-15% Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Vesayet Hukuku (Madde 396-494) 4. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması
taksit
Yayınevi
 • Legal Yayıncılık
 • Yazar
 • Hasan Özkan
 • ISBN
 • 9786053151739
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 488
 • Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )


   


  İçindekiler


   


  Önsöz         2265


  Kısaltmalar         2267


  İçindekiler 2269


   


  Üçüncü Kısım


  Vesayet


  Birinci Bölüm


  Vesayet Düzeni


  Birinci Ayırım


  Vesayet Organları


  Genel Olarak 2281

  Açıklama   2281


  İçtihatlar    2281


  Vesayet Daireleri 2288

  Kamu Vesayeti 2288

  Açıklama   2288


  İçtihatlar    2288


  Iı. Özel Vesayet   2300


  Koşulları 2300

  Açıklama   2300


  İçtihatlar    2300


  Kurulması 2302

  Açıklama   2302


  Aile Meclisi 2304

  Açıklama   2304


  Güvence 2305

  Açıklama   2305


  Sona Ermesi 2306

  Açıklama   2306


  Vasi Ve Kayyım 2307

  Açıklama   2307


  İçtihatlar    2308


   


  İkinci Ayırım


  Vesayeti Gerektiren Hâller


  Küçüklük 2317

  Açıklama   2317


  İçtihatlar    2318


  Kısıtlama 2328

  Akıl Hastalığı Veya Akıl Zayıflığı 2328

  Açıklama   2328


  İçtihatlar    2329


  Iı. Savurganlık, Alkol Veya Uyuşturucu Madde 


       Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  2344


  Açıklama   2344


  İçtihatlar    2344


  Iıı. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza        2357


  Açıklama   2357


  İçtihatlar    2357


  Iv. İstek Üzerine  2360


  Açıklama   2360


  İçtihatlar    2360


  Usul 2366

  İlgilinin Dinlenilmesi Ve Bilirkişi Raporu 2366

  Açıklama   2366


  İçtihatlar    2366


  Iı. İlân        2372


  Açıklama   2372


  İçtihatlar    2372


   


  Üçüncü Ayırım


  Yetki


  Vesayet İşlerinde Yetki 2377

  Açıklama   2377


  İçtihatlar    2377


  Yerleşim Yerinin Değişmesi 2387

  Açıklama   2387


  İçtihatlar    2387


   


  Dördüncü Ayırım


  Vasinin Atanması


  Koşulları 2397

  Genel Olarak 2397

  Açıklama   2397


  Örnekler    2402


  İçtihatlar    2405


  Iı. Eşin Ve Hısımların Önceliği       2416


  Açıklama   2416


  İçtihatlar    2416


  Iıı. İlgililerin İsteği        2418


  Açıklama   2418


  İçtihatlar    2418


  Iv. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü   2420


  Açıklama   2420


  Vasilikten Kaçınma Sebepleri 2421

  Açıklama   2421


  Örnekler    2422


  Vı. Vasiliğe Engel Olan Sebepler   2423


  Açıklama   2423


  İçtihatlar    2423


  Atama Usulü 2427

  Vasinin Atanması 2427

  Açıklama   2427


  İçtihatlar    2427


  Iı. Geçici Önlemler       2442


  Açıklama   2442


  Iıı. Tebliğ Ve İlân         2443


  Açıklama   2443


  Iv. Kaçınma Ve İtiraz  2444


  Usul 2444

  Açıklama   2444


  Örnekler    2446


  İçtihatlar    2447


  Geçici Görev 2456

  Açıklama   2456


  Karar 2457

  Açıklama   2457


  Görevin Verilmesi 2458

  Açıklama   2458


  İçtihatlar    2458


   


  Beşinci Ayırım


  Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık


  Kayyımlığı Gerektiren Hâller 2461

  Temsil 2461

  Açıklama   2461


  Örnekler    2465


  İçtihatlar    2466


  Iı. Yönetim 2475


  Kanun Gereği 2475

  Açıklama   2475


  İçtihatlar    2476


  İstek Üzerine 2488

  Açıklama   2488


  İçtihatlar    2488


  Yasal Danışmanlık 2490

  Açıklama   2490


  İçtihatlar    2491


  Yetki 2497

  Açıklama   2497


  İçtihatlar    2497


  Usul 2501

  Açıklama   2501


  İçtihatlar    2501


   


