sağlam bahis siteleri

Satış Yönetimi

Göster:
Sırala:
Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri, Şuayıp Özdemir, Yusuf Karaca, Mustafa Sandıkcı, Fikret Yaman, 9786053274124 -10%

Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri

Bu araştırmada amaç, Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşayan hane halklarının tüketim yapılarını ortaya çıkarmaktır. Bu tüketimin ortaya çıkarılması 2..

16,50 TL 14,85 TL

Beta Alışveriş Merkezleri AVM'ler Nasıl Farklı Konumlandırılır?, Oylum Korkut Altuna, 9786053777144 -10%

Alışveriş Merkezleri AVM'ler Nasıl Farklı Konumlandırılır?

Bu kitapta, perakendeciliğin dünyada, Avrupa’da, ABD’de ve Türkiye’deki gelişim sürecini, perakendecilerin sınıflandırılmasını, alışveriş merkezlerini..

23,50 TL 21,15 TL

Detay B2B - Endüstriyel Müşteri Davranışları ve Satın Alma Merkezi Analizi, Nezihe Figen Ersoy, 9786059189149 -15%

B2B/Endüstriyel Müşteri Davranişları ve Satin Alma Merkezi Analizi

Tüketim ürünleri pazarlarında olduğu gibi, B2B/Endüstriyel pazarlarda da firmalar, hedeflerine ulaşmak, varlıklarını sürdürmek ve her şeyden önce karl..

15,00 TL 12,75 TL

Beta Stratejik Marka Yönetimi, A.Hamdi İslamoğlu, Duygu Fırat, 9786053337898 -10%

Beta Stratejik Marka Yönetimi

İçindekiler; I. Bölüm: Marka ve İlgili Kavramlar Giriş Marka Tanımı Markanın Pazarlama Açısından Önemi Marka ile İlgili Kavramlar Marka Tescili (Korun..

19,50 TL 17,55 TL

Dağıtım Kanallarında Çatışma Güç, Güç İlişkileri ve Çatışma Yönetimi, Nevzat Demir, 9789756392652 -10%

Dağıtım Kanallarında Çatışma Güç, Güç İlişkileri ve Çatışma Yönetimi

Konu BaşlıklarıPazarlama Dağıtım KanallarıDağıtım Kanallarında ÇatışmaDağıtım Kanallarında Güç, Güç İlişkileri ve Çatışma YönetimiDağıtım Kanallarında..

25,00 TL 22,50 TL

Derin Elektronik Posta Pazarlaması, Sabahattin Çelik, 9786055500979 -7%

Derin Elektronik Posta Pazarlaması

Ülkemizde ekonometri eğitiminin ve bölümlerinin değerinin giderek anlaşılmasına paralel olarak, ekonometri bölümlerinin sayıları da artmaktadır. Buna ..

20,00 TL 18,60 TL

Beta Her Şey Satışla Başlar Satış Eğitimi ve Satış Yönetimi, Serbülent Beltekin, 9786053777878 -10%

Herşey Satışla Başlar

Bu kitap, gelişmiş sofistike satış tekniklerinin en yoğun şekilde kullanıldığı Tüketim sektöründe gerçekleştirilen satışların altın kurallarını, satış..

28,00 TL 25,20 TL

İnternette Pazarlama, İbrahim Kırçova, 9789752950856 -10%

Internette Pazarlama

İkinci baskının piyasaya çıkmasından bu yana geçen sürede internette pazarlama alanında önemli gelişmeler yaşandı. Olması düşünülen, gerçekleşmesi bek..

22,00 TL 19,80 TL

Beta Kişisel Satış Teknikleri, Aypar Topkara Uslu, 9786053776703 -10%

Kişisel Satış Teknikleri

Kişisel satış, en eski ve en etkili pazarlama iletişimi etkinliklerinden biridir. Satış eylemi alışverişte paranın kullanılmasıyla başlar. Kişisel sat..

