sağlam bahis siteleri

Kamu Yönetimi

Göster:
Sırala:
Kurumsal Performansı Artırmak İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi, Bertan Kaya, 9786055929954 -15%

Kurumsal Performansı Artırmak İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi

Bu kitapta yer alan yazıların bir kısmı teorik, bir kısmı uygulamaya dönük, bir kısmı gerçek hayat tecrübeleri, bir kısmı da belirli vaka ve durumlara..

40,00 TL 34,00 TL

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Başlangıcından Günümüze Kamu Yönetiminin Değişen Yüzü, Burak Hergüner, 9789750242113 -14%

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Başlangıcından Günümüze Kamu Yönetiminin Değişen Yüzü

Başlangıcından günümüze, kamu yönetimine yön veren birçok farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır. Özgün bir akademik disiplin kimliğine 1887 yılında kavuştu..

17,90 TL 15,39 TL

Kamu Tercihi İktisadı ve Anayasal Politik İktisat, Coşkun Can Aktan, 9789750241642 -14%

Kamu Tercihi İktisadı ve Anayasal Politik İktisat

Kamu Tercihi, siyasal karar alma sürecini iktisat biliminin kullandığı araç, metot ve varsayımlara dayalı olarak açıklayan bir disiplindir. Kamu terci..

17,50 TL 15,05 TL

Kent Stratejisi: Silifke, Muhammet Saygın, 9786059831932 -15%

Kent Stratejisi: Silifke

Kent Stratejisi: "Silifke" isimli araştırma kitabı, ihtiyaçtan ortaya çıkan ve önemli bir eksikliği gidermesi ümidiyle oluşturulan multidisipliner bak..

25,00 TL 21,25 TL

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı), Hafize Zülüflü, 9786056110931 -10%

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı)

Çalışmada, İdarenin bir parçası olan belediyelerin, yazışmaları yaparken uyması gereken bir takım kuralları, yazışma kodlarını ve dosya planlarını nas..

50,00 TL 45,00 TL

Tüm Belediye Vergileri, Emrullah Töremen, 9786056192302 -10%

Tüm Belediye Vergileri

Bu çalışmada Emlak Vergisi Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili tali mevzuata yer verilmiştir. Öte yandan, tüzük, yönetmelik, BKK, genel teb..

35,00 TL 31,50 TL

Karşılaştırmalı Ombudsman İncelemeleri Dünyanın Altı Kıtasında Ülke Ombudsmanlarının Yapısal–Kurumsal ve İşlevsel Açılardan Analizi, Bekir Parlak, Kadir Caner Doğan, 9789750240546 -14%

Karşılaştırmalı Ombudsman İncelemeleri Dünyanın Altı Kıtasında Ülke Ombudsmanlarının Yapısal–Kurumsal ve İşlevsel Açılardan Analizi

Bu kitap, karşılaştırmalı bir perspektifle dünyanın tüm kıtalarından belirli nitelik ve özelliklerine göre seçilmiş ülke ombudsmanlarını konu edinmekt..

31,50 TL 27,09 TL

Kamu Hukuku Soru Bankası, Mustafa Avcı, 9786053000846 -20%

Kamu Hukuku Soru Bankası

Anayasa Hukukuİdare Hukukuİdari Yargılama HukukuVergi HukukuKamu Personeli Hukukuİnsan Hakları HukukuHukukun Temel KavramlarıGenel HukukHer Devlet, ke..

45,00 TL 36,00 TL

Uluslararası İlişkiler (KPSS A Grubu), Erhan Arda, 9786055048242 -10%

Uluslararası İlişkiler (KPSS A Grubu)

"Uluslararası ilişkiler" adlı bu eserde, alanının uzmanları, konu özetleri, testler ve çıkmış soru örnekleri ve soru çözümleri ile sizlere sınavlarda ..

