Seçkin Yayıncılık

Göster:
Sırala:

Roma Kamu Hukukuna Giriş

Tarihte Roma Devleti kadar çağımızı etkileyen bir devlet olmamıştır. Roma, M.Ö. 753'de bir şehir devleti olarak kurulmuş ve dönemin ölçüleri dikkate a..

21,90 TL 18,61 TL

İnşaat Davalarında İspat

İspat yükü kime aittir? İspat yükü dağıtılmıştır. Yasada aksi öngörülmedikçe kural olarak herkes savını kanıtlamakla yükümlüdür. Savlar karşılaştığınd..

124,00 TL 105,40 TL

Ticaret Mahkemelerinde Bilirkişilik (Şirketler ve Tacirler)

HER RAPOR BİLİRKİŞİNİN ESERİDİR.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin 6. Maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından b..

64,50 TL 54,83 TL

İcra Uygulamasında İhtiyati Haciz

Bu çalışma, uygulama ve örneklerden oluşmaktadır. Usul ve yargılama ile ilgili pratikte çok kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır."İhtiyati Haciz..

52,50 TL 44,63 TL

Ceza Mahkemelerinde Örnek Bilirkişi Raporları (Ceza Yargılaması)

Bu çalışma, uygulamadan örneklerden oluşmaktadır.Uzman bilirkişilerden, muvafakatleri alınarak, açık ve aleni yargılama dosyalarına sunulan raporlar d..

89,90 TL 76,42 TL

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

İnşaat hukukunu ilgilendirdiği düzeyde İmar Kanunu ile ilgili açıklamaları, bedel karşılığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan..

225,00 TL 191,25 TL

Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Ulus–Devlet (Giddens, Bauman ve Habermas Örneği)

Küreselleşme, son yıllarda değişik anlam ve nitelendirmelerle üzerinde en çok tartışılan kavramların başında gelmektedir. Küreselleşme olgusu, Dünya ö..

24,90 TL 21,16 TL

Mekanik Titreşimler Teorik Açıklamalar ve Uygulamalar

Mühendislik eğitiminde, teknik olayların meydana gelişini açıklamak ve matematik (parametrik) denklemleri vermek yeterli değildir. Bunları ve elde edi..

34,90 TL 29,66 TL

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

Haksız işgal tazminatı olarak da ifade edilen ecrimisil ana hatlarıyla zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir..

69,90 TL 59,42 TL

Bulut Bilişim

Bu kitapta Bulut bilişim sistemlerinin temelleri, kullandığı teknolojiler ve uygulamalarından bahsedilmektedir. Ayrıca sanallaştırma ve bulut bilişimi..

20,90 TL 17,77 TL

On İki Banka Örneği Üzerinden Uyumlu Eylem İle Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu

On iki banka örneği kapsamında uyumlu eylem ile kartel oluşturan bankaların hukuki sorumluluğu hususu güncel en önemli hukuki meselelerden biridir.&nb..

79,00 TL 67,15 TL

NetBeans ve Eclipse Eşliğinde JAVA 8

Bu kitabın bütün içeriği temel programcılık bilgisi olanlar için ilk okumada anlaşılacak yalınlıktadır. Java programlama dili hakkında temel bilgileri..

59,90 TL 50,91 TL

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na Göre Gümrük İşlemleri Mevzuat – Teori, Uygulama – Vergilendirme

Bu kitap üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okutulan Gümrük İşlemleri I-II, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Uygulamaları, Gümrük Re..

22,90 TL 19,46 TL

İş Davaları Dizisi: Dördüncü Kitap İşçinin Rekabet Yasağı – İş Sırrının Korunması

Bir dava açarken şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu..

82,90 TL 70,47 TL

R Programı ile İstatistiğe Giriş

Kitap; İstatistik bölümü başta olmak üzere, Sosyoloji, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji vb bölümlerde verilen "İstatist..

27,90 TL 23,71 TL

Elkoyma

Elkoyma; işlendiği iddia edilen suçla ilgili delil elde etmeyi veya bizatihi suçta kullanılan ya da suçtan elde edilen malvarlığını ele geçirmeyi, hat..

68,50 TL 58,23 TL

Yeni Bölgeselleşme Politikaları ve Türkiye'de Bölge Yönetimi

Güncellenmiş 2. Baskısını yapan eser, İİBF'lerde lisans ve lisansüstü programlarda okutulan Bölgesel Kalkınma Politikaları, Bölge Yönetimi ve Bölgesel..

34,90 TL 29,66 TL

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Televizyon Programları ve Televizyon Program Formatları

Araştırmamızın konusunu, uluslararası ticarette önemli bir yeri olan televizyon programlarının ve özellikle televizyon program formatlarının Fikir ve ..

42,50 TL 36,13 TL

Açıklama ve Yargı Kararlarıyla Harçlar

Konu Başlıkları Yargı İşlemlerinde Harç Noter Harçları, Mükellefiyet, Muafiyet ve Mevzuu Vergi Yargısı Harçları, Mükellefiyet ve Mevzuu Tapu Kadastro ..

110,00 TL 93,50 TL

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

Enflasyon oranının %700 olduğu zamanlarda borçlunun borcuna uygulanan akdi veya 3095 sayılı Faiz Kanunu'na göre uygulanan faiz oranlarının aynı doğrul..

110,00 TL 93,50 TL

Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları İle Birlikte Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi (Novatio – Yenileme)

Novatio kavramının sözcük anlamı "yenileme"dir. Roma hukukundan gelen "novatio" sözcüğü günümüz Borçlar hukukunda "bağımsız, ayrı bir hukuksal sebep" ..

99,90 TL 84,92 TL

Veri Madenciliği Yöntemleri ve R Uygulamaları Kavramlar – Modeller– Algoritmalar

Veri madenciliği teknikleri son yıllarda yaygın bir kullanım alanına sahip olmasına rağmen bu konuyla ilgili Türkçe yayın sayısı ülkemizde oldukça sın..

19,90 TL 16,91 TL

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir?

İnşaat sürecinde ve sonucunda bir sorun çıkmasın diye sözleşme yapılır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi tarafların Anayasasıdır; bu nedenle özen..

68,50 TL 58,23 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.