Turhan Kitabevi

Göster:
Sırala:
Anayasa Hukuku - Genel Esaslar -10%

Anayasa Hukuku - Genel Esaslar

İçindekilerHukuk Düzeninde Anayasa Hukukunun KonumuAnayasacılığın AnlamıAnayasa Hukuku KavramıAnayasanın Üstünlüğü ve Anayasa Hükümlerinin Yorumlanmas..

48,60 TL 43,74 TL

Şirketler Hukuku Dersleri -10%

Şirketler Hukuku Dersleri

Konu Başlıkları Adi Şirket Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket..

32,50 TL 29,25 TL

Kamu Tüzel Kişiliği -10%

Kamu Tüzel Kişiliği

Kitabın yazılma amacı, doktrinde oldukça tartışmalı kamu tüzel kişiliğine, yerli ve yabancı kaynaklar ile yargı kararları ışığında, adli yargı ve idar..

108,00 TL 97,20 TL

KAMPANYALI Maliye Politikası; Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları ( 9. Baskı ) -20%

KAMPANYALI Maliye Politikası; Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları ( 9. Baskı )

Kitabın Bölüm Başlıkları:· Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar· Maliye Politikası: Bazı Tanımlamalar· Ekonomik İstikrarın Gerçekleşti..

33,00 TL 26,40 TL

KAMPANYALI Yönetsel Yargı ( 32. Baskı ) -20%

KAMPANYALI Yönetsel Yargı ( 32. Baskı )

Bu kitapda idarenin yargı yoluyla denetimi sekiz bölümde ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla idari yargı ile ilgili genel esaslar, idari yargı kuruluşlar..

32,50 TL 26,00 TL

KAMPANYALI Vergi Hukuku ( 21. Baskı ) -20%

KAMPANYALI Vergi Hukuku ( 21. Baskı )

Vergi Hukuku kendi içinde, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku şeklinde bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada da konuların incelenmesi ..

22,00 TL 17,60 TL

KAMPANYALI Kıymetli Evrak Hukuku ( 17. Baskı ) -20%

KAMPANYALI Kıymetli Evrak Hukuku ( 17. Baskı )

Senetler Hukuku, öte yandan, Özel Hukuk'un sistemi içinde tam anlamıyla sınırda kalan br alandır; öyle ki, bir yandan Borçlar Hukuku ile, bir yandan Ş..

33,00 TL 26,40 TL

KAMPANYALI Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama ( 2. Baskı ) -20%

KAMPANYALI Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama ( 2. Baskı )

Kitabın Bölüm Başlıkları:· Paranın Temel Kavramları Ve Tarihsel Gelişimi· Paranın Tanımı· Paranın Fonksiyonları· Para Benzerleri· Paranın Tarihsel Gel..

27,00 TL 21,60 TL

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar -10%

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

Bu çalışmada, silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırılar uluslararası hukuk açısından incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle bir başka devletin ülk..

35,00 TL 31,50 TL

Osmanlı Devleti'nde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları -10%

Osmanlı Devleti'nde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları

Bu çalışmanın amacı, değişim ve süreklilik kavramları üzerinden XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla, mutlak monarşiden meşrutî monarşiye, meşrutî monarşiden cu..

40,00 TL 36,00 TL

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı Geri Gönderme Gerekçeleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Dahil -10%

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı Geri Gönderme Gerekçeleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Dahil

Anayasanın bugüne kadar geçirdiği bütün değişiklikleri içeren, gerekçeli-derli toplu bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma bu ihtiyacı gidermek..

65,00 TL 58,50 TL

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Adam Çalıştıranın Çalışanın Davranışlarından ve İşletmenin Organizasyonundan Dolayı Sorumluluğu -10%

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Adam Çalıştıranın Çalışanın Davranışlarından ve İşletmenin Organizasyonundan Dolayı Sorumluluğu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile mevcut ihtiyaç göz önünde bulundurularak, adam çalıştıranın sorumluluğu dü..

35,00 TL 31,50 TL

Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli -10%

Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli

Senetlerin üzerlerinde taşıdıkları hak ve borçların tarafları dışındaki kimseler (üçüncü kişiler) hakkında ne gibi etkiler yaptığım incelemeye çalışac..

10,00 TL 9,00 TL

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar -10%

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

Bu çalışmada ki amaç; sosyal güvenlik hukukunun önemli bir parçasını oluşturan sosyal yardım tekniğinin muhtevasını incelemek, dağınık bir görünüm arz..

40,00 TL 36,00 TL

Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası -10%

Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

Her bilimin olduğu gibi tarih biliminin de -her ne kadar çok dar çevrelerde ve dar bir anlayış içinde tarihin bilim olup olmadığı tartışılıyor olsa bi..

43,50 TL 39,15 TL

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar -10%

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

I. BölümKAVRAMSAL ÇERÇEVEII. BölümSOSYAL YARDIMIN ÖNEMİ, SOSYAL YARDIM TÜRLERİ VE SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELERIII. BölümTÜRK SO..

40,00 TL 36,00 TL

Parlamento Hukuku -10%

Parlamento Hukuku

Parlamento hukuku kitabı, hem genel okuyucu kitlesine hem de akademik çevrelere yönelen bir çalışmadır. Kitap başta hukuk fakülteleri olmak üzere Siya..

43,50 TL 39,15 TL

Uluslararası Hukuk Açısından Uzay Madenciliği -10%

Uluslararası Hukuk Açısından Uzay Madenciliği

Soğuk Savaş döneminde sıkı biçimde devletler nezdinde gelişen ve varlık kazanan Uzay Hukuku, özel şirketlerin uzay faaliyetlerine teşebbüs etmesiyle b..

35,00 TL 31,50 TL

Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü FIFA ve FIBA Örneği -10%

Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü FIFA ve FIBA Örneği

Çalışmanın konusu, uluslararası spor federasyonlarında iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü olduğundan, konunun incelenmesi FIFA ve FIBA'nın..

54,00 TL 48,60 TL

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz -10%

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

Çalışmanın konusu, esas itibarıyla modern hukuk sistemlerinde varlığı sorgulanır hale gelmiş olan oy hakkındaki imtiyaz kurumunun, hukuk sistemimizdek..

35,00 TL 31,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.