Sosyal Bilimler

Sosyal Medya Pazarlaması İnstagram'dan Satın Almanın Değerlendirilmesine Etki Eden Faktörler -10%

Sosyal Medya Pazarlaması İnstagram'dan Satın Almanın Değerlendirilmesine Etki Eden Faktörler

Sosyal medyanın kullanımının artması işletmeler için de girişimciler için de yeni bir alan yaratmıştır. Sosyal medya pazarda faaliyet gösteren işletme..

19,50 TL 17,55 TL

Kurumsal Sürdürebilirlik İletişimi -10%

Kurumsal Sürdürebilirlik İletişimi

Kurumsal sürdürülebilirlik iletişimi kurumların ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikleri ile ilgili amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, strat..

17,50 TL 15,75 TL

Liderlik Yönüyle Dünyadaki Başkanlık Sistemi -10%

Liderlik Yönüyle Dünyadaki Başkanlık Sistemi

Bu çalışma kapsamında, literatürdeki rejim kavramı, rejim kategorileri, demokrasi türleri ve başkanlık türleri incelenmiş olup halen dünyada uygulanma..

15,00 TL 13,50 TL

Asimilasyon Çemberindeki Bulgaristan Müslümanları -10%

Asimilasyon Çemberindeki Bulgaristan Müslümanları

Bu kitap, etnik kimliklere, azınlık haklarına ve Müslüman toplulukların sorunlarına ışık tutmak için kaleme alınmış.Bu kitap, XX. yüzyılda, Bulgarista..

39,50 TL 35,55 TL

Yerel Yönetimler Perspektifinde Türkiye' de Çevre Politikaları -10%

Yerel Yönetimler Perspektifinde Türkiye' de Çevre Politikaları

Konu Başlıkları Kavramsal Çerçeve Çevre Politikaları ve Türkiye Pratiği Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Çevre Politikaları..

15,00 TL 13,50 TL

Avrupa Birliği'nde Girişimci Türk Diasporası (Hollanda'ya Bakış) -10%

Avrupa Birliği'nde Girişimci Türk Diasporası (Hollanda'ya Bakış)

Konu Başlıkları Genel Bakış Diasporanın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Hollanda'daki Türk Diasporası ve Türkiye Hollanda İlişkileri Açısından Etkileri Tü..

15,00 TL 13,50 TL

Osmanlı'da Yöneten ve Yönetilen -10%

Osmanlı'da Yöneten ve Yönetilen

Konu Başlıkları Yönetim Olgusu ve "Yöneten –Yönetilen" Ayırımı Osmanlı –Türk Toplumunda "Yöneten –Yönetilen" İlişkisi Açısından Başlıca Yaklaşımlar Şe..

19,90 TL 17,91 TL

Liderlik Yönüyle Dünyadaki Başkanlık Sistemi -10%

Liderlik Yönüyle Dünyadaki Başkanlık Sistemi

Bu çalışma kapsamında, literatürdeki rejim kavramı, rejim kategorileri, demokrasi türleri ve başkanlık türleri incelenmiş olup halen dünyada uygulanma..

15,00 TL 13,50 TL

Yerel Turistik Değerler -10%

Yerel Turistik Değerler

Ülkemiz açısından çok önemli bir çekim merkezi olan Konya yerel turistik değerleri ile uluslararası rekabet yaratacak verilere sahiptir. Bu kitapta ön..

22,00 TL 19,80 TL

Yeni Medya Analizleri -10%

Yeni Medya Analizleri

Hızla değişen ve gelişen bu çağda, iletişim etkinlikleri yeniden inşa edilmeye başladı. Teknolojinin hayatımıza bu denli entegre olmasıyla, bireyler k..

25,00 TL 22,50 TL

Çeviri Göstergebilimi Çerçevesinde Yazınsal Çeviri İçin Bir Metin Çözümleme ve Karşılaştırma Modeli -10%

Çeviri Göstergebilimi Çerçevesinde Yazınsal Çeviri İçin Bir Metin Çözümleme ve Karşılaştırma Modeli

Anlam arayışı kuşkusuz hayatımızın en temel arayışlarından biri. Bu arayışı kendine başlıca hedef olarak seçmiş bir bilim dalının oluşturulacağı, yirm..

22,00 TL 19,80 TL

İletişim ve Kültür -10%

İletişim ve Kültür

Tarih boyunca bireylerin oluşturduğu toplumsal yapılar, devamlılıklarını sağlamak amacıyla kendinden sonraki nesillere her türlü bilgiyi, deneyimi, bi..

20,00 TL 18,00 TL

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet -10%

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Yalın anlamıyla gelir, gıda, giyim, barınma gibi temel insani ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanamaması ve maddi kaynakların yetersizliği olarak de..

22,00 TL 19,80 TL

Piyanoda Armoni Çalışmaları Diyatonik Sistem -10%

Piyanoda Armoni Çalışmaları Diyatonik Sistem

Armoni Öğretimine ilişkin yerli ve yabancı kaynakların çoğunda konuların kuramsal olarak anlatıldığı, armonize örneklerine ve ödevlerine ise yeterince..

28,50 TL 25,65 TL

Haber Toplama, Yazma ve Yayınlama Teknikleri -10%

Haber Toplama, Yazma ve Yayınlama Teknikleri

Haberleşme zaman içerisinde teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak, farklı boyutlar kazanmıştır. Bireysel anlamda yapılan haberl..

17,00 TL 15,30 TL

Türkiye'nin Siyasal Hayatı -10%

Türkiye'nin Siyasal Hayatı

Sadece sosyal ve siyaset bilimi öğrenimi görenlerin değil siyasete ilgi duyan herkesin Türkiye'de olup bitenler, yaşananlar ve temel sorunlar konusund..

35,00 TL 31,50 TL

Gündelik Hayat Sosyolojisi Temalar, Sorunsallar ve Güzergahlar -30%

Gündelik Hayat Sosyolojisi Temalar, Sorunsallar ve Güzergahlar

Bu derleme, özellikle Türkiye'deki bu eksikliğe dikkat çekme ve konu hakkında belirli bir duyarlılığın gelişimine vesile olma derdiyle şekillendi. Kit..

35,00 TL 24,50 TL

Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi -15%

Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi

16.04.2017 tarihinde yapılan halkoylamasında kabul edilen anayasa değişiklikleri ile ülkemizde hükümet sistemi alanında radikal bir değişikliğe gidilm..

35,00 TL 29,75 TL

Dil Temelinde Felsefe ve Medya -10%

Dil Temelinde Felsefe ve Medya

Klasik deyişle insanı diğer canlılardan ayıran dil, özünde insanın kendini ve dünyayı nasıl algıladığının da, aynı zamanda kitle iletişim araçları ara..

16,00 TL 14,40 TL

Sivil Kadın Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum -20%

Sivil Kadın Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum

Konu Başlıkları Modern Siyaset Düşüncesinde Sivil Toplum ve Kadına Biçilen Rol Feminizm ve Kadınların Sivil Toplumu Osmanlı'Da Kadın ve Kadın Hareketi..

30,00 TL 24,00 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.