On İki Levha Yayıncılık

Göster:
Sırala:

İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği adlı bu eserde, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, unsurları, ..

22,00 TL 18,70 TL

Tacirler Arası Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu

Bu çalışma öncelikle tacirler arası ticari satım kavramının diğer satım türlerinden hangi farklılıklar dolayısıyla ayrıldığını incelemiş. Zira 6102 sa..

25,00 TL 21,25 TL

Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler (2007–2016)

Bu çalışma 2007 ve 2016 yılları arasında milletlerarası ticaret hukukuna ilişkin alanlarda yazılan makalelerin topluca yayınlanması yoluyla bu alandak..

95,00 TL 80,75 TL

FIFA ve CAS Kuralları Çerçevesinde Uluslararası Nitelikli Futbolcu Sözleşmesinin Feshi

Türk futbolunda yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılması neticesinde, yabancı oyuncular Türk futbol kulüplerinde daha fazla görev almaya başlamıştır..

70,00 TL 59,50 TL

15. Türkiye - İsviçre Hukuk Günleri :Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sektöründeki aktörlerin kendileri arasındaki ve tüketici ile olan hukuki ilişki çok boyutludur. Bu sebeple tüketicinin korunması ve t..

30,00 TL 25,50 TL

Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi

Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi - Fatih AydemirTahkim, uyuşmazlığın taraflarının kural olarak iradesine dayanan özel bir yargı yoludur. Dolayısıyla b..

75,00 TL 63,75 TL

Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçları

Bu eser içtihat ağırlıklı bir eserdir. Uygulamada bir konuda karar verecek olan hakimler, taraflardan iddia ve savunmalarını kanıtlayacak o konu ile i..

175,00 TL 148,75 TL

Asgari İşçilik Uygulamaları Usul ve Esasları

Asgari işçilik uygulaması, kayıtdışı istihdam ile mücadele noktasında sosyal güvenlik sistemimizde yer alan önemli bir enstrümandır. Özellikle ihale k..

45,00 TL 38,25 TL

Anayasa Mahkemesi Karar Gerekçelerinin Bağlayıcılığı Sorunu

1982 Anayasası'nda düzenlendiği biçimiyle hukuk ve siyaset alanında oldukça belirleyici bir konumda yer alan Anayasa Mahkemesinin söz konusu etkinliği..

40,00 TL 34,00 TL

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukunda Kalıcı Bir Çözüm Olarak Yerel Entegrasyon

Bireyin yoksun kaldığı ulusal korumanın ikamesi olarak kabul edilen uluslararası koruma, ancak kişinin kalıcı çözüme ulaşması ile sona erer. Uluslarar..

32,00 TL 27,20 TL

Newsletter 2016

Since 2010, at the end of each year we compiled the articles that are posted monthly on our website in a book to allow our readers an outlook on the y..

62,00 TL 52,70 TL

İdari İşlemin Konu Unsuru

İdari işlemlerin özel hukuk işlemlerinden ayrılan en önemli yanı kamu gücü kullanılarak tesis ediliyor olmasıdır. İdare, devletin egemenlik yetkisinin..

67,00 TL 56,95 TL

Kırım'dan Gelen Bir Aydının Seçilmiş Yazıları

Prof. Dr Yavuz ABADAN, Anayasa Hukuku,Hukuk Başlangıcı, Hukuk Felsefesi ve Kamu Hukuku alanında eserler yazmış, özellikle tabii hukuk ilkelerinin insa..

70,00 TL 59,50 TL

Sorularla Sigorta Tahkim

Bu kitapta, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki yargılamada uyulması beklenen usul kuralları ve Trafik Sigortası kapsamında meydana gelen uyuşmazlıkla..

35,00 TL 29,75 TL

Uluslararası Ticarette Elektronik Belgeler ve E-İmza

Bu çalışmada uluslararası ticarette kullanılan kağıt belgeler, kullanım alanları ve düzenleme şekilleri bakımından incelenmiştir. Kullanılmakta olan k..

22,00 TL 18,70 TL

Dar Anlamda Vesayeti Gerektiren Hâller ve Vesayet Altına Almanın İşlem Ehliyeti Bakımından Sonuçları

Vesayet, Türk ve uluslararası hukukta doktrinsel ve pratik anlamda oldukça önemli bir yer tuttuğu kadar gelişmeye açık ve kendi içerisinde çeşitli gör..

65,00 TL 55,25 TL

Türk Borçlar Kanunu'nda Müteselsil Borçluluk

Türk Borçlar Kanunu 162 ve devamı maddelerinde hükme bağlanan müteselsil borçluluk, kanun hükmü veya irade beyanlarından doğan ve birden çok borçludan..

65,00 TL 55,25 TL

Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları

Bu yayın, Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)'nın Türk kolu olan Sigorta Hukuku Türk Derneği'nce (SHTD) 10 Mart 2017 günü Milli Reasürans T.A.Ş..

25,00 TL 21,25 TL

Türk Ceza Kanunu'nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları

Türk Ceza Kanunu'nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde SuçlarıBu eser bilimsel bir eser değildir. İçtihat ağırlıklı bir eserdir. Uygulamada bir konuda karar..

165,00 TL 140,25 TL

Türk Hukukunda Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergilendirilmesi

İktisadi güvenlik arayışlarından sosyal güvence sistemi içinde önemli bir yere sahip olan bireysel emeklilik sisteminin (BES) rolü ve önemi, ülkelerin..

50,00 TL 42,50 TL

Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda hükme bağlanan somutlaştırma yükü, dava konusu vakıaların zaman, mekan ve içerik b..

70,00 TL 59,50 TL

İmar Hukukunda Yapı Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri

Planlama ve yapı anlayışı üzerine kurulu olan ve İmar Hukukunun temel kaynağını oluşturan 3194 sayılı Kanunun, imar planından sonraki ana bölümünü, ya..

60,00 TL 51,00 TL

İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk

Günümüzde yabancılık unsuru taşıyan miras uyuşmazlıklarının artması ile mirasa uygulanacak hukukun tespiti giderek önem kazanmıştır. Ancak bu alanda f..

27,00 TL 22,95 TL

Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri

Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri adlı bu eserde, Deniz Ticareti Hukuku altında, Deniz Ticareti ile yapılan taşımalar, Uluslararası Konvansiyonlar ışığınd..

25,00 TL 21,25 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.