-15% Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Başlangıç - Kişiler Hukuku (Madde 1- 117) 1. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması
taksit
Yayınevi
 • Legal Yayıncılık
 • Yazar
 • Hasan Özkan
 • ISBN
 • 9786053151708
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 632
 • Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )


   


  İçindekiler


   


  Önsöz         5


  Kısaltmalar         7


  İçindekiler 9


   


  Başlangıç


  Hukukun Uygulanması Ve Kaynakları 21

  Açıklama   21


  İçtihatlar    22


  Hukukî İlişkilerin Kapsamı 32

  Dürüst Davranma 32

  Açıklama   32


  İçtihatlar    32


  Iı. İyiniyet  48


  Açıklama   48


  İçtihatlar    48


  Iıı. Hâkimin Takdir Yetkisi  56


  Açıklama   56


  İçtihatlar    57


  Genel Nitelikli Hükümler 62

  Açıklama   62


  İspat Kuralları 63

  İspat Yükü 63

  Açıklama   63


  İçtihatlar    63


  Iı. Resmî Belgelerle İspat       71


  Açıklama   71


  İçtihatlar    71


   


  Birinci Kitap


  Kişiler Hukuku


  Birinci Kısım


  Gerçek Kişiler


  Birinci Bölüm


  Kişilik


  Genel Olarak 75

  Hak Ehliyeti 75

  Açıklama   75


  Iı. Fiil Ehliyeti     76


  Kapsamı 76

  Açıklama   76


  İçtihatlar    76


  Koşulları 92

  Genel Olarak 92

  Açıklama   92


  İçtihatlar    92


  Erginlik 97

  Açıklama   97


  İçtihatlar    97


  Ergin Kılınma 101

  Açıklama   101


  Örnekler    104


  İçtihatlar    105


  Ayırt Etme Gücü 107

  Açıklama   107


  İçtihatlar    107


  Iıı. Fiil Ehliyetsizliği     111


  Genel Olarak 111

  Açıklama   111


  İçtihatlar    111


  Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması 116

  Açıklama   116


  İçtihatlar    117


  Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler Ve Kısıtlılar 122

  Açıklama   122


  İçtihatlar    123


  Iv. Hısımlık         126


  Kan Hısımlığı 126

  Açıklama   126


  İçtihatlar    126


  Kayın Hısımlığı 130

  Açıklama   130


  İçtihatlar    130


  Yerleşim Yeri 135

  Tanım 135

  Açıklama   135


  İçtihatlar    136


  Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi Ve Oturma Yeri 137

  Açıklama   137


  İçtihatlar    137


  Yasal Yerleşim Yeri 152

  Açıklama   152


  İçtihatlar    153


  Kurumlarda Bulunma 155

  Açıklama   155


  Kişiliğin Korunması 157

  Vazgeçme Ve Aşırı Sınırlamaya Karşı 157

  Açıklama   157


  İçtihatlar    158


  Iı. Saldırıya Karşı        163


  İlke 163

  Açıklama   163


  İçtihatlar    164


  Davalar 166

  Açıklama   166


  Örnekler    176


  İçtihatlar    178


  Iıı. Ad Üzerindeki Hak          187


  Adın Korunması 187

  Açıklama   187


  Örnekler    189


  İçtihatlar    190


  Adın Değiştirilmesi 193

  Açıklama   193


  Adın Değiştirilmesi Davaları  193


  Örnekler    195


  Adın Değiştirilmesi  Kararının Kaldırılması Davası  196


  Örnekler    198


  İçtihatlar    198


  Kişiliğin Başlangıcı Ve Sonu 207

  Doğum Ve Ölüm 207

  Açıklama   207


  İçtihatlar    207


  Iı. Sağ Olmanın Ve Ölümün İspatı         217


  İspat Yükü 217

  Açıklama   217


  Örnekler    219


  İçtihatlar    221


  İspat Araçları 223

  Genel Olarak 223

  Açıklama   223


  İçtihatlar    223


  Ölüm Karinesi 225

  Açıklama   225


  İçtihatlar    225


  Iıı. Gaiplik Kararı        227


  Genel Olarak 227

  Açıklama   227


  Örnekler    230


  İçtihatlar    232


  Yargılama Usulü 234

  Açıklama   234


  İçtihatlar    234


  İstemin Düşmesi 237

  Açıklama   237


  İçtihatlar    237


  Hükmü 239

  Açıklama   239


  İçtihatlar    239


   


