-15% Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Miras Hukuku (Madde 495 - 682) 5. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması
taksit
Yayınevi
 • Legal Yayıncılık
 • Yazar
 • Hasan Özkan
 • ISBN
 • 9786053151746
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 1053
 • Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )


   


  İçindekiler


   


  Önsöz 2755


  Kısaltmalar    2757


  İçindekiler     2759


   


  Üçüncü Kitap


  Miras Hukuku


  Birinci Kısım


  Mirasçılar


  Birinci Bölüm


  Yasal Mirasçılar


  Kan Hısımları 2775

  Altsoy 2775

  Açıklama       2775


  İçtihatlar        2776


  Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası           2778


  Örnekler        2780


  İçtihatlar        2782


  Noterde Mirasçılık Belgesi Verilmesi         2788


  İlgili Yasa       2788


  Açıklama       2789


  Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 2793


  Örnekler        2795


  İçtihatlar        2797


  Iı. Ana Ve Baba        2801


  Açıklama       2801


  İçtihatlar        2802


  Iıı. Büyük Ana Ve Büyük Baba     2806


  Açıklama       2806


  İçtihatlar        2807


  Iv. Evlilik Dışı Hısımlar        2810


  Açıklama       2810


  İçtihatlar        2810


  Sağ Kalan Eş 2812

  Açıklama       2812


  İçtihatlar        2812


  Evlâtlık 2820

  Açıklama       2820


  İçtihatlar        2820


  Devlet 2824

  Açıklama       2824


  İçtihatlar        2824


   


   


   


  İkinci Bölüm


  Ölüme Bağlı Tasarruflar


  Birinci Ayırım


  Tasarruf Ehliyeti


  Ehliyet 2831

  Vasiyette 2831

  Açıklama       2831


  İçtihatlar        2832


  Iı. Miras Sözleşmesinde        2835


  Açıklama       2835


  İçtihatlar        2835


  İrade Sakatlığı 2841

  Açıklama       2841


  İçtihatlar        2842


   


  İkinci Ayırım


  Tasarruf Özgürlüğü


  Tasarruf Edilebilir Kısım 2845

  Kapsamı 2845

  Açıklama       2845


  İçtihatlar        2846


  Iı. Saklı Pay   2853


  Açıklama       2853


  İçtihatlar        2854


  Iıı. Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesabı       2862


  Borçların İndirilmesi 2862

  Açıklama       2862


  İçtihatlar        2862


  Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 2867

  Açıklama       2867


  İçtihatlar        2867


  Sigorta Alacakları 2869

  Açıklama       2869


  Mirasçılıktan Çıkarma 2870

  Sebepleri 2870

  Açıklama       2870


  İçtihatlar        2871


  Iı. Hükümleri 2877


  Açıklama       2877


  İçtihatlar        2879


  Iıı. İspat Yükü           2883


  Açıklama       2883


  İçtihatlar        2884


  Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası    2888


  Örnekler        2890


  İçtihatlar        2891


  Iv. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma        2893


  Açıklama       2893


   


  Üçüncü Ayırım


  Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri


  Genel Olarak 2895

  Açıklama       2895


  İçtihatlar        2895


  Koşullar Ve Yüklemeler 2901

  Açıklama       2901


  İçtihatlar        2902


  Mirasçı Atama 2906

  Açıklama       2906


  İçtihatlar        2906


  Belirli Mal Bırakma 2911

  Konusu 2911

  Açıklama       2911


  İçtihatlar        2912


  Iı. Teslim Borcu        2914


  Açıklama       2914


  İçtihatlar        2914


  Iıı. Tereke İle İlgisi    2917


  Açıklama       2917


  İçtihatlar        2918


  Yedek Mirasçı Atama 2920

  Açıklama       2920


  Artmirasçı Atama 2921

  Belirlenmesi 2921

  Açıklama       2921


  Iı. Artmirasçıya Geçiş          2922


  Açıklama       2922


  İçtihatlar        2922


  Iıı. Güvence   2927


  Açıklama       2927


  İçtihatlar        2928


  Iv. Hükümleri           2931


  Önmirasçı Hakkında 2931

  Açıklama       2931


  Artmirasçı Hakkında 2932

  Açıklama       2932


  Vakıf 2933

  Açıklama       2933


  Miras Sözleşmeleri 2934

  Olumlu Miras Sözleşmesi 2934

  Açıklama       2934


  İçtihatlar        2935


  Iı. Mirastan Feragat Sözleşmesi      2940


  Kapsamı 2940

  Açıklama       2940


  İçtihatlar        2941


  Hükümden Düşmesi 2946

  Açıklama       2946


  Tereke Alacaklılarının Hakları 2947

  Açıklama       2947


   