10,00 TL 9,00 TL

Beta Mağazacılıkta Atmosfer, F. Müge Arslan, 9786053774587 -10%

Mağazacılıkta Atmosfer

Bu çalışmada, tüketici davranışları bakış açısı ile mağaza atmosferinin yaratılabilmesi için gerekli olan unsurlar ve izlenebilecek stratejilerin tüm ..

18,00 TL 16,20 TL

Marka Yayma Stratejisinin Tüketiciler Tarafından Algılanmasına Etki Eden Faktörler, Duygu Fırat, 9786055100766 -10%

Marka Yayma Stratejisinin Tüketiciler Tarafından Algılanmasına Etki Eden Faktörler

Bir markayı rakip markalardan ayırt etmeye yarayan marka işletmeler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, yeni çıkarılan ürünlere hangi ism..

22,00 TL 19,80 TL

Detay Marka Yönetimi, Mehmet Baş, 9786059189187 -15%

Marka Yönetimi

Marka kavramının önemini giderek arttırdığı, işletmelerin hızlıca uluslararasılaştığı günümüzde marka yönetimi de rekabet edebilmek için ağırlığını hi..

15,00 TL 12,75 TL

Beta Marka Yönetimi, Nurhan Babür Tosun, 9786053330837 -10%

Marka Yönetimi

Kitabın birinci bölümünde, marka ve marka yönetimi kavramsal boyutuyla ele alınmaktadır. Markanın içerdiği anlamlar ve sahip olduğu unsurlar, marka il..

49,50 TL 44,55 TL

Beta Otomotiv Sektöründe Satış Süreci ve Yönetimi, Dilek Sağlık Özçam, 9786053775706 -10%

Otomotiv Sektöründe Satış Süreci ve Yönetimi

Bu kitapta; otomotiv sektörü eğitim programları ve danışmanlık projelerine yer verilmiştir. Konu BaşlıklarıOtomotiv Sektöründe Satış DanışmanıOtomotiv..

18,00 TL 16,20 TL

Perakende Marka Değerinin Ölçümü ve Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması, İnci Varinli, Mutlu Yüksel Avcılar, 9786055216702 -15%

Perakende Marka Değerinin Ölçümü ve Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

Perakende sektöründe yaşanan yoğun rekabet ortamında, perakendecilerin başarısı, rakip perakendecilerden farklılaşabilme, hedef tüketicilere yüksek dü..

15,00 TL 12,75 TL

Beta Perakende Yönetimi, Ulun Akturan, 9786053775744 -10%

Perakende Yönetimi

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin indirimli gıda marketlerinde müşteri olma niyetini etkileyen faktörleri belirlemektir. Buradan hareketle 600 tüketic..

30,00 TL 27,00 TL

Satış Arkadaşınız, Erdoğan Taşkın, 9786054259298 -10%

Satış Arkadaşınız

Satış Arkadaşınız kitabı, pazarlama, kişisel satış teknikleri ve satış yönetimi derslerini, ön lisans ve lisans düzeyinde bir ders olarak alan öğrenci..

30,00 TL 27,00 TL

Beta Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi, Şakir Erdem, 9786053772705 -10%

Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi

Gü­nü­müz­de iş­let­me­le­rin bu ih­ti­ya­cı­na ce­vap ve­re­bi­le­cek en et­ki­li araç­lar­dan bi­ri ola­rak or­ta­ya sa­tış ge­liş­tir­me fa­ali­yet..

18,50 TL 16,65 TL

Satış Teknikleri, Yetkin Bulut, 9786054940837 -15%

Satış Teknikleri

Elinizdeki bu kitap gerek akademik açıdan gerekse uygulamaları içermesi açısından benzerlerinden ayrışmaktadır. Kitapta verilen örnekler birebir yaşan..

13,50 TL 11,48 TL

Satış Teknikleri, Polat Tunçer, 9786053778264 -10%

Satış Teknikleri

Bir kuş gibi hür ve becerikli olmak isteyen satış temsilcisinin, öncelikle iki kanada sahip olması gerekir. Bu kanatlardan birisi teorik okumalar iken..

16,00 TL 14,40 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.