Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Anayasa Hukuku -10%

Avrupa Birliği Anayasa Hukuku

Eser, AB hukuk düzeninin bütün AB unsurlarının Divan öncülüğünde fiili sinerjik katılımı sayesinde metamorfoz geçirmesiyle birlikte uluslararası hukuk..

89,90 TL 80,91 TL

Mitos'tan Lizbon'a Avrupa Birliği El Kitabı -10%

Mitos'tan Lizbon'a Avrupa Birliği El Kitabı

Güncellenmiş 2. baskını yapan kitabın en önemli, özelliği, BREXIT'in Olası Sonuçlarına da yer vermesidir. Eser, Lizbon Antlaşması ile büyük ölçüde gün..

39,90 TL 35,91 TL

Vehup I. Yıllık Kongresi: Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri -10%

Vehup I. Yıllık Kongresi: Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri

Birden fazla devletle bağlantısı olan vergisel durumların giderek artması, devletleri ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak daha fazla işbirliği yapma..

60,00 TL 54,00 TL

Avrupa Birliği ve Çin Siyasi Ekonomik İlişkiler -15%

Avrupa Birliği ve Çin Siyasi Ekonomik İlişkiler

Uluslararası ilişkilerin iki önemli aktörü olan Avrupa Birliği ve Çin arasındaki resmi ilişkiler 1975'te başlamıştır. Yarım asra yaklaşan ilişkilerde ..

22,00 TL 18,70 TL

VEHUP 2. Yıllık Kongresi Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri -10%

VEHUP 2. Yıllık Kongresi Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri

Türkiye AB'ye tam üyeliğe aday ülke olarak, AB'ye üye ülkelerle son derece gelişmiş ekonomik ilişkilere sahiptir. Dolayısıyla, AB'deki dolaysız vergil..

60,00 TL 54,00 TL

Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Teorik Temeller - Uygulama - Tartışmalar -10%

Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Teorik Temeller - Uygulama - Tartışmalar

Eser; Sosyal Bilimler alanında yer alan İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerde okutulan "Avrupa Birliği T..

44,90 TL 40,41 TL

Ekonomik Entegrasyonlar - Avrupa Birliği ve Türkiye -5%

Ekonomik Entegrasyonlar - Avrupa Birliği ve Türkiye

28 üyeye sahip olan Avrupa Birliği dünyanın en büyük ekonomik bloğu konumundadır.Öncelikli olarak devletlerarasındaki ekonomik entegrasyonlara ilişkin..

21,60 TL 20,52 TL

Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası -5%

Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası

Konu BaşlıklarıAvrupa BirliğiTopluluğu Kurumlarının Sözleşme Dışı SorumluluğuBirlik Topluluk Kurumlarının Sözleşme Sorumluluğu Kavramının Topluluk Huk..

40,00 TL 38,00 TL

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş -5%

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Konu BaşlıklarıTarihi Süreçte Avrupa'nın Bütünleşmesi Düşüncesi ve Türkiye Avrupa İlişkileriTürkiye'nin Avrupa Bütünleşmesindeki YeriAvrupa Toplulukla..

25,00 TL 23,75 TL

Avrupa Birliği – Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş -5%

Avrupa Birliği - Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş

Avrupa Birliği – Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş..

40,00 TL 38,00 TL

Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu -10%

Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu

2003 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nun­da iş­ve­ren­ler için “es­nek­lik” içe­ren hü­küm­ler ön­gö­rül­müş; iş­çi­le­re ise iş,..

39,50 TL 35,55 TL

Trade Mark Rights and Parallel Importation in The European Union -10%

Trade Mark Rights and Parallel Importation in The European Union

This bookwas submitted as a thesis with the title of "The Expansion of Trade Mark Protecüon under Article 5 (l) (a) of the European Trade Mark Directi..

27,50 TL 24,75 TL

Avrupa Birliği’nde Turizm ve Türkiye -15%

Avrupa Birliği'nde Turizm ve Türkiye

Avrupa Birliği'nde Turizm ve Türkiye isimli kitap üç bölümden oluşmaktadır. Eserin birinci bölümünde; dünyadaki başlıca bütünleşme süreçleri incelenme..

22,00 TL 18,70 TL

Avrupa Birliği'nin Bölgesel İhtilaflara Yönelik Politikalari -15%

Avrupa Birliği'nin Bölgesel İhtilaflara Yönelik Politikalari

AB’ye göre bölgesel ihtilaflar insan yaşamını ve sosyal- fiziksel altyapıyı tehdit etmekte, yasa dışı göçe neden olmakta, azınlık haklarına zarar verm..

17,50 TL 14,88 TL

Hala Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik? Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri -10%

Hala Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik? Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri

Bu eser, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 44 yıllık ilişkisine, Türkiye'nin kazanımlarına ve kayıplarına hukuki, ekonomik ve siyasi açılardan bakılarak ..

17,50 TL 15,75 TL

Avrupa Birliği Kamu Alımlarında Sözleşme Sonrası İhtilafların Çözüm Yolları ve Türkiye Uygulaması -10%

Avrupa Birliği Kamu Alımlarında Sözleşme Sonrası İhtilafların Çözüm Yolları ve Türkiye Uygulaması

Kamu alımı, devletlerin kamu harcamalarında bulunduğu en önemli ekonomik faaliyetlerden biri olmakla birlikte, kamunun özel sektör ile karşılaştığı ve..

54,00 TL 48,60 TL

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş -5%

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Konu BaşlıklarıAvrupa Bütünleşme Sürecinin AşamalarıAvrupa Birliği'nin Kurumsal YapısıAvrupa Birliği'nin Hukuk DüzeniYargısal Korunmaİç Pazar HukukuOr..

43,20 TL 41,04 TL

Avrupa Birliği ve Üye Devletler AB15 Üzerine Bir İnceleme -15%

Avrupa Birliği ve Üye Devletler AB15 Üzerine Bir İnceleme

Avrupa Birliği ile ilgili literatür, 2000’li yıllara kadar “AB15” şeklinde ele alınmaktaydı. Türkçe literatürde ise, Avrupa Birliği’nin ilk dört geniş..

25,00 TL 21,25 TL

Avrupa Birliği Sözleşme Hukuku -15%

Avrupa Birliği Sözleşme Hukuku

Avrupa Birliği dahilinde gerçekleşen entegrasyon bireyler arasındaki ilişkileri de yakından etkilemektedir. Nitekim özel hukuk ilişkileri giderek Avru..

81,00 TL 68,85 TL

Avrupa Birliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları -15%

Avrupa Birliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları

İnsan haklarına Birlik çapında koruma sağlamanın yolunun ulusal düzeyden geçtiğinin bilincinde olan Avrupa Birliği, bu çerçevede faaliyet gösteren ulu..

61,00 TL 51,85 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.