  İkinci Bölüm


  Kişisel Durum Sicili


  Genel Olarak 241

  Sicil 241

  Açıklama   241


  İçtihatlar    241


  Iı. Görevliler       246


  Açıklama   246


  İçtihatlar    246


  Iıı. Sorumluluk   248


  Açıklama   248


  İçtihatlar    250


  Iv. Düzeltme        252


  Genel Olarak 252

  Açıklama   252


  Örnekler    255


  İçtihatlar    256


  Cinsiyet Değişikliğinde 265

  Açıklama   265


  Örnekler    268


  İçtihatlar    270


  Doğum Kütüğü 272

  Bildirme 272

  Açıklama   272


  Iı. Doğum Kütüğünde Değişiklikler        274


  Açıklama   274


  Örnekler    276


  İçtihatlar    279


  Ölüm Kütüğü 281

  Ölümün Bildirilmesi 281

  Açıklama   281


  Iı. Cesedi Bulunamayan Kişi         283


  Açıklama   283


  İçtihatlar    283


  Iıı. Gaiplik Kararı        285


  Açıklama   285


  İçtihatlar    285


  Iv. Değişikliklerin Kütüğe Geçirilmesi     287


  Açıklama   287


   


  İkinci Kısım


  Tüzel Kişiler


  Birinci Bölüm


  Genel Hükümler


  Tüzel Kişilik 289

  Açıklama   289


  İçtihatlar    291


  Hak Ehliyeti 295

  Açıklama   295


  İçtihatlar    295


  Fiil Ehliyeti 301

  Koşulu 301

  Açıklama   301


  İçtihatlar    301


  Iı. Kullanılması   305


  Açıklama   305


  İçtihatlar    306


  Yerleşim Yeri 310

  Açıklama   310


  İçtihatlar    310


  Kişiliğin Sona Ermesi 313

  Sınırlı Devam Etme 313

  Açıklama   313


  İçtihatlar    313


  Iı. Malvarlığının Tasfiyesi     317


  Açıklama   317


  İçtihatlar    317


  Iıı. Malvarlığının Özgülenmesi       320


  Açıklama   320


  İçtihatlar    321


  Saklı Hükümler 326

  Açıklama   326


   


