Tapu ve Kadastro - İmar Hukuku

Orman Kanunu Açıklamalı İçtihatlar -5%

Orman Kanunu Açıklamalı İçtihatlar

Orman Hukuku Açıklamalı İçtihatlar"Anayasamızın 169. maddesi uyarınca ormanların korunması, sınırlarının genişletilmesi için gerekli kanunları çıkarma..

250,00 TL 237,50 TL

Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davası -10%

Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davası

Tüketici mahkemelerinde görülen tapu iptal ve tescil davalarının çözüme bağlanması, tüketici yargılamasına özgü birçok usul kuralının bilinmesini ve u..

140,00 TL 126,00 TL

İmar Barışı Başvuru Süreci ve Sonuçları -10%

İmar Barışı Başvuru Süreci ve Sonuçları

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesine göre; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağl..

59,90 TL 53,91 TL

Yapı Denetim Hukuku -10%

Yapı Denetim Hukuku

Yapı Denetim Hukuku” isimli çalışmada, Yapı Denetim Hizmeti, Yapı Denetim Sözleşmesi, Yapı Denetim Hizmet Bedeli, Yapı Denetim Hukukunda Sorumluluk, Y..

120,00 TL 108,00 TL

Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması Açıklamalı – İçtihatlı – Soru Cevaplı -10%

Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması Açıklamalı – İçtihatlı – Soru Cevaplı

Bu eserde, Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması konusu ele alınmıştır. Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate al..

290,00 TL 261,00 TL

Rant İmar İtibar -10%

Rant İmar İtibar

İmar planları hukuki, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan geniş etki alanıyla birlikte yaşadığımız şehirlerin ruhuna temas etmekte ve hayatımızın her ..

35,00 TL 31,50 TL

Yargı Kararları Işığında Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Denetim -10%

Yargı Kararları Işığında Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Denetim

Türkiye'de afet riski altındaki riskli yapıların çok fazla olması ve doğal afetler nedeniyle ağır hasarlar oluşması karşısında yaygın uygulama alanı b..

71,90 TL 64,71 TL

Yenileme ve Kullanım Kadastrosu -15%

Yenileme ve Kullanım Kadastrosu

Ocak-2018 tarihinde çıkardığım “Yenileme ve Kullanım Kadastrosu” isimli kitabımın ilk baskısı iki ay kadar kısa bir süre içerisinde tükenmiştir. Duyul..

73,44 TL 62,42 TL

Belediyelerde Yıkım Hukuku -15%

Belediyelerde Yıkım Hukuku

Kentleşme sürecinin sağlıklı bir biçimde yaşanmadığı ülkemizde imar ve şehircilik sorunları hala güncelliğini korumaya devam etmektedir. Buna bağlı ol..

48,60 TL 41,31 TL

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 - 1030) 7. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması -15%

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 - 1030) 7. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )İçindekilerÖnsöz 4327Kısaltmalar    4329İçindekiler     4331İkinci KısımSınırlı Aynî HaklarBirinci Bölümİrtif..

196,00 TL 166,60 TL

Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle İmar Davaları Rehberi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun -10%

Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle İmar Davaları Rehberi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek ..

264,60 TL 238,14 TL

Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamaları -10%

Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamaları

Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu anlayış doğru..

40,00 TL 36,00 TL

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar -10%

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar

Alt yapısı oluşturulmadan, herhangi bir riske karşı koruması ve imar planları olmaksızın kırdan kente göç eden insanların barınma ihtiyaçlarını karşıl..

56,90 TL 51,21 TL

Tapu İptal ve Tescil Davaları -10%

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Ülkemizde; taşınmaz hukuku ve tapu iptal/tescil uyuşmazlıklarının giderek daha büyük önem kazanması nedeniyle uygulamada böylesi bir yapıtın sorunlara..

290,00 TL 261,00 TL

İmar Hukukunda Yapı Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri -10%

İmar Hukukunda Yapı Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri

Planlama ve yapı anlayışı üzerine kurulu olan ve İmar Hukukunun temel kaynağını oluşturan 3194 sayılı Kanunun, imar planından sonraki ana bölümünü, ya..

60,00 TL 54,00 TL

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu Ve Temerrüdü -15%

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu Ve Temerrüdü

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcu ve Temerrüt adını taşıyan bu çalışmada, öncelikle kat karşılığı inşaat sözleşmesinin un..

64,80 TL 55,08 TL

Kuram Temel İmar Mevzuatı Litai Mevzuat Dizisi-14 -15%

Litai Mevzuat Dizisi - 14 Temel İmar Mevzuatı

Konu Başlıklarıİmar KanunuAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında KanunKat Mülkiyeti KanunuKamulaştırma KanunuMera KanunuTapu KanunuTap..

40,00 TL 34,00 TL

Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku -10%

Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku

6306 sayılı Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde şekillenen kentsel dönüşüm, Kanun ve Yönetmelik tarafından ortaya konan kav..

29,16 TL 26,24 TL

Uygulamada Tapu Kadastro Mevzuatı -15%

Uygulamada Tapu Kadastro Mevzuatı

Konu BaşlıklarıTapu ve Kadastronun TarihçesiCumhuriyet Devrinde DurumTapu SiciliTapu İşlemleriTapu Kütüğünün Şerhler Sütununa Kaydedilen Haklarİlgili ..

63,00 TL 53,55 TL

Bankacılar Ve Uygulamacılar İçin 100 Soruda Takyidat İpotek Tesis İşlemlerinde Karşılaşılabilecek Şerhler, Beyanlar ve Sair Kayıtlar -10%

Bankacılar Ve Uygulamacılar İçin 100 Soruda Takyidat İpotek Tesis İşlemlerinde Karşılaşılabilecek Şerhler, Beyanlar ve Sair Kayıtlar

İnsanlar her halükarda birbirine muhtaç varlıklardır. Bu itibarla; kredi kullanmak, borç almak, hayatın olağan akışı içinde gerçekleşen hadiselerdir. ..

44,90 TL 40,41 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.