Kamu Yönetimi

Atık Suların Arıtılması -10%

Atık Suların Arıtılması

Atık suların arıtılması ve denizlere deşarjı günümüzde ülkemizin su kaynaklarının korunmasının sağlanabilmesi için en önemli konulardan biridir. Yapım..

75,00 TL 67,50 TL

Vergi Ombudsmanı -15%

Vergi Ombudsmanı

Bu çalışma; vergi ombudsmanlığının fonksiyonlarını belirlemek, yabancı ülke uygulamalarını inceleyerek karşılaştırmalar yapmak ve Türkiye için çıkarım..

133,00 TL 113,05 TL

Türkiye’nin İdari Yapısı (Kamu Yönetimi Teşkilatı) -12%

Türkiye'nin İdari Yapısı (Kamu Yönetimi Teşkilatı)

Bu kitap Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili değerleri koruma yaşatma ihtiyacından doğmuş olup aynı zamanda çeşitli fakültelerde okutulan derslerin öğren..

22,00 TL 19,36 TL

Elektrik Piyasasında Dağıtım Faaliyetine İlişkin Lisanslama Rejimi ve Denetim -10%

Elektrik Piyasasında Dağıtım Faaliyetine İlişkin Lisanslama Rejimi ve Denetim

Bu eserde dağıtım faaliyetinin niteliği, regülasyon, lisans, işletme hakkı devri sözleşmesi ve denetim faaliyetinin özel hukuk kişilerine gördürülmesi..

49,00 TL 44,10 TL

Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik -10%

Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik

Gerek 25/12/2013 tarihine kadar devam eden TBMM 24. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında gerekse bunun öncesinde ve sonrasında devam eden an..

45,00 TL 40,50 TL

Devletin Değişen Rolü ve Kamu-Özel İşbirlikleri -10%

Devletin Değişen Rolü ve Kamu-Özel İşbirlikleri

Konu Başlıkları Kamu Hizmetleri ve Devletin Rolü Kamu–Özel İşbirlikleri Dünyada Kamu–Özel İşbirliği Uygulamaları Türkiye'de Kamu – Özel İşbirliği Uygu..

30,00 TL 27,00 TL

Türkiye ve Almanya'da Yaşanan Yerel Yönetimler Reformunun Karşılaştırılması Yeni Bir Model Önerisi - Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeline Alternatif Öneri -10%

Türkiye ve Almanya'da Yaşanan Yerel Yönetimler Reformunun Karşılaştırılması Yeni Bir Model Önerisi - Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeline Alternatif Öneri

2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ortaya çıkmış ve genel olarak yerel yönetimler reformunu gölgede bırakmıştır. Bu..

69,90 TL 62,91 TL

Ulusal ve Uluslararası Boyutta Çevre Ekonomisi Kavram - Politika - Uygulama -10%

Ulusal ve Uluslararası Boyutta Çevre Ekonomisi Kavram - Politika - Uygulama

Eser, uluslararası ekonomi, makro ekonomi, çevre ekonomisi konusunda uzun yıllardır İİBF ve SBF'lerde ders veren yazarın doktora ve doktora sonrası çe..

31,00 TL 27,90 TL

Kuraklık ve Su Kıtlığı Riski ile Mücadele Kamu Mali Politikaları -5%

Kuraklık ve Su Kıtlığı Riski ile Mücadele Kamu Mali Politikaları

Konu Başlıkları Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Su Sürdürülebilirliği Su Açmazları: Kuraklık ve Su Kıtlığı Kuraklık ve Su Kıtlığı Riski İle Mücadele..

28,00 TL 26,60 TL

Kamu Yönetiminde Bilişim Sistemlerinin Strateji Geliştirme Amaçlı Kullanımı -5%

Kamu Yönetiminde Bilişim Sistemlerinin Strateji Geliştirme Amaçlı Kullanımı

Bilişim sistemleri ve strateji geliştirme süreci hem kamu sektörü hem de özel sektör kurumları açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede öze..

30,00 TL 28,50 TL

Yerel Hizmetler -12%

Yerel Hizmetler

2016 yılının son çeyreğinde başlayan, yerel yönetimler reformunu konu alan, akademisyenler ve uygulamacılar i şbirliğinde yürütülen Proje; "6360 sayıl..

37,50 TL 33,00 TL

Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Denetim -5%

Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Denetim

Konu Başlıkları Kamu Mali Yönetimine İlişkin Temel Bilgiler Mali Yönetimde Kontrol ve Denetim: Kavramsal Bilgiler Kamu Mali Yönetiminde Kontrol–Deneti..

37,80 TL 35,91 TL

Adli Delil Yönetimi Bakış Açısıyla Ulusal ve Uluslararası Polis Yönetimi -5%

Adli Delil Yönetimi Bakış Açısıyla Ulusal ve Uluslararası Polis Yönetimi

Konu Başlıkları Genel Olarak Kamu Yönetimi, Adli Delil Yönetimi ve Adli Kolluk Türk Polis Teşkilatı Uluslararası Polis Örgütleri Yabancı Devlet Polis ..

43,20 TL 41,04 TL

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi -5%

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi isimli bu kitap kolektif bir çalışmanın ürünüdür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10 Aralık 2003 tarih..

48,60 TL 46,17 TL

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler -12%

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler

2005 yılında başlayan ve en son 2014 yılındaki düzenleme ile devam eden “Yerel Yönetim Reformu"nun üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Yerel Y..

37,50 TL 33,00 TL

100 Soruda Kent Konseyi -10%

100 Soruda Kent Konseyi

Bu kitap, Kent Konseylerini doğuran süreci ve bu süreçteki mihenk taşları olan, ulusal ve ulusal üstü belgeleri, kavramları ve tanımları ele almış, ar..

49,50 TL 44,55 TL

Mali Yönetim -5%

Mali Yönetim

Ekonomide yaşanan sorunların çözümünde mali kurumlar kilit rol oynamaktadır. Siyasal iktidarlar, mali kurumlar aracılığıyla iktisadi ve mali yapıya yö..

35,00 TL 33,25 TL

İktisadi Kamu Hizmetlerinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması -12%

İktisadi Kamu Hizmetlerinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Kamu iktisadi teşebbüslerin yürüttükleri faaliyette kamu yararına uygun hareket edip etmediklerinin tespitinin ve aynı zamanda bu faaliyetin özel giri..

35,00 TL 30,80 TL

Afet Yönetimi -5%

Afet Yönetimi

Afetler, siyasi, iktisadi ve sosyal yapıları da tehdit edebilecek potansiyelinden dolayı çok boyutlu ele alınmak durumundadır. Toplumsal, askeri ve si..

21,60 TL 20,52 TL

Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Ulus–Devlet (Giddens, Bauman ve Habermas Örneği) -10%

Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Ulus-Devlet (Giddens, Bauman ve Habermas Örneği)

Küreselleşme, son yıllarda değişik anlam ve nitelendirmelerle üzerinde en çok tartışılan kavramların başında gelmektedir. Küreselleşme olgusu, Dünya ö..

29,90 TL 26,91 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.