Literatürk Academia

Göster:
Sırala:

Sosyal Medya Facebook ve Twitter Motivasyonları

Günümüzde insanlar gerek çevreleri gerekse de dünyada olup bitenden haberdar olmanın yanı sıra eğlenme, arkadaş edinme bazen de yaşamın baskısından ku..

32,00 TL 28,80 TL

Yaratıcılık ve Sorun Çözme - İnsanın Kendini Gerçekleştirme Sürecine Bilimsel Bir Yolculuk

Yaratıcılık ve sorun çözme birbirini tamamlayan bir davranış biçimidir. Yaratıcı bireylerin, aynı zamanda, sorun çözme becerilerinin de yüksek olduğu ..

18,00 TL 16,20 TL

Doyumun Öyküsü

Elinizdeki kitap, Twitter’ın kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmada iki araştırma yer almaktadır. Bunlarda..

28,00 TL 25,20 TL

Çözümleme ve Örneklerle Sinemada Görüntü Düzenleme

Elinizdeki bu kitap, sinema görüntü düzenlemeyle ilgili temel bilgileri içermektedir. Sinemasal kompozisyonun temel prensipleri, sinematografinin kura..

30,00 TL 27,00 TL

26 Saatte On Parmak Öğreniyorum

Bu kitap verilen açıklamalar doğrultusunda çalışmanız kaydı ile  en geç 26 saatte on parmak öğrenmenizi garanti eder.      &n..

35,00 TL 31,50 TL

Yeni Medya ve Toplum - Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Bu kitapta, yeni medyanın toplumsal ve kültürel önemini yansıtan temel çalışmalar yer almaktadır. Sürekli gelişen ve giderek daha fazla sayıda insanın..

28,00 TL 26,60 TL

Almanya ve Türkiye Özelinde Kültürlerarası İletişim (Oryantalist - Oksidantalist Bağlamda Paralel Toplum, Diyalog, Empati ve Etkileşim)

Dünya küreselleştikçe kültürler kendi özünden kopmakta, Batı eksenli yeknesak bir kültüre dönüşmekte ve adeta kültürel bir ‘esperanto’ ortaya çıkmakta..

26,00 TL 23,40 TL

Makro Kendi Kendine - Oyunculuk Eğitimi

 Oyunculuk eğitimi ile ilgili bildiğiniz ne varsa unutun. Teoriler, klişeler, kulaktan duyma bilgiler… Silin, atın bunları... Zihninizi boşaltın ..

28,00 TL 25,20 TL

Türkiye'de Yeşil Reklam Uygulamaları - Yeşil Pazarlama İletişimi Boyutunda Bir Değerlendirme

Hem mevcut hem de potansiyel yeşil tüketicileri göz önünde bulunduran kurumlar, yeşil tutundurma faaliyetlerinde ürün ya da hizmeti yeşil olarak sunma..

25,00 TL 22,50 TL

Halkla İlişkiler - Tarihçe Kavram ve Medya İlişkileri

Türkiye’de henüz halkla ilişkiler tam olarak anlaşılamamışken kurumsal iletişim telaffuz edilmeye başlandı. Sorulmadığında çok kişinin bildiği, soruld..

20,00 TL 18,00 TL

Gazetelerin Çizgisi

Gazete tasarımı, bir yayının okuru ile kurduğu iletişimin ilk öğesini oluşturur. Bu anlamda tasarım kendi içinde kuralları ve sistematiği olan bir dil..

30,00 TL 27,00 TL

Reklam Diyor Ki 1

Potansiyel müşteriyi ikna çabalarından biri olan reklam; zaman geçtikçe farklı formlarda hayat bulmuştur. Bu kitap; Türkiye’nin farklı üniversitelerin..

28,00 TL 25,20 TL

İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik

Kuramlar, uygulamaya dönük olduğunda değer kazanan ve bilimsel araştırmaya değer katan önemli öğelerdir. Bir kuram, belirli bir kapsamda sorunsallaştı..

22,00 TL 19,80 TL

Türkiye'de Siyasal İletişim Uygulamaları

Demokrasiler, vatandaşlarla siyasi adaylar arasında kurulan bir diyalog olduğuna göre; bu diyalogun en bariz ve en sesli kısmını siyasal iletişim ve k..

35,00 TL 31,50 TL

Literatürk Sosyal Medya ve Facebook Bağımlılığı

Sosyal Medyanın önemli bir parçası olan Facebook, günümüzün en önemli iletişim araçlarından birini oluşturmaktadır.2015 yılı itibariyle yeryüzünde 1 m..

28,00 TL 25,20 TL

Literatürk Belgesel Estetiği Üzerine Düşünceler

Belgesel Sanat mıdır.... Flaherty’ler, Vertov’lar, Ruttman’lar, Lamoris’ler, Sokurof’lar, Godfrey Reggio’lar, Ron ..

14,00 TL 12,60 TL

Japonca Konusal Sözcük Bilgisi

"Japonca Konusal Sözcük Bilgisi", her düzeyde Japonca öğrenenlerin sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kita..

27,00 TL 24,30 TL

Kent Markalama

Kentleri sosyal hafızada farklı konuma getirmek amacına bağlı olarak yürütülen kent markalama çalışmaları, ürün ya da hizmet markalama çalışmalarından..

17,00 TL 15,30 TL

Şiddet, Şike ve Medya Kıskacında Futbol ve Taraftarlık

Herkesin kendi haklılığını ve çıkarlarının üstün gelmesini beklediği bir ortam içerisinde futbola yüklenilen anlamlar ve onun üzerinden gerçekleştiril..

25,00 TL 22,50 TL

Literatürk Plastik Sanatlar Eğitiminde İnsan Anatomisi

İlk olarak konuya tam bir netlik kazandırabilmek için sanatın, daha sonra da anatominin ne olduğunu açık​lığa kavuşturmamız gerekmektedi..

32,00 TL 30,40 TL

Dinler Tarihine Giriş

Günümüzde her aydın kişi, genel kültür yanında Dinler Tarihi kültürüne de ihtiyaç duymaktadır. Tarih öncesi insanlığın yaşayışında gördüğümüz b..

30,00 TL 27,00 TL

DSLR Kameralar ile Kısa Film ve Belgesel Yapımı

Henüz on yıllık bir geçmişe dahi sahip olmayan video çeken DSLR/HDSLR kameralar, sinema sanatının yaygınlaşması ve zenginleşmesine büyük katkı yapmakt..

25,00 TL 22,50 TL

Türkiye'de Demokrasi Kültürü ve Medya

Demokratik sistemlerde medya; normatif bir işlev olarak demokrasinin işleyişini ve demokratik siyasetin toplumsal düzende sağlıklı bir yapıya kav..

27,00 TL 24,30 TL

Zabıt Katipliği Sınavına Hazırlık Kitabı

Zabıt kâtibi adaylarının her türlü sorularına cevap verebilecek şekilde özel olarak hazırladığımız bu kitapta; seviye tespiti, sınava hazırlık stratej..

30,00 TL 27,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.