Performans Yönetimi

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları -10%

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

Konu Başlıklarıİnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynağı Planlama, Seçme ve Yerleştirmeİnsan Kaynağını Geliştirmeİş Değerleme ve Ücretlendirmeİşgören İli..

39,50 TL 35,55 TL

Siyasal  Organizasyon Reorganizasyon İş Tanımları ve Norm Kadro (Kurumsal ve Uygulamadan Örneklerle) -20%

Siyasal Organizasyon Reorganizasyon İş Tanımları ve Norm Kadro (Kurumsal ve Uygulamadan Örneklerle)

Bir organizasyon kuruluş amacına en etkin ve en verimli yoldan ulaşabilmesi, o organizasyonun organizasyon (örgüt) tasarımında gözönünde tutulacak fak..

20,00 TL 16,00 TL

Siyasal İş Ölçümü İş Planlaması Verimlilik -20%

Siyasal İş Ölçümü İş Planlaması Verimlilik

Kişinin yaşamdan zevk alabilmesi için gerekli gördüğü şeyleri, kendisine ve ailesine sağlayabilmede ulaştığı seviyeye Yaşam Düzeyi denir. Değişik topl..

17,50 TL 14,00 TL

Mühendisler İçin Ergonomi (İşbilim) -10%

Mühendisler İçin Ergonomi (İşbilim)

Ergonomi (İşbilim) özellikle işgören ile teknik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen ; sayılar ve birimlere dayanarak iş ve işyeri düzenlemeleri yapan..

54,00 TL 48,60 TL

Yüksek Performans Organizasyonu -10%

Yüksek Performans Organizasyonu

Bu çalışma, günümüz işletme liderlerinin vizyon açığını kapatarak, belirsizlikler ve yükselen maliyetler karşısında en etkili çözüm olarak karşımıza ç..

32,50 TL 29,25 TL

İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları -10%

İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Kitapta sunulan ve tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın amacı, iş yaşamında bireylerin tutum ve davranışlarına yön veren iş değerlerinin belirle..

22,50 TL 20,25 TL

Performans Yönetimi Sistemi -10%

Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Performans yönetiminin de insan kaynakları yönetimindeki gelişmeler doğrultusunda ve bu gelişmelere paralel olarak geçen süre zarfında yenilendiği ve ..

22,50 TL 20,25 TL

Kişilik Bakış Açısından Örgüt Yapısı ve İş Tatmin -10%

Kişilik Bakış Açısından Örgüt Yapısı ve İş Tatmin

Bu kitap; örgüt yapısı, kişilik özellikleri ve iş tatmini kavramları üzerinde durmakta ve bu kavramlar hakkında açıklayıcı bilgiler sunmaktadır.Konu B..

22,00 TL 19,80 TL

İnsanın Örgütte Değişen Rolü -10%

İnsanın Örgütte Değişen Rolü

Yeni dünya düzeni, sanayi devriminden bu yana tartışılan insanın örgütteki yeri ve önemine açıklık getirmek şöyle dursun, konuyu çok daha tartışılan b..

19,50 TL 17,55 TL

Lider–Üye Etkileşimi, İşyerinde Mobbing ve Mesleki Tükenmişlik İlişkisi -15%

Lider-Üye Etkileşimi, İşyerinde Mobbing ve Mesleki Tükenmişlik İlişkisi

Bu çalışma, örgütsel davranış alanına katkıda bulunmak amacıyla, lider-üye etkileşimi, işyerinde mobbing ve mesleki tükenmişlik konularına odaklanmışt..

13,50 TL 11,48 TL

Kurumlarda Ev İdaresi -15%

Kurumlarda Ev İdaresi

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda her alanda kaliteli hizmet alma ve sunma ihtiyaç ve isteği giderek daha fazla hissedilmeye başlamıştır. Bu ihtiyaç..

17,50 TL 14,88 TL

Karar Teorisi -10%

Karar Teorisi

Karar verme, yaşayan sistemler için en önemli faaliyetlerden biridir. Sistemin başarısı ve sürekliliği doğrudan verilecek kararlarla sağlanır. Her kar..

20,00 TL 18,00 TL

Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi / Yönetimi -15%

Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi / Yönetimi

Bu kapsamda iç denetime yönelik etkin kontrol ve yönetim sistemi için kuruluşlarda süreç, performans ve risk analizi / yönetimi uygulamalarının incele..

29,16 TL 24,79 TL

Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik -5% Tükendi

Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik

Türkçe sözlükte konuşmama, söz söylememe ve sükût anlamları bulunan sessizlik kavramı örgütlerde yaygın olmasına karşın literatürde henüz yeni bir kav..

25,00 TL 23,75 TL

Performans Değerleme ve Çalışan Verimliliği Performansta Geribildirim -10% Tükendi

Performans Değerleme ve Çalışan Verimliliği Performansta Geribildirim

Konu BaşlıklarıGeribildirim Kavramı ve Geribildirim Arama Davranışının AnaliziPerformans Değerleme Sisteminin Çalışan Verimliliği Üzerindeki EtkileriP..

22,00 TL 19,80 TL

Yönetici Bakış Açısı ile İşyerinde Romantizm: Örgüt ve Çalışanlar Açısından Değerlendirme -15% Tükendi

Yönetici Bakış Açısı ile İşyerinde Romantizm: Örgüt ve Çalışanlar Açısından Değerlendirme

Araştırmanın temel sorunsalı işyerinde romantizmin dinamikleri, etkileri ve sonuçları çerçevesinde yazında şimdiye dek vurgulanmamış olan “hizmet sekt..

10,00 TL 8,50 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.