Taşıma Hukuku

Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller -10%

Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller

Uluslararası eşya taşımacılığının en eski ve köklü türü kuşkusuz deniz yolu ile eşya taşımasıdır. Bu sebeple, taşımanın esas ögesi olan taşıyanın huku..

59,90 TL 53,91 TL

Hatır Taşımacılığı -15%

Hatır Taşımacılığı

Ülkemizdeki trafik kazaları nedeniyle tehlike faktörünü içinde en çok barındıran faaliyetlerden biri karayolu taşımacılığıdır. Bu nedenle Karayolu Tra..

75,60 TL 64,26 TL

Taşıma Hukuku Deniz Ticareti Hariç -20%

Taşıma Hukuku Deniz Ticareti Hariç

Taşıma hukuku, 6762 sayılı TTK’da kıymetli evrak kitabının içinde bir bölüm iken, “Taşıma İşleri” başlığı ile 6102 sayılı TTK’nın dördüncü kitabı olma..

37,80 TL 30,24 TL

İdarenin Sivil Havacılık Alanında Hava Taşımacılığına İlişkin Faaliyetleri -10%

İdarenin Sivil Havacılık Alanında Hava Taşımacılığına İlişkin Faaliyetleri

Sivil havacılık faaliyetleri, havadan taşıma amacıyla yararlanmaya yönelik faaliyetlerdir ve multidisipliner nitelikteki hava hukukuna tabiidir. Sivil..

70,00 TL 63,00 TL

Çoklu (Multimodal) Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk -5%

Çoklu (Multimodal) Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Çalışmanın amacı, milletlerarası nitelikteki çoklu taşıma sözleşmesini doğrudan düzenleyen yeknesak bir milletlerarası konvansiyonun uygulamada bulunm..

70,00 TL 66,50 TL

Ülkemizde Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Sorumluluklarının Hukuki Çerçevesi -20%

Ülkemizde Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Sorumluluklarının Hukuki Çerçevesi

Tehlikeli olan maddelerin kişi sağlığı ve diğer canlıların sağlığına zarar vermeden güvenli bir biçimde karayolu ile taşınmasının sağlanması durumunda..

43,20 TL 34,56 TL

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti -15%

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti

Çalışmada, mevzuat itibariyle temel olarak ulusal sınırlarımız içindeki taşımalar bakımından uygulanan ve TTK'nın Dördüncü Kitabını oluşturan "Taşıma ..

93,96 TL 79,87 TL

Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri -10%

Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri

Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri adlı bu eserde, Deniz Ticareti Hukuku altında, Deniz Ticareti ile yapılan taşımalar, Uluslararası Konvansiyonlar ışığınd..

25,00 TL 22,50 TL

Milletlerarası Özel Hukukta Sivil Hava Taşımacılığı Kazaları ve Taşıyıcının Hukuki Sorumluluğu -5%

Milletlerarası Özel Hukukta Sivil Hava Taşımacılığı Kazaları ve Taşıyıcının Hukuki Sorumluluğu

Çalışma kapsamında sivil hava araçlarıyla barış zamanında yapılan uluslararası nitelik taşıyan taşımacılık sırasında meydana gelen ve kaza olarak nite..

95,00 TL 90,25 TL

Karayolu Taşımacılığında CMR'ye Göre Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırı -20%

Karayolu Taşımacılığında CMR'ye Göre Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırı

Karayolu taşımacılığı kapsamında taşıyıcının sorumlulukları özellikle hasar, gecikme ile ziya söz konusu olduğunda ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan ç..

35,00 TL 28,00 TL

Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu -10%

Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu

Çalışmamızda hava taşıyıcısının, yolcu taşımaları bakımından sözleşmenin diğer tarafını oluşturan yolcuya ve eşya taşımaları bakımından da sözleşmenin..

35,00 TL 31,50 TL

Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluğu (Yük Zıya ve Hasarından) -5%

Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluğu (Yük Zıya ve Hasarından)

Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluğu (Yük Zıya ve Hasarından)..

30,00 TL 28,50 TL

Uluslararası Hava Yolu Taşımalarında Taşıyıcının Yüke İlişkin Sorumluluğu -10%

Uluslararası Hava Yolu Taşımalarında Taşıyıcının Yüke İlişkin Sorumluluğu

Hava yolu taşımacılığı günümüz şartlarında en seri ve en güvenilir ulaşım yoludur. Hiç şüphesiz ki küresel ticaret hacminin her geçen gün daha da artm..

32,00 TL 28,80 TL

Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu (CMR madde 3,34 vd.) -5%

Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu (CMR madde 3,34 vd.)

Konu BaşlıklarıTaşıyıcının Yardımcı Şahısların Eylemlerinden Doğan SorumluluğuTemel KavramlarCMR'de Taşıyıcının Yardımcı ŞahıslarıCMR'de Taşıyıcının Y..

30,00 TL 28,50 TL

Uluslararası Havacılık Hukuku -10%

Uluslararası Havacılık Hukuku

“Uluslararası Hukuk Açısından Açık Semalar Antlaşmaları Sürecinde Sivil Havacılık Düzeninin Dönüşümü” isimli doktora çalışması, Türk hukuk öğretisinde..

42,50 TL 38,25 TL

Kara Yolunda Konteyner ile Yapılan Yük Taşımasında Kayıp veya Hasardan Doğan Sorumluluk (Türk Hukukunda ve Uluslararası Sözleşmelerde) -10%

Kara Yolunda Konteyner ile Yapılan Yük Taşımasında Kayıp veya Hasardan Doğan Sorumluluk (Türk Hukukunda ve Uluslararası Sözleşmelerde)

Çalışma girişten sonra üç ana bölümden ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde konteyner ve konteyner ile yük taşınmasına ilişki..

50,00 TL 45,00 TL

Taşınma Eşyası Taşıma Sözleşmesi -15%

Taşınma Eşyası Taşıma Sözleşmesi

Taşınma eşyası için özel hükümlerin öngörülmesi, bu tür eşyaların diğer eşyalardan farklı olarak ayrı bir özeni, uzmanlığı, paketlemeyi, paketleri açm..

37,80 TL 32,13 TL

Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku Genel Kavramlar – Gecikmeden Doğan Sorumluluk -10%

Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku Genel Kavramlar – Gecikmeden Doğan Sorumluluk

Konu BaşlıklarıTaşıma Sözleşmesine İlişkin Temel KavramlarUluslararası Konvansiyonların Uygulama Alanı ve Uluslararası Konvansiyonlar Kapsamındaki Taş..

130,00 TL 117,00 TL

Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Zıya ve/veya Hasar Sorumluluğu) -10%

Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Zıya ve/veya Hasar Sorumluluğu)

Konu BaşlıklarıUluslararası Eşya Taşıma Sözleşmeleri ile İlgili Konvansiyonların Uygulama ŞartlarıTaşıyıcının Zıya ve–veya Hasar Sorumluluğunun Şartla..

130,00 TL 117,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.