sağlam bahis siteleri

Karahan Kitabevi

Göster:
Sırala:
10. Sınıf Dil ve Anlatım -15%

10. Sınıf Dil ve Anlatım

Bilgiye çabucak ulaşılan teknoloji çağındayız. İstediğimiz bilgiye, istediğimiz anda bir tuş kadar yakınız. Teknolojinin böylesine baş döndürücü bir h..

15,00 TL 12,75 TL

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku -15%

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku

Kitap, Ticaret Hukuku'nun ana dallarını oluşturan Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak konularını kapsamaktadır. Esas itibariyle öğrencilerin d..

30,00 TL 25,50 TL

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı -15%

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı

Türk hukukunda anonim şirket genel kurul kararlarının butlanı hususunda özel bir düzenleme bulunmadığı için bu konuda Borçlar Kanunu hükümleri uygulan..

20,00 TL 17,00 TL

9. Sınıf Dil ve Anlatım -15%

9. Sınıf Dil ve Anlatım

Bilgiye çabucak ulaşılan teknoloji çağındayız. İstediğimiz bilgiye, istediğimiz anda bir tuş kadar yakınız. Teknolojinin böylesine baş döndürücü bir h..

15,00 TL 12,75 TL

Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Rolü -15%

Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Rolü

Kurumsal yönetim ve kurumsallaşma kavramları gerek özel gerekse kamu kesiminde faaliyet gösteren tüm işletmelerin sürdürülebilir bir yapıya sahip olab..

15,00 TL 12,75 TL

Ana Çizgileriyle Osmanlı Türkçesinde Arapça Etkilerin Grameri -15%

Ana Çizgileriyle Osmanlı Türkçesinde Arapça Etkilerin Grameri

Bu çalışma, pratik bir amaçla, üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla herhangi bi..

18,00 TL 15,30 TL

Ana Hatlarıyla Türkiye'de Siyasal Hayat -15%

Ana Hatlarıyla Türkiye'de Siyasal Hayat

Bu kitapta, 19. yüzyıldan itibaren ve özellikle de 20. yüzyılda Türkiye'deki siyasal hayatın genel bir görünümü sunulmaktadır. Kitap, Osmanlı Devleti'..

18,00 TL 15,30 TL

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı Edebiyat Tarihi / Metinler -15%

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı Edebiyat Tarihi / Metinler

Bu kitapta kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla anonim halk edebiyatı nazmının genel çerçevesi çizildikten sonra ürünlerin tanıtılması amaçlanmı..

21,00 TL 17,85 TL

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri Edebiyat Tarihi – Metinler -15%

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri Edebiyat Tarihi – Metinler

Bu kitapta anonim halk edebiyatı nesrinin kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla genel çerçevesi çizildikten sonra ürünlerinin tanıtılması amaçlan..

30,00 TL 25,50 TL

Ansiklopedik Halkbilimi / Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü -15%

Ansiklopedik Halkbilimi / Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Ansiklopedik Halkbilimi / Halk Edebiyatı Sözlüğü'nde halk kültürü, halkbilimi, anonim halk edebiyatı, âşık edebiyatı ve dini-tasavvufi halk edebiyatın..

30,00 TL 25,50 TL

Arıcılık El Kitabı -15%

Arıcılık El Kitabı

"Arıcılık El Kitabı" Arıcılıkla ilgili konuların kolayca anlaşılır olmasına çalışılmıştır. Mümkün olduğunca pratik çalışmaların yapılmasında yardımcı ..

10,00 TL 8,50 TL

Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri -15%

Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri

Bu kitapta âşık edebiyatı geleneği; âşık edebiyatına genel bakış,Anadolu'da oluşumu, motifleri, tematik bakış ve genel özellikleri bakımından incelend..

21,00 TL 17,85 TL

Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Edebiyat Tarihi / Metinler -15%

Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Edebiyat Tarihi / Metinler

Bu kitapta âşıklık geleneği ve âşık edebiyatının kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla tanıtılması amaçlandı. Birinci bölümde, âşık ve âşıklık ..

30,00 TL 25,50 TL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinde Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Çözümü -15%

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinde Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Çözümü

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinde Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Çözümü" adlı bu kitap, başlığından anlaşılabileceği üzere mülkiyet ..

55,00 TL 46,75 TL

Avukatlık ve Kalem Mevzuatı -15%

Avukatlık ve Kalem Mevzuatı

Avukatlık Mevzuatı ve Kalem Mevzuatı adlı çalışma, Avukatlık Hukuku (Attorneyship Law) ve Kalem Mevzuat işlemleri adlı derslerde öğrencilere kaynak ol..

35,00 TL 29,75 TL

Besin Alerjili Çocuklar İçin Pratik Yemek Tarifleri -15%

Besin Alerjili Çocuklar İçin Pratik Yemek Tarifleri

Teorik bilgi içermeyen ve bilimsel yayın olmayan kitap yazarın son 10 yıldır ağırlıkla ilgilendiği besin alerjili hastalarının geri bildirimlerinden y..

30,00 TL 25,50 TL

Birey– Toplum – Devlet Kavramlaştırma ve Ara Değişken Olarak Etnisite -15%

Birey– Toplum – Devlet Kavramlaştırma ve Ara Değişken Olarak Etnisite

Aslında son on yıllarda, bu türden tartışmalar bir 'küreselleşme' fikri altında gerçekleşmektedir.Bu yüzden 'küreselleşmenin etkisinde kalan ulus devl..

4,50 TL 3,83 TL

Çevre ve Din Kutsalın Tabiattaki Formları -15%

Çevre ve Din Kutsalın Tabiattaki Formları

Yaşanan olumsuzluklarla birlikte insanlık, problemlerin giderilmesi hususunda çözümler de üretebilmektedir. Nitekim tabiattaki varlıklar için geçerli ..

15,00 TL 12,75 TL

Değişim Sürecinde Osmaniye Halk Hekimliği -15%

Değişim Sürecinde Osmaniye Halk Hekimliği

Bu çalışma ile Çukurova Bölgesinde çok zengin bir halk kültürüne sahip olan ve aynı zamanda bu kültürel özellikleri oldukça kuvvetli bir şekilde muhaf..

30,00 TL 25,50 TL

Denetimde Kalite ve Kalite Kontrolü -15%

Denetimde Kalite ve Kalite Kontrolü

Bağımsız denetim, işletmeden bağımsız olarak faaliyet gösteren, tarafsız ve mesleki deneyime sahip olan kişilerin, diğer bir ifade ile bağımsız denetç..

18,00 TL 15,30 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.