Tarih-Felsefe-Sosyoloji

Dönüşen Toplum – Dönüşen Hukuk III  Phronesis -10%

Dönüşen Toplum – Dönüşen Hukuk III Phronesis

Dönüşen Toplum – Dönüşen Hukuk III  PhronesisDönüşen Toplum – Dönüşen Hukuk Serisi'nin bu üçüncü kitabında, yönteme ilişkin tartışmaların hukuk s..

18,00 TL 16,20 TL

Hukuk Felsefesi

Kitap, hukuk fakültelerinde okutulmakta olan "Hukuk Felsefesi" dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap, hukuk felsefesindeki temel sorulardan baş..

54,00 TL

Türk Hukuk Tarihi 10. Baskı -10%

Türk Hukuk Tarihi 10. Baskı

Kitabın bu baskısında yeniden gözden geçirilmiş, yeni kaynaklar ilave edilerek ve gerek metin kısmına gerekse dipnotlara eklemeler yapılarak güncellen..

75,00 TL 67,50 TL

Türk Hukuk Tarihi -12%

Türk Hukuk Tarihi

Hukukun tarihsel kökenlerini ve gelişmesini bilmeyen bir hukukçu sadece teknisyen olarak kalır. Bu nedenle hukukçuların ve hukukçu adaylarının hukuk d..

54,00 TL 47,52 TL

İslam Yargılama Hukukunda Şühüdü'l–Hal Jüri Osmanlı Devri Uygulaması -10%

İslam Yargılama Hukukunda Şühüdü'l–Hal Jüri Osmanlı Devri Uygulaması

Zamanında bazı hukuk devletlerinin yargılama usulü içinde yer alan jüri sistemi dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu sistemin tarihî köklerinin olabilec..

19,00 TL 17,10 TL

Adalet Kavramı Üzerine Denemeler -10%

Adalet Kavramı Üzerine Denemeler

Adalet Kavramı Üzerine Denemeler - Ayhan Akyürek Adaleti tanımlama girişimleriPlaton’un adalet anlayışıAristoteles’te adalet anlayışı:Roma hukuku..

32,50 TL 29,25 TL

100 Soruda Felsefe ve Hukuk Felsefesi -15%

100 Soruda Felsefe ve Hukuk Felsefesi

Hukukçu bir kanun uygulayıcısı olabilir. Teknik olarak örneğin ceza hukukçusu için yazılı metin bellidir. Ama bu yeterli midir? O nedenle daha fazla b..

70,20 TL 59,67 TL

Osmanlı Noterlik Hukuku -15%

Osmanlı Noterlik Hukuku

Devlet gözetimi ve denetimi altında hukuki işlemlerin kayıt altına alınmasıdır. Bu yöntem uygulandığı zaman hukuki ihtilaflar ortaya çıktığında kayıtl..

73,44 TL 62,42 TL

Kodlaştırma Fransız Medeni Kanunu'nun Felsefi ve Tarihi Kökenleri -10%

Kodlaştırma Fransız Medeni Kanunu'nun Felsefi ve Tarihi Kökenleri

Dr. Barkın Asal araştırmasında uzun dönemli ve derin bir süreç olan kodlaştırmanın erken modernlikten başlayan bağlantı noktalarını anlamlı düzeyde or..

35,00 TL 31,50 TL

Magna Carta ve Sened-i İttifak'tan Bugüne -10%

Magna Carta ve Sened-i İttifak'tan Bugüne

"2015 senesi, Dünya'nın en meşhur, en bilinen, sıkça atıf yapılan ve insanlığa bir hukuk mirası olarak kalan ama diğer taraftan en az okunabilen hukuk..

45,00 TL 40,50 TL

İslami Düşünce Ekseninde İktisadi - Mali - Politik Meseleler -5%

İslami Düşünce Ekseninde İktisadi - Mali - Politik Meseleler

Konu Başlıkları Müslümanların Çoğunlukta Olduğu Toplumlarda İslam'ın Yoksullukla Mücadele Anlayışı Ahilik Kurumunun İslami Temelleri ve Günümüze Yansı..

45,00 TL 42,75 TL

Adalet Peşinde (Quest for Justice) -10%

Adalet Peşinde (Quest for Justice)

Bu çalışmada Antik Yunandan başlayarak günümüze kadar adalet düşüncesinin kat ettiği yollara göz atarak adalet kavramı, bunun önemi, türleri, uygulama..

27,50 TL 24,75 TL

Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun -15%

Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun

Toplum ve Devlet Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutuİbn Haldun (1332-1406), Mukaddime adlı eşsiz eseri ve bu eserinde temellerini attığı “..

34,56 TL 29,38 TL

Bölgeli Devlet : İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık Örnekleri -10%

Bölgeli Devlet : İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık Örnekleri

Bölgeli devlet modeli, son yıllarda tartışılan ve fakat akademik olarak yeterince irdelenmeyen bir konudur. Bu kitap, Türkçede, Avrupa'daki örnekleri ..

45,00 TL 40,50 TL

Türkiye'de Hukuk Dilinin Dönüşümü -10%

Türkiye'de Hukuk Dilinin Dönüşümü

 Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkarılan yasa metinleri ile 1930'ların, 1940'ların ya da günümüzün yasa..

35,00 TL 31,50 TL

1789 Fransız Devrimi Birinci Kitap : Fransa'da Liberal Devrim ve Sieyes -10%

1789 Fransız Devrimi Birinci Kitap : Fransa'da Liberal Devrim ve Sieyes

1789 Fransız İhtilali'nin önde gelen kişilikleri arasında hiç kuşkusuz en önemlilerinden biri olan Sieyes; "Liberal devletin gerçek kurucusu, gerçek y..

27,00 TL 24,30 TL

Hukuk Felsefesinde İrade Serbestliği ve Sorumluluk -10%

Hukuk Felsefesinde İrade Serbestliği ve Sorumluluk

Çalışmada, ilk olarak iradenin özgürlükle ilişkisi ve bu bağlamda irade serbestliği kavramları ele alınmış. Çalışmanın ikinci bölümünde, sorumluluk ve..

39,00 TL 35,10 TL

Kadim Medeniyetlerde ve İslam Hukukunda Cezalar -15%

Kadim Medeniyetlerde ve İslam Hukukunda Cezalar

Bu çalışmada, ağırlıklı olarak İslâm Ceza Hukuku ele alınmış, bunun yanı sıra, tarih seyrinde tezahür etmiş ilk medeniyetlerin tecrübeleri neticesinde..

59,40 TL 50,49 TL

Feminist Perspektiften Düşünce Tarihinin Köşe Taşları ve İdeal Bir Hukuk Arayışı -10%

Feminist Perspektiften Düşünce Tarihinin Köşe Taşları ve İdeal Bir Hukuk Arayışı

Kadın-erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirler, başka bir deyişle kadınlara yönelik farklı/özel muamele öngören düzenlemeler a..

38,00 TL 34,20 TL

Max Weber'in Karşılaştırmalı- Tarihsel Sosyolojisi -15%

Max Weber'in Karşılaştırmalı- Tarihsel Sosyolojisi

Karşılaştırmalı-tarihsel sosyoloji alanındaki aşikâr canlanmada Max Weber’in katkısının epeyce ihmal edildiği tespitinden hareketle Kahlberg, bu yapıt..

30,00 TL 25,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.