sağlam bahis siteleri

On İki Levha Yayıncılık

Göster:
Sırala:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11 ve Uygulamalarında Sendikal Haklar -15%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11 ve Uygulamalarında Sendikal Haklar

İşçi ve işveren ilişkileri tarihsel süreç içerisinde hem dünyada hem de Türkiye'de problemlerin ve mücadelelerin yaşandığı yoğun bir mecra olagelmişti..

30,00 TL 25,50 TL

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu -15%

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu öncül bir suçun işlenmesine bağlı bir suç tipidir. Bu öncül suçlarla ilgili pek çok çalışmanın m..

27,00 TL 22,95 TL

Makina Kırılması Sigortasında Riziko -15%

Makina Kırılması Sigortasında Riziko

Temelinde güven ilişkisinin yer aldığı sigorta sözleşmesinde sigorta ettirenin asıl yükümlülüğü olan prim ödeme borcuna karşılık sigortacı da rizikonu..

27,00 TL 22,95 TL

Bağlı Tacir Yardımcılarının Rekabet Yasağı -15%

Bağlı Tacir Yardımcılarının Rekabet Yasağı

Türk hukukunda çeşitli kanunlarda rekabet yasağı ile ilgili birçok hukuki düzenleme yer aldığından, doktrinde, rekabet yasağı ile ilgili çeşitli çalış..

27,00 TL 22,95 TL

Çocuk Hakları Çalışmaları 1 -15%

Çocuk Hakları Çalışmaları 1

Bu kitap; İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programı bünyesinde, Aile ve Çocuk Hukuku ile ilgili verilen seminer ..

27,00 TL 22,95 TL

Hukuk Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri -15%

Hukuk Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri

Bu eser, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu dikkate alınarak hazırlanmış tensip, ön inceleme, hukuki yazışma, değişik iş karar, ek karar ve gere..

160,00 TL 136,00 TL

Bankacılık Kanunu Şerhi -15%

Bankacılık Kanunu Şerhi

Bankacılık Kanunu Şerhinin ikinci baskısında, Bankacılık Kanununda, temel kanunlarda ve ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler; Anayasa Mahkemesi, Ya..

350,00 TL 297,50 TL

Kefalette ve Avalde Eşin Rızası -15%

Kefalette ve Avalde Eşin Rızası

BK. m. 603 kapsamında gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin her türlü sözleşme için eşin rızası aranacağından, aval için de eşin rızas..

55,00 TL 46,75 TL

Tanınmamış Devletlerin Yasa, Hukuki İşlem ve Kararlarının Tanınması -15%

Tanınmamış Devletlerin Yasa, Hukuki İşlem ve Kararlarının Tanınması

Bu kitapta çıkış yolu olarak tanınmamış bir devlet olan KKTC'nin uluslararası hukuk alanında karşılaştığı sorunlar ele alınıyor olsa da, benzer durumd..

33,00 TL 28,05 TL

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı -15%

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı

Bu kitap, Uluslararası Maliye Derneği'nin (International Fiscal Association-IFA) Ülke Kolu olan Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA Türkiye)..

45,00 TL 38,25 TL

Hukukun Gücü: Bourdıeu Sosyolojisinde Hukuk Alanının Oluşumu ve İşleyişi -15%

Hukukun Gücü: Bourdıeu Sosyolojisinde Hukuk Alanının Oluşumu ve İşleyişi

XX. yüzyılın en önemli sosyologlarından Pierre Bourdieu (1930-2002), geliştirdiği alan, habitus, illusio, sembolik sermaye ve sembolik iktidar gibi ka..

27,00 TL 22,95 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları -15%

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışma, adından da anlaşılacağı üzere, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders not..

20,00 TL 17,00 TL

Eşya Hukuku Cilt 1 -15%

Eşya Hukuku Cilt 1

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde ilki düzenlenen Medeni Hukuk Alanında ..

33,00 TL 28,05 TL

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru -15%

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Kamu Hukukçuları Platformu'nun V. toplantısı Türkiye Barolar Birliği'nin işbirliğiyle 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmiştir. "Anayasa..

65,00 TL 55,25 TL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk -15%

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk

Türk hukukunda adi ortaklık, uygulaması sık görülen bir ortaklık tipidir. Buna rağmen kanun koyucu tarafından, adi ortaklıkla ilgili uygulamada çıkan ..

27,00 TL 22,95 TL

Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi -15%

Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi

Bu çalışmanın konusu, içeriğinde birçok problemi barındıran satım sözleşmelerinde hasarın geçişi meselesinin, Türk Hukuk siteminde kendine yer bulmuş ..

30,00 TL 25,50 TL

Marcus Tullius Cicero : Caelius Savunması -15%

Marcus Tullius Cicero : Caelius Savunması

Marcus Tullius Cicero'nun, politika ve hukuk konusunda hevesli bir öğrencisi olan Marcus Caelius, İÖ 56 yılında, kariyerinde sağlam adımlarla yükseldi..

21,00 TL 17,85 TL

Rekabet Hukukunun İhlalinden Kaynaklanan Haksız Fiil Sorumluluğu -15%

Rekabet Hukukunun İhlalinden Kaynaklanan Haksız Fiil Sorumluluğu

Rekabet hukukunun ihlalinden kaynaklanan tazminat sorumluluğu, ihlalden zarar gören kişilerin menfaatlerinin korunması açısından büyük bir öneme sahip..

98,00 TL 83,30 TL

Kabahatler Hukuku Yazıları - I -15%

Kabahatler Hukuku Yazıları - I

Kabahatler Kanunu'nun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kabahatlerin (idari düzene aykırılıkların) ve bunlara uygulanacak idari yaptırımla..

33,00 TL 28,05 TL

KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu -15%

KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu adlı bu çalışmada, Tıbbi Müdahalenin Koşulları, Bilgilendirilmiş Rıza ve Rıza, Tıbbi Müdahalenin Hu..

20,00 TL 17,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.