Vakıflar ve Dernekler Hukuku

Göster:
Sırala:

Dernekler Hukuku

Bu kitapta, derneklerin kuruluşundan feshine kadar bütün işlemlerinde dernek kurucusu, üye ve gönüllüleri ile derneklere danışmanlık yapacak avukatlar..

69,90 TL 59,42 TL

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıfların Temel Mevzuatı

Doktrin ve uygulamada Cumhuriyet öncesi kurulmuş vakıflar için eski vakıflar buna karşılık Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar için yeni va..

39,90 TL 33,91 TL

500 Soru 500 Cevap ile A'dan Z'ye Dernekçilik

Sivil toplum örgütlerinin görev, sorumluluk ve yetkilerinin neler olduğunu ve bunların nasıl hareket etmesi gerektiğinin açıklığa kavuşturulması için ..

35,00 TL 33,25 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Vakıf Kira Hukuku

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıfların taşınmaz mallarının kiralanması Vakıf hukukunun önemli ve çeşitli uyuşmazlıkl..

37,50 TL 31,88 TL

Eski – Yeni Vakıflar Kanununa Göre Mazbut Vakıf Taşınmazların Gayrimenkul Hukuku Meseleleri

Eski vakıfların temel konularında; gözden geçirilmiş ve kısmen ilaveli, bölüm ayrıca tam metin emsal yargı kararları ve ayrı bir bölümde de ilgili mev..

45,00 TL 38,25 TL

Eski Vakıfların ve Taşınmazlarının Günümüzdeki Hukuki Rejimi

Bu çalışma, kamu hizmetlerinin önceki hukukumuzda nasıl, hangi makam ya da organlar eliyle gerçekleştirildiği sorusuna cevap aranırken ortaya çıkmıştı..

0,00 TL

Dernekler Hukuku

Çalışmada kısaca tüzel kişi kavramı ve çeşitleri, hak ve fiil ehliyeti, tüzel kişiliğin kazanılması ve tüzel kişiliğin sona ermesi gibi konulara genel..

49,00 TL 41,65 TL

İçtihatlarla Uygulamada Dernekler Hukuku

Bu çalışma da Kişiler Hukuku içerisinde yer alan ve sivil toplum kuruluşu olan tüzel kişi olarak derneklerin kuruluşu, tüzüğü, üyeleri, organları, faa..

90,00 TL 72,00 TL

Türk Hukuk Sisteminde Vakıflar

Tarihi süreçte bir takım kamusal hizmetlerin görülmesini de üstlenmiş olan bu kurum, zamanla hastane, okul, yol, köprü ve çeşme gibi toplumun ortak ku..

90,00 TL 81,00 TL

Yargıtay, Danıştay ve AİHM Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları

Cemaat vakıfları, azınlık vakıfları, gayrimüslim vakıflar ya da diyanî vakıflar olarak adlandırılan müesseseler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde padiş..

35,00 TL 31,50 TL

Dernekler Hukuku

Konu BaşlıklarıGenel BilgilerDerneğin KuruluşuDerneğin ÜyeliğiDerneğin OrganlarıDernğin FaaliyetleriDerneğin Sona ErmesiMevzuat..

95,00 TL 76,00 TL

Yeni Vakıflar Hukuku

Dernekler ve özellikle vakıflara ilişkin kitapları ile hukuk alanında ki çalışmaları, araştırmaları ve mütalaaları ilgiyle izlenen Av. Suat Ballar’ın ..

170,00 TL 144,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Bu kitap hem konuya ilgi duyan sıradan okuyucunun hem de 'uygulayıcının ihtiyaç duyduğu birçok bilgiye ulaşabileceği kapsamlı bir çalışmadır. Vakıflar..

165,00 TL 148,50 TL

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tüzel Kişiler Cilt: 2 (TMY. Md. 47 – 117)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

46,00 TL 39,10 TL

Dernekler ve Vakıflar Mevzuatı

Son değişiklikler işlenenerek hazırlanan derlemede yer alan Kanunlar ve Yönetmelikler şöyledir; Kanunlar * Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Madd..

30,00 TL 25,50 TL

Eski Vakıf Hukuku

Vakıflar ve Vakıf hukuku eski medeniyetlerden itibaren, özellikle İslam devletleri ve Osmanlı İmparatorluğunda tarihi perspektif içerisinde sıhhatli k..

79,90 TL 67,92 TL

Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları

Günümüzde vakıf üniversiteleri hızla artarken, bu kurumların mali hususları üzerindeki sorunlar basta vergi hukuku olmak üzere hep gözardı edilmiştir...

35,00 TL 29,75 TL

Yeni Vakıflar Hukuku

Konu Başlıkları Yeni Vakıfların Kuruluşu, Organları, Yönetimi, Denetimi Vakıf Resmi Senedi Yeni Vakıfların Muhasebesi, Gelirleri, Mali İşlemleri Vakıf..

69,90 TL 59,42 TL

Kısa Açıklama ve Özet Yargı Kararları ile Birlikte Eski ve Yeni Vakıflar Mevzuatı

Önemli kurumlarımızdan olan ve sosyal yaşamın içinde de bulunan vakıfların işletilmesi ve malvarlığının korunmasında toplumumuz her zaman büyük hassas..

75,00 TL 60,00 TL

Vakıflar Mevzuatı

Konu BaşlıklarıVakıflarla İlgili Temel MevzuatVakıf MallarıCemaat VakıflarıVakıfların Eğitim ve Öğretim FaliyetleriAnayasa Mahkemesi KararlarıYargıtay..

30,00 TL 25,50 TL

Beşir Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları

Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıfların kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi hakkındaki hukuki esasların incelenmesine ilişkin bu &cc..

25,00 TL 17,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.