   


  Dördüncü Ayırım


  Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri


  Vasiyet 2949

  Şekilleri 2949

  Genel Olarak 2949

  Açıklama       2949


  İçtihatlar        2949


  Resmî Vasiyetname 2955

  Düzenlenmesi 2955

  Açıklama       2955


  İçtihatlar        2956


  Memurun İşlevi 2960

  Açıklama       2960


  İçtihatlar        2960


  Tanıkların Katılması 2965

  Açıklama       2965


  İçtihatlar        2965


  Mirasbırakan Tarafından Okunmaksızın Ve İmzalanmaksızın

        Düzenleme           2969


  Açıklama       2969


  İçtihatlar        2969


  Düzenlemeye Katılma Yasağı 2976

  Açıklama       2976


  İçtihatlar        2977


  Vasiyetnamenin Saklanması 2981

  Açıklama       2981


  İçtihatlar        2981


  El Yazılı Vasiyetname 2982

  Açıklama       2983


  İçtihatlar        2984


  Sözlü Vasiyet 2987

  Son Arzuları Anlatma 2987

  Açıklama       2987


  İçtihatlar        2988


  Belgeleme 2991

  Açıklama       2991


  İçtihatlar        2992


  Hükümden Düşme 2994

  Açıklama       2994


  İçtihatlar        2994


  Iı. Vasiyetten Dönme            2997


  Yeni Vasiyetname İle 2997

  Açıklama       2997


  İçtihatlar        2997


  Yok Etme İle 3002

  Açıklama       3002


  İçtihatlar        3002


  Sonraki Tasarruflar 3005

  Açıklama       3005


  İçtihatlar        3005


  Miras Sözleşmesi 3009

  Şekli 3009

  Açıklama       3009


  İçtihatlar        3009


  Iı. Ortadan Kaldırılması      3017


  Sağlararasında 3017

  Sözleşme Veya Vasiyetname İle 3017

  Açıklama       3017


  Sözleşmeden Dönme Yolu İle 3019

  Açıklama       3019


  Mirasbırakandan Önce Ölme 3020

  Açıklama       3020


  Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması 3021

  Açıklama       3021


  İçtihatlar        3021


   


  Beşinci Ayırım


  Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi


  Atanması 3025

  Atanma Ve Ehliyet 3025

  Açıklama       3025


  İçtihatlar        3026


  Iı. Birden Çok Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi           3030


  Açıklama       3030


  Görev Ve Yetkileri 3031

  Genel Olarak 3031

  Açıklama       3031


  İçtihatlar        3032


  Iı. Tereke Malları Üzerinde Tasarruf        3035


  Açıklama       3035


  Görevin Sona Ermesi 3036

  Açıklama       3036


  Denetlenmesi 3037

  Açıklama       3037


  İçtihatlar        3038


  Sorumluluğu 3041

  Açıklama       3041


   


  Altıncı Ayırım


  Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Ve Tenkisi


  İptal Davası 3043

  Sebepleri 3043

  Açıklama       3043


  İçtihatlar        3044


  Iı. Dava Hakkı          3051


  Açıklama       3051


  Örnekler        3054


  Vasiyetnamenin İptali Davası         3055


  Örnekler        3057


  İçtihatlar        3057


  Iıı. Hak Düşürücü Süreler   3061


  Açıklama       3061


  İçtihatlar        3062


  Tenkis Davası 3070

  Koşulları 3070

  Genel Olarak 3070

  Açıklama       3070


  Örnekler        3074


  İçtihatlar        3075


  Saklı Paylı Mirasçılar Lehine Kazandırmalar 3080

  Açıklama       3080


  İçtihatlar        3080


  Mirasçının Alacaklılarının Hakları 3088

  Açıklama       3088


  İçtihatlar        3089


  Iı. Hükümleri 3093


  Genel Olarak 3093

  Açıklama       3093


  İçtihatlar        3093


  Bölünmez Mal Vasiyetinde 3100

  Açıklama       3100


  İçtihatlar        3101


  Sağlararası Kazandırmalar 3112

  Tenkise Tâbi Kazandırmalar 3112

  Açıklama       3112


  İçtihatlar        3113


  Geri Verme Borcu 3122

  Açıklama       3122


  Hayat Sigortalarında 3123

  Açıklama       3123


  İçtihatlar        3123


  İntifa Hakkı Veya İrat Bakımından 3137

  Açıklama       3137


  Artmirasçı Bakımından 3138

  Açıklama       3138


  İçtihatlar        3138


  Iıı. Tenkiste Sıra       3159


  Açıklama       3159


  İçtihatlar        3160


  Iv. Hak Düşürücü Süreler   3169


  Açıklama       3169


  İçtihatlar        3169


   


