Güvenlik Bilimleri

Stratejik Yönetimde Harp Tarihi ve Askeri Harekat Tarihi İnceleme Esasları -10%

Stratejik Yönetimde Harp Tarihi ve Askeri Harekat Tarihi İnceleme Esasları

Bu dokümanda stratejik yönetimde yalnız devlet kademesinde "Harp Tarihi İnceleme Esasları" ele alınmamış, aynı zamanda askeri alanda "Askeri Harekât T..

35,00 TL 31,50 TL

Güncel POLİS MEVZUATI 2017 -15%

Güncel POLİS MEVZUATI 2017

Kanun No-SayfaTürkiye Cumhuriyeti Anayasası: 2709-1Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi: 5237-81Türk Ceza Kanunu: 5237-95Türk Ceza Kanununun Yürürlük ..

36,50 TL 31,03 TL

Zor ve Silah Kullanmada Standart Bir Uygulama Modeli Ölçülülük İlkesi (GE–EL–OR Ölçü Testi) -20%

Zor ve Silah Kullanmada Standart Bir Uygulama Modeli Ölçülülük İlkesi (GE–EL–OR Ölçü Testi)

Bu eserde, anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesinin genelde uygulama usulünü, özelde ise kolluğun zor ve silah kullanma sürecinin her aşamasında uyg..

39,00 TL 31,20 TL

Polis Meslek Hukuku -15%

Polis Meslek Hukuku

Toplumun huzur ve güvenliği kaliteli ve etkin bir güvenlik hizmeti ile mümkündür. Kaliteli ve etkin güvenlik hizmeti ise donanımlı görevliler ve demok..

54,00 TL 45,90 TL

Uluslararası Güvenlik Yeni Politikalar Stratejiler ve Yaklaşımlar -10%

Uluslararası Güvenlik Yeni Politikalar Stratejiler ve Yaklaşımlar

Konu BaşlıklarıUluslararası Güvenlik YaklaşımlarıGüvenlik Sorunları ve PolitikalarıEnerji Güvenliği ve PolitikalarıBirleşmiş Milletler Hukuku ve Ulusl..

39,50 TL 35,55 TL

Küreselleşmenin İstihbarat, Güvenlik ve Terör Boyutu -15%

Küreselleşmenin İstihbarat, Güvenlik ve Terör Boyutu

Müstakilen küreselleşme ve teknolojinin istihbarata, güvenliğe ve teröre yansıyan boyutunu inceleyen nadir (belki de ilk ve tek) kitaplardan biridir. ..

37,80 TL 32,13 TL

Kolluğun Başucu Kitabı -15%

Kolluğun Başucu Kitabı

Kolluk yetkilerinin kullanılması, zorunlu olarak birçok temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle kolluk personelin..

91,80 TL 78,03 TL

Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Terörle Mücadele Mevzuatı -15%

Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörizmin tüm dünyada yaygın ve sınıraşan bir olgu olduğu gözönüne alındığında, dünyada bir ülkenin tek başına yapacağı mücadele ile terörizmin üstes..

51,84 TL 44,06 TL

İstihbarat Konferansları Türk İstihbaratında Eğitim Süreci -15%

İstihbarat Konferansları Türk İstihbaratında Eğitim Süreci

Bir alanın bilim olabilmesi için öncelikle tarihinin bilinmesi, derinlemesine incelenmesi, felsefesinin ortaya konularak fikri altyapısının geliştiril..

15,00 TL 12,75 TL

Adli Kolluk ve Bilişim -10%

Adli Kolluk ve Bilişim

Ceza soruşturmasının en temel gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi ve adaletin zamanında tesisi için adli kolluğun iyi bir şekilde yapıl..

30,00 TL 27,00 TL

İç Güvenlik İstihbaratı ve Kolluk ABD Örneği -10%

İç Güvenlik İstihbaratı ve Kolluk ABD Örneği

Çalışmada genel olarak güvenlik, istihbarat, iç güvenlik istihbaratı ve kolluk kavramları açıklanarak, bu kavramlar arasındaki ilişki ortaya konulmaya..

26,00 TL 23,40 TL

Siyasal Polis Etiği -20%

Siyasal Polis Etiği

Bu kitapta, etik ve polis meslek etiği konusunda Türkiye'de ve dünyada tanınmış hemen hemen bütün uzmanlar yer almaktadır. Bu kitap, uygulamadaki mesl..

20,00 TL 16,00 TL

Profesyonel Güvenlik Eğitimi -15%

Profesyonel Güvenlik Eğitimi

İçgüvenlik profesyonellerine yönelik gerçekleştirilen temel eğitimlerde ve hizmet içi eğitimlerde görev üstlenen eğiticiler için bir başvuru kaynağı o..

57,24 TL 48,65 TL

Siyasal Suçla Mücadele ve Güvenlik
(Klasik ve Çağdaş Metinler) -20%

Siyasal Suçla Mücadele ve Güvenlik (Klasik ve Çağdaş Metinler)

Suçla mücadele ve güvenlik her geçen gün daha karmaşık, uzmanlaşmış ve toplumla içiçe geçmiş bir yapıya bürünmektedir. Yasal altyapıdaki değişimler, ..

40,00 TL 32,00 TL

Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar -10%

Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar

Gelişen teknoloji ile birlikte son dönemlerde suç ve suçluların izlenmesi amacıyla yerleşim yerlerinde cadde, sokak ve meydanların kameralar ile gözet..

30,00 TL 27,00 TL

Polisin Zor Kullanma Yetkisi ve İnsan Hakları -10%

Polisin Zor Kullanma Yetkisi ve İnsan Hakları

Geniş bir litaratürden faydalanan Osmanoğlu, kitabında kendi görüşlerine de yer vermektedir. Mevzuatın değiştirilmesi çabalarının gündemde olduğu bir ..

25,00 TL 22,50 TL

Türk İstihbarat Sisteminin Sorunsalları -15%

Türk İstihbarat Sisteminin Sorunsalları

İstihbarat, ülkemizde akademik olarak çalışılması zor ve bir o kadar da uzak durulan bir alandır. Bununla birlikte, istihbaratın ülkemizde bilimsel ol..

18,00 TL 15,30 TL

Terörle Mücadelede: Yeni İç Güvenlik Yönetimi -15%

Terörle Mücadelede: Yeni İç Güvenlik Yönetimi

Yeni iç güvenlik yönetimi önceki alışılageldik anlayışların tersine, sadece iç güvenlik örgütlerinin üzerinde faaliyet gösteren bir yönetim biçimi değ..

17,00 TL 14,45 TL

Mülki İdare ve İç Güvenliğin Denetimi -10%

Mülki İdare ve İç Güvenliğin Denetimi

Bu eser, mülki idare amirlerinin polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta gibi kolluk güçleri üzerindeki denetim ve gözetim yetkilerini kullanmaları ..

24,00 TL 21,60 TL

İç Güvenlik ve Sivil Denetim -10%

İç Güvenlik ve Sivil Denetim

Günümüzde, küreselleşmeyi yoğun biçimde yaşayan uluslararası toplum, iç güvenlik kurumlarının sivil denetimi konusunu ilgi alanında bulundurmaktadır. ..

29,90 TL 26,91 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.