Sigorta Hukuku

Göster:
Sırala:

Acentelik Hukuku

Acentelik sözleşmesi nasıl kurulu, nasıl sona erer? Acentenin yetkileri nelerdir? Yetkisiz temsilin hukuki sonuçları nelerdir? sorularına yürürlükteki..

75,00 TL 60,00 TL

Açıklamalı ve İçtihatlı Mal Sigortaları Hukuku

Kitap kanun şerhi şeklinde yazılmıştır. Bu manada Türk Ticaret Kanunun Beşinci Kitabında yer alan ve Sigorta Hukuku Umumi Hükümlerinin öngörüldüğü TTK..

75,00 TL 60,00 TL

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası

6102 sayılı TTK’de, kurumsal yönetim ile ilgili bir taraftan ilkesel ve genel düzenlemeler yer aldığı gibi; diğer taraftan kurumsal yönetime uygun düz..

27,00 TL 21,60 TL

Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından Trafik Kazaları, Tazminat – Sigorta – Rücu ve Yargıtay Uygulaması

Trafik kazaları genel olarak yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir hukuki olgudur. Ekonomik boyutunu bir kenara bırakırsak insan yaşamının kutsallığı ö..

87,00 TL 73,95 TL

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Denetimi

Çalışmanın konusunu 03.06.2007 tarih ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, tali mevzuat ve Avrupa Birliği'nin ilgili direktifleri uyarınca hayat dışı si..

32,50 TL 27,63 TL

Hayat ve Sağlık Sigortası Sözleşmelerinde Genetik Test Sonuçlarının Kullanılması

Genetik bilginin işveren ve sigortacılar tarafından kullanılması 80’li yıllardan beri tartışılmaktadır. Genetik test sonuçlarının sigortacı tarafından..

35,00 TL 28,00 TL

Hukuki Koruma Sigortası

Bu monografi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Fırat Öztan gözetimind..

22,00 TL 17,60 TL

Hukuki ve Cezai Açıdan Trafik Kazaları Sorumluluk – Tazminat Sigorta – Rücu Davaları

Toplum hayatını etkileyen önemli faktörlerden birisi trafiktir. Trafiğin hukuk kurallarına uygun olarak işlemesi hem ülke ekonomisine olumlu katkıda b..

225,00 TL 191,25 TL

Hukuksal Koruma Sigortası

'Hukuk Hakkı' tıpkı sağlık hakkı gibi herkesin vazgeçilmez bir insan hakkıdır. 'Adalet' deyince herkesin konuşma hakkı vardır bir tek adalet isteyen d..

49,90 TL 42,42 TL

İnşaat Bütün Riskler Sigortasında Riziko

Kitapta, konu inşaat bütün riskler sigortasında riziko ile sınırlandırılmış olduğundan, teminatın kapsamında olan ve olmayan rizikolar ve inşaat zarar..

40,00 TL 36,00 TL

Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Rücu Davaları

Trafik kazasına dayalı hukuk davalarında, 2918 sayılı Kanun dışında çok sayıda kanun da uygulanmaktadır. Örneğin, kazada yaralanan kişinin işçi olması..

199,90 TL 169,92 TL

Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve Garanti Fonu

Karayolları Trafik Kanununa göre İşletenin Sorumluluğu adlı çalışmamda karayollarında meydana gelen trafik kazaları sonrasında nasıl bir yol izleneceğ..

19,00 TL 15,20 TL

Kulüp Sigortası

Konu BaşlıklarıKulüp Sigortasının Tanımı, Tarihi Gelişimi ve Hukuki NiteliğiKulüp Sigortasında Taraflar, Kulübe Giriş ve Sona ErmeKulüp Sigortası Temi..

120,00 TL 102,00 TL

Makina Kırılması Sigortasında Riziko

Temelinde güven ilişkisinin yer aldığı sigorta sözleşmesinde sigorta ettirenin asıl yükümlülüğü olan prim ödeme borcuna karşılık sigortacı da rizikonu..

27,00 TL 22,95 TL

Mukayeseli Hukukta ve Uygulamada Hayat Sigortası

Çalışmada hayat sigortasını giriş kısmı hariç dört bölümde ele alınıştır. Giriş kısmında öncelikle hayat sigortasının tanımı yapıldıktan sonra dünyada..

50,00 TL 45,00 TL

Müşterek Avarya Hukuku

Bu çalışmada yalnız YAK hakkındaki açıklamalarla yetinilmemiş, dispeç ve sigortaya ilişkin açıklamalara da yer verilmiş; böylece müşterek avaryanın bü..

75,00 TL 63,75 TL

Sigorta Aracıları Hukuku – 1

Konu BaşlıklarıSigorta Aracısı Kavramı ve İlgili DüzenlemelerSigorta Aracılarının DenetimiSigorta Acentesi..

65,00 TL 55,25 TL

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku isimli bu kitabın hazırlanmasındaki amaç, sigorta hukukunun kaynakları ve temel kavramları hakkında, başta hukuk fakültesi öğrencileri ..

10,00 TL

Sigorta Hukuku Mevzuatı

Sigorta Hukuku'nda sosyal sigorta ve özel sigorta ayırımına uygun olarak sosyal sigorta hukuku (giderek: sosyal güvenlik hukuku) ve özel sigorta hukuk..

90,00 TL 76,50 TL

Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları

Bu yayın, Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)'nın Türk kolu olan Sigorta Hukuku Türk Derneği'nce (SHTD) 10 Mart 2017 günü Milli Reasürans T.A.Ş..

25,00 TL 21,25 TL

Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesine İlişkin Esaslar

Çalışmada, Türk sigorta mevzuatının Avrupa Birliği sigorta mevzuatıyla uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında çıkarılan Sigortacılık Kanunu ve yönetm..

45,00 TL 36,00 TL

Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Yargısal Denetimi

Sigorta sözleşmeleri, sigorta poliçesi genel şartları çerçevesinde kurulur. Genel şartlar yanında sigorta sözleşmelerinde sigortacılık dilinde 'özel ş..

48,00 TL 40,80 TL

Sigorta Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları

Sözleşme öncesi beyan yükümlülüğü sigorta sözleşmelerinin en önemli konularından birini teşkil etmektedir. Sigortanın temel mantığı da düşünüldüğünde ..

58,00 TL 46,40 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.