sağlam bahis siteleri

Legal Yayıncılık

Göster:
Sırala:
Türkiye'de Sosyal Politikanın Çınarları Yaşam Öyküleri ve Anıları -15%

Türkiye'de Sosyal Politikanın Çınarları Yaşam Öyküleri ve Anıları

Kitabın konusunu Sosyal Politika alanında duayen olan Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Prof. Dr. Bengü Dereli, Prof. Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. İhsan Erku..

65,00 TL 55,25 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: III -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: III

Borçlar Hukuku Genel Hükümler serisinin 3. Cildi olan bu kitapta "Borçların İfası" ve "Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları" incelenmiş. Türk Borçlar..

85,00 TL 72,25 TL

Çatma Hukuku -15%

Çatma Hukuku

Eserin temel amacını; başta zarar, kusur ve sorumluluk olmak üzere, çatmadan doğması muhtemel sigorta, yargılama ve usûl sorunlarının, Türk ve karşıla..

110,00 TL 93,50 TL

Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması Türk Hukukunda Manevi Tazminatın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Model Önerisi -15%

Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması Türk Hukukunda Manevi Tazminatın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Model Önerisi

Bu çalışmada, manevi tazminatı düzenleyen TBK m. 56 ve 58 kurallarının somut olaya uygulanmasında hukuk güvenliği ve eşitliğini sağlamasına yönelik ma..

80,00 TL 68,00 TL

Patent Hukukunda İstem Yazım Teknikleri -15%

Patent Hukukunda İstem Yazım Teknikleri

 Bu kitap, EPO’nun inceleme uzmanları için hazırladığı İnceleme Kılavuzu’nun istem yazım tekniklerini inceleyen F-IV başlığını ele almaktadır. Ki..

48,00 TL 40,80 TL

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Tazminat Sorumluluğu -15%

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Tazminat Sorumluluğu

Yazar; gerek bilirkişi olarak rapor yazdığı, gerek taraf vekili bulunduğu, gerekse de danışmanlık sunduğu dava dosyalan ile internet tabanlı içtihat b..

64,00 TL 54,40 TL

Oy Hakkının Anayasal İlkeleri -15%

Oy Hakkının Anayasal İlkeleri

Sade ve anlaşılır bir dilde kaleme alınan bu eserde anayasal ilkeleri ile oy hakkının gelişim süreci ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuş olup, Oy Ha..

45,00 TL 38,25 TL

Bankacılar İçin Kefalet Hukuku -15%

Bankacılar İçin Kefalet Hukuku

   Bu eser uzun yıllardan bu yana banka hukukçusu olarak görev yapan yazarlar tarafından bankacılık alanında sık karşılaşılan hukuki kavraml..

28,00 TL 23,80 TL

Yayım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri -15%

Yayım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri

Bu eserde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yapılan değişiklik ve yenilikler göz önüne alınarak, İsviçre-Alman Hukukları ile mukayeseli şekilde; yay..

35,00 TL 29,75 TL

Uygulamada Tapu Kadastro Mevzuatı -15%

Uygulamada Tapu Kadastro Mevzuatı

Niyazi GÖKÇE ( Emekli Tapu Müdürü- Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ) İçindekiler Tapu Ve Kadastronun  Tarihçesi 11-Giriş 12-İslamiyet’te T..

45,00 TL 38,25 TL

İdarenin Gözetim ve Denetim Görevi -15%

İdarenin Gözetim ve Denetim Görevi

İdarenin denetim ve gözetim görevini yargı kararları ışığında analiz ederek, sorumluluğun esasları hakkında genel bir yargıyı oluşturmak maksadıyla bu..

134,00 TL 113,90 TL

Birinci Meclis Döneminde Yürütme Erki 1920 – 1923 -15%

Birinci Meclis Döneminde Yürütme Erki 1920 – 1923

Birinci Meclis döneminin siyasal rejimini ve özellikle 1920 ile 1923 yılları arasında yürütme erkini inceleyen bu çalışma, Türk kamu hukukunun kaynağı..

38,00 TL 32,30 TL

Is The New Financial Center Istanbul Compatible With The European Union Financial Norms -15%

Is The New Financial Center Istanbul Compatible With The European Union Financial Norms

In this book, the latest stage reached in the works performed in istanbul Financial Center (İFM) project starting as one of the most important project..

35,00 TL 29,75 TL

Sermaye Piyasası Hukuku Yazılar Cilt: I -15%

Sermaye Piyasası Hukuku Yazılar Cilt: I

Bu çalışmada, başlangıcından günümüze kadar (31 Aralık 2016) Türkiye'de sermaye piyasaları ile ilgili olarak çıkarılmış olan kanunlar ve ikincil düzen..

151,00 TL 128,35 TL

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma -15%

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

Bu çalışmada öncelikle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin doktrinde ileri görüşler incelenmiş, sonrasında bu hususta Yargıtay'ın vermiş ..

48,00 TL 40,80 TL

Vergi Barışı Paneli -15%

Vergi Barışı Paneli

Bu kitapta, İstanbul Vergi Merkezinin 05.09.2016 tarihinde düzenlemiş olduğu "Vergi Barışı" isimli panelinde yapılmış olan konuşmalar derlenmiştir. Ve..

25,00 TL 21,25 TL

Yargıtay (2014–2016) Kararlarında Sosyal Medya -15%

Yargıtay (2014–2016) Kararlarında Sosyal Medya

İnsana dair her yerde olduğu gibi sosyal medyada da; Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku başta olmak üzere; çeşitli konularda ihtilafların ortaya çıkm..

72,00 TL 61,20 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü) -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü) adını taşıyan bu kitap da tüm pratik çalışma soruları çözümlü olarak hazırlanmış ancak ikin..

40,00 TL 34,00 TL

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi (2014–2016) Kararlarında Özel Hastane ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu -15%

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi (2014–2016) Kararlarında Özel Hastane ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu

Eser, yazarın Sağlık Hukuku alanında yıllardır yaptığı çalışmalardan yeni bir kesitinin yazıya dökülmüş halidir. Bu eser'de; 2014 Ocak ila 2016 Mayıs ..

58,00 TL 49,30 TL

Türk Bankacılık Sektörü ve Mali Yükümlülükleri -15%

Türk Bankacılık Sektörü ve Mali Yükümlülükleri

Oniki bölümden oluşan bu eserde, genel olarak bankacılık sistemi tanıtıldıktan sonra bankaların fon kaynakları ve fon kullanım alanlarına, bankaların ..

38,00 TL 32,30 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.