-5% Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt:2
taksit
Yayınevi
 • Yetkin Yayınevi
 • Yazar
 • Osman Berat Gürzumar
 • ISBN
 • 9789754645101
 • Ebat
 • 160 x 230
 • Yıl
 • 2009
 • Sayfa Sayısı
 • 1348

 • Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt:2 adlı bu eserde yer alan makalelerin konu başlıkları ve yazarları şöyledir;

  Konu Başlıkları
  Alper BULUR: İflas Hukukunda Rehinli Olmayan (Adi) Alacakların Sığrası ve Sıralar Arasındaki İlişki
  Pınar ÇİFTÇİ: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin Kararları Işığında Haksız Haciz Sebebiyle Alacaklının ve Devletin Manevi Tazminat Sorumluluğu
  Adnan DEYNEKLİ: Bankaların İflasında İflas İdaresinin Yargısal Denetimi
  İbrahim ERCAN: Konkordatoda Rehinli Taşınır ve Taşınmazların Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi (İİK m. 298
  a)
  İbrahim ERMENEK: İşsizlik Sigortası Kanununa Göre İşverenin Aczi ve Aciz Halinin İcra ve İflas Hukuku Bakımından Doğurduğu Sonuçlar (Ücret Garanti Fonu)
  Wolfgang FOSTER: Von Schandstein zum Konkursverfahren:Rechtsdogmatische Beobachtungen zur Geschichte des Insolvenzrechts
  Yusuf KARAKOÇ: Kamu İcra Hukukunda Menfi Tesbit Davası
  Abdurrahim KARSLI: İflasın Ertelenmesinde Bazı Problemler
  Andeas KONECNY: Zur Neugestaltung der Durchsetzung von Geldforderungen
  Baki KURU: İflasın Ertelenmesi Kararından Önce İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi?
  İbrahim ÖZBAY: Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Muhalefet Edenlerin Cezalandırılması (İİK. m. 25–a; İİK. M. 341)
  İzzet ÖZGENÇ: İflas Suçları
  Azzem ÖZKAN – Ahmet BAŞÖZEN: İflasın Ertelenmesi Talebini İçeren Borca Batıklık Bilançosunda Kefalet Borçlarının Durumu
  Selçuk ÖZTEK: İflasın Ertelenmesi Yargılaması Çerçevesinde İleri Sürülen İhtiyati Tedbir Taleplere İlişkin Bazı Sorun ve Düşünceler
  Burak PINAR: Kamu İcra Hukukunda (Hacizden Doğan) İstihkak Davaları
  Walter H. RECHBERGER – Ursula SCHRAMMEL: Das österreichische Mahnverfahren als Volbild für die Verordnung zur Einführung eines Europöischen Mahnverfahrens (VO (EG) Nr. 1896–2006)
  Mustafa SALDIRIM: Bankanın Talep Ettiği İhtiyati Hacizde Teminata İlişkin Sorunlar
  Daphne – Ariane SIMOTTA: Mahnverfahren und a limine – Zurückweisung wegen internationaler Unzustöndigkeit
  Sema TAŞPINAR AYVAZ: Türk Hukukunda Bir İcra Sicili Düzenlemesi Örneği Aciz Belgesi (Vesikası) Sicili
  Talih UYAR: İflasta Sıra Cetveline İtiraz (İİK. mad. 235)
  Wolf – Dietrich WALKER: Das Europöische Mahnverfahren
  Ejder YILMAZ: İcra Tazminatı
  Cilt II: KAMU HUKUKU
  Tekin AKILLIOĞLU: Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartı’nda Toplu Şikayet Usulü
  Mustafa AKKAYA: Bir Benzeri Mali Yükümlülük TRT Payı
  Hüseyin ALTAŞ: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türk Telekom'un Özelleştirilmesi
  Ali Şafak BALI: Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik
  Halil CİN: Mağrif Ülkeleri Üzerinde İslam’ın ve Türklerin İdari ve Hukuki Tesirleri
  Onat ÇOPUR: Fransız Beşinci Cumhuriyeti Karşısında Polanya Hükümet Sistemi
  Hilal ELVER: The Role of ınternational Influences and Transnational Incentives in Constitution Makin: The Cases of The E v. Turkey & the Eu v. CEE Countries
  Gülnur ERDOĞAN: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bakımından Uyuşmazlık (Niza – Dispute) Kavramı ve Benthem – Hollanda Kararı
  Ayşen Furtun: Do We Have A Reason to Opt for the Choice: External, InternalIncorporationist (MildRobust) Legal Positivism? Ekaterini ILIADOU: Constitutional Aspects of the Regulatory State
  Gürsel KAPLAN: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin İlgili Kararları Çerçevesinde Fransız Devlet Şurası Nezdindeki Hükümet Komiseri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
  Hakan KARAKEHYA: Ceza Muhakemesinde Suçluluğun İspatının Tek Delile Dayanması
  Tuğrul KATOĞLU: Kabahatler ve Zaman Yönünden Uygulamaya İlişkin Kimi Sorunlar
  Tekin MEMİŞ: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nin Bazı Maddelerinin İptalinin Yürürlüğünün Ertelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi
  Kamil MUTLUER: Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi
  İrfan NEZİROĞLU: Sivil Toplumun Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanun Yapım Sürecine Katılımı
  İrfan NEZİROĞLU: Anayasa Değişikliği Tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanunlaşma Süreci
  Veli Özer ÖZBEK: Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (CMK m. 62–73)
  Christian RUMPF: Das Verhältnismä ßigkeitsprinzip
  Haluk TOROSLU: Ceza Hukukunda Gönüllü Vazgeçme
  Nevzat TOROSLU: Ceza Hukuku Sistemleri
  Mehmet TURHAN: Ronald Dworkin'e Göre Anayasanın Ahlaksal Temelleri
  Turgut TURHAN: Kıbrıs’ta Trenin Kısa Tarihi
  Turan YILDIRIM: Kısmi Statülü Öğretim Üyeliği
  Mehmet YÜKSEL: Türk Hukukunun Seküler Kaynakları: İmparatorluk’tan Cumhuriyet'e
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  271,25 TL142,50 TL
  347,50 TL142,50 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  271,25 TL142,50 TL
  347,50 TL142,50 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  271,25 TL142,50 TL
  347,50 TL142,50 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt:2

  Bu ürün 1074 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!

  % 5

  İNDİRİM

  150,00 TL
  142,50 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt:2 adlı bu eserde yer alan makalelerin konu başlıkları ve yazarları şöyledir;Konu BaşlıklarıAlper BULUR: İflas Hukukunda Rehinli Olmayan (Adi) Alacakların Sığrası ve Sıralar Arasındaki İlişkiPınar ÇİFTÇİ: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin...

  Etiketler Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt:2, Yetkin Yayınevi, Osman Berat Gürzumar, 9789754645101

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.