  Yedinci Ayırım


  Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar


  Mirasbırakanın Sağlığında Mallarını Vermesi

       Durumunda         3177


  Açıklama       3177


  Mirastan Feragat Durumunda 3178

  Tenkis 3178

  Açıklama       3178


  İçtihatlar        3178


  Iı. Geri Verme           3181


  Açıklama       3181


   


  İkinci Kısım


  Mirasın Geçmesi


  Birinci Bölüm


  Mirasın Açılması


  Açılma Ve Değerlendirme Anı 3183

  Açıklama       3183


  İçtihatlar        3184


  Açılma Yeri Ve Yetkili Mahkeme 3193

  Açıklama       3193


  İçtihatlar        3193


  Açılmanın Hükümleri 3198

  Mirasa Ehliyet 3198

  1.Hak Ehliyeti           3198


  Açıklama       3198


  İçtihatlar        3199


  Mirastan Yoksunluk 3207

  Sebepleri 3207

  Açıklama       3207


  İçtihatlar        3208


  Altsoya Etkisi 3215

  Açıklama       3215


  İçtihatlar        3215


  Iı. Sağ Olmak            3217


  Mirasçı Olarak 3217

  Açıklama       3217


  İçtihatlar        3217


  Vasiyet Alacaklısı Olarak 3223

  Açıklama       3223


  İçtihatlar        3224


  Cenin 3230

  Açıklama       3230


  İçtihatlar        3230


  İleride Doğacak Çocuk 3236

  Açıklama       3236


  Gaiplik 3237

  Gaibin Mirası 3237

  Güvence Karşılığı Teslim 3237

  Açıklama       3237


  Geri Verme 3239

  Açıklama       3239


  Iı. Gaibe Düşen Miras          3240


  Açıklama       3240


  İçtihatlar        3241


  Iıı. Gaibin Hem Mirasbırakan, Hem Mirasçı Olması       3243


  Açıklama       3243


  İçtihatlar        3244


  Iv. Hazinenin İstemi 3245


  Açıklama       3245


  İçtihatlar        3245


   


