Turhan Kitabevi

Göster:
Sırala:

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

Bu çalışmada, silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırılar uluslararası hukuk açısından incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle bir başka devletin ülk..

35,00 TL 31,50 TL

Osmanlı Devleti'nde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları

Bu çalışmanın amacı, değişim ve süreklilik kavramları üzerinden XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla, mutlak monarşiden meşrutî monarşiye, meşrutî monarşiden cu..

40,00 TL 36,00 TL

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı Geri Gönderme Gerekçeleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Dahil

Anayasanın bugüne kadar geçirdiği bütün değişiklikleri içeren, gerekçeli-derli toplu bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma bu ihtiyacı gidermek..

65,00 TL 58,50 TL

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Adam Çalıştıranın Çalışanın Davranışlarından ve İşletmenin Organizasyonundan Dolayı Sorumluluğu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile mevcut ihtiyaç göz önünde bulundurularak, adam çalıştıranın sorumluluğu dü..

35,00 TL 31,50 TL

Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli

Senetlerin üzerlerinde taşıdıkları hak ve borçların tarafları dışındaki kimseler (üçüncü kişiler) hakkında ne gibi etkiler yaptığım incelemeye çalışac..

10,00 TL 9,00 TL

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

Bu çalışmada ki amaç; sosyal güvenlik hukukunun önemli bir parçasını oluşturan sosyal yardım tekniğinin muhtevasını incelemek, dağınık bir görünüm arz..

40,00 TL 36,00 TL

Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

Her bilimin olduğu gibi tarih biliminin de -her ne kadar çok dar çevrelerde ve dar bir anlayış içinde tarihin bilim olup olmadığı tartışılıyor olsa bi..

43,50 TL 39,15 TL

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

I. BölümKAVRAMSAL ÇERÇEVEII. BölümSOSYAL YARDIMIN ÖNEMİ, SOSYAL YARDIM TÜRLERİ VE SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELERIII. BölümTÜRK SO..

40,00 TL 36,00 TL

Parlamento Hukuku

Parlamento hukuku kitabı, hem genel okuyucu kitlesine hem de akademik çevrelere yönelen bir çalışmadır. Kitap başta hukuk fakülteleri olmak üzere Siya..

43,50 TL 39,15 TL

Uluslararası Hukuk Açısından Uzay Madenciliği

Soğuk Savaş döneminde sıkı biçimde devletler nezdinde gelişen ve varlık kazanan Uzay Hukuku, özel şirketlerin uzay faaliyetlerine teşebbüs etmesiyle b..

35,00 TL 31,50 TL

Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü FIFA ve FIBA Örneği

Çalışmanın konusu, uluslararası spor federasyonlarında iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü olduğundan, konunun incelenmesi FIFA ve FIBA'nın..

54,00 TL 48,60 TL

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

Çalışmanın konusu, esas itibarıyla modern hukuk sistemlerinde varlığı sorgulanır hale gelmiş olan oy hakkındaki imtiyaz kurumunun, hukuk sistemimizdek..

35,00 TL 31,50 TL

KAMPANYALI - Yönetsel Yargı 32. Baskı

Konu BaşlıklarıHukuk Devleti ve Yargı DenetimiYönetsel Yargı KuruluşlarıGörev Dağılımı ve Görev Uyuşmazlıkları..

20,00 TL 18,00 TL

KAMPANYALI - Vergi Hukuku 21. Baskı

Vergi Hukuku kendi içinde, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku şeklinde bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada da konuların incelenmesi ..

10,00 TL 9,00 TL

KAMPANYALI Kıymetli Evrak Hukuku 17. Baskı

Senetler Hukuku, öte yandan, Özel Hukuk'un sistemi içinde tam anlamıyla sınırda kalan br alandır; öyle ki, bir yandan Borçlar Hukuku ile, bir yandan Ş..

20,00 TL 18,00 TL

İş Hukuku Toplu İlişkiler

Toplu iş ilişkilerini düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, kabul edildikleri 1983 yılı..

43,50 TL 39,15 TL

Osmanlı Hukukunda Müdde–i Umumilik Savcılık Kurumunun Türk Hukukuna Girişi ve Uygulanma Süreci

Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, bugünkü ceza muhakemesi hukukumuz ekseninde savcılık kurumu kısaca incelenmiş ve savcılığın asıl yurdu ol..

35,00 TL 31,50 TL

Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

Bilime, sanata dair her çalışma, alanında yeni veya farklı bir yaklaşımı yansıtma çabasının sonucudur. Bu yaklaşımın ortaya çıkması ise en başından so..

25,00 TL 22,50 TL

Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı

Bu kitapta marka hukukunda geniş bir şekilde uygulama bulan sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, daha önce bilims..

35,00 TL 31,50 TL

Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler

Çalışmanın amacı; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte önemli değişiklikler yapılan sendikal güvence..

35,00 TL 31,50 TL

Dönme Cezası

Çalışmada ilk bölümde, "dönme cezası kavramı, işlevleri, hukuki niteliği ve uygulama alanı"; ikinci bölümde, "dönme cezasının varlık kazanmasının şart..

25,00 TL

Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma

Eser sahibinin cayma hakkı; cayma hakkının koşulları, cayma hakkına karşı başvurulabilecek imkânlar, cayma hakkından önceden vazgeçmeye ve cayma hakkı..

35,00 TL 31,50 TL

Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu

Çalışmamızda hava taşıyıcısının, yolcu taşımaları bakımından sözleşmenin diğer tarafını oluşturan yolcuya ve eşya taşımaları bakımından da sözleşmenin..

13,50 TL 12,15 TL

Dünya Ticaret Örgütü'nde Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması

Konu BaşlıklarıTarifeler Ve Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (Gatt) Öncesi Dönem Gatt Dönemi (1947–1994)Dünya Ticaret Örgütü DönemiDünya Ticaret Örgüt..

25,00 TL 22,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.