-5% Adil Yargılanma Hakkı Rehberi
taksit
Yayınevi
 • Anayasa Mahkemesi Yayınları
 • Yazar
 • Abdullah Çelik
 • ISBN
 • 9789757427605
 • Ebat
 • 150 x 210
 • Yıl
 • 2014
 • Sayfa Sayısı
 • 182
 • İÇİNDEKİLER

  Giriş 3

      I. Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı 7

      A. Genel olarak 9

      B. -Medeni hak ve yükümlülük- kavramı 10

      C. -Suç isnadı- kavramı 12

      D. Kapsama dâhil olan özel hâller 12

      1. Yargılamanın yenilenmesi 12

      2. Kabahatlere ilişkin uyuşmazlıklar 13

      3. Askeri personelin resen emekliye sevk işlemlerine

      ilişkin uyuşmazlıklar 13

      4. Askeri personelin askeri idarenin eylem ve

      işlemlerinden doğan kişisel zararlarının tazminine

      ilişkin uyuşmazlıklar 14

      5. Askeri personelin atanma işlemlerine ilişkin

      uyuşmazlıklar 14

      6. Askeri personelin geçici görevlendirilme harcırahına

      ilişkin uyuşmazlıklar 15

      7. Askeri personelin idari hizmet sözleşmesinin feshine

      ilişkin uyuşmazlıklar 15

      8. Askeri birimlerde görev yapan sivil memurlar ile

      askeri idare arasındaki uyuşmazlıklar 16

      9. Muhtasar vergi beyannamesi üzerinden yapılan

      tahakkuka karşı açılan davaya ilişkin olarak Anayasa

      Mahkemesinin iptal kararı sonrası yapılan yeniden

      yargılanma talebi 16

      10. Sayıştayın görev alanındaki uyuşmazlıklar 16

      11. Kamu işçilerinin ücretlerine ilişkin uyuşmazlıklar 17

      12. Meslek odalarının organları için yapılan seçimlere

      ilişkin uyuşmazlıklar 17

      13. Vazife malullüğü aylığı bağlanmasına ilişkin

      uyuşmazlıklar 23

      E. Kapsama dâhil olmayan olan özel durumlar 23

      1. Üçüncü kişilerin cezalandırılmasını talep hakkı 23

      2. İki/üç dereceli yargılanma hakkı 26

      a. Genel olarak 26

      b. Karar düzeltme yoluna başvurma hakkı 26

      c. Temyiz yoluna başvurma hakkı 27

      II. Mahkeme Hakkı 29

      A. Genel olarak 31

      B. Mahkemeye erişim hakkı 31

      1. Genel olarak 31

      2. Dava açma ve kanun yoluna başvurma süreleri 33

      3. Vekâlet ücreti 37

      a. Maktu vekâlet ücreti 37

      b. Nispi vekâlet ücreti 40

      4. Karar düzeltme talebinin reddedilmesi sonucunda

      para cezası verilmesi 44

      C. Karar hakkı 48

      D. Kararın icrası hakkı 48

      1. Genel olarak 48

      2. Genel olarak idare aleyhine verilen kararların icra

      edilmemesi 50

      3. Kamulaştırmasız el atma davaları sonucu verilen

      tazminata ilişkin kararların icra edilmemesi 50

      III. Kanunla Kurulmuş, Bağımsız ve Tarafsız Yargı

      Yerinde Yargılanma Hakkı 52

      A. Genel olarak 54

      B. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin durumu 57

      C. İçtihat farklılıklarının tarafsızlığa etkisi 61

      D. Hâkimlerin ve savcıların stajları ve göreve

      başlamalarının bağımsızlık ve tarafsızlığa etkisi 61

      E. Hâkim ile taraflar arasında yargılamanın

      başlamasından sonra ortaya çıkan ihtilaflar 62

      F. Kanuni hâkim güvencesi 63

      IV. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 66

      A. Genel olarak 68

      B. Makul sürede yargılanma hakkının amacı 71

      C. Başvuru yollarının tüketilmesinin gerekmemesi 72

      D. Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklar

      yönünden makul sürede yargılanma hakkı 76

      1. Makul sürenin hesabı 76

      a. Esas alınacak başlangıç tarihi 76

      i. Kural 76

      ii. İstisnalar 77

      iii. Asli müdahil sıfatıyla davaya katılma

      durumunda 79

      iv. Mirasçıların davaya katılması durumunda 79

      v. Zaman bakımından yetkiden önceki sürelerin de

      dikkate alınması gerektiği 80

      vi. Önceki davanın açılmamış sayılmasına karar

      verilmiş olması 82

      b. Esas alınacak bitiş tarihi 83

      2. Sürenin makul olup olmadığının tespitinde göz

      önünde bulundurulması gereken kriterler 85

      a. Genel kriterler 85

      b. Yapısal sorunlar ve organizasyon eksiklikleri 87

      c. Tarafların tutumu 92

      d. Dava malzemesinin hazırlanması bakımından

      yargılamaya hakim olan ilkeler 93

      e. Makul sürede yargılanmanın başvurucu yönünden

      taşıdığı önem 94

      i. İş uyuşmazlıkları 94

      ii. Çalışma gücünü kaybedecek şekilde

      yaralanmalardan kaynaklanan davalar 95

      f. Bekletici sorun yapılmasından kaynaklanan

      gecikme 96

      g. Hâkim değişikliğinden kaynaklanan gecikme 99

