sağlam bahis siteleri

Vakıflar ve Dernekler Hukuku

Göster:
Sırala:
Dernekler Hukuku, Ömer Aykul, 9789750241949 -15%

Dernekler Hukuku

Bu kitapta, derneklerin kuruluşundan feshine kadar bütün işlemlerinde dernek kurucusu, üye ve gönüllüleri ile derneklere danışmanlık yapacak avukatlar..

69,90 TL 59,42 TL

Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015), İlhan Helvacı, 9786051524474 -15%

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıfların Temel Mevzuatı, M. Serhat Yener, 9786051681801 -15%

Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıfların Temel Mevzuatı

Doktrin ve uygulamada Cumhuriyet öncesi kurulmuş vakıflar için eski vakıflar buna karşılık Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar için yeni va..

39,90 TL 33,91 TL

500 Soru 500 Cevap ile A'dan Z'ye Dernekçilik, Tuncer Dağ, 9786058729216 -5%

500 Soru 500 Cevap ile A'dan Z'ye Dernekçilik

Sivil toplum örgütlerinin görev, sorumluluk ve yetkilerinin neler olduğunu ve bunların nasıl hareket etmesi gerektiğinin açıklığa kavuşturulması için ..

35,00 TL 33,25 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Vakıf Kira Hukuku , M. Serhat Yener	, 9786051680613 -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Vakıf Kira Hukuku

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıfların taşınmaz mallarının kiralanması Vakıf hukukunun önemli ve çeşitli uyuşmazlıkl..

37,50 TL 31,88 TL

Eski – Yeni Vakıflar Kanununa Göre Mazbut Vakıf Taşınmazların Gayrimenkul Hukuku Meseleleri , M. Serhat Yener	, 9781111165185 -15%

Eski – Yeni Vakıflar Kanununa Göre Mazbut Vakıf Taşınmazların Gayrimenkul Hukuku Meseleleri

Eski vakıfların temel konularında; gözden geçirilmiş ve kısmen ilaveli, bölüm ayrıca tam metin emsal yargı kararları ve ayrı bir bölümde de ilgili mev..

45,00 TL 38,25 TL

Eski Vakıfların ve Taşınmazlarının Günümüzdeki Hukuki Rejimi

Bu çalışma, kamu hizmetlerinin önceki hukukumuzda nasıl, hangi makam ya da organlar eliyle gerçekleştirildiği sorusuna cevap aranırken ortaya çıkmıştı..

0,00 TL

Dernekler Hukuku , Durmuş Ali Genç	, 9786051681160 -15%

Dernekler Hukuku

Çalışmada kısaca tüzel kişi kavramı ve çeşitleri, hak ve fiil ehliyeti, tüzel kişiliğin kazanılması ve tüzel kişiliğin sona ermesi gibi konulara genel..

49,00 TL 41,65 TL

Adalet İçtihatlarla Uygulamada Dernekler Hukuku, Hüseyin Günay, 9786051467047 -20%

İçtihatlarla Uygulamada Dernekler Hukuku

Bu çalışma da Kişiler Hukuku içerisinde yer alan ve sivil toplum kuruluşu olan tüzel kişi olarak derneklerin kuruluşu, tüzüğü, üyeleri, organları, faa..

90,00 TL 72,00 TL

Turhan Türk Hukuk Sisteminde Vakıflar (Ciltli), Ali Em, 9789756194591 -10%

Türk Hukuk Sisteminde Vakıflar

Tarihi süreçte bir takım kamusal hizmetlerin görülmesini de üstlenmiş olan bu kurum, zamanla hastane, okul, yol, köprü ve çeşme gibi toplumun ortak ku..

90,00 TL 81,00 TL

Beta Yargıtay, Danıştay ve AİHM Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları, Nuray Ekşi, 9786053773887 -10%

Yargıtay, Danıştay ve AİHM Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları

Cemaat vakıfları, azınlık vakıfları, gayrimüslim vakıflar ya da diyanî vakıflar olarak adlandırılan müesseseler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde padiş..

35,00 TL 31,50 TL

Vedat Dernekler Hukuku, Zafer Saka, 9786054002641 -15%

Dernekler Hukuku

Konu BaşlıklarıGenel BilgilerDerneğin KuruluşuDerneğin ÜyeliğiDerneğin OrganlarıDernğin FaaliyetleriDerneğin Sona ErmesiMevzuat..

95,00 TL 80,75 TL

Der Yeni Vakıflar Hukuku (Ciltli), Suat Ballar, 9789753534277 -15%

Yeni Vakıflar Hukuku

Dernekler ve özellikle vakıflara ilişkin kitapları ile hukuk alanında ki çalışmaları, araştırmaları ve mütalaaları ilgiyle izlenen Av. Suat Ballar’ın ..

170,00 TL 144,50 TL

Yetkin Açıklamalı – İçtihatlı Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı (Ciltli), Yusuf Uluç, 9789754649093 -10%

Açıklamalı – İçtihatlı Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı

Bu kitap hem konuya ilgi duyan sıradan okuyucunun hem de 'uygulayıcının ihtiyaç duyduğu birçok bilgiye ulaşabileceği kapsamlı bir çalışmadır. Vakıflar..

165,00 TL 148,50 TL

Legal Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tüzel Kişiler Cilt: 2 (TMY. Md. 47 – 117), Hasan Özkan, 9786054847891 -15%

Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tüzel Kişiler Cilt: 2 (TMY. Md. 47 – 117)

Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler a..

46,00 TL 39,10 TL

Legal Dernekler ve Vakıflar Mevzuatı, Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı, 9786054354856 -15%

Dernekler ve Vakıflar Mevzuatı

Son değişiklikler işlenenerek hazırlanan derlemede yer alan Kanunlar ve Yönetmelikler şöyledir; Kanunlar * Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Madd..

30,00 TL 25,50 TL

Seçkin Eski Vakıf Hukuku, Eraslan Özkaya, 9789750216954 -15%

Eski Vakıf Hukuku

Vakıflar ve Vakıf hukuku eski medeniyetlerden itibaren, özellikle İslam devletleri ve Osmanlı İmparatorluğunda tarihi perspektif içerisinde sıhhatli k..

79,90 TL 67,92 TL

Seçkin Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları, Ali Çakmakcı, 9789750221576 -15%

Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları

Günümüzde vakıf üniversiteleri hızla artarken, bu kurumların mali hususları üzerindeki sorunlar basta vergi hukuku olmak üzere hep gözardı edilmiştir...

35,00 TL 29,75 TL

Seçkin Yeni Vakıflar Hukuku, Ömer Aykul, 9789750231858 -15%

Yeni Vakıflar Hukuku

Bir yıl sonra ikinci baskısı yapılan bu kitap, sayıları hızla artan yeni vakıfların kurucuları, yöneticileri, çalışanları için bir dayanak kitap olma ..

49,90 TL 42,42 TL

Adalet Kısa Açıklama ve Özet Yargı Kararları ile Birlikte Eski ve Yeni Vakıflar Mevzuatı, Kazım Uslu, 9786051465630 -20%

Kısa Açıklama ve Özet Yargı Kararları ile Birlikte Eski ve Yeni Vakıflar Mevzuatı

Önemli kurumlarımızdan olan ve sosyal yaşamın içinde de bulunan vakıfların işletilmesi ve malvarlığının korunmasında toplumumuz her zaman büyük hassas..

75,00 TL 60,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.