Tıp Hukuku

Göster:
Sırala:

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Çalışmada, tıbbi müdahale, malpraktis ve hekimin sorumluluğu kavramları, hekimin mesleki faaliyeti kapsamında kendisine yöneltilen taleplerden hangile..

48,00 TL 38,40 TL

Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller

Tıbbi müdahale, niteliği ve amacı gereği kişinin yaşam, bedensel bütünlük ve sağlık gibi kişilik değerlerine yönelir. Bu nedenle tıbbi müdahale, ortad..

74,90 TL 63,67 TL

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Tazminat Sorumluluğu

Yazar; gerek bilirkişi olarak rapor yazdığı, gerek taraf vekili bulunduğu, gerekse de danışmanlık sunduğu dava dosyalan ile internet tabanlı içtihat b..

64,00 TL 54,40 TL

Adlî Genetik ve Tıbbî Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri

"Adlî Genetik ve Tıbbî Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri" isimli bu eser, soybağı hukuku, adlî genetik ve tıbbî biyolojide meydana gelen..

25,00 TL

Tıp Hukukunda Çocuk Hastaların Hakları

Çalışmamızın amacı; hastanın çocuk olması durumunda, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında haklarının neler olduğunu ve nasıl uygulanması gerektiğini v..

59,50 TL 50,58 TL

Alman Tıp Hukukunda Hasta Talimatı

Modern tıp hukukunda hastanın iradesi en belirleyici kuraldır. Bu kuralın bazı hukuki istisnaları olsa bile, tıp hukukunun her alanında bu kural geçer..

19,50 TL 16,58 TL

Adli Psikolojiye Giriş

Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özellikle travma ve şiddet konularında hem mağdurun hem de saldırganın çalı..

29,90 TL 25,42 TL

Yargıtay 12. Ceza Dairesi (2014 – 2016) Kararlarında Hekimin Sorumluluğu

Yazarın, sağlık hukuku alanında yıllardır yaptığı çalışmalardan sadece küçük bir kesitin yazıya dökülmüş halidir. İş bu eserde, Yargıtay 12. Ceza Dair..

72,00 TL 61,20 TL

Sağlık Hukukunda Tıbbi Kayıtların Tutulmasından ve Saklanmasından Doğan Sorumluluk

Uygarlığın ve bilimin gelişmesi ile sağlık bilimi uygulamalarında da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu ilerlemeler doğrultusunda bazı sıkıntılarda ..

27,00 TL 21,60 TL

Hekimin Hukuki Rehberi

Hekimlik mesleği dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. İnsanlığın ilk dönemlerinden beri bireyler yakalandıkları hastalıklara çare bulma arayışı ..

37,00 TL 29,60 TL

Sağlık Hukuku Rehberi

Sağlık Hukuku, ülkemizde hızla gelişen ve insan hakları boyutuyla özel önem kazanan ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenledir ki; kitabımız, h..

119,00 TL 101,15 TL

Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı

Tıp Hukuku, uluslararası hukuktaki gelişmeler, mevzuatımızdaki değişiklikler dolayısıyla hukukçuların ilgi odaklarından biri haline gelmiştir. Ancak b..

55,00 TL 46,75 TL

Adli Bilimciler Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (Bursa 23 – 25 Nisan 2016)

Adli Bilimciler Derneği tarafından 23-25 Nisan 2016 tarihlerinde III. Sağlık Hukuku Kongre'si Bursa'da düzenlenmiştir. Kongre, yurt içi ve yurt dışınd..

82,50 TL 70,13 TL

Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü – Aydınlatılmış Onam – Tazminat Sorumluluğu

Kişinin onamı olmadan kişilik haklarına yapılan her müdahale prensip olarak hukuka aykırıdır. Kişiye yapılan tıbbi müdahale de kişinin sağlık, vücut b..

47,90 TL 40,72 TL

İlaç Hukuku Bağlamında İdarenin Sorumluluğu

İlaç hukukunun temel düzenleme alanı, ilaç maddesinin araştırılmasından başlayarak, ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, satış sonrası denetimi, yan etk..

45,00 TL 38,25 TL

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

Hukukun koruduğu başat bir değer olan kişilik hakkını; bir kişilik hakkı değeri olarak hayat, sağlık ve vücut tamlığını ihlal edebilecek nitelikte ola..

40,00 TL 32,00 TL

Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi

Dr. Çakmut, tıbbi müdahaleye rızayı ceza hukuku açısından incelemiştir. Tıbbi müdahalenin kapsamı ve boyutu günümüzde giderek artmaktadır. Bu müdahale..

38,00 TL 32,30 TL

Sağlık Sektöründe Mobbing ve Hukuki Korunma Yolları

Psikiyatride doktorlar, insanların kendi küçük dünyalarında hastalıklarına dair anemnezlerini değerlendirerek teşhis bulmaya çalışırlar. Mobbing mağdu..

43,00 TL 34,40 TL

Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi

Konu BaşlıklarıKonu, Terim, Tarihi Gelişim ve Temel KavramlarTeşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Tarafları Kuruluşu ve ŞekliTeşhis ve Te..

20,00 TL 18,00 TL

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Konu BaşlıklarıEstetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Kapsamı ve ÖzellikleriGenel Olarak Hekimin Mesleki Borç ve Yükümlülükl..

20,00 TL 18,00 TL

Sağlık Hukuku Sempozyumu (Erzincan 15 – 16 Mayıs 2006)

Sağlık Hukuku Sempozyumunda yer alan konular ve akademisyenler şöyledir;Konu BaşlıklarıTedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Ak..

25,00 TL 22,50 TL

İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu

Konu BaşlıklarıModern Hukuk Sisteminde İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğuna Genel Bakış, Türk Hukukunda Sorumluluğun Hukuki Dayanakları, İlaç Kavram..

35,00 TL 31,50 TL

Psikiyatristin Hukuki Sorumluluğu

Çalışmanın konusunu psikiyatristin hukukî sorumluluğu oluşturmaktadır. Psikiyatrist, tedavi faaliyetleri dolayısıyla hastasına bir zarar verirse, diğe..

40,00 TL 36,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.