İşletme Politikası

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma -10%

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma

İşletmeler için rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilir başarı örgütsel yapılarındaki güçlerine ve yeniliğe olan duyarlılıklarına bağlıdır. Örgütsel yapın..

27,90 TL 25,11 TL

Yeni Konsept Savaş -10%

Yeni Konsept Savaş Hybrid - Vekalet - Terör - Siber - Ekonomik

Barış, insanlığın en büyük umudu fakat hayatın kendisi savaş! Yüzyıllardır;. her keşfin, ilerlemenin, kıyametin de kaynağı. 21. yy. uygun savaş teriml..

34,00 TL 30,60 TL

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri -10%

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri

İşletmeler sürdürülebilirlik strateji ve politikaları oluşturmak, müşterilerin beklentilerine uygun çevre dostu, ekonomik ürün ve hizmetler sunmak, çe..

38,00 TL 34,20 TL

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk -10%

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk kitabı on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ahlak ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar konusu ele alınmaktadır. İk..

32,50 TL 29,25 TL

Siyasal İş Modeli ve Kriz Yönetimi -20%

Siyasal İş Modeli ve Kriz Yönetimi

Günümüzün dinamik ortamında gerek bireyler, gerek işletmeler ve gerekse devletler, sürekli krizlerle iç içe yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum,özel..

15,00 TL 12,00 TL

İşletme Politikası Öğretisinde Örnek Olay Yöntemi ve Örnek Olaylar -5%

İşletme Politikası Öğretisinde Örnek Olay Yöntemi ve Örnek Olaylar

Bu kitabın amacı, mezun adaylarının dört yıllık işletmecilik öğretisinde kendilerine sunulan teorik bilgilerin, gerçek yaşamda uygulamalarına ilişkin ..

21,60 TL 20,52 TL

Örgütsel Davranışta Güncel Konular -5%

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

Bu kitabı hazırlamaya karar vermekteki temel amaç, farklı kaynaklarda yer alan bu konuların hepsinin birlikte tek bir kitapta toplanması ve bu konular..

43,20 TL 41,04 TL

Siyasal Pazar Oluşturma İşletme Sınırlarının Etkileri -20%

Siyasal Pazar Oluşturma İşletme Sınırlarının Etkileri

Günümüz pazarlarında işletmelerin, rekabet avantajı elde etmek ve bunu korumak için, mevcut rekabet kurallarına uygun davranmaktan fazlasına ihtiyacı ..

20,00 TL 16,00 TL

İşletmelerde Etik ve Etik Liderlik Sigortacılık Sektöründe Bir Araştırma -10%

İşletmelerde Etik ve Etik Liderlik Sigortacılık Sektöründe Bir Araştırma

İş dünyasında karşılaşılan önemli sorunlardan birisi çalışanların etik olmayan bir kurumda çalışıyor olmalarıdır. Özellikle finans piyasalarında etik ..

25,00 TL 22,50 TL

Kurumsal İtibar ve Paradigmalar -10%

Kurumsal İtibar ve Paradigmalar

Bu kitapta kurumsal itibar konusunu ele alınmanın nedenleri arasında iki husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, işletmelerin ekonomiler içinde var ..

19,50 TL 17,55 TL

Türkiye'de Küresel Doğan İşletmeler -15%

Türkiye'de Küresel Doğan İşletmeler

Kitap kapsamında detaylı şekilde belirtildiği üzere, ülkelerin milli ekonomilerindeki önemlerini gelecek yıllarda daha da arttıracak olan küresel doğa..

20,00 TL 17,00 TL

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler İletişim Perspektifinden İncelemeler -15%

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler İletişim Perspektifinden İncelemeler

Ülke imajının uluslararası işletme iletişimi açısından önemli olması, imajın ortaya çıkma biçimine de bağlıdır. Bu imajın oluşum sürecinde sadece doğr..

15,00 TL 12,75 TL

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları -10%

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

Sosyal sorumluluk işletmelerin insanları, toplumu ve çevreyi etkileyen işletme faaliyetlerinden dolayı hesap verme durumudur. Bu görüş insanları ve çe..

20,00 TL 18,00 TL

Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim -15%

Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim

Her alanda hızlı değişimin yaşandığı dünyada, bu değişimlere paralel olarak vatandaşların ihtiyaçları, dolayısıyla kamu kurumlarından beklenti ve tale..

35,64 TL 30,29 TL

Çağdaş Stratejik Yönetim -10% Tükendi

Çağdaş Stratejik Yönetim

Konu BaşlıklarıKlasijten Çağdaş Stratejik Yönetime Kuramsal ÇerçeveKlasikten Çağdaş Yaklaşımlara Doğru Strateji ve Stratejik YönetimStratejik Yönetimd..

20,00 TL 18,00 TL

Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci -10% Tükendi

Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci

Organizasyonlarda, gelecekteki kazancın tahmin edilerek kaynakların buna göre tahsis edilmesi sürecine yatırım kararı denir. Bu kararlar, rakamlarının..

28,00 TL 25,20 TL

İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri -15% Tükendi

İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri

"İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri ve KOBİ Örnekleminde Bir Uygulama" isimli bu çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümün..

12,50 TL 10,63 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.