Mühendislik - Teknik

Göster:
Sırala:

Oku, İzle, Dinle, Öğren Ansys Workbench

Bu kitap ile Sonlu Elemanlar Yönteminin Mühendislik uygulamalarında en çok kullanılan Ansys Workbench Yazılımının 9 modülünü, gerçek mühendislik uygul..

45,00 TL 33,75 TL

Mekanik Titreşimler Teorik Açıklamalar ve Uygulamalar

Mühendislik eğitiminde, teknik olayların meydana gelişini açıklamak ve matematik (parametrik) denklemleri vermek yeterli değildir. Bunları ve elde edi..

34,90 TL 29,66 TL

Mühendislik Elektromanyetiği Çözümlü Problemler

Bu kitap; Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ile Fen Fakülteleri Fizik ..

35,00 TL 29,75 TL

Güç Sistemlerinin Analizi Ve Tasarımı

Bu kitap Güç Sistem Analiz ve Tasarım metotlarını temel kavramlarla beraber derinleştirerek vermektedir. Sistem analiz konularında matematiksel teknik..

55,00 TL 44,00 TL

Mimarlık Üzerine

Vitruvius'un De Architectura (Mimarlık Üzerine) adlı eseri, temelde Roma dönemindeki mimarlık sana-tının teorisi ve pratiğiyle ilgili geniş ve toplu b..

39,00 TL 34,32 TL

Palme Elektrik Devrelerinin Temelleri

Devre analizini diğer kitaplardan daha açık, daha ilgi çekici ve daha kolay anlaşılır sunma amacıyla Charles Alexander ve Matthew Sadiku tarafından ya..

108,00 TL 86,40 TL

Palme Yapı Statiği

İÇİNDEKİLER Yapı ve Yük TürleriStatikçe Belirli Yapı Sistemlerinin HesabıStatikçe Belirli Kafes Sistemlerinin HesabıYapı Elemanlarında İç Kuvvetl..

64,80 TL 51,84 TL

Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-ekonomik Etkileri

Bu kitabın konusunu küresel ısınma, iklim değişikliği ve sosyo-ekonomik etkileri oluşturmaktadır. Kitabın amacı; küresel ısınmaya yol açan nedenleri, ..

30,00 TL 24,00 TL

VHDL Örnekleriyle Sayısal Haberleşmeye Giriş Kavram – Teori – Uygulama – Sonuç

Elektronik ve Haberleşme mühendisliği öğrencilerinin Haberleşme derslerinde karşılaştığı en önemli zorluk, yeterli bilgi/tecrübe birikiminin henüz olu..

41,90 TL 35,61 TL

Katıhal Elektroniği

Katıhal Elektroniği kitabı içeriği bakımından Malzeme konusunda çalışan ve Fizik, Kimya ayrıca ilgili Mühendislik alanlarında araştırma yapan lisansüs..

38,00 TL 30,40 TL

GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri Teori ve Uygulama

Uydularla Konum Belirleme(GPS/GNSS) konusunda yeterli bilgi ve ayrıntıya sahip Türkçe bir kitap bulunmamaktadır. Ülkemizdeki boşluğu doldurmak amacıyl..

33,00 TL 26,40 TL

Havacılıkta Emniyet Kültürü – İklimi

Havacılık sektöründe emniyet yönetim sistemini işleten ve/veya işletmek zorunda olan tüm sektör kuruluşları ya da havacılıkla ilgili üniversite ve oku..

26,00 TL 20,80 TL

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi

Şehir kanalizasyon şebekesi nihai kollektöründen çıkan evsel atıksuların alıcı ortama verilmeden önce arıtılması gerekmektedir. Bu amaçla atıksuların ..

43,00 TL 34,40 TL

Statik

Bu eser, Üniversitelerimizin Mühendislik Fakültelerinde okutulan Statik dersinin konularını, detaylı olarak inceleyen ve kendi içinde bütünlüğü olan b..

35,00 TL 28,00 TL

Etkileşimden Bütünleşmeye Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Pratiğinin Anatomisi

Bu kitap, mimarlık eğitimi içinde gerçekleşen bir stüdyo uygulamasını anlatır. Yakın geçmişte yaşanan deneyim üzerine bir “yeniden-düşünme” denemesidi..

27,00 TL 21,60 TL

Enerji Kullanımındaki Değişimler

İnsanoğlu kendisi için gerekli olan enerjiyi, farklı zamanlarda, değişik kaynaklardan sağlama olanağını daima bulmuş ve bilinen yaşam süresi içinde, e..

26,00 TL 20,80 TL

Çevre ve Enerji

Devlet politikaları ve teknolojik gelişmelerin yanında eğitim alanında da bireylerin küçük yaşlardan itibaren özellikle insan kaynaklı çevre kirlenmel..

30,00 TL 24,00 TL

Mühendislik Mekaniği Dinamik

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca Meriam ve Kraige tarafından yazılmış olan "Mühendislik Mekaniği: Dinamik" kitabı, çok saygın bir mükemmeliyet geleneği yarat..

70,00 TL 56,00 TL

Metallerin Isıl İşlem Teorisi

Bu kitapta çeliklerin, dökme demirlerin, demir dışı metal ve alaşımlarının ısıl işlem teorisi açıklanmıştır. Su verme, temperleme, yaşlanma, faz dönüş..

43,00 TL 34,40 TL

Modern İmalatın Prensipleri

Müşterilerin artan istekleri, ürünleri üreten firmaların sayısının artması ve imalatın artık yerellikten çıkarak küreselleşmesi imalat alanında sürekl..

65,00 TL 52,00 TL

Dinamik

Bu kitap, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin faydalanabileceği bir ders kitabı olarak hazırlan..

30,00 TL 24,00 TL

Uçak ve Uzay Mühendisleri İçin Uçuşa Başlangıç

Kitap havacılığın çeşitli teknik yanlarını incelediği gibi bunlara paralel olarak sunulan tarihçelerle bir ayrıcalık taşımaktadır. Ayrıca İngiliz Mühe..

85,00 TL 68,00 TL

Saha Jeolojisi Çalışma Yöntemleri

Doğadaki saha çalışmalarında, Yerkabuğu şekillerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve çalışma yöntemlerini açıklayan ve inceleyen Saha Jeolojisi ..

43,00 TL 34,40 TL

İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi

İçme suyu arıtılmasındaki hedef, suyun kullanım amacına uygun hâle getirilmesidir. Temiz bir kaynak suyu dışında, yerleşim yerleri için nehir, tabii v..

28,00 TL 22,40 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.