Uluslararası Hukuk

Yabancılar Hukuku -10%

Yabancılar Hukuku

"Yabancılar Hukuku" kitabının yirmidördüncü basımında fazla bir değişikliğe yer verilmemiş. Bilindiği üzere bundan önceki basılarda "Yabancılar Hukuku..

52,50 TL 47,25 TL

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG – Incoterms -10%

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG – Incoterms

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 01.08.2011 tarihinden itibaren ülkemizde, ticari ilişki..

99,90 TL 89,91 TL

Devletler Arasında Ceza Konularında Adli Yardım -5%

Devletler Arasında Ceza Konularında Adli Yardım

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. 1 ve 2 nci bölümler de Devletler Arası Karşılıklı adli yardım, 3 üncü bölümde T.C.nin kuruluşu ve 4 üncü bölüm de is..

75,00 TL 71,25 TL

Internaional Law A Summary -10%

Internaional Law A Summary

The basic idea here is not to frustrate the reader with too many citationsdetails, but to present hirn/her an explanation of basic premises and proble..

40,00 TL 36,00 TL

Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Üçüncü Kişi Finansmanı -10%

Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Üçüncü Kişi Finansmanı

Yabancı yatırımcılar ile ev sahibi devlet arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının çözümü bakımından tahkim çok tercih edilen bir yargılama yöntemidir. Öt..

47,90 TL 43,11 TL

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat Hakkı -10%

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat Hakkı

Yabancıların ülkeye girişi, ülkede ikamet ve seyahati ile ilgili düzenlemeler yabancılar hukukunda önemli yer tutmakta olup 4 Nisan 2014 tarihinde yür..

40,00 TL 36,00 TL

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri -10%

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

Tarihin en eski dönemlerinden beri devletler yabancılara haklar tanıma konusuna tereddütle yaklaşmıştır. Bu tereddütlerin sonucu olarak yabancılara ba..

40,00 TL 36,00 TL

Uluslararası Yatırım Hukukunda Adil ve Hakkaniyetli Muamele İlkesi -10%

Uluslararası Yatırım Hukukunda Adil ve Hakkaniyetli Muamele İlkesi

Uluslararası yatırım hukuku egemen devletler ve çok uluslu şirketler arasındaki uyuşmazlıkların artması ile birlikte giderek artan bir oranda önem kaz..

29,00 TL 26,10 TL

Uluslararası İnsancıl Hukuk Kavramlar İlkeler ve Yeni Gelişmeler -15%

Uluslararası İnsancıl Hukuk Kavramlar İlkeler ve Yeni Gelişmeler

Uluslararası hukukun çok teknik ve özel bir dalı olan uluslararası insancıl hukukun uluslararası antlaşmalarla düzenlenmesi son yüz elli yılın bir ger..

72,00 TL 61,20 TL

Umsetzung Der Richtlinie Über Die Elektronische Signatur in Der Türkei -10%

Umsetzung Der Richtlinie Über Die Elektronische Signatur in Der Türkei

INHALTVORWORT VEINLEITUNG 1I - DAS TÜRKISCHE RECHTSSYSTEM UND DIE RECHTSORDNUNG 51-Das türkische Rechtssystem und die Rechtsordnung 52-Die Rezeption d..

38,00 TL 34,20 TL

Avrupa Birliği Politikaları ve Düzenlemeleri Kapsamında Göç Hukuku Mülteci Statüsü ve Sığınma -10%

Avrupa Birliği Politikaları ve Düzenlemeleri Kapsamında Göç Hukuku Mülteci Statüsü ve Sığınma

İÇİNDEKİLERBirinci Bölüm- GÖÇ VE GÖÇMENLİKİkinci Bölüm- GÖÇ VE GÖÇMENLİK BAĞLANTILI KAVRAMLARÜçüncü Bölüm- AB’NİN GÖÇ POLİTİKALARI VE BU  POLİTİK..

65,00 TL 58,50 TL

Uluslararası Hukuk -10%

Uluslararası Hukuk

"Uluslararası Hukuk", önceki kitaptan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo Sakson ülkelerde gelişen uluslararası hukuka yeni yaklaşımları aktar..

75,60 TL 68,04 TL

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku -10%

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku

Kitabın 5. basısında mevzuat değişiklikleri ve yeni yasal düzenlemeler metne eklenmiş; geri kabul anlaşmalarına ilişkin bilgiler giriş kısmına dahil e..

42,50 TL 38,25 TL

Türk Yabancılar Hukuku -10%

Türk Yabancılar Hukuku

Türk Yabancılar Hukuku Prof. Dr. Vahit DoğanİçindekilerYabancı KavramıYabancılar Hukukunun NiteliğiYabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İ..

50,00 TL 45,00 TL

Belirsizlik Kuramı Yönünden Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler -5%

Belirsizlik Kuramı Yönünden Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler

Çalışmanın amacı, uluslararası andlaşmalarda çekinceleri doktriner açıdan tüm boyutlarıyla ele alarak ve nesnel, kesin, net, herkesin üzerinde oydaşab..

65,00 TL 61,75 TL

Mülteci Statüsünün Belirli Bir Sosyal Gruba Mensubiyet Nedeniyle Tanınması -5%

Mülteci Statüsünün Belirli Bir Sosyal Gruba Mensubiyet Nedeniyle Tanınması

Mülteci ve şartlı mülteci statüsünün tanınma sebeplerinden birini teşkil eden belirli bir sosyal gruba mensubiyet, bu sebepler arasında en belirsiz ol..

40,00 TL 38,00 TL

Uluslararası Adalet Divanı'nın Almanya İtalya Kararı Doğrultusunda Uluslararası Hukukta Devletin Yargı Bağışıklığı -10%

Uluslararası Adalet Divanı'nın Almanya İtalya Kararı Doğrultusunda Uluslararası Hukukta Devletin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Adalet Divanı'nın Almanya İtalya Kararı Doğrultusunda Uluslararası Hukukta Devletin Yargı BağışıklığıUluslararası hukukta devletin yargı ..

40,00 TL 36,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları -10%

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları

Hukuk fakültelerinde dördüncü sınıfta okutulan ve zorunlu ders olan Milletlerarası Özel Hukuk dersi bünyesinde kanunlar ihtilafı hukuku, milletleraras..

26,50 TL 23,85 TL

Uluslararası Hukuk Bağlamında Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği -10%

Uluslararası Hukuk Bağlamında Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği

Teknolojinin gelişim endeksiyle doğru orantılı olarak daha küreselleşen dünyada enerjiye bağımlılık son yıllarda daha da belirgin hale gelmiştir. ..

64,90 TL 58,41 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.