Tıp Hukuku

Göster:
Sırala:

Açıklamalı – İçtihatlı Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Malpraktis kısaca; hekimin teşhis ve tedavide standart ve belirlenmiş davranış biçimlerinden farklı davranması veya görev ihmali sonucu, hastada geçic..

75,00 TL 60,00 TL

Acil Servislerde Yaşanan Mediko Legal Problemler

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'’nde yer verilen acil servislerin görev tanımına göre; "Hastane acil servisleri; ikinci ve üçüncü basamak resmi ve ..

38,00 TL 30,40 TL

Adli Bilimciler Derneği I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Marmaris 01 – 04 Mayıs 2014)

Adli Bilimciler Derneğinin düzenleyicilerinden olduğu I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Muğla – Marmaris de gerçek..

74,90 TL 63,67 TL

Adli Bilimciler Derneği II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Gaziantep 23 – 25 Nisan 2015)

Adli Bilimciler Derneği'nin düzenlediği Ulusal Sağlık Hukuku Kongrelerinin ikincisi 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Gaziantep ilimizde düzenlendi...

84,90 TL 72,17 TL

Adli Bilimciler Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Bursa 23 – 25 Nisan 2016)

Adli Bilimciler Derneği tarafından 23-25 Nisan 2016 tarihlerinde III. Sağlık Hukuku Kongre'si Bursa'da düzenlenmiştir. Kongre, yurt içi ve yurt dışınd..

82,50 TL 70,13 TL

Adlî Genetik ve Tıbbî Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri

"Adlî Genetik ve Tıbbî Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri" isimli bu eser, soybağı hukuku, adlî genetik ve tıbbî biyolojide meydana gelen..

25,00 TL

Adli Hipnoz

Polis soruşturmasında tanık veya mağdur ifadeleri, soruşturmayı yönlendirme, bazen de soruşturmanın seyrini değiştirmesi açısından önemlidir ve kovuşt..

14,90 TL 12,67 TL

Adli Psikolojiye Giriş

Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özellikle travma ve şiddet konularında hem mağdurun hem de saldırganın çalı..

29,90 TL 25,42 TL

Alman Tıp Hukukunda Hasta Talimatı

Modern tıp hukukunda hastanın iradesi en belirleyici kuraldır. Bu kuralın bazı hukuki istisnaları olsa bile, tıp hukukunun her alanında bu kural geçer..

19,50 TL 16,58 TL

Alternatif Tıbbi Yöntemlerden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk

Alternatif Tıbbî Yöntemlerden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk- konulu çalışmada, 27. 10. 2014 tarihli 29158 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğ..

48,00 TL 38,40 TL

Beşir Sağlık Yönetimi

SAĞLIK YÖNETİMİSağlık yönetimi, sağlık hizmetlerinin ve sağlık kurumlarının yönetimi alanında diğer disiplinlerin ilgi alanlarının i&cc..

35,00 TL 24,50 TL

Biyogüvenlik Hukuku

Biyogüvenlik hukuku, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair esasları belirlerken, asrımızın en önemli bul..

85,00 TL 72,25 TL

Biyotıp Hukukunda İnsan Onuru

İnsan onuru, üzerinde uzlaşmaya varılan bir tanımı olmamakla beraber, her insanın yalnızca insan olmaktan kaynaklanan değerini ifade etmek için kullan..

25,00 TL 21,25 TL

Biyo–Tıp Etiği ve Hukuku

Yaşamaya başladığımız yeni yüzyılın nitelendirmelerinden biri de biyo–teknoloji yüzyılı olacağı öngörüsüdür. Bir kısmı şu an için pratiğe geçirilmese ..

32,50 TL 27,63 TL

Ceza Hukuku Kapsamında Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu

Kitapta tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu incelenmiş, ceza hukuku kapsamında tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk koşulları irdelenmiştir. Ceza sorumlul..

33,00 TL 28,05 TL

Defansif Tıp Hekimin Tıbbi Uygulamalarda Sorumluluktan Kaçması Durumunda Ortaya Çıkan Problemler

A.B.D. basta olmak üzere gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmında sağlık hizmetlerinin sunumunda ciddi bir problem olarak algılanan defansif tıbbi uygula..

34,90 TL 29,67 TL

Dişhekiminin Yasal Sorumluluğu

Mesleki uygulamaları sırasında alınan kararlar ve yapılan müdahaleler açısından, tıbbi etik ve tıbbi deontolojinin yanısıra hukuk açısından da sorumlu..

38,00 TL 30,40 TL

Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları

İnsanın en temel hakkı, yaşam hakkıdır. İnsanlar, yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmek isterler. Yaşam hakkı; evrensel hukuk kuralları, Avrupa İnsan ..

57,00 TL 45,60 TL

Emsal Kararlar Işığında Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışan Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Bu kitabın konusu hastanın tedavisine yol göstermek olmayıp, tıbbi müdahalenin hukuksal yönlerini hakim gözüyle incelenmesidir. Ceza Hukuku'nun ayrı..

65,00 TL 58,50 TL

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Konu BaşlıklarıEstetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Kapsamı ve ÖzellikleriGenel Olarak Hekimin Mesleki Borç ve Yükümlülükl..

20,00 TL 18,00 TL

Farklı Çerçevelerden Tıp Hukuku Sorunları

Tıp Hukuku, Türk Hukukunda yeni gelişmeye başlayan bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni hukuk dalları alanında çalışmak ne kadar zor olsa..

30,00 TL 24,00 TL

Hasta ve Hekim Hakları İle Uygulamadan Örnek Hükümlerle Hekim Ceza Sorumluluğu

Tıp ve hukuk alanında kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmış olan bu çalışmada, -Olabildiğince fazla sayıda kaynak ve makaleden yararlanılmaya çalışı..

135,00 TL 114,75 TL

Hasta ve Hekim Hukuku

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni Borçlar Yasası ile 1 Ekim 2011’de yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta o..

58,00 TL 46,40 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.