      h. Davaları birleştirilmesinden kaynaklanan

      gecikme 99

      i. Kanunlarda yer alan düzenleyici süreler 99

      j. Tanığa ulaşılamaması 100

      E. Suç isnadıyla ilgili uyuşmazlıklar yönünden

      makul sürede yargılanma hakkı 101

      1. Makul sürenin hesabı 101

      a. Esas alınacak başlangıç tarihi 101

      b. Esas alınacak bitiş tarihi 102

      c. Zaman bakımından yetkiden önceki sürelerin de

      dikkate alınması gerektiği 102

      2. Sürenin makul olup olmadığının tespitinde göz

      önünde bulundurulması gereken kriterler 103

      a. Genel kriterler 103

      b. Yapısal sorunlar ve organizasyon eksiklikleri 105

      c. Tarafların tutumu 109

      V. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı 110

      A. Genel olarak 112

      B. Silahların eşitliği ilkesi 112

      1. Genel İlkeler 112

      2. Gizli bilgilere ulaşılamaması 114

      3. Başsavcılığın görüşünün tebliğ edilmemesi 114

      4. Raportör hâkimin görüşünün tebliğ edilmemesi 116

      5. Tetkik hâkiminin görüşünün tebliğ edilmemesi 118

      6. Gösterilen tanığın dinlenmemesi ve delilleri sunma

      imkanına sahip olunmaması 119

      C. Çelişmeli yargılama ilkesi 121

      1. Genel İlkeler 121

      2. Başsavcılığın görüşünün tebliğ edilmemesi 122

      3. Raportör hâkimin görüşünün tebliğ edilmemesi 125

      4. Tetkik hâkiminin görüşünün tebliğ edilmemesi 127

      5. Bilirkişi raporunun hazırlanma sürecine

      katılınamaması ve delillerle ilgili görüş bildirme

      fırsatı verilmemesi 128

      D. Kanıtların kabulü ve değerlendirilmesi 128

      E. Yargılamaya etkili katılma hakkı (duruşmada

      bulunma hakkı) 129

      F. Gerekçeli karar hakkı 130

      1. Genel ilkeler 130

      2. İlk derece mahkemelerinin kararlarının gerekçeli

      olması 132

      3. Temyiz mercii kararlarının gerekçeli olması 135

      4. İtiraz merci kararının gerekçeli olması 137

      5. Kararın gerekçesinin çelişkili olmaması 138

      6. Gerekçenin makul olması 138

      G. Diğer haklar ve ilkeler 139

      1. Hukuki Güvenlik İlkesi 139

      VI. Aleni Yargılama Hakkı ve Aleni Karar Hakkı 142

      A. Kural 144

      B. İstisnalar 147

      1. Yargılamanın yenilenmesine ilişkin istisna 147

      2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülmekte

      olan davalara ilişkin istisna 147

      VII. Masumiyet Karinesi 149

      A. Genel olarak 151

      B. Ceza davasında verilen mahkûmiyet dışındaki

      kararların idari uyuşmazlıklarda ele alınış biçimi 153

      1. Genel olarak 153

      2. Ceza yargılamasında hükmün açıklanmasının geri

      bırakılmasına karar verilmiş olması 155

      3. Ceza yargılamasında beraat kararı verilmiş olması 156

      4. Ceza soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığı

      kararı verilmiş olması 158

      5. Devam eden ceza soruşturması veya kovuşturmasına

      atıf yapılması 159

      VIII. Asgari Şüpheli/Sanık Hakları 161

      A. Genel olarak 163

      B. İsnat edilen suçu öğrenme hakkı 164

      C. Savunma için yeterli zaman ve kolaylıklara sahip

      olma hakkı 166

      D. Bizzat, müdafii vasıtasıyla veya adli yardımla

      savunma hakkı 168

      E. Tanık dinletme ve tanık sorgulama hakkı 170

      1. Genel olarak 170

      2. Birleştirilen dosyada ifadelerine başvurulan tanıkların

      tekrar dinlenmeyerek ifadelerinin okunması 173

      F. Tercümandan ücretsiz yararlanma hakkı 174

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  28,55 TL17,10 TL
  35,70 TL17,10 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  28,55 TL17,10 TL
  35,70 TL17,10 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  28,55 TL17,10 TL
  35,70 TL17,10 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Adil Yargılanma Hakkı Rehberi

  Bu ürün 1260 defa
  görüntülenmiştir.
  100 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - İdare Hukuku

  % 5

  İNDİRİM

  18,00 TL
  17,10 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  İÇİNDEKİLERGiriş 3    I. Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı 7    A. Genel olarak 9    B. -Medeni hak ve yükümlülük- kavramı 10    C. -Suç isnadı- kavramı 12    D. Kapsama dâhil olan özel hâller 12    1. Yargılamanın...

  Etiketler Adil Yargılanma Hakkı Rehberi, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Abdullah Çelik, 9789757427605

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.