sağlam bahis siteleri

Turhan Kitabevi

Göster:
Sırala:
1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma -10%

1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma

Konu BaşlıklarıKurtarma KavramıKonvansiyonun Uygulama SahasıKamu Hukuku Nitelikli BorçlarKurtarma SözleşmesiKurtaranın Alacakları..

17,50 TL 15,75 TL

6102 Sayılı Tiçaret Kanunu'na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması -10%

6102 Sayılı Tiçaret Kanunu'na Göre Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması

Bu çalışmada 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 123. maddesinde ilk kez hükme bağlanmış olan acentelikte rekabet yasağı anlaşması ele alınmış ve..

13,50 TL 12,15 TL

6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi -10%

6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Çalışmada öncelikle işçinin yetersizliği ve yetersizlikten kaynaklanan geçerli sebep kavramlarının esasları ve sınırları belirlenmeye çalışılmış, sonr..

22,00 TL 19,80 TL

AB ile ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları -10%

AB ile ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Konu BaşlıklarıAvrupa Veri Koruma Hukuku AT'nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki DirektifiABD Hukukunda Özel Hayatın Gizliliğinin DüzenlenmesiTr..

16,50 TL 14,85 TL

Açıklamalı İçtihatlı Kıdem Tazminatı -10%

Açıklamalı İçtihatlı Kıdem Tazminatı

Bu çalışmada, bütün yönleriyle kıdem tazminatı ele alınmış ve eski ve köklü bir kurum olan kıdem tazminatıyla ilgili öğreti görüşlerine ayrıntılı biçi..

65,00 TL 58,50 TL

Açıklamalı Türk Anayasaları Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler -10%

Açıklamalı Türk Anayasaları Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler

Bu eserde; Her Anayasa metninden önce, o Anayasanın yapılışına ve özelliklerine ilişkin kısa bir açıklama da yer almıştır. Cumhuriyet döneminin üç bü..

16,50 TL 14,85 TL

Açıklamalı Yanıtlarıyla Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası (İş Sınavlarına Hazırlık) -10%

Açıklamalı Yanıtlarıyla Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası (İş Sınavlarına Hazırlık)

Kapsam açısından büyük ölçüde maliye politikası konuları düşünülmüştü. Ancak maliye politikasının tartışılabilmesi için temel bazı kamu maliyesi kavra..

16,50 TL 14,85 TL

Aile Hukuku -10%

Aile Hukuku

Kitabın hazırlanmasında diğer yayımlarımdan farklı bir yöntem izlenmiş ve konular Türk Medeni Kanunumuzun maddeleri aynen takip edilecek ele alınmıştı..

54,00 TL 48,60 TL

Aile Hukuku -10%

Aile Hukuku

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımd..

165,00 TL 148,50 TL

Anayasa Hukuku -10%

Anayasa Hukuku

Anayasa konulan ile ilk kez karşılaşılacak kimseler için yeterli sayılabilecek ölçüde genel bilgiler verilmekle yetinilmiş ve anayasal sorunların siya..

25,00 TL 22,50 TL

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz -10%

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

Çalışmanın konusu, esas itibarıyla modern hukuk sistemlerinde varlığı sorgulanır hale gelmiş olan oy hakkındaki imtiyaz kurumunun, hukuk sistemimizdek..

35,00 TL 31,50 TL

Avrupa İnsan Hakları Hukuku -10%

Avrupa İnsan Hakları Hukuku

Avrupa İnsan Hakları Hukuku. Avrupa ve kısmen Asya bölgesinde 47 devlet bakımından supranasyonal düzeyde yürürlükte bulunmaktadır. Avrupa Konseyi 14 n..

54,00 TL 48,60 TL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi -10%

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi

Kitap hazırlanırken özellikle hukukçularımıza temel ve ilk elden anahtar bilgiler sunma amacı güdülmüştür. Uygulayıcı ya da kuramcı gibi mesleki çevre..

48,60 TL 43,74 TL

Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu -10%

Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu

Çalışmanın ana izleği, yazarın ifadesiyle, öncelikli olarak ulusal hukukların yetkisinde bulunan insan hakları güvencelerinin, Avrupa ölçeğinde ulusaş..

13,50 TL 12,15 TL

Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması -10%

Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

Bilime, sanata dair her çalışma, alanında yeni veya farklı bir yaklaşımı yansıtma çabasının sonucudur. Bu yaklaşımın ortaya çıkması ise en başından so..

25,00 TL 22,50 TL

Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım -10%

Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım

Bu kitapta, Yargıtay'da görev yaptığım son yıllarda, gerek basın ve yayın yoluyla ve gerekse herhangi bir eylem ve söz nedeniyle, kişilik haklarına sa..

32,50 TL 29,25 TL

Bağışlama Sözleşmeleri -10%

Bağışlama Sözleşmeleri

Bağışlama sözleşmelerinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi tarzındaki bir planlamanın bağışlama sözleşmeleri için tek başına isabetli olmayacağı; ç..

25,00 TL 22,50 TL

Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar -10%

Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar

Gelişen teknoloji ile birlikte son dönemlerde suç ve suçluların izlenmesi amacıyla yerleşim yerlerinde cadde, sokak ve meydanların kameralar ile gözet..

11,00 TL 9,90 TL

Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri -10%

Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri

Önceki basılara içerik itibariyle sadık kalınmakla birlikte, yeni baskı hazırlanırken, gerçekleşen mevzuat değişiklikleri yanında yeni yayınlar ve ems..

60,00 TL 54,00 TL

Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (2 Cilt) -10%

Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (2 Cilt)

Ceza sistemimizde yapılan köklü değişiklikler nedeniyle uygulamada pek çok sorunla karşılaşılacağı, bu sorunların da zaman içerisinde çözümleneceği bi..

180,00 TL 162,00 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.