Bankacılık

Para Politikasındaki Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması -5%

Para Politikasındaki Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması

Bu çalışmanın temel amacı, makroekonominin 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında yaşadığı dönüşüm ve bu dönüşüm çerçevesinde para politik..

15,50 TL 14,72 TL

Bankacılığa Giriş -5%

Bankacılığa Giriş

Çalışma temel düzeyde bir bankacılık bilgisine sahip olmak isteyen öğrenciler ve konuya ilgi duyanlar için hazırlanmış. Kitap dokuz bölümden oluş..

18,50 TL 17,57 TL

Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi -10%

Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi

Bankacılar için Malî Hukuk Bilgisi, son kez basıldığı 2005 yılından bu yana malî yasalarda yapılmış olan değişiklikler işlenerek yeniden okuyucunun ya..

25,00 TL 22,50 TL

Bankacılık Sektöründe Vergilendirme -10%

Bankacılık Sektöründe Vergilendirme

Bankacılık Sektöründe VergilendirmeKitabın bu baskısı, "soru-cevap" şeklinde hazırlanarak uygulamacılara bir anlamda "check list" şeklinde sunulan kit..

100,00 TL 90,00 TL

Banka Birleşmeleri Üzerine Bir Araştırma İşletme Birleşmelerinde Özdeşleşme, Güven, İletişim, Kültür ve Süreç Adaletinin Çalışanların İş Doyumu Üzerindeki Etkileri -10%

Banka Birleşmeleri Üzerine Bir Araştırma İşletme Birleşmelerinde Özdeşleşme, Güven, İletişim, Kültür ve Süreç Adaletinin Çalışanların İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Bu çalışmanın amacı, işletme birleşmelerinde, çok önemli bir unsur olan işletme birleşmesi sonrası yeni kurumla özdeşleşmesi ile çalışanın iş doyumu i..

38,00 TL 34,20 TL

Bankalarda Vergi Uygulaması -10%

Bankalarda Vergi Uygulaması

Yasal Defterler, Yasal Kayıtlar Ve Usule İlişkin İşlemler- Kurum Kazancının Tespitinde Dikkate Alınacak Giderler- Amortisman Konuları- Değerleme Konul..

28,00 TL 25,20 TL

Ticari Bankalarda Fon Yön.ve Türk Bankacılık Sistemi -5%

Ticari Bankalarda Fon Yön.ve Türk Bankacılık Sistemi

BİRİNCİ BÖLÜMTicari Bankalarda Fon Yönetimi Ve Fon Yönetimine Analitik Yaklaşım1.1. Ticari bankalarda fon yönetimi1.2. Ticari bankalarda sermaye yeter..

20,00 TL 19,00 TL

Banka Muhasebesi -15%

Banka Muhasebesi

Bu çalışmada; özellikle bankaların şubeleri düzeyinde gerçekleştirdikleri ekonomik olayların, yaptıkları işlemlerin nasıl muhasebeleştirilebilecekleri..

25,00 TL 21,25 TL

Bankalarda İç Kontrol İç Denetim ve Banka Müfettişliği -10%

Bankalarda İç Kontrol İç Denetim ve Banka Müfettişliği

Kitap bankacılıkta iç denetim - iç kontrol sistemleri ve banka müfettişliği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler ile di..

30,00 TL 27,00 TL

Katılım Bankacılığı -10%

Katılım Bankacılığı

Bu eser de Katılım Bankacılığı; kavramı, işleyişi, uygulamaları, usul ve esasları, hizmet ve ürünleri, mevcut durumu, geleceği vb. gibi daha birçok ko..

29,50 TL 26,55 TL

Para, Banka Kredisi ve Ekonomik Çevrimler -15%

Para, Banka Kredisi ve Ekonomik Çevrimler

Konu Başlıkları Parasal Usulsüz Tevdi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Parasal Usulsüz Tevdi Sözleşmesine Egemen Olan Hukuki İlkelere Yönelik Tarihi İhla..

210,00 TL 178,50 TL

Hukuki Açıdan Bankaların Tezgahüstü Piyasada Taraf Olduğu Türev İşlemler -10%

Hukuki Açıdan Bankaların Tezgahüstü Piyasada Taraf Olduğu Türev İşlemler

Türev işlemler günümüzde bankalar ve aracı kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan bir finansal işlemdir. Türev işlemler teşkilatlanmış ..

50,00 TL 45,00 TL

Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Dış Ticaret İşlemleri -10%

Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Dış Ticaret İşlemleri

Dış ticaret ve dış ticarete ilişkin bankacılık faaliyetlerini içeren güncel bir kitap ihtiyacından yola çıkarak oluşturulan bu eser, konularında 29 yı..

44,90 TL 40,41 TL

Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Bankacılık ve Finans -10%

Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Bankacılık ve Finans

Güncel bir uluslararası bankacılık kitabı ihtiyacından yola çıkarak oluşturulan bu eser, konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip, müfettişlik..

49,90 TL 44,91 TL

Bankacılık ve Finans Sektöründe Yapay Sinir Ağı Uygulamaları -10%

Bankacılık ve Finans Sektöründe Yapay Sinir Ağı Uygulamaları

Ekonomi için büyük önem arz eden bankalar da diğer ticari kuruluşlar gibi kar elde etme amacını taşıyan ticari işletmelerdir. Bankalar karlılıklarını ..

25,00 TL 22,50 TL

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt) -10%

Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt)

Bankacılık Kanunu Şerhinin ikinci baskısında, Bankacılık Kanununda, temel kanunlarda ve ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler; Anayasa Mahkemesi, Ya..

350,00 TL 315,00 TL

Banka Pazarlaması ve Yeni Nesil Bankacılık -10%

Banka Pazarlaması ve Yeni Nesil Bankacılık

Bu eser uzun bankacılık tecrübesinin akademik birikimle başka bir deyişle pratiğin teoriyle buluştuğu ve bankacılığın temelleri, pazarlaması ve gelece..

22,00 TL 19,80 TL

Sermaye Piyasası Temel Konular -5%

Sermaye Piyasası Temel Konular

Sermaye Piyasası Temel Konular kitabında finansal piyasalar, kurumlar ve araçlar detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılmış. Bu konulardaki bilgilerin..

35,00 TL 33,25 TL

Kredi İşlemleri

Üniversite öğrencileri, bankacılık mesleğine girmek isteyenler ve bankalarla iş yapan firmalar uygulamaya yönelik kaynak bulmakta zorlanmaktadır. Bu k..

21,60 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.