  İkinci Bölüm


  Mirasın Geçmesinin Sonuçları


  Birinci Ayırım


  Koruma Önlemleri


  Genel Olarak 3259

  Açıklama       3259


  Örnekler        3264


  İçtihatlar        3265


  Defter Tutma 3276

  Açıklama       3276


  İçtihatlar        3277


  Mühürleme 3286

  Açıklama       3286


  İçtihatlar        3287


  Terekenin Resmen Yönetilmesi 3293

  Genel Olarak 3293

  Açıklama       3293


  İçtihatlar        3294


  Iı. Görev, Temsil Ve Sorumluluk   3299


  Açıklama       3299


  İçtihatlar        3301


  Iıı. Mirasçıların Bilinmemesi           3308


  Açıklama       3308


  İçtihatlar        3308


  Vasiyetname İle İlgili İşlemler 3315

  Teslim Görevi Ve Alınacak Önlemler 3315

  Açıklama       3315


  İçtihatlar        3316


  Iı. Vasiyetnamenin Açılması            3326


  Açıklama       3326


  İçtihatlar        3327


  Iıı. İlgililere Tebliğ    3340


  Açıklama       3340


  İçtihatlar        3340


  Iv. Mirasçılık Belgesi            3349


  Açıklama       3349


  İçtihatlar        3350


  İkinci Ayırım


  Mirasın Kazanılması


  Kazanma 3363

  Mirasçılar Tarafından 3363

  Açıklama       3363


  İçtihatlar        3364


  Iı. Vasiyet Alacaklıları Tarafından            3380


  İstem 3380

  Açıklama       3380


  İçtihatlar        3381


  Özel Durumlar 3394

  Açıklama       3394


  Zamanaşımı 3395

  Açıklama       3395


  İçtihatlar        3395


  Iıı. Alacaklıların Durumu    3399


  Açıklama       3399


  İçtihatlar        3400


  Iv. Tenkis Ve Geri İsteme    3413


  Açıklama       3413


  İçtihatlar        3413


  Ret 3417

  Ret Beyanı 3417

  Ret Hakkı 3417

  Açıklama       3417


  Örnekler        3424


  İçtihatlar        3426


  Süre 3434

  Genel Olarak 3434

  Açıklama       3434


  İçtihatlar        3435


  Terekenin Yazımında 3444

  Açıklama       3444


  İçtihatlar        3444


  Ret Hakkının Geçmesi 3446

  Açıklama       3446


  İçtihatlar        3447


  Reddin Şekli 3449

  Açıklama       3449


  İçtihatlar        3450


  Iı. Ret Hakkının Düşmesi    3457


  Açıklama       3457


  İçtihatlar        3458


  Iıı. Mirasçılardan Biri Tarafından Ret      3464


  Açıklama       3464


  İçtihatlar        3464


  Iv. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret       3471


  Genel Olarak 3471

  Açıklama       3471


  İçtihatlar        3472


  Mirasın Sağ Kalan Eşe Geçmesi 3478

  Açıklama       3478


  İçtihatlar        3478


  Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret 3482

  Açıklama       3482


  İçtihatlar        3483


  Ret Süresinin Uzatılması 3485

  Açıklama       3485


  İçtihatlar        3485


  Vı. Vasiyetin Reddi  3488


  Açıklama       3488


  İçtihatlar        3488


  Vıı. Mirasçıların Alacaklılarının Korunması        3491


  Açıklama       3491


  Örnekler        3494


  İçtihatlar        3495


  Vııı. Ret Hâlinde Sorumluluk         3509


  Açıklama       3509


  İçtihatlar        3510


   


  Üçüncü Ayırım


  Resmî Defter Tutma


  Koşulları 3521

  Açıklama       3521


  İçtihatlar        3522


  Usul 3528

  Deftere Geçirme 3528

  Açıklama       3528


  İçtihatlar        3529


  Iı. İlân Yoluyla Çağrı           3533


  Açıklama       3533


  İçtihatlar        3534


  Iıı. Doğrudan Doğruya Deftere Geçirme  3537


  Açıklama       3537


  Iv. Defter Tutmanın Sona Ermesi  3538


  Açıklama       3538


  İçtihatlar        3538


  Defter Tutma Sırasında Mirasçıların Durumu 3544

  Yönetim 3544

  Açıklama       3544


  İçtihatlar        3544


  Iı. İcra Takibi, Dava Ve Zamanaşımı        3551


  Açıklama       3551


  İçtihatlar        3551


  Sonuçları 3562

  Beyana Çağrı 3562

  Açıklama       3562


  İçtihatlar        3563


  Iı. Beyan        3567


  Açıklama       3567


  İçtihatlar        3567


  Iıı. Resmî Deftere Göre Kabulün Sonuçları         3570


  Deftere Yazılanlardan Sorumluluk 3570

  Açıklama       3570


  İçtihatlar        3570


  Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk 3572

  Açıklama       3572


  İçtihatlar        3573


  Kefalet Borçlarından Sorumluluk 3578

  Açıklama       3578


  İçtihatlar        3578


  Mirasın Devlete Geçmesi Hâli 3583

  Açıklama       3583


  İçtihatlar        3583


   


  Dördüncü Ayırım


  Resmî Tasfiye


  Koşulları 3587

  Mirasçıların İstemi İle 3587

  Açıklama       3587


  İçtihatlar        3588


  Iı. Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle        3593


  Açıklama       3593


  İçtihatlar        3594


  Usul 3597

  Yönetim 3597

  Açıklama       3597


  İçtihatlar        3599


  Iı. Olağan Usul İle Tasfiye   3601


  Açıklama       3601


  Iıı. İflâs Usulü İle Tasfiye    3603


  Açıklama       3603


  İçtihatlar        3603


   


  Beşinci Ayırım


  Miras Sebebiyle İstihkak Davası


  Koşulları 3609

  Açıklama       3609


  Örnekler        3612


  İçtihatlar        3613


  Hükümleri 3618

  Açıklama       3618


  Zamanaşımı 3619

  Açıklama       3619


  İçtihatlar        3620


   


   


  Üçüncü Bölüm


  Mirasın Paylaşılması


  Birinci Ayırım


  Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı


  Mirasın Geçmesinin Sonucu 3627

  Miras Ortaklığı 3627

  Açıklama       3627


  Miras Ortaklığına Temsilci Atanması        3628


  Örnekler        3630


  İçtihatlar        3631


  Iı. Mirasçıların Sorumluluğu          3636


  Açıklama       3636


  İçtihatlar        3637


  Paylaşmayı İsteme Hakkı 3645

  Açıklama       3645


  İçtihatlar        3646


  Cenin Nedeniyle Erteleme 3655

  Açıklama       3655


  Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 3656

  Açıklama       3656


  Örnekler        3658


  İçtihatlar        3659


  Birlikte Yaşayanların Hakkı 3666

  Açıklama       3666


   


