Satış Yönetimi

Tutundurma Karması -5%

Tutundurma Karması

Konu Başlıkları Reklam Halkla İlişkiler Kişisel Satış Satış Teşvik (Promosyon) Sponsorluk..

16,20 TL 15,39 TL

İş Geliştirme Analitiği Uygulamaları -10%

İş Geliştirme Analitiği Uygulamaları

İş geliştirme ve iş analitiği kavramlarının her geçen gün önemi artmaktadır. Bu kitapta analitik düşünce çerçevesinde bir işletmede yapılan araştırma ..

15,00 TL 13,50 TL

Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri -5%

Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri

Bu araştırmada amaç, Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşayan hane halklarının tüketim yapılarını ortaya çıkarmaktır. Bu tüketimin ortaya çıkarılması 2..

23,50 TL 22,33 TL

Uygulamalı Bayi ve Distribütör Satış Temsilcileri Eğitimi -10%

Uygulamalı Bayi ve Distribütör Satış Temsilcileri Eğitimi

Konu BaşlıklarıSatış Noktası Yetkililerinin Satın Almaları İçin Yardım EtmekZiyaretin AdımlarıSatış Noktası İçerisinde KazanmakSatışı BaşarmakSatışı G..

19,50 TL 17,55 TL

Satış Teknikleri -5%

Satış Teknikleri

Satış dünyanın en zor mesleklerinden birisidir. Zîrâ, iyi bir satış elemanında bulunması gereken nitelikler oldukça çeşitli olup, bunları kazanmak ve ..

40,00 TL 38,00 TL

Marka Yayma Stratejisinin Tüketiciler Tarafından Algılanmasına Etki Eden Faktörler -10%

Marka Yayma Stratejisinin Tüketiciler Tarafından Algılanmasına Etki Eden Faktörler

Bir markayı rakip markalardan ayırt etmeye yarayan marka işletmeler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, yeni çıkarılan ürünlere hangi ism..

32,00 TL 28,80 TL

Marka Yönetimi -15%

Marka Yönetimi

Marka kavramının önemini giderek arttırdığı, işletmelerin hızlıca uluslararasılaştığı günümüzde marka yönetimi de rekabet edebilmek için ağırlığını hi..

15,00 TL 12,75 TL

Satış Yönetimi -10%

Satış Yönetimi

Satış yönetimi, kısaca satışa ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi ve yönetilmesidir. Bunu etkin olarak gerçekleştirmek büyük oranda satış gücünün..

25,00 TL 22,50 TL

B2B/Endüstriyel Müşteri Davranişları ve Satin Alma Merkezi Analizi -15%

B2B/Endüstriyel Müşteri Davranişları ve Satin Alma Merkezi Analizi

Tüketim ürünleri pazarlarında olduğu gibi, B2B/Endüstriyel pazarlarda da firmalar, hedeflerine ulaşmak, varlıklarını sürdürmek ve her şeyden önce karl..

17,50 TL 14,88 TL

Uygulmalı Modern Satıcılık Tekniği -15%

Uygulmalı Modern Satıcılık Tekniği

Bu yeni baskıda, kolaylıkla görüleceği üzere, dil bakımından düzeltmeler yapılmış ve günümüzün sözcük ve deyimlerine yer verilmiştir. Sözcük ve deneyi..

18,00 TL 15,30 TL

Siyasal Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi -20%

Siyasal Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi

Literatürdeki boşluğu doldurmak üzere Prof. Dr. Sanem Alkibay'a daha önce hoca-Öğrenci olarak yürüttüğümüz çalışmayı bu kez iki meslektaş olarak yenid..

25,00 TL 20,00 TL

Marka Yönetimi -10%

Marka Yönetimi

Günümüzde markayı sadece 'ayırıcı işaret' olarak nitelemek kabul gören bir anlayış değildir. Çünkü artık, kişinin kendi zihninde ve toplumda kendisini..

59,50 TL 53,55 TL

Herşey Satışla Başlar -10%

Herşey Satışla Başlar

Bu kitap, gelişmiş sofistike satış tekniklerinin en yoğun şekilde kullanıldığı Tüketim sektöründe gerçekleştirilen satışların altın kurallarını, satış..

28,00 TL 25,20 TL

Alışveriş Merkezleri AVM'ler Nasıl Farklı Konumlandırılır? -10%

Alışveriş Merkezleri AVM'ler Nasıl Farklı Konumlandırılır?

Bu kitapta, perakendeciliğin dünyada, Avrupa’da, ABD’de ve Türkiye’deki gelişim sürecini, perakendecilerin sınıflandırılmasını, alışveriş merkezlerini..

29,50 TL 26,55 TL

Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi -10%

Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi

Gü­nü­müz­de iş­let­me­le­rin bu ih­ti­ya­cı­na ce­vap ve­re­bi­le­cek en et­ki­li araç­lar­dan bi­ri ola­rak or­ta­ya sa­tış ge­liş­tir­me fa­ali­yet..

18,50 TL 16,65 TL

Perakende Yönetimi -10%

Perakende Yönetimi

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin indirimli gıda marketlerinde müşteri olma niyetini etkileyen faktörleri belirlemektir. Buradan hareketle 600 tüketic..

30,00 TL 27,00 TL

Otomotiv Sektöründe Satış Süreci ve Yönetimi -10%

Otomotiv Sektöründe Satış Süreci ve Yönetimi

Bu kitapta; otomotiv sektörü eğitim programları ve danışmanlık projelerine yer verilmiştir. Konu BaşlıklarıOtomotiv Sektöründe Satış DanışmanıOtomotiv..

18,00 TL 16,20 TL

Beta Stratejik Marka Yönetimi -10%

Stratejik Marka Yönetimi

Çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde markanın tanımına ve marka ile ilgili kavramlara; ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümde marka denkli..

25,00 TL 22,50 TL

Mağazacılıkta Atmosfer -10%

Mağazacılıkta Atmosfer

Bu çalışmada, tüketici davranışları bakış açısı ile mağaza atmosferinin yaratılabilmesi için gerekli olan unsurlar ve izlenebilecek stratejilerin tüm ..

24,00 TL 21,60 TL

Satış Yönetimi -15%

Satış Yönetimi

Tüketiciler de satın alma kararı verirken daha yüksek bilgi düzeyi ile satış elemanlarının karşısına çıkmaktadırlar. İnternet, bu alanda tüketicileri ..

17,50 TL 14,88 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.