Türkmen Kitabevi

Göster:
Sırala:

Perakende Metrikleri

Perakende yönetimi için tüm perakende metrikleri, uygulamalı örnekler ve uygulamalar, perakende terimler sözlüğü...

22,00 TL 19,80 TL

İşletmelerde Finansal Olmayan Verilerin Raporlanması

İşletmelerin temel sorumluluklarının kârlarını maksimize etmek olduğunu ileri süren klasik iktisat görüşüne göre işletmelerin kârlarını maksimize etme..

25,00 TL 22,50 TL

İnternet Bankacılığı ve İnternette Yatırım Nedir ve Nasıl Yapılır?

Gelişen teknoloji ve gelişen teknolojinin etkileri finans alanında da birçokyeniliği hayatımıza getirmiştir. Bunların başında internet bankacılığı gel..

28,00 TL 25,20 TL

Bankacılık ve Finans Sektöründe Yapay Sinir Ağı Uygulamaları

Ekonomi için büyük önem arz eden bankalar da diğer ticari kuruluşlar gibi kar elde etme amacını taşıyan ticari işletmelerdir. Bankalar karlılıklarını ..

23,00 TL 20,70 TL

101 Soruda Pazarlama

Pazarlama; faaliyette bulunacak tarafların, hedef kitlesinin (pazarının) analizini çok iyi yaparak, ihtiyaç ve isteklerini doğru tespit edip, yerine g..

22,00 TL 19,80 TL

Kamu Alacaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

Kitapta; ihtiyati haciz uygulamasının amacı, niteliği, yasal şartları, sonuçları, hukuka aykırı görünüşleri ve doğurduğu uyuşmazlıklar hakkında açıkla..

35,00 TL 31,50 TL

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Günümüzde yönetim, şirketlerin yalnızca içsel fonksiyonlarına ilişkin faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, koordinasyonu ve deneti..

27,00 TL 24,30 TL

Turkish For English Speakers İngilizce Konuşanlar İçin Türkçe

Kitapta değişik konularda (gramer, iletişim, yolculuk, barınma, yeme-içme, spor, alışveriş, sağlık vb.) pratik cümleler ve konuşma kalıpları bulunmakt..

30,00 TL 27,00 TL

Sigorta Acentelerinde Yönetim ve Muhasebe Uygulamaları

Sigorta sektöründe en önemli aktörlerden birisi sigorta acenteleridir. Son yıllarda sigorta acenteleri üzerinde önemli yasal düzenleme ve gelişmeler y..

35,00 TL 31,50 TL

İtalyanca Konuşma Kılavuzu

Kitapta değişik konularda (gramer, iletişim, yolculuk, barınma, yeme-içme, spor, alışveriş, sağlık vb.) pratik cümleler ve konuşma kalıpları bulunmakt..

30,00 TL 27,00 TL

Polish Consumer Sentiment Indices

This book is different from the previous literatüre in the sense that it compares 4 different consumer confidence measures for the same country, namel..

30,00 TL 27,00 TL

Bireysel Emeklilik Fonlarında Portföy Yönetimi

Bu çalışma konu ile ilgili analitik modellere odaklanmıştır. Konunun daha rahat anlaşılması açısından, analitik modeller, basitten karmaşığa doğru inc..

25,00 TL 22,50 TL

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Uygulanan Sanayi Politikalarının Sanayi Sektörü Üzerindeki Etkileri

Kitapta sanayi politikaları ve küreselleşme sürecinde sanayi politikalarındaki değişim teorik olarak ele alındıktan sonra, Türkiye'de uygulanan sanayi..

35,00 TL 31,50 TL

Trade Finance in Turkey

This book will proceed as follows. Section 2 gives an overview of trade fînance, reviewing the global trade and trade fınance as well as briefly focus..

30,00 TL 27,00 TL

FVAÖK – EBİTDA Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr'ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı

"Fvaök - Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr'ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı" isimli bu kitabın konusunu, muhaseb..

30,00 TL 27,00 TL

Genetik Algoritmalar

Kitap, insanın doğayı taklit ederek geliştirdiği matematiksel ve hesaplamalı bir yöntem olan genetik algoritmaları konu alır. Bu kitapta doğal seçilim..

27,00 TL 24,30 TL

Dış Ticaret'te Sahtecilik ve Dolandırıcılık

Dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetleri yeni değildir, ticaretin tarihi kadar eskiye dayanır. Her dönem ve coğrafya da görüle..

30,00 TL 27,00 TL

Finansal Yönetim

Finans alanında geçerli olan ilkeler, büyük olsun küçük olsun tüm işletmeler açısından geçerliliğini sürdürmektedir ve finansal yönetimle ilgili uygul..

40,00 TL 36,00 TL

Türk Vergi Sistemi

Vergi hukukunun özel kısmı olarak da nitelendirilen ve vergi sistemi-mizi oluşturan vergilerin temel ilke, kavram ve kurumlar bakımından incelendiği b..

27,50 TL 24,75 TL

Sosyal Franchising

Sosyal franchising, sosyal değişimi hızlandırmak, sosyal ihtiyaçları gidermek için farklı kaynakları bir araya getirmek ve bunları yenilikçi bir şekil..

25,00 TL 22,50 TL

Şimdi İşveren Markası Zamanı

Son yıllarda iş dünyasında sıklıkla duymaya başladığımız doğru, donanımlı ve yetenekli çalışan bulma ve çalışanları uzun süre şirkette tutma sıkıntısı..

27,50 TL 24,75 TL

Yalın Üretim Çevresinde Maliyet Yönetimi

Kitapta tarihsel gelişim, muhasebe ve maliyet muhasebesi geleneksel muhasebe sistemiyle ilgili problemler ve yalın muhasebe, maliyet yönetimi strateji..

35,00 TL 31,50 TL

WorldCom Skandalı Muhasebe Hileleri

Hileli finansal raporlama uygulamaları nedeniyle yakın geçmişte yaşanan şirket skandalları sonucunda firmalar itibar kaybetmiş, gerek hisse senedi değ..

17,00 TL 15,30 TL

Visual C# .NET, Visual C# .Net 2003 ile Veritabanı Uygulamaları ve ADO.NET

Konu BaşlıklarıVeritabanlarına Genel BakışMicrosoft Sql Server 2000 DesktopSql Server İçin Hata KontrolleriAdo.Net Uygulamalarına GirişVeri Kaynakları..

45,00 TL 40,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.