  İkinci Ayırım


  Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı


  Genel Olarak 3667

  Açıklama       3667


  İçtihatlar        3668


  Paylaşma Kuralları 3671

  Mirasbırakanın Tasarrufu 3671

  Açıklama       3671


  İçtihatlar        3672


  Iı. Paylaşmaya Kayyımın Katılması           3675


  Açıklama       3675


  İçtihatlar        3675


  Paylaşmanın Gerçekleşmesi 3680

  Mirasçıların Eşitliği 3680

  Açıklama       3680


  İçtihatlar        3681


  Iı. Payların Oluşturulması   3683


  Açıklama       3683


  Mirasın (Terekenin) Paylaşılması Davası  3684


  Örnekler        3690


  İçtihatlar        3691


  Iıı. Bazı Malların Özgülenmesi Veya Satılması     3697


  Açıklama       3697


  İçtihatlar        3697


  Aile Konutu Ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 3701

  Açıklama       3703


  İçtihatlar        3704


  Özellikleri Olan Eşya 3711

  Bütünlük Oluşturan Veya Aile Belgeleri İle Özel Anı

      Değeri Olan Eşya  3711


  Açıklama       3711


  İçtihatlar        3712


  Iı. Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları      3716


  Açıklama       3716


  Iıı. Rehnedilmiş Tereke Malları      3717


  Açıklama       3717


  Iv. Taşınmazlar         3718


  Bölünme 3718

  Açıklama       3718


  Özgülenme 3719

  Özgülenmeye Esas Olan Değer 3719

  Açıklama       3719


  İçtihatlar        3719


  Değerin Belirlenmesi 3721

  Açıklama       3721


  İçtihatlar        3721


  Tarımsal İşletmeler 3726

  Paylaştırma Dışında Bırakma 3726

  Koşulları 3726

  Açıklama       3726


  Taşınırların Özgülenmesi 3727

  Açıklama       3727


  Özgülenmenin Hangi Mirasçıya Yapılacağı 3728

  Açıklama       3728


  Ölüme Bağlı Tasarruf İle Düzenleme 3729

  Açıklama       3729


  Ergin Olmayan Mirasçılar 3730

  Açıklama       3730


  Aile Malları Ortaklığı 3731

  İstem Hakkı 3731

  Açıklama       3731


  Ortaklığın Sona Erdirilmesi 3732

  Açıklama       3732


  Diğer Mirasçıların Paylarının Mirasçı İrat Senediyle

       Karşılanması        3733


  Açıklama       3733


  Yan Sınaî İşletme 3735

  Açıklama       3735


  İşletmenin Satılması 3736

  Açıklama       3736


   


   


   


  Üçüncü Ayırım


  Mirasta Denkleştirme


  Mirasçılar Arasında 3737

  Açıklama       3737


  Örnekler        3740


  İçtihatlar        3742


  Mirasçılık Sıfatının Kaybı Hâlinde 3750

  Açıklama       3750


  Denkleştirme Şekli 3751

  Geri Verme Veya Mahsup 3751

  Açıklama       3751


  İçtihatlar        3751


  Iı. Miras Payını Aşan Kazandırmalar       3756


  Açıklama       3756


  İçtihatlar        3756


  Iıı. Denkleştirme Değeri       3758


  Açıklama       3758


  İçtihatlar        3758


  Eğitim Ve Öğrenim Giderleri 3760

  Açıklama       3760

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  2113,05 TL226,10 TL
  375,37 TL226,10 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  2113,05 TL226,10 TL
  375,37 TL226,10 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  2113,05 TL226,10 TL
  375,37 TL226,10 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Miras Hukuku (Madde 495 - 682) 5. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

  Bu ürün 301 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Medeni Hukuk

  % 15

  İNDİRİM

  266,00 TL
  226,10 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) İçindekiler Önsöz 2755Kısaltmalar    2757İçindekiler     2759 Üçüncü KitapMiras HukukuBirinci KısımMirasçılarBirinci BölümYasal MirasçılarKan Hısımları 2775Altsoy 2775Açıklama       2775İçtihatlar       ...

  Etiketler Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Miras Hukuku (Madde 495 - 682) 5. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması, Legal Yayıncılık, Hasan Özkan, 9786053151746

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.