunu bir kenara bırakırsak insan yaşamının kutsallığı ö..

87,00 TL 73,95 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.