  Altıncı Ayırım


  Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması


  Koşulları 2511

  Açıklama   2511


  Örnekler    2515


  İçtihatlar    2518


  Yetki 2523

  Açıklama   2523


  İçtihatlar    2523


  Bildirim Yükümlülüğü 2526

  Açıklama   2526


  İtiraz 2527

  Açıklama   2527


  Usul 2528

  Genel Olarak 2528

  Açıklama   2528


  İçtihatlar    2529


  Iı. Yargılama Usulü     2530


  Açıklama   2530


   


  İkinci Bölüm


  Vesayetin Yürütülmesi


  Birinci Ayırım


  Vasinin Görevleri


  Göreve Başlama 2531

  Defter Tutma 2531

  Açıklama   2531


  İçtihatlar    2534


  Iı. Değerli Şeylerin Saklanması      2535


  Açıklama   2535


  Iıı. Taşınırların Satılması      2536


  Açıklama   2536


  Iv. Paraların Yatırılması       2537


  1.Yatırma Zorunluluğu        2537


  Açıklama   2537


  İçtihatlar    2537


  Yatırımların Dönüştürülmesi 2539

  Açıklama   2539


  İçtihatlar    2539


  Ticarî Ve Sınaî İşletmeler 2542

  Açıklama   2542


  Vı. Taşınmazların Satılması 2543


  Açıklama   2543


  İçtihatlar    2544


  Özen Ve Temsil 2550

  Kişiye Özen 2550

  Küçüklerde 2550

  Genel Olarak 2550

  Açıklama   2550


  İçtihatlar    2550


  Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 2552

  Açıklama   2552


  Kısıtlılarda 2553

  Açıklama   2553


  İçtihatlar    2553


  Iı. Temsil    2558


  Genel Olarak 2558

  Açıklama   2558


  İçtihatlar    2558


  Yasak İşlemler 2562

  Açıklama   2562


  İçtihatlar    2562


  Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması 2565

  Açıklama   2565


  Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler 2566

  Vasinin Rızası 2566

  Açıklama   2566


  İçtihatlar    2566


  Onamamanın Sonucu 2570

  Açıklama   2570


  İçtihatlar    2570


  Meslek Veya Sanat 2580

  Açıklama   2580


  Malvarlığının Yönetilmesi 2581

  Yönetim Ve Hesap Tutma Yükümlülüğü 2581

  Açıklama   2581


  Iı. Serbest Mallar         2582


  Açıklama   2582


  Görevin Süresi 2583

  Açıklama   2583


  İçtihatlar    2584


  Vasinin Ücreti 2585

  Açıklama   2585


  İçtihatlar    2585


   


  İkinci Ayırım


  Kayyımın Görevleri


  Kayyımın Konumu 2589

  Açıklama   2589


  İçtihatlar    2590


  Kayyımlığın Kapsamı 2592

  Belli Bir İş 2592

  Açıklama   2592


  İçtihatlar    2592


  Iı. Malvarlığının Yönetimi    2593


  Açıklama   2593


  İçtihatlar    2593


   


  Üçüncü Ayırım


  Vesayet Dairelerinin Görevleri


  Şikâyet Ve İtiraz 2599

  Açıklama   2599


  İçtihatlar    2600


  İzin 2605

  Vesayet Makamından 2605

  Açıklama   2605


  İçtihatlar    2606


  Iı. Denetim Makamından     2620


  Açıklama   2620


  İçtihatlar    2621


  Rapor Ve Hesapların İncelenmesi 2634

  Açıklama   2634


  İçtihatlar    2634


  İznin Bulunmaması 2636

  Açıklama   2636


  İçtihatlar    2637


   


