Araştırma Yöntemleri

Yapısal Eşitlik Modellemesi Metodolojisi -10%

Yapısal Eşitlik Modellemesi Metodolojisi

Yapısal Eşitlik Modellemesi Sosyal Bilimler alanında yapılan bilimsel çalışmalarda giderek daha çok kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Günümüzde ..

17,50 TL 15,75 TL

Akademik Yazım İlkeler Uygulamalar Örnekler -15%

Akademik Yazım İlkeler Uygulamalar Örnekler

Akademik Yazım: İlkeler-Uygulamalar-Örnekler; sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların uluslararası nitelikli dergilerde yayım yapma konusunda yete..

17,50 TL 14,88 TL

Mekan Toplumbilim, Mimarlık ve Yazınbilimde Mekân Araştırmaları -15% Tükendi

Mekan Toplumbilim, Mimarlık ve Yazınbilimde Mekân Araştırmaları

Okura sunduğumuz bu kitap, mekânla ilgili bu paradigma değişiminin farklı alanlardaki yansımalarını somut olarak gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. ..

15,00 TL 12,75 TL

Bilimde Yasal Kavrayışlar -15%

Bilimde Yasal Kavrayışlar

Masallar "bir varmış bir yokmuş...” diye başlar, "gökten üç elma düşmüş...” diye biter. O masallarda anlatılan elmalar olsa gerek, insanlık tarihinde ..

15,00 TL 12,75 TL

Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları -15%

Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları

Bu kitapta ölçme araçlarının karşılaması gereken en temel varsayımlardan biri olan geçerliğe ilişkin delil sunmak amacıyla araştırmacılara uygulayacak..

25,00 TL 21,25 TL

KAMPANYALI Bilimsel Araştırma ve e–kaynaklar (7. Baskı) -15%

KELEPİR Bilimsel Araştırma ve e–kaynaklar (7. Baskı)

Bu kitap, özellikle genç araştırmacıların, araştırma konularını seçmelerinden, araştırmanın bilgisayarda yazılmasına kadar, ellerinden hiç bırakmamala..

10,00 TL 8,50 TL

KAMPANYALI Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri ( 2. Baskı ) -40%

KELEPİR Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri ( 2. Baskı )

Bu yapıt, kırk yıla yakın bilimsel yaşantı sonucu oluştu. Önce 'Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar' başlığı altında bir makale olarak yayınl..

30,00 TL 18,00 TL

Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmincileri ve Regresyon Analizi -15%

Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmincileri ve Regresyon Analizi

İstatistik ve ekonometride iki temel yaklaşım olan parametrik ve parametrik olmayan yöntemler çoğu kere birbirini tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır...

20,00 TL 17,00 TL

Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası -15%

Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

Her bilimin olduğu gibi tarih biliminin de -her ne kadar çok dar çevrelerde ve dar bir anlayış içinde tarihin bilim olup olmadığı tartışılıyor olsa bi..

43,50 TL 36,98 TL

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı) -10%

Açıklamalı – Örnekli Mahalli İdareler (Standart Dosya Planı)

Çalışmada, İdarenin bir parçası olan belediyelerin, yazışmaları yaparken uyması gereken bir takım kuralları, yazışma kodlarını ve dosya planlarını nas..

50,00 TL 45,00 TL

Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri -15%

Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri

Bu araştırmada amaç, Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşayan hane halklarının tüketim yapılarını ortaya çıkarmaktır. Bu tüketimin ortaya çıkarılması 2..

16,50 TL 14,03 TL

Stata Uygulamaları ile Nitel Veri Analizi Tercih Modelleri – Lojit Modeller – Probit Modeller -10%

Stata Uygulamaları ile Nitel Veri Analizi Tercih Modelleri – Lojit Modeller – Probit Modeller

Özellikle sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, değişkenlerin büyük bir bölümünün nitel değişken yapısında olduğu gözlemlenir. B..

16,50 TL 14,85 TL

Bilimsel Araştırma El Kitabı -5%

Bilimsel Araştırma El Kitabı

Bu kitap üniversiteler ve benzeri kurumlarda ders ödevi, seminer, (yüksek lisans, doktora, yeterlik, uzmanlık tezi gibi) tez veya benzeri çalışma hazı..

9,90 TL 9,41 TL

Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği Üniversite– Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri -15%

Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği Üniversite– Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri

Projeye 5 ayrı üniversiteden ve TÜBİTAK’tan toplam 17 araştırmacı katkıda bulunmuştur. Proje yürütücüleri olarak katkıda bulunan meslektaşlarımızla ya..

12,50 TL 10,63 TL

Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri -15%

Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilimsel etkinliğin temeli, sorun çözmede gösterdiği başarıdır. Bu durum, araştırma ve düşünme süreci yeterliliklerine sahip olmayı gerektirir. Sorunu..

15,00 TL 12,75 TL

Sosyal Bilimlerde Yöntem -15%

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Konu BaşlıklarıNeden Bilgi Elde Etmek İstiyoruz?Mantık–Hakikati Bulma Yöntemi–Bilim FelsefesiBilginin TürleriBilimsel Bilgide İki AnaAyırımTarihsel Sü..

18,00 TL 15,30 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri -15%

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma yöntemlerini, yöntem bilim olarak ele alan bu eser, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerle, yeni araştırmacıların araştırma süreci kon..

19,50 TL 16,58 TL

Araştırma, Yazma ve Sunu Teknikleri (Yönlendirilmiş Çalışma I – II) -10%

Araştırma, Yazma ve Sunu Teknikleri (Yönlendirilmiş Çalışma I – II)

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap, yüksekokullarda okutulan "Araştırma Yöntemleri, Yönlendirilmiş Çalışma, İşletme Becerileri..

26,90 TL 24,21 TL

Bilimsel Makaleleri Hazırlama ve Yazma Tekniği -10% Tükendi

Bilimsel Makaleleri Hazırlama ve Yazma Tekniği

Serinin Elektrik Makineleri – 1 isimli bu ilk kitabı ders notlarımıza yönelik olmasına ve okuyanı konudan uzaklaştırabilecek derece ve detaylı teorik ..

25,00 TL 22,50 TL

Science, Uncertainity Bologna -10%

Science, Uncertainity Bologna

Science, Uncertainity and Bologna contains presentations in May Conference held in İstanbul Bilgi University, May 25–26, 2009. May Conference deals wi..

24,00 TL 21,60 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.