sağlam bahis siteleri

Seçkin Yayıncılık

Göster:
Sırala:
(360 Örnek Uygulama) Java ile Programlama Java'nın Temelleri – Sınıflar ve Nesneler – Java API -14%

(360 Örnek Uygulama) Java ile Programlama Java'nın Temelleri – Sınıflar ve Nesneler – Java API

Gözden geçirilmiş 3. baskısını yapan bu kitap Java'ya giriş niteliğinde olup, hiç programlama bilmeyenlere Java'yı öğretmek amacıyla yazılmıştır. Sist..

56,90 TL 48,93 TL

(Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukuku Açısından) Anonim Ortaklıkta Satın Alma ve Çıkarma Hakları (Squeeze–out) -14%

(Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukuku Açısından) Anonim Ortaklıkta Satın Alma ve Çıkarma Hakları (Squeeze–out)

Pay sahibinin mülkiyet hakkının sınırlanarak ortaklıktan ihracı, anonim ortaklık kuramının gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Mukayeseli hukukta..

89,90 TL 77,31 TL

(Yargıtay Kararları, Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri) Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk (Ciltli) Yoksun Kalınan Nedir? Nasıl Değerlendirilmeli? (Araştırma, Eleştiri, Öneriler) -14%

(Yargıtay Kararları, Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri) Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk (Ciltli) Yoksun Kalınan Nedir? Nasıl Değerlendirilmeli? (Araştırma, Eleştiri, Öneriler)

Bu kitap, bugüne kadar yazılanların ve bilinenlerin tekrarı olmayıp, uzun yıllar süren kapsamlı ve yoğun araştırmaların ürünüdür. Yazar, yıllarca bili..

135,00 TL 116,10 TL

1 Temmuz 2012 TTK Değişiklikleriyle Finansal Yönetim İşletme Kavramı – Finansal Tablolar – Finansal Analiz -14%

1 Temmuz 2012 TTK Değişiklikleriyle Finansal Yönetim İşletme Kavramı – Finansal Tablolar – Finansal Analiz

Kitap, yazarın uzun yıllar üniversitelerde “Finansal Yönetim" konusunda verdiği derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen s..

14,90 TL 12,81 TL

100 Başlıkta Soruşturma Evresi El Kitabı (Mesleğe Yeni Başlayan Avukat ve CMK Müdafilerine Yönelik) -14%

100 Başlıkta Soruşturma Evresi El Kitabı (Mesleğe Yeni Başlayan Avukat ve CMK Müdafilerine Yönelik)

Bu çalışma, pratiğe dönük olarak hazırlanmış ve fakat teorik tartışmaların pratiğe yansıyan boyutlarına da değinmiştir. Bu yanıyla kitap, yıllar içeri..

49,90 TL 42,91 TL

100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi -14%

100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi

Tapu tahsis belgesi; Türk Medeni Kanunu’nun eşya hukukunu düzenleyen hükümlerinde düzenlenen bir kurum veya hak değildir. Bu düzenleme 1984 tarihli 29..

37,90 TL 32,59 TL

100 Soruda Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Çalışması -14%

100 Soruda Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Çalışması

Antalya gibi yabancı uyruklu kimselerin yoğun istihdam edildiği bir alanda iş müfettişi olarak görev yapan yazarın güncelleyerek 2. Basımını hazırladı..

44,90 TL 38,61 TL

100 Soruda Yapı Denetimi -14%

100 Soruda Yapı Denetimi

Amaç; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı de..

39,90 TL 34,31 TL

100 Soruda Yapı Ruhsatı -14%

100 Soruda Yapı Ruhsatı

İmar düzeni kuralları kamu düzenine ilişkin ve emredici hükümler içerdiğinden taraflar dileseler bile sözleşmelerinde imar düzeni kurallarına aykırı h..

48,90 TL 42,05 TL

100 Soruda Yeni Teşvik Uygulaması -14%

100 Soruda Yeni Teşvik Uygulaması

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" 19.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu karar ile yatırımcılara sağlanacak teşvik tedbirl..

