sağlam bahis siteleri

Sentez Yayıncılık

Göster:
Sırala:
İktisada Giriş -10%

İktisada Giriş

İktisadı öğrenmek isteyenler için hazırlanan bu kitabın temel amacı sadece kavramların ne ifade ettiğini öğretmek değil, aynı zamanda akademik yeteneğ..

32,50 TL 29,25 TL

Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri -10%

Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Nitel araştırma yöntemi, nicel yöntemin ulaşamadığı olgulara, bireylere, gruplara ulaşan, derinlemesine anlama ve yorumlamayı esas alan, öznelerin top..

32,50 TL 29,25 TL

Platon Düşüncesinde Tekhne Sanat ve Felsefenin Ortak Kökeni Üzerine Bir İnceleme -10%

Platon Düşüncesinde Tekhne Sanat ve Felsefenin Ortak Kökeni Üzerine Bir İnceleme

Platon, Politeia (Devlet) diyaloğunda psukhê'de (psyche, nefs) söz konusu bir "sahne değiştirme" (periakteon) fiili olarak betimlediği felsefe (philo-..

20,00 TL 18,00 TL

Dil Felsefesi 2 Gündelik Dil Paradigması -10%

Dil Felsefesi 2 Gündelik Dil Paradigması

Gündelik dil felsefesi, Frege'nin başlattığı mantıkçı dil felsefesinin yerini almıştır; felsefede son aşamadır; dil konusunda en önemli keşiftir. Bu f..

25,00 TL 22,50 TL

Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi Cilt 1-2 -10%

Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi Cilt 1-2

Bu kitap esas olarak İlkçağ'dan XIX. Yüzyıla kadar materyalizmin, materyalist diye bilinen veya adlandırılan filozofların materyalist tezleri, görüşle..

50,00 TL 45,00 TL

Antik Çağ Sözlüğü -10%

Antik Çağ Sözlüğü

Bu eser antik Çağ hakkında bir eser olmasına karşın kapsamı Antik çağ ile sınırlı değildir. Önemli tarih öncesi yerleşimler; Orta Çağda yaşamış, antik..

75,00 TL 67,50 TL

Sokrates'in Savunması -10%

Sokrates'in Savunması

Sokrates'in Savunması, yaklaşık 30 kadar felsefi eser kaleme almış Plato'nun külliyatının en gözde eserlerinin başında gelir. Sokrates, 'dinsizlik suç..

7,50 TL 6,75 TL

20. Yüzyıl Filozofları - Felsefe Tarihi 3 -10%

20. Yüzyıl Filozofları - Felsefe Tarihi 3

Bu felsefe tarihi çalışması, bazı bakımlardan benzer çalışmalardan farklılıklar içermektedir. İlkin felsefenin tarihi bakımından vazgeçilmez bir öneme..

40,00 TL 36,00 TL

Filozofun Kitabı -10%

Filozofun Kitabı

Elinizdeki kitapta Nietzsche’nin düşüncelerinin hemen hepsinin tohum halindeki serpintilerini bulabilirsiniz. Antik Greklerden 19.yy’a uzanan zaman di..

20,00 TL 18,00 TL

Sentez İletişim Sosyolojisi -10%

Sentez İletişim Sosyolojisi

Bu çalışma iletişim kurumunu/olgusunu sosyolojik açıdan anlamayı amaçlayan bir denemedir. Sosyoloji iletişime soyut, salt kendi i..

32,50 TL 29,25 TL

Sentez İktisat Sosyolojisi -10%

Sentez İktisat Sosyolojisi

Sosyoloji ile iktisat arasındaki ilişki, oldukça karışık ve sıkıntılı bir tarihçeye sahiptir. Bu ilişkinin rekabetten tamamlayıcılığa d&..

35,00 TL 31,50 TL

Sentez Hukuk Sosyolojisi -10%

Sentez Hukuk Sosyolojisi

Sosyolog, tüm kurumlarla ve olgularla ilgili olduğu gibi hukuk kurumuyla ve hukuksal olgularla da ilgilidir. Sosyolog hukuk kurumunu ekonomi, pol..

27,50 TL 24,75 TL

Sentez Sosyal Bilim Felsefesi -10%

Sentez Sosyal Bilim Felsefesi

Burada incelediğimiz tartışmaların beraberinde getirdiği değerler vardır. Bunlardan biri ister doğa bilimlerinde isterse sosyal bilimlerde olsun bilim..

35,00 TL 31,50 TL

Yüz Yıl Önce Bisikletle Bursa -10%

Yüz Yıl Önce Bisikletle Bursa

Sanal ortamların doğal yaşantıya ket vurduğu günümüzde, bisikletle yapılan 266 kilometrelik bir seyahatten söz etmek hayal gibi. Ama bir o kadar da ge..

15,00 TL 13,50 TL

Yeryüzü Şairlerinden Aşk Şiirleri -10%

Yeryüzü Şairlerinden Aşk Şiirleri

Ya bütün insanlar kör olsaydı Kim kim'e anlatırdı güneş'in ışığını Ya bütün insanlar sağır olsaydı Kim kim'e ezgilerdi insan'ın türküsünü Ya bütün ins..

15,00 TL 13,50 TL

Yaşama Teğelli Öyküler: Sevim Burak 'ın Öyküleri Üzerine Bir İnceleme -10%

Yaşama Teğelli Öyküler: Sevim Burak 'ın Öyküleri Üzerine Bir İnceleme

Dil onulmaz bir yaradır insanoğlunun içinde. Hem hapsedildiği hem ifşa olduğu hem direndiği hem sığındığı büyük bir muamma. Topluma giriş kapısı olduğ..

15,00 TL 13,50 TL

Varoluşçu Teolojide İnsan ve Anlam -10%

Varoluşçu Teolojide İnsan ve Anlam

Modern Batı düşüncesinin bir tür tekrara düşmesini, onun yeni ufuklar açamamasını dahası neredeyse bir tünel bakışına duçar oluşunu onmaz bir yara ola..

25,00 TL 22,50 TL

Varoluş Filozofları -10%

Varoluş Filozofları

"Olmak ya da olmamak" Shakespeare'in bu ünlü sözleri varoluş filozoflarında sahici varoluş ya da sahici olmayan varoluş kavramlan içinde ele alınarak,..

25,00 TL 22,50 TL

Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din -10%

Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din

"Sivil din, ilkel dinin modern versiyonu, folk dini, dini milliyetçilik, demokratik inanç, Protestan halk dindarlığı ve bir milletin aşkın evrensel di..

17,50 TL 15,75 TL

Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler -10%

Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler

Yeni Uluslar arası göçler bağlamında, genellikle Batı ve Avrupa ülkelerinde Türkiye'ye olan göç, Türkiye'nin görece yeni tanıştığı bir olay olup, Türk..

20,00 TL 18,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.