Yönetim ve Organizasyon

İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon -10%

İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon

İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon - Mümin Ertürk..

38,50 TL 34,65 TL

İşletme Yöneticiliği -10%

İşletme Yöneticiliği

Bu on yedinci baskı yeni içerik eklemeleri, kritik gözden geçirme ve sayfa formatında yapılan bazı yeniliklerle basılmış.Bu baskıda yapılan başlıca de..

75,00 TL 67,50 TL

Örgütsel Davranış -10%

Örgütsel Davranış

“Örgütsel Davranış” isimli bu çalışma, örgütsel davranışa ilgi duyan kişilere anlaşılır bir üslupla, Türkiye’den ve dünyadan çalışma hayatına, örgütse..

27,00 TL 24,30 TL

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış -10%

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış

Kitap üç bölümden oluşmakta ve bir ile ikinci bölüm değişik adlarla yayınlanmış işletme kitaplarındaki klasik bilgileri özetleyerek ele almaktadır. Üç..

35,00 TL 31,50 TL

Sağlık Politikasına Sistematik Bir Yaklaşım -20%

Sağlık Politikasına Sistematik Bir Yaklaşım

Sağlık politikası, bir toplumun veya bir ülkenin sağlık hizmetlerinde arzulanan sonuçları elde etmesinin en temel aracıdır. Temel amaç belirli sağlık ..

21,60 TL 17,28 TL

İşletme Organizasyonu -10%

İşletme Organizasyonu

Bu çalışmada; "İşletme Organizasyonu" konusunda temel olabileceği düşünülen ve ön plana çıkan konular on bölüm halinde tasarlanmış. Birinci bölümde; i..

29,50 TL 26,55 TL

Ticari Rekreasyon -15%

Ticari Rekreasyon

Ülkemizde bir ilk olan bu kitap, "Türkiye’de gittikçe yaygınlaşan ve çeşitlenen etkinliklerin ve aktivitlerin uygulanması ve yönetilmesi” işini, rekre..

17,50 TL 14,88 TL

İşletme Hizmet Verme Yatkınlığı Ve Tükenmişlik İlişkisi : Çalışan Hizmet Verme Yatkınlığı Ve Duygusal Emeğin Etkisi -15%

İşletme Hizmet Verme Yatkınlığı Ve Tükenmişlik İlişkisi : Çalışan Hizmet Verme Yatkınlığı Ve Duygusal Emeğin Etkisi

Günümüzde, artan rekabet ile baş edebilmek için hizmet işletmelerinin, maliyet, kalite ve hız konusunda üstünlüğü yakalamaları gerekmektedir. Başka bi..

22,00 TL 18,70 TL

Örgüt ve Yönetim Sosyolojisi -15%

Örgüt ve Yönetim Sosyolojisi

Toplumsal olaylar yakından incelendiği meraklı gözlerle görülmeye çalışıldığı zaman araştırma nesnesi haline getirilebilecek o kadar çok malzeme vardı..

30,00 TL 25,50 TL

İşletmelerde Örgüt Yapısı ve Yönetimi -5%

İşletmelerde Örgüt Yapısı ve Yönetimi

Değişikliklere, bir yandan örgütteki bireyleri alıştırıp, onları benimsetme; diğer yandan da örgüt yapılarını çağın koşullarına uygun olarak değiştirm..

37,00 TL 35,15 TL

KAMPANYALI Yönetişim Kuram - Boyutlar - Uygulama -25%

KELEPİR Yönetişim Kuram - Boyutlar - Uygulama

Teknolojinin, ekonominin ve bilginin evrimi, toplumda, yönetimde ve siyasette oldukça hızlı dönüşümlere neden olmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde "ka..

18,00 TL 13,50 TL

KAMPANYALI Örgüt Kuramları (2. Baskı) -10%

KELEPİR Örgüt Kuramları (2. Baskı)

Türkiye'de son yıllarda, yönetim ve organizasyon alanına ilginin giderek arttığı; birçok hakemli akademik dergi, seminer, çalıştay, kongre ve açılan l..

22,50 TL 20,25 TL

KAMPANYALI Yönetim ve Organizasyon (11. Baskı) -10%

KELEPİR Yönetim ve Organizasyon (11. Baskı)

Yönetim, insanların mutluluğu için onları hedeşerine götüren bir grup faaliyetidir. Bir çevre içinde bir grup insanın bir araya gelmeleri, bir amaç et..

39,50 TL 35,55 TL

KAMPANYALI Uluslararası İşletmecilik (Teori ve Uygulama) (4. Baskı) -10%

KELEPİR Uluslararası İşletmecilik (Teori ve Uygulama) (4. Baskı)

Uluslararası İşletmecilik alanında çalışan akademisyenlerin ve uluslararası piyasalarda faaliyetlerini yürüten işadamlarının kelime dağarcığında uzun ..

58,00 TL 52,20 TL

KAMPANYALI Kurum Kültürü -30%

KELEPİR Kurum Kültürü

Örgütleri, bireyler arasında paylaşılan değer sistemi olan kültür açısından inceleme düşüncesi, oldukça yeni bir kavramdır. Örgütlerin de tıpkı bireyl..

26,00 TL 18,20 TL

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslarasılaşma Süreci (Kobi Perspektifiyle) -15%

İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslarasılaşma Süreci (Kobi Perspektifiyle)

Kitapta incelenen kurumsallaşma ve uluslararasılaşma kavramları arasındaki ilişkinin bilinmesi,küresel düzeyde rekabet avantajı elde etmek zorunda ola..

17,50 TL 14,88 TL

Örgüt Kültürü -15%

Örgüt Kültürü

Kültürel bir varlık olan insanın davranışlarını tanımlayabilmek, açıklayabilmek, yorumlayabilmek vetahminde bulunabilmek için onun ait olduğu kültürün..

19,00 TL 16,15 TL

Yönetimde Güç ve Yönetici Asistanlığı -15%

Yönetimde Güç ve Yönetici Asistanlığı

Yönetici asistanı, bir işyerinde işlerini yönetim fonksiyonlarına göre uyarlayan, yöneticisine etkin şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe kat..

15,00 TL 12,75 TL

Örgütsel Çiftyönlülük -10%

Örgütsel Çiftyönlülük

Örgütsel çift yönlülük temel felsefe olarak, bir organizasyonda iki farklı mantığın eş zamanlı olarak desteklenmesi fikrine dayanmaktadır. Örgütsel ..

19,50 TL 17,55 TL

İnsanlar ve Örgütler ( Yönetim Söyleminin Sorunsallaştırılması ) -15%

İnsanlar ve Örgütler ( Yönetim Söyleminin Sorunsallaştırılması )

Bu kuramsal çalışmada İnsanlar ve Örgütler konusu, insan ve yönetim olayının doğası temel alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı g..

20,00 TL 17,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.