  İkinci Bölüm


  Dernekler


  Kuruluşu 327

  Tanımı 327

  Açıklama   327


  İçtihatlar    328


  Iı. Dernek Kurma Hakkı      333


  Açıklama   333


  Iıı. Tüzük   335


  Açıklama   335


  Iv. Tüzel Kişiliğin Kazanılması      337


  Kazanma Anı 337

  Açıklama   337


  İçtihatlar    337


  İnceleme 340

  Açıklama   340


  İçtihatlar    341


  Dernek Tüzüğünün İlânı 364

  Açıklama   364


  İlk Genel Kurul Toplantısı 365

  Açıklama   365


  İçtihatlar    365


  Üyelik 371

  Kazanılması 371

  Kural 371

  Açıklama   371


  İçtihatlar    371


  Koşulları 376

  Açıklama   376


  Iı. Sona Ermesi   377


  Kendiliğinden 377

  Açıklama   377


  İçtihatlar    377


  Çıkma İle 381

  Açıklama   381


  İçtihatlar    381


  Çıkarılma İle 383

  Açıklama   383


  Örnekler    385


  İçtihatlar    386


  Iıı. Kapsamı        403


  Üyelerin Hakları 403

  Eşitlik İlkesi 403

  Açıklama   403


  İçtihatlar    404


  Oy Hakkı 406

  Açıklama   406


  İçtihatlar    406


  Üyelerin Yükümlülükleri 408

  Ödenti Verme Borcu 408

  Açıklama   408


  İçtihatlar    408


  Diğer Yükümlülükler 410

  Açıklama   410


  Organlar 411

  Genel Olarak 411

  Açıklama   411


  İçtihatlar    411


  Iı. Genel Kurul   425


  Niteliği Ve Oluşumu 425

  Açıklama   425


  İçtihatlar    425


  2.Toplanması      429


  Olağan Toplantı 429

  Açıklama   429


  Olağanüstü Toplantı 431

  Açıklama   431


  Örnekler    432


  İçtihatlar    434


  Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar 438

  Açıklama   438

  Toplantıya Çağrı 439

  Açıklama   439

  İçtihatlar    439


  Toplantı Yeri Ve Toplantı Yeter Sayısı 445

  Açıklama   445

  İçtihatlar    445

  Toplantı Usulü 448

  Açıklama   448

  Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri 450

  Açıklama   450

  İçtihatlar    451

  Genel Kurul Kararları 453

  Karar Yeter Sayısı 453

  Açıklama   453

  İçtihatlar    453

  Oy Hakkından Yoksunluk 455

  Açıklama   455

  Kararın İptali 456

  Açıklama   456

  Örnekler    458

  Iıı. Yönetim Kurulu     460

  Oluşumu 460

  Açıklama   460

  İçtihatlar    461

  Görevleri 470

  Açıklama   470

  İçtihatlar    470

  Iv. Denetim Kurulu     475

  Açıklama   475

  Sona Erme 476

  Kendiliğinden 476

  Açıklama   476

  Örnekler    478

  İçtihatlar    478

  Iı. Genel Kurul Kararı İle     486

  Açıklama   486

  İçtihatlar    486

  Iıı. Mahkeme Kararı İle        491

  Açıklama   491

  Örnekler    493


  İçtihatlar    495

  Derneklerin Faaliyetleri 497

  Genel Olarak 497

  Açıklama   497

  İçtihatlar    497

  Iı. Uluslararası Faaliyet         500

  Faaliyet Serbestliği 500

  Açıklama   500

  Yabancı Dernekler 501

  Açıklama   501

  Iıı. Yabancıların Dernek Kurma Hakkı 502

  Açıklama   502

  Derneklerin Örgütlenmesi 503

  Şube Açmaları 503

  Kuruluşu 503

  Açıklama   503

  İçtihatlar    503

  Şubenin Organları Ve Uygulanacak Hükümler 506

  Açıklama   506


  İçtihatlar    506

  Iı. Üst Kuruluşlar Kurmaları         508

  Federasyon 508

  Açıklama   508

  Konfederasyon 509

  Açıklama   509


  Ortak Hükümler  510

  Açıklama   .510

  Dernek Gelirleri 511

  Açıklama   511

  Saklı Hükümler 513

  Açıklama   513

  Üçüncü Bölüm

  Vakıflar

  Kuruluşu 515

  Tanımı 515

  Açıklama   515

  İçtihatlar    516

  Iı. Kuruluş Şekli 532

  Açıklama   532

  Örnekler    535

  İçtihatlar    536

  Iıı. Temyiz Ve İptal      541

  Açıklama   541

  Vakıf Tescilinin İptali Davası 542

  Örnekler    543

  İçtihatlar    544

  Iv. Tescil Ve İlân 545

  Açıklama   546

  İçtihatlar    546

  Mal Ve Hakların Kazanılması Ve Sorumluluk 552

  Açıklama   552

  İçtihatlar    552

  Vakıf Senedi 556

  İçeriği 556

  Açıklama   556

  Iı. Noksanlıklar  557

  Açıklama   557

  İçtihatlar    558

  Mirasçıların Ve Alacaklıların Dava Hakkı 562

  Açıklama   562


  İçtihatlar    562

  Vakfın Örgütü 565

  Genel Olarak 565

  Açıklama   565

  İçtihatlar    565

  Iı. Çalıştırılanlara Ve İşçilere Yardım Vakfı    569

  Açıklama   569

  İçtihatlar    570

  Denetim 578

  Açıklama   578

  Örnekler    580

  İçtihatlar    581

  Yönetimin, Amacın Ve Malların Değiştirilmesi 584

  Yönetimin Değiştirilmesi 584

  Açıklama   584

  İçtihatlar    585

  Iı. Amacın Ve Malların Değiştirilmesi     592

  Açıklama   592

  İçtihatlar    593

  Yıllık Rapor 601

  Açıklama   601

  Faaliyetten Geçici Alıkoyma 602

  Açıklama   602

  İ. Vakfın Sona Ermesi 603

  Açıklama   603

  İçtihatlar    603

  Diğer Hükümler 609

  Açıklama   609

  Örnekler    611

  İlgili Mevzuat 

  Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin  Uygulanmasına İlişkin Tüzük…………………………...615

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  277,11 TL154,22 TL
  351,41 TL154,22 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  277,11 TL154,22 TL
  351,41 TL154,22 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  277,11 TL154,22 TL
  351,41 TL154,22 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Başlangıç - Kişiler Hukuku (Madde 1- 117) 1. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

  Bu ürün 413 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Kişiler Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  181,44 TL
  154,22 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) İçindekiler Önsöz         5Kısaltmalar         7İçindekiler 9 BaşlangıçHukukun Uygulanması Ve Kaynakları 21Açıklama   21İçtihatlar    22Hukukî İlişkilerin Kapsamı 32Dürüst Davranma 32Açıklama   32İçtihatlar ...

  Etiketler Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Başlangıç - Kişiler Hukuku (Madde 1- 117) 1. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması, Legal Yayıncılık, Hasan Özkan, 9786053151708

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.