  Dördüncü Ayırım


  Vesayet Organlarının Sorumluluğu


  Özen Yükümü 2641

  Açıklama   2641


  İçtihatlar    2642


  Vasinin Sorumluluğu 2651

  Açıklama   2651


  İçtihatlar    2651


  Devletin Sorumluluğu 2654

  Açıklama   2654


  İçtihatlar    2655


  Görev Ve Yetki 2656

  Açıklama   2656


  İçtihatlar    2656


   


  Üçüncü Bölüm


  Vesayetin Sona Ermesi


  Birinci Ayırım


  Vesayeti Gerektiren Hâllerin


  Sona Ermesi


  Küçüklerde 2667

  Açıklama   2667


  Hükümlülerde 2668

  Açıklama   2668


  İçtihatlar    2668


  Diğer Kısıtlılarda 2674

  Kaldırılması 2674

  Açıklama   2674


  İçtihatlar    2674


  Iı. Usulü     2679


  İlân 2679

  Açıklama   2679


  Akıl Hastalığı Veya Akıl Zayıflığında 2680

  Açıklama   2680


  İçtihatlar    2680


  Savurganlık, Alkol Veya Uyuşturucu Madde

     Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetimde         2687


  Açıklama   2687


  İçtihatlar    2687


  İstek Üzerine Kısıtlamada 2689

  Açıklama   2689


  Örnekler    2689


  Kayyımlıkta Ve Yasal Danışmanlıkta 2691

  Genel Olarak 2691

  Açıklama   2691


  Örnekler    2693


  İçtihatlar    2693


  Iı. İlân        2701


  Açıklama   2701


  İçtihatlar    2701


   


   


   


   


  İkinci Ayırım


  Vasilik Görevinin Sona Ermesi


  Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi Ve Ölüm 2703

  Açıklama   2703


  İçtihatlar    2703


  Sürenin Sona Ermesi Ve Uzatılmaması 2707

  Sürenin Dolması 2707

  Açıklama   2707


  İçtihatlar    2707


  Iı. Engelin Veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması       2709


  Açıklama   2709


  Iıı. Göreve Devam Zorunluluğu    2710


  Açıklama   2710


  Görevden Alınma 2711

  Sebepleri 2711

  Açıklama   2711


  İçtihatlar    2712


  Iı. Usulü     2721


  İstek Üzerine Veya Re'sen 2721

  Açıklama   2721


  İçtihatlar    2722


  Araştırma Ve Uyarı 2724

  Açıklama   2724


  İçtihatlar    2724


  Geçici Önlemler 2726

  Açıklama   2726


  İçtihatlar    2726


  Diğer Önlemler 2730

  Açıklama   2730


  İçtihatlar    2730


  İtiraz 2732

  Açıklama   2732


  İçtihatlar    2733


   


  Üçüncü Ayırım


  Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları


  Kesin Hesap Ve Malvarlığının Teslimi 2739

  Açıklama   2739


  İçtihatlar    2739


  Rapor Ve Hesabın İncelenmesi 2741

  Açıklama   2741


  Vasinin Görevine Son Verilmesi 2742

  Açıklama   2742


  Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 2743

  Olağan Zamanaşımı 2743

  Açıklama   2743


  Örnekler    2746


  Iı. Olağanüstü Zamanaşımı  2747


  Açıklama   2747


  Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı 2748

  Açıklama   2748

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  261,05 TL122,09 TL
  340,70 TL122,09 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  261,05 TL122,09 TL
  340,70 TL122,09 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  261,05 TL122,09 TL
  340,70 TL122,09 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Vesayet Hukuku (Madde 396-494) 4. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

  Bu ürün 400 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Medeni Hukuk

  % 15

  İNDİRİM

  143,64 TL
  122,09 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) İçindekiler Önsöz         2265Kısaltmalar         2267İçindekiler 2269 Üçüncü KısımVesayetBirinci BölümVesayet DüzeniBirinci AyırımVesayet OrganlarıGenel Olarak 2281Açıklama   2281İçtihatlar    2281Vesayet Daireleri...

  Etiketler Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Vesayet Hukuku (Madde 396-494) 4. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması, Legal Yayıncılık, Hasan Özkan, 9786053151739

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.