İmaj Yayınevi

Göster:
Sırala:

AKP'nin Dış Politika Söyleminin Biçimlenmesinde Bir Etki Olarak Siyasi İlahiyat

Çalışmada, modern uluslararası ilişkilerin kuruluşundan itibaren din unsurunun görmezden gelinmesi sorunsallaştırılmakta, bu kayıtsızlığın Batı dışı t..

20,00 TL 18,00 TL

Ana Çizgileriyle Türkiyenin Yakın Tarihi

Osmanlı öncesinden, 12 Eylül darbesine kadar ki sürede ülkemizde meydana gelen tarihi olayları inceleyen kitap, ders kitabı olarak hazırlanmasına karş..

22,00 TL 19,80 TL

Anatüzeye Giriş (Anayasa Hukukuna Giriş)

Bu kitap, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin, Anatüzeye Giriş (Anayasa Hukuku'na Giriş) derslerine not olarak..

25,00 TL 22,50 TL

Anayasa Yazıları

Anayaza Yazıları, 1920'den günümüze anayasal kurumların anlatıldığı çalışma dışında, geçmiş yıllarda kaleme alınmış ve çoğu A.Ü. SBF Dergisi'nde olmak..

25,00 TL 22,50 TL

Anayasaya Giriş (Ek 1982 Anayasası)

Bu kitap genellikle üniversitelerin birinci sınıfında okutulan ''Anayasa Hukuku'' dersi öğrencileri için hazırlanmıştır. Onikinci basısı yapılan bu ça..

25,00 TL 22,50 TL

Atatürkçü Partiyi Kurmanın Sırası Geldi

Konu BaşlıklarıAtatürkçü Partiyi Kurmanın Sırası GeldiYüz Yıl Boyunca Bir Fransız Dergisinde Türkiye İmgesiAtatürk Döneminde DemokrasiUluslaşma Süreci..

25,00 TL 22,50 TL

Avrupa Birliği Politikaları

İlk basımını 2007’de yaptığımız Avrupa Birliği Politikaları kitabını, Avrupa Birliği’ndeki yeni gelişmeleri ve Antlaşmaları da içine alacak şekilde tü..

25,00 TL 22,50 TL

Avrupa Birliği Temel Konular

Bu yayınımızla, ATAUM programlarında önemli bir boşluğun ortadan kalkacağına inanıyoruz. Böylece, programlarımıza gelerek ders veren değerli öğretim ü..

28,00 TL 25,20 TL

Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi

AB–Türkiye ilişkilerinin böylesine spesifik ve göreli olarak az incelenmiş bir boyutunda, mütevazı hacmine rağmen içerdiği oldukça kapsamlı bilgilendi..

15,00 TL 13,50 TL

Avrupa Birliği'ni Türkiye'de Okumak Kültür, Kimlik ve Medya

Avrupa Birliği'ni, Türkiye'de Okumak: Kültür, Kimlik ve Medya isimli bu çalışma; Türkiye'de medya gruplarının Avrupa Birliği'ne dair egemen temsil ve ..

22,00 TL 19,80 TL

Avrupa’da Ekonomik ve Parasal Birlik ve Türkiye

İkinci dünya savaşı sonrasında Avrupa’nın ekonomik ve ticari ilişkiler açısından bütünlük taşıması, yeni bir çatışma dalgasında parçalanmaması düşünce..

12,00 TL 10,80 TL

Bilincin Sorgulanması

Bilimdışı, bilime karşıt kurgusal (spekülasyon) açıklamalardan kaçındım. Kâr amacıyla yazılmış öğüt kitaplarından biri olsun istemedim. Olanı olduğu g..

17,00 TL 15,30 TL

Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler)

Kitabın bu 6. basısında, Yeni Türk Borçlar Kanununun yeni hükümleri göz önünde tutularak, konular tekrar değerlendirilmiştir. (20) maddeden ibaret yen..

22,00 TL 19,80 TL

Çağdaş Devlet Düzenleri İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya

Kitapta, sırasıyla, İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya'nın, önce anayasal düzenlemeleri, sonra yasama–yürütme–yargı sıralamasına uyularak devlet ku..

25,00 TL 22,50 TL

Çalışma Ekonomisi Teori ve Politikalar

Bu kitabın yazımında Elliott, F. Robert, Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi, A.Ü. Yayını No. 210, Ankara, Çev. Beşeli ve diğerleri ile Cornell Üniversi..

25,00 TL 22,50 TL

Çatışmadan Barışa Birleşmiş Milletler Barışı Kurma Komisyonu

21. yüzyılın ikinci on yılını yaşadığımız günümüzde çatışmaların hala sürdüğüne tanık oluyoruz. Bu çalışma, kurucu antlaşmasının başlangıç bölümünde "..

15,00 TL 13,50 TL

Çevre Ekonomisi ve Politikaları

Türkiye ve İran’da henüz yeni olan “çevre ekonomisi” dersleri için yeterince yerli kaynak kitap bulunmaması, bu kitabın kaleme alınmasının hiç şüphesi..

20,00 TL 18,00 TL

Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi, daha önce, çeşitli disiplinler açısından incelenmiş olmakla birlikte; ilk kez, hukuk disiplini açısından, bir monografi..

30,00 TL 27,00 TL

Çevre Politikası ve Hukuku

Kitapta, Avrupa Birliği çevre mevzuatı, uluslararası sözleşmelerle belgeler, ulusal düzeylerde özelliği nedeniyle ön plana çıkan hukuki metinler incel..

32,00 TL 28,80 TL

CMR ve Alman Ticaret Kanunu Hükümleri ile Mukayeseli Olarak Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları C: 1

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda benimsenen sistematik tercihin de etkisiyle bazı çevrelerde varlığı dahi fark edilememiş olan "Taşıma İşleri"ne da..

20,00 TL 18,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.