sağlam bahis siteleri

Yönetim ve Organizasyon

Göster:
Sırala:
Stratejik Marka Yönetimi, Mürsel Ferhat Sağlam, 9786054898329 -20%

Stratejik Marka Yönetimi

Her sektörde olduğu gibi reklam, pazarlama ve iletişim sektörleri ile ilgili kavramlarda çoğunlukla geleneksel bir tutum sergilenir. Bu yüzden işin ne..

25,00 TL 20,00 TL

Yönetimde Güç ve Yönetici Asistanlığı, Nuran Öztürk Başpınar, Gülbin Göral, 9786059440516 -15%

Yönetimde Güç ve Yönetici Asistanlığı

Yönetici asistanı, bir işyerinde işlerini yönetim fonksiyonlarına göre uyarlayan, yöneticisine etkin şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe kat..

13,50 TL 11,47 TL

Örgütsel Çiftyönlülük, Ayşegül Özbebek Tunç, 9786053338529 -10%

Örgütsel Çiftyönlülük

Örgütsel çift yönlülük temel felsefe olarak, bir organizasyonda iki farklı mantığın eş zamanlı olarak desteklenmesi fikrine dayanmaktadır. Örgüts..

17,50 TL 15,75 TL

İnsanlar ve Örgütler ( Yönetim Söyleminin Sorunsallaştırılması ), Hasan Tutar, 9786059440301 -15%

İnsanlar ve Örgütler ( Yönetim Söyleminin Sorunsallaştırılması )

Bu kuramsal çalışmada İnsanlar ve Örgütler konusu, insan ve yönetim olayının doğası temel alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı g..

17,50 TL 14,88 TL

Yönetim ve Organizasyon (MYO), M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, 9789758890996 -15%

Yönetim ve Organizasyon (MYO)

Bu kitabın amacı; kendilerini yöneticiliğe hazırlamak isteyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri öğrencileri ile işletmecilik programlarına sahip ..

18,50 TL 15,72 TL

Örgütsel Davranış, Osman Avşar Kurgun, 9786055216689 -15%

Örgütsel Davranış

Örgütsel davranış disiplinler arası olma, örgüte bütüncül bakış, uygulama ve insan yönelimli olma, örgüt amaçlarına odaklanma ve üç düzeyli analize (b..

17,50 TL 14,88 TL

Üniveristelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Durum Analizleri Uygulamalı, Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, 9786053338024 -10%

Üniveristelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Durum Analizleri Uygulamalı

Hazırlanan bu kitabın; sadece tüm üniversitelere değil, tüm kamu kuruluşlarına ve hatta özel sektör kuruluşlarına stratejilerini oluştururken destek o..

16,00 TL 14,40 TL

Turizm Ağırlama İşletmelerinde Yöneticilik, Ömer L. Met, 9786059189705 -15%

Turizm Ağırlama İşletmelerinde Yöneticilik

Turizm / ağırlama işletmeleri çeşitli işletmelerden oluşsa da, bazı ortak özelliklere sahiptirler. Bunlardan birincisi, hizmetlerin üretiminin büyük ö..

17,50 TL 14,88 TL

Yapı – Eyleyen İkiliği ve Kurumsal Kuram, Miraç Savaş Turhan, Ali Danışman, 9786053337492 -10%

Yapı – Eyleyen İkiliği ve Kurumsal Kuram

Kitap, bir yandan, sosyal bilimleri biçimlendiren kadim ikiliklerden birisi olan yapılar ile eyleyenler arasındaki ilişkiyi entelektüel bir incelemeye..

12,50 TL 11,25 TL

Hastane Yönetimi ve Organizasyon, İsmail Ağırbaş, 9786059221306 -20%

Hastane Yönetimi ve Organizasyon

Türkiye’de hastane yönetimi alanında sınırlı sayıda yazılı kaynak bulunmaktadır. Bu kitap ile hastane yönetiminin uygulama bölümünün anlatılması amaçl..