17,00 TL 14,62 TL

100 Soruda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları -14%

100 Soruda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

Çevreyi kirletmeden dolayı kesilen cezaların tahsili ve bu cezalara karşı itiraz yolları; mevzuatın karışık oluşu, birçok kamu kuruluşunun görev alanı..

19,50 TL 16,77 TL

1982 Anayasası'na Göre Kanun Hükmünde Kararnameler ve Yargısal Denetimi -14%

1982 Anayasası'na Göre Kanun Hükmünde Kararnameler ve Yargısal Denetimi

Çalışmada genel olarak 1982 Anayasası hükümlerine göre ele alınan kanun hükmünde kararname, yalnızca kavramsal ve işlemsel yaklaşım ışığında değil, ay..

49,90 TL 42,91 TL

2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı -14%

2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı

Gündemdeki Anayasa değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın değişecek olan yapısı çok sayıda tartışmayı beraberinde getirmiştir. Fakat maalesef ..

39,90 TL 34,31 TL

2013 Yılı Değişiklikleriyle ve Uygulamalı Örneklerle Şirketler Muhasebesi Şirketler Hukuku – Kollektif Şirketler – Komandit Şirketler – Limited Şirketler – Anonim Şirketler -14%

2013 Yılı Değişiklikleriyle ve Uygulamalı Örneklerle Şirketler Muhasebesi Şirketler Hukuku – Kollektif Şirketler – Komandit Şirketler – Limited Şirketler – Anonim Şirketler

Kitap, uzun yıllar üniversitelerin çeşitli bölümlerinde “Şirketler Muhasebesi” konusunda dersler veren yazarların; anlattıkları derslerin notlarından,..

25,90 TL 22,27 TL

2014 Terörle Mücadele Kanunu ve CMK Değişiklikleri ile Yakalama, Gözaltına Alma, Tutuklama ve Adli Kontrol Hürriyeti Kısıtlayan Koruma Tedbirleri -14%

2014 Terörle Mücadele Kanunu ve CMK Değişiklikleri ile Yakalama, Gözaltına Alma, Tutuklama ve Adli Kontrol Hürriyeti Kısıtlayan Koruma Tedbirleri

Delilleri ele geçirmek, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve verilen kararların daha etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla başvurulan v..

53,50 TL 46,01 TL

21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar -14%

21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar

Her bir bölümü farklı disiplinlerden gelen akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitapta, Avrupa Bölgesi makro ölçekte ve kendi iç dinamikleri il..

41,90 TL 36,03 TL

21. Yüzyılda Orta Doğu Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Küresel Aktörler -14%

21. Yüzyılda Orta Doğu Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Küresel Aktörler

Her bir bölümü, uluslararası ilişkiler alanında bilimsel çalışmalara sahip akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitapta, Orta Doğu makro ölçekte..

32,90 TL 28,29 TL

21. Yüzyılın İlk Finansal Krizi Subprime Mortgage Krizi -14%

21. Yüzyılın İlk Finansal Krizi Subprime Mortgage Krizi

Ekonomilerde ortaya çıkışı istenmeyen bir durum olmasına rağmen, dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan çok sayıda ülkede defalarca finansal kriz..

20,00 TL 17,20 TL

3ds Max (1. Kitap) Particle – Reactor – Karakter Animasyonu -14%

3ds Max (1. Kitap) Particle – Reactor – Karakter Animasyonu

Günümüzde, üç boyutlu tasarım ve animasyon yapımı ile ilgili bilinen ve de en yaygın kullanılan program 3ds Max'tir. Uzun yıllar 3ds Max konusunda der..

49,90 TL 42,91 TL

3ds Max (2. Kitap) MassFX – FumeFX – Kaplamalara Giriş -14%

3ds Max (2. Kitap) MassFX – FumeFX – Kaplamalara Giriş

3ds Max kitabının yayınlanmasından sonra, gerek yayınevine, gerekse kitabın yazarlarına gelen e-postalar ve öğrencilerinden gelen istek ile, 3ds Max k..

44,90 TL 38,61 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.