54,00 TL 48,60 TL

Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi, Abdullah Altıntaş, C. Mustafa Türkyener, 9786058717909 -10%

Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi

Kitapta; kamu yönetimindeki değişimler bağlamında Türk Kamu Mali Yönetiminin gelmiş olduğu nokta ve yeni sistemin kamu kurumlarında benimsenmesinde ön..

64,80 TL 58,32 TL

Belediye Zabıtası Rehberi (Belediye Zabıtası Rehberi Cep Kitabı Hediyeli), Mustafa Dönmez, 9786056120534 -10%

Belediye Zabıtası Rehberi (Belediye Zabıtası Rehberi Cep Kitabı Hediyeli)

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç; belediye zabıta teşkilatının niteliği ve tarihsel gelişimi, yeni Zabıta Yönetmeliği’nin belediye zabıtası açı..

97,20 TL 87,48 TL

Yönetsel Devlet, Selman Karakul, 9789750237058 -14%

Yönetsel Devlet

"Yönetsel devlet" ya da "idari devlet" (administrative state) kavramı, Sanayi Devrimi'nin sonuçlarına bağlı olarak, 19. yüzyıl sonlarından itibaren me..

69,90 TL 60,11 TL

Tüekiye'de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Selçuk İpek, 9786053273851 -10%

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı

Bu çalışmanın temel amacı, günümüz itibariyle Türkiye'de yerel yönetimlerin mali yapılarının ortaya konulmasıdır. Bu çalışmayla hem uygulayıcılara hem..

27,50 TL 24,75 TL

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Hasan Tahsin Fendoğlu, 9789754645897 -10%

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)

Konu BaşlıklarıGiriş, Kaynaklar, Kavramlar ve İhtiyaçKamu Denetçiliği'nin (Ombudsmanlığın) Tarihsel GelişimiKamu Denetçiliği'nin Görevleri, Yetkileri ..

40,00 TL 36,00 TL

Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, 9786053771142 -10%

Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları

Çalışmada, doğrudan etkilediği bir gerçeklik olarak devletin ve de kamu yönetiminin önemli bir yanını yerel yönetimler oluşturmaktadır. Bu realite dur..

16,00 TL 14,40 TL

Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm, Gökhan Kalağan, 9786053771838 -10%

Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm

Ki­tap­ta, 1980 son­ra­sı ya­şa­nan bü­rok­ra­tik dö­nü­şüm an­la­yı­şı­nın Türk ka­mu bü­rok­ra­si­si­ne yan­sı­ma­la­rı in­ce­len­miş, bu bağ­lam­da..

25,00 TL 22,50 TL

Türkiyede ve Dünyada Yerel Yönetimler Teori ve Uygulama, Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, 9786053273066 -10%

Türkiye'de ve Dünya'da Yerel Yönetimler Teori ve Uygulama

Yerel Yönetimler, beşinci baskı, bir bütün olarak eserin gözden geçirilerek imla hatalarının, diğer hata ve eksikliklerin düzeltilip tamamlandığı, say..

27,00 TL 24,30 TL

Kamu Denetçiliği Hukuku, Mehmet Yüce, Atanur Beyce, 9786055643843 -10%

Kamu Denetçiliği Hukuku

Bu kitabın ilk bölümünde denetim kavramı, türleri ve bu denetim türlerinin ak-sayan yönleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, ombudsman kavramı, t..

15,00 TL 13,50 TL

Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne Maliye Tarihi, Ali Rıza Gökbunar, Alparslan Uğur, 9786053336488 -10%

Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne Maliye Tarihi

Geçmişin sosyal, siyasal, ekonomik boyutlu sorunlarının günümüz açısından yorumlanması ve değerlendirilmesi önemlidir. Tarih anlayışı, geçmişin sınırl..

19,50 TL 17,55 TL

Mahalli İdareler, İdari Para Cezaları Rehberi, Hafize Zülüflü, 9786056362149 -10%

Mahalli İdareler, İdari Para Cezaları Rehberi

Bu rehber kitap, son yasal düzenlemeler dikkate alınarak belediyelerin bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek kunu hakkında bilgi ..

35,00 TL 31,50 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.