30,00 TL 24,00 TL

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Güvencesi İç Denetim, Burcu Özgül, Banu Tarhan Mengi, 9786053336518 -10%

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Güvencesi İç Denetim

Sürdürülebilir kalkınma hedefi çerçevesinde iş konusunda sorumlu davranmak, iş dünyasının temelini oluşturmaktadır. Geleceğin sürdürülebilir markaları..

29,50 TL 26,55 TL

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları, İclal Attila, 9786054749799 -10%

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Günümüzde yönetim, şirketlerin yalnızca içsel fonksiyonlarına ilişkin faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, koordinasyonu ve deneti..

27,00 TL 24,30 TL

İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma Örgüt Kültürü, Turhan Erkmen, 9786053773030 -10%

İşletmelerin Başarısındaki En Temel Paradigma Örgüt Kültürü

Bu ki­ta­bın ama­cı; bu­ra­ya ka­dar öne­mi vur­gu­lan­ma­ya ça­lı­şı­lan ör­güt kül­tü­rü ko­nu­su­nu fel­se­fi yö­nün­den çok uy­gu­la­ma­ya yö­ne­l..

15,00 TL 13,50 TL

Liderlikte Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamada Kullanılabilecek Ölçekler, Akif Tabak, Harun Şeşen, Tolga Türköz, 9786055216177 -15%

Liderlikte Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamada Kullanılabilecek Ölçekler

Yönetim ve liderliğe ilişkin tanım ve ilkeler her ne kadar zanaatkârların üretimi fabrikalara bırakmasıyla başlayan sanayi devriminde sistematik hâle ..

25,00 TL 21,25 TL

Kobilerde Eğitim ve Geliştirmenin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi, Yeliz Yeşil, 9786059189897 -15%

Kobilerde Eğitim ve Geliştirmenin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi

Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip edebilmek ve rekabette üstünlük sağlayabilmek içinişletmeler eğitim ve geliştirme faaliyetinin ne kadar öneml..

17,50 TL 14,88 TL

Stratejik Yönetimde Güncel Konular, Akyay Uygur, 9786059189637 -15%

Stratejik Yönetimde Güncel Konular

Kitabımız stratejik yönetimde güncel ve önemli konu başlıklarını konunun uzmanları tarafından ayrıntılı, kapsamlı ve derinlemesine ortaya koymaktadır...

17,50 TL 14,88 TL

Yönetim Stratejileri Pazarlama, Reklam, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri, Sevim Koçer, 9786055100728 -10%

Yönetim Stratejileri Pazarlama Reklam Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri

Yönetim Stratejileri kitabı bir iletişim yönetimi kitabı olarak da düşünülebilir. Çünkü örgüt misyonunun gerçekleştirilmesinde üst yönetimin belirledi..

20,00 TL 18,00 TL

İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma, S.Kadri Mirze, 9786053335788 -10%

İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma

Modern toplumların özelliklerinden birisi "organize toplum" veya "organizasyonlar toplumu" olmalarıdır. Ülkeler ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, b..

35,00 TL 31,50 TL

Örnek Olaylarla Yönetim, Akyay Uygur, 9786059189538 -15%

Örnek Olaylarla Yönetim Teoriler – Fonksiyonlar – Çağdaş Yaklaşımlar

Kitap yönetim alanında kapsamlı, ayrıntılı ve güncellenmiş olarak tüm bilgileri içermektedir. Bu doğrultuda 3 bölümden oluşan kitabın birinci bölümünd..

17,50 TL 14,88 TL

Örgütsel Davranış, Hasan Tutar, 9786059189514 -15%

Örgütsel Davranış

Bu eser örgütsel davranışın klasik ve çağdaş yaklaşımlarını özet halinde sunmak amacıyla yazıldı. Bu nedenle eserde örgütsel davranışla ilgili olabild..

19,00 TL 16,15 TL

Detaylı Arama

İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.